Tokyo, 6 - 9 juni, 2005.

Sweden.png  När jag besökte Tokyo med 35,6 miljoner invånare beundrades jag av den höga tekniken samt effektiviteten. Varje kvadratmeter mark skulle ge högsta möjliga avkastning. För detta arbetades det överallt i tre skift. Hotellet jag bodde på bestod av tre stycken 39 våningars höghus där jag bodde på den 29:e våningen i ett av husen. I en av dessa byggnader finns ett internetcafé på 5:e våningen. Det som jag tyckte var märkligt i Japan var att man där hade vänstertrafik mot högertrafik i Kina och Syd-Korea. Av en guide på en guidad tur hörde jag förklaringen. Svaret är det mest detaljerade svaret jag någonsin har hört.

storbritanniens-flagga.png  When I visited Tokyo with a population of 35,6 million inhabitants I was admired of the high technology and effectivity. Every square meter of ground should give the highest yield. For this people worked everywhere in three shifts. The hotel in which I stayed consisted of three 39 high stock buildings where I stayed on the 29 th floor in one of them. In one of these buildings there is an internet café on the 5th floor. What I thought was remarkable in Japan was that they had left-hand traffic against right-hand traffic in China and South-Korea. Of a guide at a guided tour I took part of I heard the explanation. The answer is the most detailed response I ever have heard.  

tysklands-flagga.png  Als ich Tokio mit einer Bevölkerung von 35,6 Millionen Einwohner besuchte war ich erstaunt über die hohe Technologie und Effektivität. Jeder Quadratmeter Boden sollte den höchsten Ertrag geben. Für dieses arbeitete man überall in drei Schichten. Das Hotel in dem ich gewohnt habe bestand aus drei 39 Stockwerk hohen Gebäude wo ich auf dem 29. Stockwerk in einer der Häuser wohnte. In einer dieser Häuser gab es ein Internetcafé auf dem 5. Stockwerk. Was ich in Japan bemerkenswert fand war dass man dort Linksverkehr hatte gegen Rechtsverkehr in China und Süd-Korea. Von einem Guide auf einer geführten Führung an der ich teilgenommen habe hörte ich die Antwort. Es ist die meist detaillierteste Antwort die ich je gehört habe.

Sweden.png  Det 3.776 meter höga snötäckta berget Fuji sedd från flygplanet mellen Seoul och Tokyo

storbritanniens-flagga.png  The 3.776 meter high with snow covered mountain Fuji seen from the aircraft between Seoul and Tokyo

tysklands-flagga.png  Der 3.776 Meter hohe Schnee bedeckte Berg Fuji gesehen von dem Flugzeug zwischen Seoul und Tokio

Sweden.png  Flygplatsen Narita i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  The airport Narita in Tokyo

tysklands-flagga.png  Der Flugplatz Narita in Tokio

Sweden.png  Utsikt från flygplatsen Narita

storbritanniens-flagga.png  View from the airport Narita

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Flugplatz Narita

Sweden.png  Shinagawa Prince Hotel jag bor på i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Shinagawa Prince Hotel I stay at in Tokyo

tysklands-flagga.png  Shinagawa Prince Hotel in dem ich in Tokio wohne

Sweden.png  Detta hotell består av tre stycken höghus med 39 våningar var

storbritanniens-flagga.png  This hotel consists of three multi-storey buildings with 39 stocks each

tysklands-flagga.png  Dieses Hotel besteht aus drei Hochhäuser mit jeweils 39 Stockwerken

Sweden.png  Ljusreklam på en byggnad framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Illuminated sign on a building in front of the hotel 

tysklands-flagga.png  Lichtreklame auf einem Gebäude vor dem Hotel

Sweden.png  Höghus framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey building in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Hochhaus vor dem Hotel

Sweden.png  Parkeringsplats framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Parking lot in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Parkplatz vor dem Hotel

Sweden.png  Utsikt från mitt hotellfönster på 29:e våningen

storbritanniens-flagga.png  View from my hotel window on the 29th floor 

tysklands-flagga.png  Aussicht von meinem Hotelfenster auf dem 29. Stock

Sweden.png  Utsikt mot ett annat håll från mitt hotellfönster på 29:e våningen

storbritanniens-flagga.png  View to another direction from my hotel window on the 29th floor

tysklands-flagga.png  Aussicht in eine andere Richtung von meinem Hotelfenster auf dem 29. Stock

