Madeira, 8 - 23 januari, 2017. 

 

Sweden.png  Madeira som har en yta på 797 kvadratkilometer ligger 500 km norr om Kanarieöarna och 800 km väster om Marocko i Afrika. Denna ö upptäcktes av de portugisiska sjöfarararna Joao Goncalves Zarco och Tristao Vaz 1419. Madeira har idag 260.000 invånare varav 120.000 bor i huvudstaden Funchal. Högsta berget på den vulkaniska ön Madeira är bergstoppen Pico Ruivo som är 1.862 meter hög. Hela 42 % av inkomsterna på Madeira kommer från turistnäringen. 

storbritanniens-flagga.png  Madeira which has an area of 797 square kilometeres lies 500 km north of the Canary Islands and 800 km west of Morocco in Africa. This island was discovered by the Portuguese sailers Joao Goncalves Zarco and Tristao Vaz 1419. Madeira has today 260.000 inhabtants of which 120.000 live in the capital Funchal. The highest mountain on Madeira is the mountain peak Pico Ruivo which is 1.862 meter high. Entire 42 per cent of the income on Madeira comes from the tourism industry. 

tysklands-flagga.png  Madeira mit einer Fläche von 797 Quadratkilometern liegt 500 km nördlich von den Kanarischen Inseln und 800 km westlich von Marokko in Afrika. Diese Insel ist von den portugiesischen Seefahrern Joao Goncalves Zarco und Tristao Vaz 1419 entdeckt worden. Madeira hat heute 260.000 Einwohner von welchen 120.000 in der Hauptstadt Funchal wohnen. Der höchste Berg auf Madeira ist der Berggipfel Pico Ruiva der 1.862 Meter hoch ist. Ganze 42 Prozent des Einkommen auf Madeira kommt von der Tourismusbranche.

Sweden.png  Hotellet Raga jag bor på i Funchal

storbritanniens-flagga.png  The hotel Raga I stay at in Funchal

tysklands-flagga.png  Das Hotel Raga in dem ich in Funchal wohne

Sweden.png  Korgfläteri i Camacha 

storbritanniens-flagga.png  Basketery in Camacha 

tysklands-flagga.png  Korbflächterei in Camacha

Sweden.png  Kapellet i Camacha byggt 1924

storbritanniens-flagga.png  The Chapel in Camacha built 1924

tysklands-flagga.png  Die Kapelle in Camacha gebaut 1924

Sweden.png  Dal på väg upp till Pico do Arieiro

storbritanniens-flagga.png  Valley on the way up to Pico do Arieiro

tysklands-flagga.png  Tal auf dem Weg rauf zu Pico do Arieiro

Sweden.png  Bergstoppen Arieiro som är 1818 meter hög med en Luftvärns Radarstation

storbritanniens-flagga.png  The mountain peak Arieiro which is 1818 meter high with an Air Defence Radar Station

tysklands-flagga.png  Der Berggipfel Arieiro der 1818 Meter hoch ist mit einer Luftverteidigungs Radarstation

Sweden.png  Utsikt från bergstoppen Arieiro

storbritanniens-flagga.png  View from the mountain peak Arieiro

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Berggipfel Arieiro

Sweden.png  Utsikt åt ett annat håll därifrån

storbritanniens-flagga.png  View to another direction from there

tysklands-flagga.png  Aussicht in eine andere Richtung von dort 

Sweden.png  Utsikt åt ett tredje håll därifrån 

storbritanniens-flagga.png  View to a third direction from there

tysklands-flagga.png  Aussicht in eine dritte Richtung von dort

Sweden.png  Byn Ribeiro Frio

storbritanniens-flagga.png  The village Ribeiro Frio

tysklands-flagga.png  Das Dorf Ribeiro Frio

Sweden.png  Där det finns en fiskodling för öring 

storbritanniens-flagga.png  Where there is a fish farm for troat

tysklands-flagga.png  Wo es eine Fischzucht für Forellen gibt

Sweden.png  Kapell byggt 1931 och souvenirbutik i Ribeiro Frio på 860 meters höjd

storbritanniens-flagga.png  Chapel built 1931 and souvenir shop in Ribeiro Frio on a hight of 860 meter

tysklands-flagga.png  Kapelle gebaut 1931 und Souvenirladen in Ribeiro Frio auf einer Höhe von 860 Meter

Sweden.png  Fors från bergstopparna

storbritanniens-flagga.png  Brook from the mountain peaks

tysklands-flagga.png  Bach von den Berggipfeln

Sweden.png  Denna fors rinner ner till havet

storbritanniens-flagga.png  This brook flows down to the sea

tysklands-flagga.png  Dieser Bach fliesst runter in das Meer 

Sweden.png  Restaurang "Ribeiro Frio" i Ribeiro Frio

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Ribeiro Frio" in Ribeiro Frio

