Bilder från Halifax går att se på min andra hemsida

 www.ekkehard2.com