San Francisco, 2 - 5 juni, 2007.

Sweden.png  San Francisco grundades 1776 av spanjorerna och har idag 750.000 invånare. Genom guldrushen 1849 växte denna stad väldigt. 1906 drabbades San Francisco av en svår jordbävning varvid 3/4 av staden förstördes. Efter detta byggdes staden snabbt upp igen. Känd är San Francisco idag framför allt för Golden Gate bron, trolley bussar, Chinatown samt sin bankverksamhet. Här startade även "flower-power" rörelsen på mitten av 1960-talet av hemvändande soldater som var trötta på krig.

storbritanniens-flagga.png  San Francisco was founded 1776 by the Spaniards and has today 750.000 inhabitants. Through the Goldrush 1849 this town did grew rapidly. 1906 San Francisco was suffered by a heavy earthquake at which 3/4 of the town was destroyed. After this the town soon was built up again. Most famous San Francisco today is for the Golden Gate Bridge, trolley buses, Chinatown and its bank business. Here even the flower-power movement in the middle of the 1960´s did start of soldiers who did not want to have any more war.

tysklands-flagga.png  San Francisco wurde 1776 von den Spaniern gegründet und hat heute 750.000 Einwohner. Durch den "Goldrush" 1849 ist die Stadt schnell gewachsen. 1906 ist San Francisco von einem schweren Erdbeben betroffen worden wobei 3/4 der Stadt zerstört wurde. Da nach ist die Stadt schnell wieder aufgebaut worden. Am meisten berühmt ist San Francisco heute für die Golden Gate Bridge, Trolley Busse, Chinatown und ihr Bankwesen. Hier hat auch die "flower-power" Bewegung in der Mitte von den 1960-er Jahren angefangen von heimkehrenden Soldaten die keinen Krieg mehr haben wollten.

 

  

Sweden.png  Hotel Tomo jag bor på i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Hotel Tomo I stay at in San Francisco

tysklands-flagga.png  Hotel Tomo in dem ich in San Francisco wohne

Sweden.png  Vy över San Francisco från mitt hotellrum

storbritanniens-flagga.png  View over San Francisco from my room at the hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht über San Francisco von meinem Hotelzimmer

Sweden.png  Hus i japansk stil utanför mitt hotellfönster

storbritanniens-flagga.png  Houses in Japanese style outside my hotel window

tysklands-flagga.png  Häuser in japaninschem Stil ausserhalb von meinem Hotelfenster

Sweden.png  Detta hotell ligger i den japanska delen av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  This hotel lies in the Japanese part of San Francisco

tysklands-flagga.png  Dieses Hotel liegt in dem japanischen Teil von San Francisco

Sweden.png  Alla hus och byggnader här är byggda i japansk stil

storbritanniens-flagga.png  All houses and buildings here are built in Japanese style

tysklands-flagga.png  Alle Häuser und Gebäude sind hier in japanischem Stil gebaut

Sweden.png  Japantown´s Peace Plaza i denna del av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Japantown´s Peace Plaza in this part of San Francisco

tysklands-flagga.png  Japantown´s Peace Plaza in diesem Teil von San Francisco

Sweden.png  Utsikt mot fängelseön Alcatraz i San Francisco Bay

storbritanniens-flagga.png  View to the prison island Alcatraz in San Francisco Bay

tysklands-flagga.png  Aussicht zur der Gefängnisinsel Alcatraz in San Francisco Bay

Sweden.png  Gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strasse in San Francisco

Sweden.png  Färjeterminalen vid Embarcadero i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The Ferry Terminal at Embarcadero in San Francisco

tysklands-flagga.png  Das Fährterminal bei Embarcadero in San Francisco

Sweden.png  San Francisco Pier 35 där kryssningsfartygen lägger till

storbritanniens-flagga.png  San Francisco Pier 35 where the cruise ships dock

tysklands-flagga.png  San Francisco Pier 35 wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen

Sweden.png  Vy mot hamnområdet i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  View to the harbour area in San Francisco

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Hafengebiet in San Francisco