tysklands-flagga.png  Restaurant "Ribeiro Frio" in Ribeiro Frio

Sweden.png  Utsikt från Portela utsiktsplats mot Porto da Cruz

storbritanniens-flagga.png  View from Portela viewpoint to Porto da Cruz

tysklands-flagga.png  Aussicht von Portela Aussichtsplatz nach Porto da Cruz

Sweden.png  Närmare vy mot staden Porto da Cruz

storbritanniens-flagga.png  Nearer look of the town Porto da Cruz

tysklands-flagga.png  Nähere Ansicht auf die Stadt Porto da Cruz

Sweden.png  Vy mot staden Faial

storbritanniens-flagga.png  View to the town Faial

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Stadt Faial

Sweden.png  Trädgårdsodling i Faial 

storbritanniens-flagga.png  Horticulture in Faial

tysklands-flagga.png  Gartenanlage in Faial

Sweden.png  Trädgårdsodlare med hacka

storbritanniens-flagga.png  Horticulturist with a hoe

tysklands-flagga.png  Gärtner mit Hacke

Sweden.png  Sockerrör som växer här

storbritanniens-flagga.png  Sugar cane which grows here

tysklands-flagga.png  Zuckerrohr das hier wächst

Sweden.png  Kaffe som växer här också

storbritanniens-flagga.png  Coffee which grews here too

tysklands-flagga.png  Kaffee der hier auch wächst

Sweden.png  Villa med vacker trädgård i Faial

storbritanniens-flagga.png  House with beautiful garden in Faial

tysklands-flagga.png  Haus mit schönen Garten in Faial

Sweden.png  Villa med vackra buskar och träd i Faial

storbritanniens-flagga.png  House with beautiful bushes and tree in Faial

tysklands-flagga.png  Haus mit schönen Büschen und Baum in Faial

Sweden.png  Stor röd villa i Machico

storbritanniens-flagga.png  Large red house in Machico

tysklands-flagga.png  Grosses rotes Haus in Machico

Sweden.png  Camaras Stadshus

storbritanniens-flagga.png  Camaras City Hall

tysklands-flagga.png  Camaras Rathaus

Sweden.png  Juldekoration utanför detta Stadshus

storbritanniens-flagga.png  Christmas decoration outside this City Hall

tysklands-flagga.png  Weinachtsdekoration ausserhalb von diesem Rathaus

Sweden.png  Maria och Josef med Jesus barnet

storbritanniens-flagga.png  Mary and Joseph with the Jesus child

tysklands-flagga.png  Maria und Josef mit dem Jesus Kind

Sweden.png  Hus från Santana i denna juldekoration

storbritanniens-flagga.png  Houses from Santana in this Christmas decoration

tysklands-flagga.png  Häuser aus Santana in dieser Weinachtsdekoration

Sweden.png  Hus med halmtak i Santana

storbritanniens-flagga.png  Houses with thatched roof in Santana

tysklands-flagga.png  Häuser mit Strohdach in Santana

Sweden.png  Höga klippor vid Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

storbritanniens-flagga.png  High cliffs at Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

tysklands-flagga.png  Hohe Klippen bei Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

Sweden.png  Utsikt över Madeira från Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

storbritanniens-flagga.png  View over Madeira from Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

tysklands-flagga.png  Aussicht über Madeira von Miradouro da Ponta de Sao Lourenco

Sweden.png  Utsikt mot staden Machico och berget Pico do Facho med en höjd på 516 meter

storbritanniens-flagga.png  View to the town Machico and the mountain Pico do Facho with a hight of 516 meter

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Stadt Machico und den Berg Pico do Facho mit einer Höhe von 516 Meter

Sweden.png  Bred allé vid Forte do Amparo i Machico

storbritanniens-flagga.png  Broad avenue at Forte do Amparo in Machico

tysklands-flagga.png  Breite Allee bei Forte do Amparo in Machico

Sweden.png  Smal allé till en restaurang i Machico

storbritanniens-flagga.png  Narrow avenue to a restaurant in Machico

tysklands-flagga.png  Schmale Allee zu einem Restaurant in Machico

Sweden.png  Euphorbia ingens från västra Afrika i en trädgård i Machico

storbritanniens-flagga.png  Euphorbia ingens from western Africa in a garden in Machico

tysklands-flagga.png  Euphorbia ingens aus West Afrika in einem Garten in Machico

Sweden.png  Vy mot Camara de Lobos från Pico da Torre på 205 meters höjd 

storbritanniens-flagga.png  View to Camara de Lobos from Pico da Torre at a hight of 205 meter

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Camara de Lobos von Pico da Torre auf einer Höhe von 205 Meter

Sweden.png  Kyrkan i Ribeira Bravo som började byggas 1440

storbritanniens-flagga.png  The church in Ribeira Bravo which was started to be built 1440

tysklands-flagga.png  Die Kirche in Ribeira Bravo die 1440 angefangen wurde zu bauen

Sweden.png  Stickade hattar som säljs vid en av butikerna i Ribeira Bravo

storbritanniens-flagga.png  Knitted hats sold at one of the shops in Ribeira Bravo

tysklands-flagga.png  Gestrickte Hüte die bei einem der Läden in Ribeira Bravo verkauft werden

Sweden.png  Platån Paul da Serra på 1.500 meters höjd

storbritanniens-flagga.png  The plateau Paul da Serra at a hight of 1.500 meter

tysklands-flagga.png  Das Plateau Paul da Serra auf einer Höhe von 1.500 Meter

Sweden.png  Bergsformationer på Paul da Serra 

storbritanniens-flagga.png  Rock formations on Paul da Serra

tysklands-flagga.png  Felsformationen auf Paul da Serra

Sweden.png  Vy på dalen Rabacal från platån Paul da Serra

storbritanniens-flagga.png  View to the valley Rabacal from the plateau Paul da Serra 

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Tal Rabacal von dem Plateau Paul da Serra

Sweden.png  By på bergssluttning vid Porto Muniz med små trädgårdsland i terrasser

storbritanniens-flagga.png  Village on a mountain slope at Porto Muniz with small gardens in terraces

tysklands-flagga.png  Dorf an einem Berghang bei Porto Muniz mit kleinen Gärten in Terrassen

