Singapore, 27 - 31 maj, 2005.

Sweden.png  Singapore med en yta av 712 kvadratkilometer ligger på en ö avskiljd från Malaysia genom det 50 km långa sundet Johor strait. Trots att det i Singapore nästan alltid råder en temperatur på +35 grader Celsius och staden endast ligger 137 km norr om ekvatorn är denna stad med 5,3 miljoner invånare centrum för all handel i syd-östra Asien. Varuutbudet här är avsevärt större än i övriga städer i världen. Detta märks även i fotoaffärerna där man har ett betydligt större utbud av alldeles nya kameror. Mest imponerad blev jag i Singapore över att det inte finns någon som helst kriminalitet samt den vänliga befolkningen.

storbritanniens-flagga.png  Singapore with an area of 712 square kilometres lies on an island separated from Malaysia by the 50 km long sound Johor strait. Although it in Singapore nearly always is a temperature of +35 degrees Celsius and the town only lies 137 km north of the equator this town with 5,3 million people is the centra for all trade in south-east Asia. The selection of goods here is considerably higher than in other towns in the world. This I noticed in the photo shops where there is a considerable wider range of completely new cameras. Most impressed in Singapore I was that there is no criminality at all and of all the kind people. 

tysklands-flagga.png  Singapore mit einer Fläche von 712 Quadratkilometer liegt auf einer Insel die von Malaysia durch den 50 km langen Sund Johor strait getrennt ist. Obwohl Singapore beinahe immer eine Temperatur von +35 Grad Celsius hat und die Stadt nur 137 km nördlich von dem Equator liegt ist diese Stadt mit 5,3 Millionen Einwohner das Zentrum für allen Handel in dem süd-östlichen Asien. Das Warenangebot hier ist wesentlich grösser als in anderen Städten in der Welt. Das habe ich in den Photogeschäften gesehen wo es ein erheblich grösseres Angebot von ganz neuen Photoapparate gibt. Am meisten wurde ich in Singapore imponiert dass es hier keine Kriminalität gibt und von allen freundlichen Menschen.

Sweden.png  Femstjärniga hotellet Grand Plaza Parkroyal med stor simbassäng och spa på taket jag bor på i Singapore

storbritanniens-flagga.png  The five star hotel Grand Plaza Parkroyal with large swimming-pool and spa on the roof I stay at in Singapore

tysklands-flagga.png  Das fünf Sternige Hotel Grand Plaza Parkroyal mit grossem Schwimm-Bassin und Spa auf dem Dach in dem ich in Singapore wohne

Sweden.png  Det Buddistiska templet Thian Hock Keng byggt 1839

storbritanniens-flagga.png  The Buddhistic temple Thian Hock Keng built 1839

tysklands-flagga.png  Der Buddhistische Tempel Thian Hock Keng gebaut 1839

Sweden.png  Buddistiskt altare i detta tempel

storbritanniens-flagga.png  Buddhisthic altar in this temple

tysklands-flagga.png  Buddhistischer Altar in diesem Tempel

Sweden.png  Ytterligare ett altare i detta buddistiska tempel

storbritanniens-flagga.png  Further an altar in this Buddhistic temple

tysklands-flagga.png  Noch ein Altar in diesem Buddhistischen Tempel

Sweden.png  Ett tredje altare i det buddistiska templet

storbritanniens-flagga.png  A third altar in this Buddhistic temple

tysklands-flagga.png  Ein drittes Altar in diesem Buddhistischen Tempel

Sweden.png  Takprydnader i altaret i det buddistiska templet

storbritanniens-flagga.png  Ceiling ornaments in the altar of the Buddhistic temple

tysklands-flagga.png  Dach Ornamente in dem Altar von dem Buddhistischen Tempel

Sweden.png  Skulpturer pryder det hinduiska Sri Mariamman templets Gopuram byggt 1827

storbritanniens-flagga.png  Sculptures adom the Gopuram of the Sri Mariamman Hindu temple built 1827

tysklands-flagga.png  Skulpturen schmücken den Gopuram des Sri Mariamman Hindu Tempel gebaut 1827