Sweden.png  Utsikt på 150 meters höjd genom golvet av glas från det 333 meter höga Tokyo Tower byggt 1958

storbritanniens-flagga.png  View at a hight of 150 meter through the floor of glass from the 333 meter high Tokyo Tower built 1958

tysklands-flagga.png  Aussicht auf einer Höhe von 150 Meter durch den Fussboden aus Glas von dem 333 Meter hohen Tokyo Tower gebaut 1958

Sweden.png  Utsikt från det 333 meter höga Tokyo Tower

storbritanniens-flagga.png  View from the 333 meter high Tokyo Tower

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem 333 Meter hohen Tokyo Tower

Sweden.png  Mot ett håll till

storbritanniens-flagga.png  To more a direction

tysklands-flagga.png  In noch eine andere Richtung

Sweden.png  Åt ett annat håll 

storbritanniens-flagga.png  To another direction

tysklands-flagga.png  In eine andere Richtung

Sweden.png  Åt ytterligare ett håll

storbritanniens-flagga.png  To even another direction

tysklands-flagga.png  In noch eine Richtung

Sweden.png  Hus så långt ögat kan nå

storbritanniens-flagga.png  Houses as far as the eye can reach

tysklands-flagga.png  Häuser so weit das Auge sehen kann

Sweden.png  Ännu mera hus

storbritanniens-flagga.png  Even more houses

tysklands-flagga.png  Noch mehr Häuser

Sweden.png  Och ännu mera höga hus

storbritanniens-flagga.png  And even more high houses

tysklands-flagga.png  Und noch mehr hohe Häuser

Sweden.png  Idrottsplats i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Sports ground in Tokyo

tysklands-flagga.png  Sportplatz in Tokio

 

Sweden.png  Liten stuga vid damm i Chinzau-so trädgården 

storbritanniens-flagga.png  Small cottage at a pond in the Chinzau-so Garden

tysklands-flagga.png  Kleines Haus an einem Teich in dem Chinzau-so Garten 

Sweden.png  Guldfiskar i dammen

storbritanniens-flagga.png  Gold fishes in the pond

tysklands-flagga.png  Goldfische in dem Teich

Sweden.png  Grönska vid dammen

storbritanniens-flagga.png  Verdure at the pond

tysklands-flagga.png  Grün an dem Teich

Sweden.png  Ännu mera grönska vid dammen

storbritanniens-flagga.png  Even more verdure at the pond

tysklands-flagga.png  Noch mehr Grün an dem Teich

Sweden.png  Tempel i miniatyr vid dammen

storbritanniens-flagga.png  Temple in miniature at the pond

tysklands-flagga.png  Tempel in Miniatur an dem Teich

Sweden.png  Jag i all grönska

storbritanniens-flagga.png  I in all the verdure

tysklands-flagga.png  Ich in allem Grün

Sweden.png  Åter högt höghus alldeles utanför grönskan

storbritanniens-flagga.png  Again another multi-storey building just outside the verdure

tysklands-flagga.png  Wieder ein hohes Hochhaus direkt neben dem Grünen

Sweden.png  Pagode i parken

storbritanniens-flagga.png  Pagode in the park

tysklands-flagga.png  Pagode in dem Park

Sweden.png  Denna Pagode har tretton tak

storbritanniens-flagga.png  This Pagode has thirteen roofs

tysklands-flagga.png  Diese Pagode hat dreizehn Dächer

Sweden.png  Villa i parken

storbritanniens-flagga.png  House in the park

tysklands-flagga.png  Haus in dem Park

Sweden.png  Bonsai planta i parken

storbritanniens-flagga.png  Bonsai plant in the park

tysklands-flagga.png  Bonsai Pflanze in dem Park

Sweden.png  Restaurang i parken

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in the park

tysklands-flagga.png  Restaurant in dem Park

Sweden.png  Karta över Chinzan-so trädgården som anlades 1877 i stadsdelen Bunkyo

storbritanniens-flagga.png  Map over the Chinzan-so Garden which was set up 1877 in the district Bunkyo

tysklands-flagga.png  Karte über den Chinzan-so Garten der 1877 in dem Stadtteil Bunkyo angelegt wurde