Sweden.png  Porto Moniz vid Atlanten 

storbritanniens-flagga.png  Porto Moniz at the Atlantic Ocean

tysklands-flagga.png  Porto Moniz an dem Atlantischen Ozean

Sweden.png  Hotell i Porto Moniz

storbritanniens-flagga.png  Hotel in Porto Moniz 

tysklands-flagga.png  Hotel in Porto Moniz

Sweden.png  Utsikt mot lavafält vid kusten i Porto Muniz

storbritanniens-flagga.png  View to lava fields at the coast in Porto Muniz

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Lavafelder an der Küste in Porto Muniz

Sweden.png  Sao Joao Baptista fästning från 1730 i Porto Muniz

storbritanniens-flagga.png  Sao Joao Baptista fort from 1730 in Porto Muniz

tysklands-flagga.png  Sao Joao Baptista Festung von 1730 in Porto Muniz

Sweden.png  Väg genom en av de 200 vägtunnlarna på Madeira

storbritanniens-flagga.png  Road through one of the 200 road tunnels on Madeira

tysklands-flagga.png  Strasse durch einen der 200 Strassentunnel auf Madeira

Sweden.png  Vy mot staden Porto Muniz

storbritanniens-flagga.png  View to the town Porto Muniz

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Stadt Porto Muniz

Sweden.png  Vingård på sluttningen i Porto Muniz

storbritanniens-flagga.png  Vineyard at the slope in Porto Muniz

tysklands-flagga.png  Weinberg an dem Abhang von Porto Muniz

Sweden.png  Vattenfallet Véu da Noiva i Seixal mellan Porto Muniz och Sao Vicente

storbritanniens-flagga.png  The waterfall Véu da Noiva in Seixal between Porto Muniz and Sao Vicente

tysklands-flagga.png  Der Wasserfall Véu da Noiva in Seixal zwischen Porto Muniz und Sao Vicente

Sweden.png  På nästan alla ställen där det finns odlingsbar mark på Madeira odlar man frukt och grönsaker 

storbritanniens-flagga.png  On nearly every place on Madeira where there is cultivable land fruits and vegetables are grown

tysklands-flagga.png  Beinahe überall wo es Ackerland gibt baut man auf Madeira Früchte und Gemüse an

Sweden.png  Ponta do Sol

storbritanniens-flagga.png  Ponta do Sol

tysklands-flagga.png  Ponta do Sol

Sweden.png  Hus på klippa i Ponta do Sol

storbritanniens-flagga.png  House on a cliff in Ponta do Sol

tysklands-flagga.png  Haus auf einer Klippe in Ponta do Sol

Sweden.png  Lägenheter i Ponta do Sol

storbritanniens-flagga.png  Apartments in Ponta do Sol

tysklands-flagga.png  Wohnhäuser in Ponta do Sol

Sweden.png  Jultomte framför dessa lägenheter

storbritanniens-flagga.png  Santa Claus in front of these apartments

tysklands-flagga.png  Weinachtsmann vor diesen Wohnungen

Sweden.png  Julkrubba med Maria, Josef och Jesus barnet framför dessa lägenheter 

storbritanniens-flagga.png  Christmas crib with Maria, Josef and the Jesus child in front of this apartment house

tysklands-flagga.png  Weinachtskrippe mit Maria, Josef und dem Jesus Kind vor diesem Wohnhaus

Sweden.png  En av de vise männen med får bredvid denna julkrubba

storbritanniens-flagga.png  One of the wise men with sheeps beside this Christmas crib

tysklands-flagga.png  Einer der Weisen Männer mit Schafen vor dieser Weinachtskrippe   

Sweden.png  Bäck med regnvatten från bergen i en vattenkanal

storbritanniens-flagga.png  Brook with rainwater from the mountains in a water channel

tysklands-flagga.png  Bach mit Schmelzwasser von den Bergen in einem Wasserkanal

Sweden.png  Gångstig genom en bananodling i Madalena do Mar

storbritanniens-flagga.png  Foot path through a banana plantation in Madalena do Mar

tysklands-flagga.png  Fussweg durch eine Bananen Plantage in Madalena do Mar

Sweden.png  Bananer som växer vid sidan om denna stig

storbritanniens-flagga.png  Bananas growing beside this foot path

tysklands-flagga.png  Bananen die neben diesem Fussweg wachsen

Sweden.png  Bananplanta med blomma och bananer där det tar ett år innan bananerna kan skördas

storbritanniens-flagga.png  Banana plant with flower and bananas where it takes one year before the bananas can be harvested

tysklands-flagga.png  Bananenpflanze mit Blume und Bananen wo es ein Jahr dauert bevor die Bananen geerntet werden können

Sweden.png  Mogna bananer och bananer som växer i en plastpåse vars klase väger upp till 50 kg 

storbritanniens-flagga.png  Ripe bananas and bananas growing in a plastic bag whichs raceme has a weight up to 50 kilo

tysklands-flagga.png  Reife Bananen und Bananen die in einer Plasttüte wachsen dessen Bündel bis zu 50 Kilo wiegen

Sweden.png  På väg upp för en serpentinväg på Madeira

storbritanniens-flagga.png  On the way up on a serpentine road on Madeira

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg rauf auf einer Serpentinenstrasse auf Madeira

Sweden.png  Vulkaniska bergarter längs denna väg

storbritanniens-flagga.png  Vulcanic rocks along this road

tysklands-flagga.png  Vulkanische Bergarten entlang dieser Strasse

Sweden.png  Statyn "O Homem do Mar" vid stranden i Paul do Mar

storbritanniens-flagga.png  The statue "The Man and the Sea" at the shore in Paul do Mar

tysklands-flagga.png  Die Statue "Der Mann und das Meer" am Strand in Paul do Mar