Sweden.png  Från Mount Faber ser man Keppel hamnen och linbanevagnarna till ön Santosa 

storbritanniens-flagga.png  From Mount Faber you can see the Keppel harbour and the cable cars to the island Santosa

tysklands-flagga.png  Von Mount Faber kann man den Keppel Hafen und die Kabinenbahnwagen zu der Insel Santosa sehen 

Sweden.png  Utsikt mot Singapore sundet från Mount Faber

storbritanniens-flagga.png  View to Singapore Strait from Mount Faber

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Singapore Sund von Mount Faber

Sweden.png  Utsikt mot skyskrapor i Singapore från Mount Faber

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers in Singapore from Mount Faber

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer in Singapore von Mount Faber

Sweden.png  Linbanevagn för 4 passagerare från det 105 meter höga Mount Faber 1.650 meter ner till ön Santosa

storbritanniens-flagga.png  Cable car for 4 passangers from the 105 meter high Mount Faber 1.650 meter down to the island Santosa

tysklands-flagga.png  Kabinenbahnwagen für 4 Passagiere von dem 105 Meter hohen Mount Faber 1.650 Meter runter zu der Insel Santosa

Sweden.png  Visning av ädelstenar i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Showing of gem stones in Singapore

tysklands-flagga.png  Zeigen von Edelsteinen in Singapore

Sweden.png  Tillverkning av smycken

storbritanniens-flagga.png  Manufacturing of jewellery

tysklands-flagga.png  Herstellung von Schmuck

Sweden.png  Konst tillverkade av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  Art made of gem stones

tysklands-flagga.png  Kunst hergestellt aus Edelsteinen

Sweden.png  Konst av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  Art of gem stones

tysklands-flagga.png  Kunst von Edelsteinen

Sweden.png  Konstverk av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  Work of art of gem stones

tysklands-flagga.png  Kunstwerke aus Edelsteinen

Sweden.png  Kinesiskt konstverk av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  Chinese work of art made of gem stones

tysklands-flagga.png  Chinesisches Kunstwerk aus Edelsteinen

Sweden.png  Slottet Neuschwanstein byggt av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  The Castle Neuschwanstein built of gem stones

tysklands-flagga.png  Das Schloss Neuschwanstein gebaut aus Edelsteinen

Sweden.png  Konstverk tillverkat av ädelstenar

storbritanniens-flagga.png  Work of art made of gem stones

tysklands-flagga.png  Kunstwerk hergestellt aus Edelsteinen

Sweden.png  Stig genom den Botaniska Trädgården i Singapore som blev anlagd 1859

storbritanniens-flagga.png  Path through the Botanical Garden in Singapore which was created 1859

tysklands-flagga.png  Pfad durch den Botanischen Garten in Singapore der 1859 angelegt wurde

Sweden.png  Grönska längs en stig i den Botaniska Trädgården 

storbritanniens-flagga.png  Verdure along a path in the Botanical Garden 

tysklands-flagga.png  Grünes entlang einem Pfad in dem Botanischen Garten 

Sweden.png  Grönska i den Nationella Orkidé Trädgården

storbritanniens-flagga.png  Verdure in the National Orchid Garden

tysklands-flagga.png  Grünes in dem Nationalen Orchideen Garten

Sweden.png  Trana springbrunnen i den Nationella Orkidé Trädgården i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Crane fountain in the National Orchid Garden in Singapore

tysklands-flagga.png  Kranich Springbrunnen in dem Nationalen Orchideen Garten in Singapore