Sweden.png  Statyn "Burning Man and Geek Culture" med Bay Bridge i bakrunden

storbritanniens-flagga.png  Statue "Burning Man and Geek Culture" with Bay Bridge in the background

tysklands-flagga.png  Statue "Burning Man and Geek Culture" mit Bay Bridge in dem Hintergrund

Sweden.png  San Francisco City Hall

storbritanniens-flagga.png  San Francisco City Hall

tysklands-flagga.png  San Francisco City Hall

Sweden.png  Museet för Asiatisk konst grundat 1966

storbritanniens-flagga.png  The museum of Asian Art founded 1966

tysklands-flagga.png  Das Museum für Asiatische Kunst gegründet 1966

Sweden.png  Staty till minne av de frivilliga soldaterna i det spansk-amerikanska kriget år 1898

storbritanniens-flagga.png  Statue commemorating the volunteer soldiers of the Spanish-American War year 1898

tysklands-flagga.png  Statue als Erinnerung an die freiwilligen Soldaten in dem Spanisch-Amerikanischen Krieg Jahr 1898 

 

Sweden.png  Kyrkan Mission Dolores från 1776 är den äldsta byggnaden i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The church Mission Dolores from 1776 is the oldest building in San Francisco

tysklands-flagga.png  Die Kirche Mission Dolores von 1776 ist das älteste Gebäude in San Francisco

Sweden.png  Staty av missionären Junipero Serra (1713 - 1784) framför kyrkan 

storbritanniens-flagga.png  Statue of the missionary Junipero Serra (1713 - 1784) in front of the church

tysklands-flagga.png  Statue von dem Missionar Junipero Serra (1713 - 1784) vor der Kirche

Sweden.png  Esplanad med palmer i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Boulevard with palms in San Francisco

tysklands-flagga.png  Allee mit Palmen in San Francisco

Sweden.png  Gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strasse in San Francisco

Sweden.png  Äldre villor vid en gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Older houses at a street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Ältere Häuser an einer Strasse in San Francisco

Sweden.png  Ingång till den väldiga Golden Gate Park i San Francisco som är 5 x 0,8 km stor

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the huge Golden Gate Park in San Francisco which is 5 x 0,8 km large

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu dem riesigen Golden Gate Park in San Francisco der 5 x 0,8 km gross ist

Sweden.png  Vy mot M H de Young Memorial museet från 1895 i Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  View to the M H de Young Memorial museum from 1895 in Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das M H de Young Memorial Museum von 1895 in Golden Gate Park

Sweden.png  Haginawa Tea Garden Drive genom Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  Haginawa Tea Garden Drive through Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Haginawa Tea Garden Drive durch Golden Gate Park

Sweden.png  Utomhusscen i Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  Outdoor Bandshell in Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Freilichtbühne in Golden Gate Park

Sweden.png  Den väldiga statyn på Francis Scott Key (1779 - 1843) som skrev nationalsången "The Star-Spangled Banner"

storbritanniens-flagga.png  The huge statue of Francis Scott Key (1779 - 1843) who did write the national anthem "The Star-Spangled Banner"

tysklands-flagga.png  Die gewaltige Statue von Francis Scott Key (1779 - 1843) der die Nationalhymne "The Star-Spangled Banner" geschrieben hat

Sweden.png  Det 44 meter höga tornet av M H de Young museet för vacker konst i Golden Gate Park 

storbritanniens-flagga.png  The 44 meter high tower of M H de Young Museum of Fine Arts in Golden Gate Park 

tysklands-flagga.png  Der 44 Meter hohe Turm des M H de Young Museum für schöne Kunst in Golden Gate Park 

Sweden.png  Två sfinxer vid museet M H de Young i Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  Two sphinxes at the museum M H de Young in Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Zwei Sphinxe bei dem Museum M H de Young in Golden Gate Park

Sweden.png  Skulpturen "Vinets Historia" skapad 1877 - 1878 av Paul Gustave Doré i Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  The sculpture "Story of the Wine" created 1877 - 1878 by Paul Gustave Doré in Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Die Skulptur "Geschichte des Weins" geschaffen 1877 - 1878 von Paul Gustave Doré in Golden Gate Park