Sweden.png  Jag i Paul do Mar

storbritanniens-flagga.png  I in Paul do Mar

tysklands-flagga.png  Ich in Paul do Mar

Sweden.png  Marinan i Paul do Mar

storbritanniens-flagga.png  The marina in Paul do Mar

tysklands-flagga.png  Der Yachthafen in Paul do Mar

Sweden.png  Affärscentrum i Paul do Mar

storbritanniens-flagga.png  Shopping center in Paul do Mar

tysklands-flagga.png  Geschäftszentrum in Paul do Mar

Sweden.png  Kyrka i Prazeres från 1689 

storbritanniens-flagga.png  Church in Prazeres from 1689

tysklands-flagga.png  Kirche in Prazeres von 1689 

Sweden.png  Villa med buskar i Prazeres

storbritanniens-flagga.png  House with bushes in Prazeres

tysklands-flagga.png  Haus mit Büschen in Prazeres

Sweden.png  Pyrostegia Venusta från Brasilien växer här

storbritanniens-flagga.png  Pyrostegia Venusta from Brazil is grewing here  

tysklands-flagga.png  Pyrostegia Venusta aus Brailien wächst hier

Sweden.png  Restaurang "Beira Mar" i Prazeres

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Beira Mar" in Prazeres

tysklands-flagga.png  Restaurant "Beira Mar" in Prazeres

Sweden.png  Emblem vid denna fisktrestaurang

storbritanniens-flagga.png  Emblem at this fish restaurant

tysklands-flagga.png  Emblem bei diesem Fischrestaurant

Sweden.png  Fisk och skaldjursrätt jag äter på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  Fish and shellfish course I eat at this restaurant

tysklands-flagga.png  Fisch und Schaltier Gericht welches ich bei diesem Restaurant esse

Sweden.png  Fabrik i Calheta där det tillverkas rom av sockerrör

storbritanniens-flagga.png  Factory in Calheta where rum of sugar cane is produced

tysklands-flagga.png  Fabrik in Calheta wo Rum aus Zuckerrohr hergestellt wird

Sweden.png  Destillerings apparat för sockerrör

storbritanniens-flagga.png  Distilling apparatus for sugar cane

tysklands-flagga.png  Destillierungs Apparat für Zuckerrohr

Sweden.png  Rötter från sockerrör plantor

storbritanniens-flagga.png  Roots of sugar cane plants

tysklands-flagga.png  Wurzeln von Zuckerrohr Pflanzen

Sweden.png  Butik i denna fabrik

storbritanniens-flagga.png  Shop inside this factory

tysklands-flagga.png  Laden in dieser Fabrik

Sweden.png  Plantager på terrasser

storbritanniens-flagga.png  Plantations on terraces

tysklands-flagga.png  Plantagen auf Terrassen

Sweden.png  Trädgårdsland som odlas på sluttningen 

storbritanniens-flagga.png  Garden which is cultivated on the slope

tysklands-flagga.png  Gartenstück welches auf dem Abhang angebaut wird 

Sweden.png  Fabrik i Porto da Cruz där det tillverkas rom av sockerrör 

storbritanniens-flagga.png  Factory in Porto da Cruz where they produce rum of sugar cane 

tysklands-flagga.png  Fabrik in Porto da Cruz wo aus Zuckerrohr Rum hergestellt wird

Sweden.png  Stor bäck för regnvatten från bergen i en vattenkanal

storbritanniens-flagga.png  Large brook for rain water from the mountains in a water channel

tysklands-flagga.png  Grosser Bach für Regenwasser von den Bergen in einem Wasserkanal

Sweden.png  Monument vid kusten i Porto da Cruz

storbritanniens-flagga.png  Monument at the coast in Porto da Cruz

tysklands-flagga.png  Monument an der Küste in Porto da Cruz

Sweden.png  Vy mot höger längs den mäktiga kusten på norra Madeira

storbritanniens-flagga.png  View to the right along the mighty coast of northern Madeira

tysklands-flagga.png  Blick nach rechts entlang der mächtigen Küste des nördlichen Madeira

Sweden.png  Vy mot vänster längs den mäktiga kusten på norra Madeira

storbritanniens-flagga.png  View to the left along the mighty coast of northern Madeira

tysklands-flagga.png  Blick nach links entlang der mächtigen Küste des nördlichen Madeira 

Sweden.png  Jag vid den norra kusten av Madeira

storbritanniens-flagga.png  I at the northern coast of Madeira

tysklands-flagga.png  Ich an der nördlichen Küste von Madeira

Sweden.png  Sao Jorge kyrka i Arco från 1761

storbritanniens-flagga.png  Sao Jorge church in Arco from 1761

tysklands-flagga.png  Sao Jorge Kirche in Arco von 1761

Sweden.png  Spaihodea Campanulata från savannen i Afrika växer här

storbritanniens-flagga.png  Spaihodea Campanulata from the savannah in Africa is grewing here

tysklands-flagga.png  Spanhodea Campanulata von der Savanne in Afrika wächst hier

Sweden.png  Smal väg i Arco uppe i bergen på norra Madeira

storbritanniens-flagga.png  Narrow road in Arco up in the mountains on northern Madeira

tysklands-flagga.png  Schmale Strasse in Arco oben in den Bergen auf dem nördlichen Madeira