Sweden.png  Vattenhjul i parken

storbritanniens-flagga.png  Water wheel in the park

tysklands-flagga.png  Wasserrad in dem Park

Sweden.png  Stuga i parken

storbritanniens-flagga.png  Cottage in the park

tysklands-flagga.png  Häuschen in dem Park

Sweden.png  Japansk dekoration i parken

storbritanniens-flagga.png  Japanese decoration in the park

tysklands-flagga.png  Japanische Dekoration in dem Park

Sweden.png  Staty av Budda i den Japanska trädgården

storbritanniens-flagga.png  Statue of Buddha in the Japanese Garden

tysklands-flagga.png  Statue von Buddha in dem Japanischen Garten

Sweden.png  Japanskt tempel

storbritanniens-flagga.png  Japanese temple

tysklands-flagga.png  Japanischer Tempel

Sweden.png  Restaurang vid parken

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at the park

tysklands-flagga.png  Restaurant an dem Park

Sweden.png  Utsikt från baksidan av ett vattenfall i parken

storbritanniens-flagga.png  View from behind of a water-fall in the park 

tysklands-flagga.png  Blick von der Rückseite von einem Wasserfall in dem Park

Sweden.png  Trappa upp till restaurangen i denna trädgårdsanläggning

storbritanniens-flagga.png  Stairs up to the restaurant in this garden 

tysklands-flagga.png  Treppe rauf zu dem Restaurant in dieser Gartenanlage

Sweden.png  Parlamentsbyggnaden i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  The Parliament building in Tokyo

tysklands-flagga.png  Das Parlamentsgebäude in Tokio

Sweden.png  Tokyo Centralstation från 1914 där 3.000 tåg passerar varje dygn 

storbritanniens-flagga.png  Tokyo Central Station from 1914 where 3.000 trains pass every day

tysklands-flagga.png  Tokio Hauptbahnhof von 1914 wo täglich 3.000 Züge passieren

Sweden.png  Nijubushi bro till ingången av trädgården till det kejserliga palatset i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Nijubushi bridge to the entrance of the garden to the imperial Palace in Tokyo

tysklands-flagga.png  Nijubushi Brücke zu dem Eingang von dem Garten zu dem kaiserlichen Palast in Tokio

Sweden.png  Nijubashi bro över vallgrav runt det kejserliga palatset i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Nijubashi bridge over moat around the imperial Palace in Tokyo

tysklands-flagga.png  Nijubashi Brücke über den Wallgraben um den kaiserlichen Palast in Tokio

Sweden.png  Jag utanför det kejserliga palatset framför Nijubashi bron i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  I outside the imperial Palace in front of the Nijubashi bridge in Tokyo

tysklands-flagga.png  Ich ausserhalb von dem kaiserlichen Palast vor der Nijubashi Brücke in Tokio

Sweden.png  Bonsai träd i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Bonsai trees in Tokyo

tysklands-flagga.png  Bonsai Bäume in Tokio

Sweden.png  Passagerarfartyget "Symphony Classica" i hamnen av Tokyo vi skall åka med

storbritanniens-flagga.png  The passengership "Symphony Classica" in the harbour of Tokyo with which we are going to travel 

tysklands-flagga.png  Das Passagierschiff "Symphony Classica" in dem Hafen von Tokio mit dem wir fahren werden

Sweden.png  Utsikt från fartyget på Sumida floden som är 27 km lång

storbritanniens-flagga.png  View from the ship on Sumida river which is 27 km long

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Schiff auf den Sumida Fluss der 27 km lang ist

Sweden.png  Vy från bryggan i Tokyo där vi lade till

storbritanniens-flagga.png  View from the landing stage in Tokyo where we docked

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Landungssteg in Tokio wo wir angelegt haben

Sweden.png  Turister vid ombord- och avstigningsplatsen för passagerarfartyg

storbritanniens-flagga.png  Tourists at the boarding and disembarking place for passengerships 

tysklands-flagga.png  Touristen bei dem Anbord- und Abstiegplatz für Passagierschiffe