Sweden.png  Kvarter i den indiska stadsdelen Rochor i Singapore

storbritanniens-flagga.png  District in the Indian district Rochor in Singapore

tysklands-flagga.png  Viertel in dem indischen Stadtteil Rochor in Singapore

Sweden.png  Försäljning av frukt och grönsaker

storbritanniens-flagga.png  Sale of fruits and vegetables 

tysklands-flagga.png  Verkauf von Früchten und Gemüse

Sweden.png  Tre kvinnor i samtal

storbritanniens-flagga.png  Three women talking

tysklands-flagga.png  Drei Frauen im Gespräch

Sweden.png  Guldhandel i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Shop selling gold in Singapore

tysklands-flagga.png  Geschäft was Gold in Singapore verkauft 

Sweden.png  Försäljning av guldsmycken

storbritanniens-flagga.png  Sale of gold jewellery

tysklands-flagga.png  Verkauf von Goldschmuck

Sweden.png  Masjid Malabar Mosque byggd 1962

storbritanniens-flagga.png  Masjid Malabar Mosque built 1962

tysklands-flagga.png  Masjid Malabar Mosque gebaut 1962

Sweden.png  Cyklist sent på kvällen i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Cyclist late in the evening in Singapore

tysklands-flagga.png  Fahradfahrer spät am Abend in Singapore

Sweden.png  Ingång till 3,2 ha stor nöjespark om den kinesiska kulturen, historien, filosofin och religionen

storbritanniens-flagga.png  Entrance to 3,2 ha large Amusement Park about the Chinese culture, history, philosophy and religion

tysklands-flagga.png  Eingang zu 3,2 Ha grossen Vergnügungspark über die chinesische Kultur, Geschichte, Philosophie und Religion

Sweden.png  Nöjesparken Haw Par Villa som byggdes 1937 av burmesen Aw Boon Haw för sin yngre bror Aw Boon Par

storbritanniens-flagga.png  The Amusement Park Haw Par Villa which was built 1937 by the Burmese Aw Boon Haw for his younger brother Aw Boon Par

tysklands-flagga.png  Der Vergnügungspark Haw Par Villa der 1937 von dem Burmesen Aw Boon Haw für seinen jüngeren Bruder Aw Boon Par gebaut wurde

Sweden.png  Burmesisk tiger och anakonda i parken

storbritanniens-flagga.png  Burmesian tiger and anaconda in the park

tysklands-flagga.png  Burmesischer Tiger und Anakonda in dem Park

Sweden.png  Gris i parken

storbritanniens-flagga.png  Pig in the park

tysklands-flagga.png  Schwein in dem Park

Sweden.png  Man som knäböjer framför Domstol till Helvetet i parken

storbritanniens-flagga.png  Man kneeling in front of a Court to Hell in the park

tysklands-flagga.png  Mann der vor einem Gericht zur Hölle in dem Park kniet 

Sweden.png  Möss, elefanter och syrsor i parken

storbritanniens-flagga.png  Mice, elephants and crickets in the park

tysklands-flagga.png  Mäuse, Elefanten und Grillen i dem Park

Sweden.png  Kaniner, mullvadar och präriehundar i parken

storbritanniens-flagga.png  Rabbits, moles and prairie dogs in the park

tysklands-flagga.png  Kaninchen, Maulwürfe und Präriehunde in dem Park

Sweden.png  Kinesisk Frihetsgudinna framför paviljong i parken

storbritanniens-flagga.png  Chinese Lady Liberty in front of a pavilion in the park

tysklands-flagga.png  Chinesische Freiheitsgöttin vor einem Pavillon in dem Park

Sweden.png  Tathagata Pagoda i parken

storbritanniens-flagga.png  Tathagata Pagoda in the park

tysklands-flagga.png  Tathagata Pagoda in dem Park

Sweden.png  Kranji krigskyrkogård

storbritanniens-flagga.png  Kranji war cemetary

tysklands-flagga.png  Kranji Kriegsfriedhof

Sweden.png  Gravstenar på kyrkogården

storbritanniens-flagga.png  Gravestones on the cemetary

tysklands-flagga.png  Grabsteine auf dem Friedhof

Sweden.png  Monument över de stupade

storbritanniens-flagga.png  Monument over the fallen

tysklands-flagga.png  Monument über die Gefallenen

Sweden.png  Tavla över slaget i Kranji den 9 - 10 februari 1942

storbritanniens-flagga.png  Plaque over the battle in Kranji on 9 - 10 February 1942

tysklands-flagga.png  Gedenktafel über die Schlacht in Kranji am 9 - 10 Februar 1942