Sweden.png  Där man odlar vin

storbritanniens-flagga.png  Where wine is grown

tysklands-flagga.png  Wo man Wein anbaut

Sweden.png  Och slaktar grisar

storbritanniens-flagga.png  And pigs are slaughtered 

tysklands-flagga.png  Und Schweine schlachtet

Sweden.png  Utsikt mot Ponta Delgada 

storbritanniens-flagga.png  View to Ponta Delgada 

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Ponta Delgada 

Sweden.png  Bom Jesus kyrka i Ponta Delgada byggd 1507

storbritanniens-flagga.png  Bom Jesus church in Ponta Delgada built 1507

tysklands-flagga.png  Bom Jesus Kirche in Ponta Delgada gebaut 1507

Sweden.png  Sao Vicente kapell byggd 1692 samt blåa bro

storbritanniens-flagga.png  Sao Vicente chapel built 1692 and blue bridge

tysklands-flagga.png  Sao Vicente Kapelle gebaut 1692 und blaue Brücke

Sweden.png  Gata i Sao Vicente

storbritanniens-flagga.png  Street in Sao Vicente

tysklands-flagga.png  Strasse in Sao Vicente

Sweden.png  Bro över Sao Vicente bäcken till Sao Vicente grottorna

storbritanniens-flagga.png  Bridge over the Sao Vicente brook to the Sao Vicente caves

tysklands-flagga.png  Brücke über den Sao Vicente Bach zu den Sao Vicente Grotten

Sweden.png  Ingång till Sao Vicente grottorna som är 890.000 år gamla och 1.000 meter långa

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the Sao Vicente caves which are 890.000 years old and 1.000 meter long

tysklands-flagga.png  Eingang zu den Sao Vicente Grotten die 890.000 Jahre alt sind und 1.000 Meter lang sind

Sweden.png  I dessa grottor som upptäcktes år 1885 växer det stalaktiter

storbritanniens-flagga.png  In these caves which were discovered 1885 there are growing stalactites

tysklands-flagga.png  In diesen Grotten die 1885 entdeckt wurden wachsen Stalaktiten

Sweden.png  Där det finns belysning växer det grönt gräs 

storbritanniens-flagga.png  Where there is light it grows green grass

tysklands-flagga.png  Wo es Beleuchtung gibt wächst grünes Gras 

Sweden.png  Damm i dessa grottor 40 meter under marken

storbritanniens-flagga.png  Pond in these caves 40 meters under the ground 

tysklands-flagga.png  Teich in diesen Grotten 40 Meter unter der Erde

Sweden.png  Även här nere finns det julprydnader

storbritanniens-flagga.png  Even down here there are Christmas decorations

tysklands-flagga.png  Auch hier unten gibt es Weinachtsdekorationen

Sweden.png  Gångväg och bäck i dessa grottor

storbritanniens-flagga.png  Foot path and brook in these caves

tysklands-flagga.png  Fussweg und Bach in diesen Grotten

Sweden.png  Utsikt mot Curral das Freiras i Nunnornas dal

storbritanniens-flagga.png  View to Curral das Freiras in Nuns Valley

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Curral das Freiras in dem Tal der Nonnen

Sweden.png  Utsikt från Eira do Serrado på 1.095 meters höjd

storbritanniens-flagga.png  View from Eira do Serrado at a hight of 1.095 meter

tysklands-flagga.png  Aussicht von Eira do Serrado auf einer Höhe von 1.095 Meter

Sweden.png  Jag på Eira do Serrado

storbritanniens-flagga.png  I on Eira do Serrado

tysklands-flagga.png  Ich auf Eira do Serrado

Sweden.png  Utsikt mot trädgårdsland i terrasser i bergen

storbritanniens-flagga.png  View to garden plot in terraces in the mountains

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Gartenstück in Terrassen in den Bergen

Sweden.png  Springbrunn vid Rua Dr Joao Brito Camara i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Fountain at Rua Dr Joao Brito Camara in Funchal

tysklands-flagga.png  Springbrunnen bei Rua Dr Joao Brito Camara in Funchal

Sweden.png  Fiskesamhället Camara de Lobos 

storbritanniens-flagga.png  The fishing village Camara de Lobos

tysklands-flagga.png  Das Fischerdorf Camara de Lobos

Sweden.png  Ko på en av restaurangerna i Camara de Lobos

storbritanniens-flagga.png  Cow at one of the restaurants in Camara de Lobos

tysklands-flagga.png  Kuh in einem der Restaurants in Camara de Lobos

Sweden.png  Bil för sightseeing på Madeira i Camara de Lobos

storbritanniens-flagga.png  Car for sightseeing on Madeira in Camara de Lobos

tysklands-flagga.png  Auto für Sightseeing auf Madeira in Camara de Lobos

Sweden.png  "Hop on hop off" buss som jag åkte med till Monte

storbritanniens-flagga.png  "Hop on hop off" bus with which I travelled to Monte

tysklands-flagga.png  "Hop on hop off" Bus mit dem ich nach Monte gefahren bin

Sweden.png  Ingång till Monte Palace Tropical Garden med 100.000 olika växter från hela världen

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Monte Palace Tropical Garden with 100.000 different species from the whole world

tysklands-flagga.png  Eingang zu Monte Palace Tropical Garden mit 100.000 verschiedenen Pflanzen aus der ganzen Welt

Sweden.png  Zimbabweanska konst statyer i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  Zimbabwean art sculptures in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Zimbabweanische Kunst Statuen in Monte Palace Tropical Garden