Sweden.png  Asahi flamman på Asahi öl byggnaden vid Sumida floden i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  The Asahi flame on the Asahi Beer Building at the Sumida river in Tokyo

tysklands-flagga.png  Die Asahi Flamme auf dem Asahi Bier Gebäude bei dem Sumida Fluss in Tokio

Sweden.png  Kaminarimon porten i Tokyo från år 941

storbritanniens-flagga.png  The Kaminarimon gate in Tokyo from year 941

tysklands-flagga.png  Das Kaminarimon Tor in Tokio von Jahr 941

Sweden.png  Chochin lanterna vid Sensoji templet

storbritanniens-flagga.png  Chochin lantern at the Sensoji temple

tysklands-flagga.png  Chochin Lanterne bei dem Sensoji Tempel

Sweden.png  Utsikt från detta tempel mot marknadshall

storbritanniens-flagga.png  View from this temple to market hall

tysklands-flagga.png  Aussicht von diesem Tempel zu Markthalle 

Sweden.png  Vy mot marknadshallen Nakamise-dori

storbritanniens-flagga.png  View to the market hall Nakamise-dori

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Markthalle Nakamise-dori

Sweden.png  Vy inne från denna marknadshall

storbritanniens-flagga.png  View from inside of this market hall

tysklands-flagga.png  Aussicht von innen in dieser Markthalle

Sweden.png  Butiker i denna marknadshall

storbritanniens-flagga.png  Shops in this market hall

tysklands-flagga.png  Läden in dieser Markthalle

Sweden.png  Hozomon porten från år 942

storbritanniens-flagga.png  The Hozomon gate from year 942

tysklands-flagga.png  Das Hozomon Tor von Jahr 942

Sweden.png  Sensoji templet från år 645

storbritanniens-flagga.png  The Sensoji temple from year 645

tysklands-flagga.png  Der Sensoji Tempel von Jahr 645

Sweden.png  Asakusa Kannon templet från år 645

storbritanniens-flagga.png  The Asakusa Kannon temple from year 645

tysklands-flagga.png  Der Asakusa Kannon Tempel von Jahr 645

Sweden.png  Vid en stor rökelse gryta framför Sensoji templet

storbritanniens-flagga.png  At a large incense cauldron in front of the Sensoji temple

tysklands-flagga.png  Bei einem grossen Weihrauch Topf vor dem Sensoji Tempel

Sweden.png  Drak Gud staty vid en springbrunn av Asakusa Kannon templet

storbritanniens-flagga.png  Dragon God statue at a fountain of the Asakusa Kannon temple

tysklands-flagga.png  Drachen Gott Statue bei einem Sprinbrunnen des Asakusa Kannon Tempel

Sweden.png  Gångstråk utanför templet

storbritanniens-flagga.png  Promenade outside the temple

tysklands-flagga.png  Promenade ausserhalb von dem Tempel

Sweden.png  Turister utanför templet

storbritanniens-flagga.png  Tourists outside the temple

tysklands-flagga.png  Touristen ausserhalb von dem Tempel

Sweden.png  Vattenbehållare utanför templet för att släcka bränder

storbritanniens-flagga.png  Water containers outside the temple to extinguish fires 

tysklands-flagga.png  Wasserbehälter ausserhalb dem Tempel um Feuer zu löschen

Sweden.png  Lykta vid templet

storbritanniens-flagga.png  Lantern at the temple

tysklands-flagga.png  Lanterne bei dem Tempel

Sweden.png  Tronen i templet

storbritanniens-flagga.png  The throne in the temple

tysklands-flagga.png  Der Thron in dem Tempel

Sweden.png  Staty av Budda

storbritanniens-flagga.png  Statue of Buddha

tysklands-flagga.png  Statue von Buddha

Sweden.png  Utsikt över Tokyo

storbritanniens-flagga.png  View over Tokyo

tysklands-flagga.png  Aussicht über Tokio

Sweden.png  Mot ett annat håll

storbritanniens-flagga.png  To another direction

tysklands-flagga.png  In eine andere Richtung

Sweden.png  Och ytterligare ett håll

storbritanniens-flagga.png  And even another direction

tysklands-flagga.png  Und noch eine andere Richtung

Sweden.png  Vid ett övergångsställe i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  At a pedestrian crossing in Tokyo

