Bilder från Kapstaden, Krügers National Park och Johannesburg i Syd Afrika går att se på min andra hemsida

www.ekkehard2.com 

.