Sweden.png  Träd som växer i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  Trees grewing in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Bäume die in Monte Palace Tropical Garden wachsen

Sweden.png  Staty i Monte Palace Tropical Garden där det finns mer än 1.000 statyer 

storbritanniens-flagga.png  Statue in Monte Palce Tropical Garden where there are more than 1.000 statues

tysklands-flagga.png  Statue in Monte Palace Tropical Garden wo es mehr als 1.000 Statuen gibt

Sweden.png  Utsikt mot ett vattenfall

storbritanniens-flagga.png  View to a waterfall

tysklands-flagga.png  Aussicht auf ein Wasserfall

Sweden.png  Monte Palace Tropical Garden har en yta på 70.000 kvadratmeter

storbritanniens-flagga.png  Monte Palace Tropical Garden has an area of 70.000 square meters

tysklands-flagga.png  Monte Palace Tropical Garden hat eine Fläche von 70.000 Quadratmeter

Sweden.png  Palatset i Monte Palace Tropical Garden byggt 1897

storbritanniens-flagga.png  The Palace in Monte Palace Tropical Garden built 1897

tysklands-flagga.png  Der Palast in Monte Palace Tropical Garden gebaut 1897

Sweden.png  Staty från det Portugisiska Imperiet 1415 - 2002

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Portuguese Empire 1415 - 2002

tysklands-flagga.png  Statue von dem Portugiesischen Imperium 1415 - 2002

Sweden.png  Egyptisk vas

storbritanniens-flagga.png  Egyptian vase

tysklands-flagga.png  Ägyptische Wase

Sweden.png  Utsikt mot ö i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  View to island in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Insel in Monte Palace Tropical Garden

Sweden.png  Bro över en damm i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  Bridge over a pond in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Brücke über einen Teich in Monte Palace Tropical Garden

Sweden.png  Utsikt över en damm i Monte Palace Tropical Garden 

storbritanniens-flagga.png  View over a pond in Monte Palace Tropical Garden 

tysklands-flagga.png  Aussicht über einen Teich in Monte Palace Tropical Garden 

Sweden.png  Statyer i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  Statues in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Statuen in Monte Palace Tropical Garden

Sweden.png  Närmare titt på dessa statyer

storbritanniens-flagga.png  Nearer look on these statues

tysklands-flagga.png  Nähere Ansicht auf diese Statuen

Sweden.png  Utsikt över Monte Palace Tropical Garden som anlades av Jose Berardo 1987 -1991

storbritanniens-flagga.png  View over Monte Palace Tropical Garden which was created by Jose Berardo 1987 - 1991

tysklands-flagga.png  Aussicht über Monte Palace Tropical Garden der von Jose Berardo 1987 - 1991 angelegt wurde

Sweden.png  Staty på buddistisk man med pojke

storbritanniens-flagga.png  Statue of a Buddhistic man with boy

tysklands-flagga.png  Statue von einem buddhistischen Mann mit Junge

Sweden.png  Budda staty

storbritanniens-flagga.png  Buddha statue

tysklands-flagga.png  Buddha Statue

Sweden.png  Japanska krigar statyer

storbritanniens-flagga.png  Japanese warrior statues 

tysklands-flagga.png  Japanische Krieger Statuen

Sweden.png  Palmer och vattenfall i Monte Palace Tropical Garden

storbritanniens-flagga.png  Palms and waterfall in Monte Palace Tropical Garden

tysklands-flagga.png  Palmen und Wasserfall in Monte Palace Tropical Garden

Sweden.png  "Hop on hop off" buss som jag åkte runt med i Funchal

storbritanniens-flagga.png  "Hop on hop off" bus with which I travelled around in Funchal

tysklands-flagga.png  "Hop on hop off" Bus mit dem ich in Funchal herumgefahren bin

Sweden.png  Edificio Navio Azul med lägenheter i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Edificio Navio Azul with apartments in Funchal

tysklands-flagga.png  Edificio Navio Azul mit Wohnungen in Funchal

Sweden.png  Polis och Juridiska väsendets huvudkontor i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Police and Judiciary Headquarters in Funchal

tysklands-flagga.png  Polizei und Juridischer Gerichtssitz in Funchal

Sweden.png  Bondemarknad i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Farmers Market in Funchal 

tysklands-flagga.png  Bauernmarkt in Funchal

Sweden.png  Botaniska trädgården i Funchal med över 2.000 växter

storbritanniens-flagga.png  Botanical Garden in Funchal with over 2.000 plants

tysklands-flagga.png  Botanischer Garten in Funchal mit über 2.000 Pflanzen

Sweden.png  Springbrunn vid Rotunda do Infante i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Fountain at Rotunda do Infante in Funchal

tysklands-flagga.png  Springbrunnen bei Rotunda do Infante in Funchal

Sweden.png  Sé Catedral de Nossa Senhora da Assuncao i Funchal från 1514

storbritanniens-flagga.png  Sé Catedral de Nossa Senhora da Assuncao in Funchal from 1514

tysklands-flagga.png  Sé Catedral de Nossa Senhora da Assuncao in Funchal von 1514

Sweden.png  Linbanevagn för 4 passagerare från Funchal till Monte 550 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  Cable car for 4 passangers from Funchal to Monte 550 meter above the sea

tysklands-flagga.png  Drahtseilbahn für 4 Passagiere von Funchal nach Monte 550 Meter über dem Meer