Sweden.png  Bright Hill Tempel i Singapore byggt 1920 - 1921

storbritanniens-flagga.png  Bright Hill Temple in Singapore built 1920 - 1921

tysklands-flagga.png  Bright Hill Tempel in  Singapore gebaut 1920 - 1921

Sweden.png  Staty av Budda i Bright Hill Tempel

storbritanniens-flagga.png  Statue of Buddha in Bright Hill Temple

tysklands-flagga.png  Statue von Buddha in Bright Hill Tempel

Sweden.png  Utsmyckning av templet

storbritanniens-flagga.png  Adornment of the temple

tysklands-flagga.png  Ausschmückung von dem Tempel

Sweden.png  Utsmyckning av taket på templet

storbritanniens-flagga.png  Adornment on the roof of the temple

tysklands-flagga.png  Ausschmückung auf dem Dach des Tempel

Sweden.png  Utsmyckning på taken av detta tempel

storbritanniens-flagga.png  Adornment on the roofs of this temple

tysklands-flagga.png  Ausschmückung auf den Dächern von diesem Tempel

Sweden.png  Drakar och ormar på taket av detta tempel

storbritanniens-flagga.png  Dragons and snakes on the roof of this temple

tysklands-flagga.png  Drachen und Schlangen auf dem Dach von diesem Tempel 

Sweden.png  Utsmyckning på taket av detta tempel

storbritanniens-flagga.png  Adornment on the roof of this temple

tysklands-flagga.png  Ausschmückung auf dem Dach von diesem Tempel

Sweden.png  Jag på balkongen av Bright Hill Tempel

storbritanniens-flagga.png  I on the balcony of Bright Hill Temple

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Balkon von Bright Hill Tempel

Sweden.png  Jag framför de väldiga utsmyckningarna av detta tempel

storbritanniens-flagga.png  I in front of the huge adornments of this temple

tysklands-flagga.png  Ich vor den gewaltigen Ausschmückungen von diesem Tempel

Sweden.png  Det berömda Raffles Hotel byggt 1887

storbritanniens-flagga.png  The famous Raffles Hotel built 1887

tysklands-flagga.png  Das berühmte Raffles Hotel gebaut 1887

Sweden.png  Jag vid baren på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  I at the bar of this hotel

tysklands-flagga.png  Ich an der Bar bei diesem Hotel

Sweden.png  Jag på innergården på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  I on the courtyard of this hotel

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Innenhof von diesem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot innergården på hotellet

storbritanniens-flagga.png  View to the courtyard of this hotel

tysklands-flagga.png   Aussicht auf den Innenhof von diesem Hotel

Sweden.png  Turister bredvid en sikhisk vakt vid Raffles Hotel

storbritanniens-flagga.png  Tourists beside a Sikh guard at Raffles Hotel

tysklands-flagga.png  Touristen neben einem sikhischen Wächter bei Raffles Hotel

Sweden.png  Moderna byggnader i centrum av Singapore

storbritanniens-flagga.png  Modern buildings in the centre of Singapore

tysklands-flagga.png  Moderne Gebäude in dem Zentrum von Singapore

Sweden.png  Trafik på en gata i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Traffic on a street in Singapore

tysklands-flagga.png  Verkehr auf einer Strasse in Singapore

Sweden.png  Amfibiefarkost "Singapore Ducktours" på en gata i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Amphibian vessel "Singapore Ducktours" on a street in Singapore

tysklands-flagga.png  Amphibiefahrzeug "Singapore Ducktours" auf einer Strasse in Singapore

Sweden.png  Skyskrapor i Singapore

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Singapore

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Singapore

Sweden.png  Utsikt utanför Raffle´s City Convention Centre i Singapore

storbritanniens-flagga.png  View outside Raffle´s City Convention Centre in Singapore

tysklands-flagga.png  Aussicht ausserhalb von Raffle´s City Convention Centre in Singapore