tysklands-flagga.png  Bei einem Fussgängerübergang in Tokio

Sweden.png  Ljusreklam utanför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Illuminated sign outside the hotel

tysklands-flagga.png  Lichtreklame ausserhalb dem Hotel

Sweden.png  Vid Shinagawa järnvägsstation i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  At Shinagawa railwaystation in Tokyo

tysklands-flagga.png  Bei Shinagawa Bahnhof in Tokio

Sweden.png  Jäktade människor i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Hurried people in Tokyo

tysklands-flagga.png  Vielbeschäftigte Menschen in Tokio

Sweden.png  Vid en kiosk utanför hotellet

storbritanniens-flagga.png  At a kiosk outside the hotel

tysklands-flagga.png  Bei einem Kiosk ausserhalb dem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot helikopter landningsplats vid hotellet jag bor 

storbritanniens-flagga.png  View to a helicopter landing pad at the hotel I stay 

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Hubschrauber Landeplatz bei dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Även järnvägen går genom centrum av det hårt trafikerade Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Even the railway goes through the centre of the heavy trafficked Tokyo

tysklands-flagga.png  Auch die Eisenbahn fährt durch das Zentrum des sehr verkehrsreichen Tokio

Sweden.png  Tätt mellan skyskraporna i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Tight between the skyscrapers in Tokyo

tysklands-flagga.png  Dicht zwischen den Wolkenkratzer in Tokio

Sweden.png  Vy över Tokyo

storbritanniens-flagga.png  View over Tokyo

tysklands-flagga.png  Aussicht über Tokio

Sweden.png  Förvaringsplats för paraplyer

storbritanniens-flagga.png  Repository for umbrellas

tysklands-flagga.png  Aufbewahrungsplatz für Regenschirme

Sweden.png  Japanska skolflickor i uniform

storbritanniens-flagga.png  Japanese schoolgirls in uniform

tysklands-flagga.png  Japanische Schulmädchen in Uniform

Sweden.png  Och vid ett övergångsställe i centrum

storbritanniens-flagga.png  And at a pedestrian crossing in the centre

tysklands-flagga.png  Und bei einer Übergangsstelle im Zentrum

Sweden.png  Japanska skolpojkar

storbritanniens-flagga.png  Japanese schoolboys

tysklands-flagga.png  Japanische Schuljungen

Sweden.png  I uniform de också

storbritanniens-flagga.png  In uniform they too

tysklands-flagga.png  Sie auch in Uniform

Sweden.png  Målmedvetna skolflickor

storbritanniens-flagga.png  Purposeful schoolgirls

tysklands-flagga.png  Zielbewusste Schulmädchen

Sweden.png  Och skolpojkar

storbritanniens-flagga.png  And schoolboys

tysklands-flagga.png  Und Schuljungen

Sweden.png  Japansk Sake till försäljning på flygplatsen Narita i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Japanese Sake for sale at the airport Narita in Tokyo

tysklands-flagga.png  Japanischer Sake zu Verkauf auf dem Flugplatz Narita in Tokio

Sweden.png  Och mera Sake

storbritanniens-flagga.png  And more Sake

tysklands-flagga.png  Und mehr Sake

Sweden.png  Till försäljning

storbritanniens-flagga.png  For sale

tysklands-flagga.png  Zu Verkauf

 

 

Sweden.png  På flygplatsen Narita i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  At the airport Narita in Tokyo

tysklands-flagga.png  Auf dem Flugplatz Narita in Tokio

Sweden.png  Vilstolar på flygplatsen Narita i Tokyo

storbritanniens-flagga.png  Lounge chairs at the airport Narita in Tokyo

tysklands-flagga.png  Liegestühle auf dem Flugplatz Narita in Tokio

Sweden.png  Nästa stad jag kommer att besöka är Seattle i USA dit det tar 8,5 timmar att flyga till

storbritanniens-flagga.png  The next city I am going to visit is Seattle in the USA to which it takes 8,5 hours to fly to 

tysklands-flagga.png  Die nächste Stadt die ich besuchen werde ist Seattle in den USA zur der es 8,5 Stunden dauert zu fliegen