Sweden.png  18 minuter tar det att åka upp till toppen

storbritanniens-flagga.png  18 minutes it takes to go up to the peak

tysklands-flagga.png  18 Minuten dauert es zu der Spitze rauf zu fahren

Sweden.png  Utsikt över Funchal från linbanevagnen

storbritanniens-flagga.png  View over Funchal from the cable car

tysklands-flagga.png  Aussicht über Funchal von der Drahtseilbahn

Sweden.png  Stor villa på väg upp till Monte

storbritanniens-flagga.png  Large house on the way up to Monte

tysklands-flagga.png  Grosses Haus auf dem Weg rauf nach Monte

Sweden.png  Vid toppen i Monte finns en restaurang och en souvenir affär

storbritanniens-flagga.png  At the top in Monte there is a restaurant and a souvenir shop

tysklands-flagga.png  Ganz oben in Monte gibt es ein Restaurant und ein Souvenir Laden

Sweden.png  På vägen tillbaka 3.720 meter till Funchal

storbritanniens-flagga.png  On the way back 3.720 meter to Funchal

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zurück 3.720 Meter nach Funchal

Sweden.png  Brant väg ner till Funchal

storbritanniens-flagga.png  Steep road down to Funchal

tysklands-flagga.png  Steiler Weg runter nach Funchal

Sweden.png  Villor till vänster om linbanan med en banan plantage vid sidan om

storbritanniens-flagga.png  Houses to the left of the cable car with a banana plantation beside

tysklands-flagga.png  Häuser auf der linken Seite der Drahtseilbahn mit einer Bananen Plantage daneben 

Sweden.png  Motorväg genom Funchal

storbritanniens-flagga.png  Highway through Funchal

tysklands-flagga.png  Autobahn durch Funchal

Sweden.png  Villor med röda tegeltak i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Houses with red brick roofs in Funchal

tysklands-flagga.png  Häuser mit roten Ziegeldächer in Funchal

Sweden.png  Stora villor i Funchal 

storbritanniens-flagga.png  Large houses in Funchal 

tysklands-flagga.png  Grosse Häuser in Funchal 

Sweden.png  Varuhus i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Department stores in Funchal

tysklands-flagga.png  Warenhäuser in Funchal

Sweden.png  Fotbollsplan i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Fotball field in Funchal

tysklands-flagga.png  Fussballfeld in Funchal

Sweden.png  Utsikt mot Atlanten

storbritanniens-flagga.png  View to the Atlantic Ocean

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den Atlantischen Ozean

Sweden.png  Vy mot vänster över hus i Funchal

storbritanniens-flagga.png  View to the left over houses in Funchal

tysklands-flagga.png  Aussicht nach links über Häuser in Funchal

Sweden.png  Marknadstånd på en lördag

storbritanniens-flagga.png  Market stalls on a Saturday

tysklands-flagga.png  Marktstände an einem Samstag

Sweden.png  Konst på väggen 

storbritanniens-flagga.png  Art on the wall

tysklands-flagga.png  Kunst auf der Wand

Sweden.png  Smycken från Madeira 

storbritanniens-flagga.png  Jewellery from Madeira 

tysklands-flagga.png  Schmuck aus Madeira

Sweden.png  Drakblodsträd (Dracaena Draco)

storbritanniens-flagga.png  Dragon blood tree (Dracaena Draco)

tysklands-flagga.png  Drachenblutbaum (Dracaena Draco)

Sweden.png  Fritidsbåtar i Funchal

storbritanniens-flagga.png  Pleasure crafts in Funchal

tysklands-flagga.png  Freizeitsboote in Funchal

Sweden.png  Esplanaden "Avenida das Comunidades Madeirenses" längs kusten

storbritanniens-flagga.png  Boulevard "Avenida das Comunidades Madeirenses" along the coast 

tysklands-flagga.png  Esplanade "Avenida das Comunidades Madeirenses" entlang der Küste

Sweden.png  Kvinna vid brodering av en bordsduk

storbritanniens-flagga.png  Woman embroidering a table cloth

tysklands-flagga.png  Frau bei dem sticken von einem Tischtuch

Sweden.png  Vacker stensättning i Funchal 

storbritanniens-flagga.png  Beautiful paving in Funchal

tysklands-flagga.png  Schöne Steinsetzarbeit in Funchal

Sweden.png  Handväskor av kork till salu

storbritanniens-flagga.png  Handbags of cork for sale

tysklands-flagga.png  Handtaschen aus Korken zu verkauf

Sweden.png  Skor av kork till salu

storbritanniens-flagga.png  Shoes of cork for sale

tysklands-flagga.png  Schuhe aus Korken zu verkauf

Sweden.png  Kaffestuga på hjul

storbritanniens-flagga.png  Coffee house on wheels

tysklands-flagga.png  Kaffeehäuschen auf Räder

Sweden.png  Minnessten i hamnområdet av Funchal

storbritanniens-flagga.png  Memorial stone in the harbour area of Funchal

tysklands-flagga.png  Gedenkstein in dem Hafengebiet von Funchal

Sweden.png  Tvåmastad skonare vid bryggan

storbritanniens-flagga.png  Two-masted schooner at the bridge 

tysklands-flagga.png  Zweimast Schoner am Steg

Sweden.png  Monument som hedrar Madeiras emigranter som bosatte sig runt om i världen

storbritanniens-flagga.png  Monument honoring the Madeirian emigrants who settled around the world  

tysklands-flagga.png  Monument zu Ehren der Auswanderer aus Madeira die sich in der ganzen Welt niedergelassen haben

Sweden.png  Guvernörens palats på Madeira

storbritanniens-flagga.png  Governers Palace on Madeira

tysklands-flagga.png  Der Palast des Gouverneur auf Madeira

Sweden.png  Monument till den madeiranska arbetaren

storbritanniens-flagga.png  Monument to the Madeiran worker

tysklands-flagga.png  Monument für den madeirischen Arbeiter

Sweden.png  Staty på Christiano Ronaldo född 1985 i Funchal på Madeira

storbritanniens-flagga.png  Statue of Christiano Ronaldo born 1985 in Funchal on Madeira

tysklands-flagga.png  Statue von Christiano Ronaldo geboren 1985 in Funchal auf Madeira

Sweden.png  Ytterligare en butik som säljer varor av kork

storbritanniens-flagga.png  Another shop selling goods of cork

tysklands-flagga.png  Noch ein Laden der Waren aus Kork verkauft

Sweden.png  Stort mango träd från Indien vid promenaden hem

storbritanniens-flagga.png  Large mango tree from India at the walk home

tysklands-flagga.png  Grosser Mango Baum aus Indien auf dem Weg nach Hause

Sweden.png  Restaurang "Hole in One"

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Hole in One"

tysklands-flagga.png  Restaurant "Hole in One"

Sweden.png  Utsikt mot det 589 meter höga Cabo Girao väster om Funchal

storbritanniens-flagga.png  View to the 589 meter high Cabo Girao west of Funchal

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das 589 meter hohe Cabo Girao westlich von Funchal

Sweden.png  Utsikt mot hotell "Porto Mare" från mitt hotell

storbritanniens-flagga.png  View to hotel "Porto Mare" from my hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hotel "Porto Mare" von meinem Hotel

Sweden.png  Två segel katamaraner utanför detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Two sailing catamarans outside this hotel

tysklands-flagga.png  Zwei Segel Katamarane ausserhalb diesem Hotel

Sweden.png  Koggen "Santa Maria" utanför detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The cog "Santa Maria" outside this hotel

tysklands-flagga.png  Die Kogge "Santa Maria" ausserhalb diesem Hotel

Sweden.png  Trädgårdsanläggning vid hotell "Porto Mare"

storbritanniens-flagga.png  Garden at hotel "Porto Mare"

tysklands-flagga.png  Gartenanlage bei Hotel "Porto Mare"

Sweden.png  Vulkanisk pimpsten i denna trädgård

storbritanniens-flagga.png  Vulcanic pumice stone in the garden  

tysklands-flagga.png  Vulkanischer Bimstein in diesem Garten

Sweden.png  Agave Attenuata som kommer från Mexiko

storbritanniens-flagga.png  Agave Attenuata coming from Mexico

tysklands-flagga.png  Agave Attenuata die aus Mexiko kommt

Sweden.png  Erythrina Speciosa från Brasilien

storbritanniens-flagga.png  Erythrina Speciosa from Brazil

tysklands-flagga.png  Erythrina Speciosa aus Brasilien

Sweden.png  Orchis Mascula från mellersta och södra Europa

storbritanniens-flagga.png  Orchis Mascula from central and southern Europe

tysklands-flagga.png  Orchis Mascula aus dem mittleren und südlichen Europa

Sweden.png  Anthurium Andreanum från Kolumbien

storbritanniens-flagga.png  Anthurium Andreanum from Columbia

tysklands-flagga.png  Anthurium Andreanum aus Kolombien

Sweden.png  Vril i denna trädgård

storbritanniens-flagga.png  Burl in this garden

tysklands-flagga.png  Holzkropf in diesem Garten

Sweden.png  Phalaenopsis orkidé från det tropiska Asien

storbritanniens-flagga.png  Phalaenopsis orchid from the tropical Asia

tysklands-flagga.png  Phalaenopsis Orchidee aus dem tropischen Asien

Sweden.png  Bryophyllum Fedtschenkoi från Madagaskar

storbritanniens-flagga.png  Bryophyllum Fedtschenkoi from Madagascar

tysklands-flagga.png  Bryophyllum Fedtschenkoi aus Madagaskar

Sweden.png  Hibiscus Rosa Sinensis från Kina

storbritanniens-flagga.png  Hibiscus Rosa Sinensis from China

tysklands-flagga.png  Hibiscus Rosa Sinensis aus China

Sweden.png  Strelitzia Reginae som kommer från Syd Afrika

storbritanniens-flagga.png  Strelitzia Reginae coming from South Africa

tysklands-flagga.png  Strelitzia Reginae die aus Süd Afrika kommt

Sweden.png  Callistemon Regidus från Australien

storbritanniens-flagga.png  Callistemon Regidus from Australia

tysklands-flagga.png  Callistemon Regidus aus Australien

Sweden.png  Tibouchina Urvilleana från Brasilien

storbritanniens-flagga.png  Tibouchina Urvilleana from Brazil

tysklands-flagga.png  Tibouchina Urvilleana aus Brasilien

Sweden.png  Oncidium Burgundisk orkidé från Mellan Amerika

storbritanniens-flagga.png  Oncidium Burgundian Orchid from Middle America

tysklands-flagga.png  Oncidium Burgundische Orchidee aus Mittel Amerika

Sweden.png  Blå Petunia Lobularia från Syd Amerika

storbritanniens-flagga.png  Blue Petunia Lobularia from South America

tysklands-flagga.png  Blaue Pertunia Lobularia aus Süd Amerika

Sweden.png  Man med en ung falk att jaga med vid detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Man with a young falcon to hunt with at this hotel

tysklands-flagga.png  Mann mit einem jungen Falken zum Jagen bei diesem Hotel