Sweden.png  Staty på krigare kungen Leonidas I (540 - 480 f. Kr) med svärd i Golden Gate Park

storbritanniens-flagga.png  Statue of the warrior king Leonidas I (540 - 480 B.C.) with a sword in Golden Gate Park

tysklands-flagga.png  Statue von dem Kriegerkönig Leonidas I (540 - 480 v. Chr.) mit Schwert in Golden Gate Park

Sweden.png  Jag bredvid Sightseeingbussen i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  I beside the Sightseeingbus in San Francisco

tysklands-flagga.png  Ich neben dem Sightseeingbus in San Francisco

Sweden.png  Den 2.737 meter långa Golden Gate Bridge från 1937 med 227 höga pyloner över Golden Gate sundet mellan Stilla Havet och San Francisco Bay i tät dimma

storbritanniens-flagga.png  The 2.737 meter long Golden Gate Bridge from 1937 with 227 meter high pylons over the Golden Gate strait between the Pacific Ocean and San Francisco Bay in heavy fog

tysklands-flagga.png  Die 2.737 Meter lange Golden Gate Bridge von 1937 mit 227 Meter hohen Pylonen über den Golden Gate Sund zwischen dem Stillen Ozean und San Francisco Bay in dichtem Nebel

Sweden.png  Fort Baker Boat Shed & Marina vid North Viewpoint i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Fort Baker Boat Shed & Marina at North Viewpoint in San Francisco

tysklands-flagga.png  Fort Baker Boat Shed & Marina bei North Viewpoint in San Francisco

Sweden.png  Staty på sjöman vid Vista Point Outlook i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Statue of a sailor at Vista Point Outlook in San Francisco

tysklands-flagga.png  Statue von einem Seemann bei Vista Point Outlook in San Francisco

Sweden.png  Byggnad med brandstegar i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Building with fire-ladders in San Francisco

tysklands-flagga.png  Gebäude mit Feuerleitern in San Francisco

Sweden.png  Tremastade barken "Balclutha" från 1886 vid kajen i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The three mast barque "Balclutha" from 1886 at the quay in San Francisco

tysklands-flagga.png  Die Dreimast Bark "Balclutha" von 1886 an dem Kai in San Francisco

Sweden.png  "No 9 Fishermen´s Grotto" Seafood Restaurant i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  "No 9 Fishermen´s Grotto" Seafood Restaurant in San Francisco

tysklands-flagga.png  "No 9 Fishermen´s Grotto" Seafood Restaurant in San Francisco

Sweden.png  Tayler Street med små restauranger i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Tayler Street with small restaurants in San Francisco

tysklands-flagga.png  Tayler Street mit kleinen Restaurants in San Francisco

Sweden.png  Fishermans Wharf i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Fishermans Wharf in San Francisco

tysklands-flagga.png  Fishermans Wharf in San Francisco

Sweden.png  Motorcyklar i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Motor-cycles in San Francisco

tysklands-flagga.png  Motorräder in San Francisco

Sweden.png  Större motorcykel med tre hjul (trike) i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Larger motor-cycle with three wheels (trike) in San Francisco

tysklands-flagga.png  Grösseres Motorrad mit drei Räder (Trike) in San Francisco

Sweden.png  Jättelika krabbor på en restaurang i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Giant crabs at a restaurant in San Francisco

tysklands-flagga.png  Riesenhafte Krabben bei einem Restaurant in San Francisco

Sweden.png  Färdiga skaldjursrätter att äta på denna restaurang i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Seafood ready to eat at this restaurant in San Francisco

tysklands-flagga.png  Meeresfrüchte fertig zum essen bei diesem Restaurant in San Francisco

Sweden.png  Ingång till "A Sabella´s Restaurant" i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Entrance to "A Sabella´s Restaurant" in San Francisco

tysklands-flagga.png  Eingang zu "A Sabella´s Restaurant" in San Francisco

Sweden.png  Gatuaktörer i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street actors in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strassenakteure in San Francisco

Sweden.png  Hamn för fritidsbåtar i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Harbour for pleasure crafts in San Francisco

tysklands-flagga.png  Hafen für Sportboote in San Francisco

Sweden.png  Gatuliv i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street life in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strassenleben in San Francisco

Sweden.png  Biltrafik på gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Car traffic on a street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Autoverkehr auf einer Strasse in San Francisco

Sweden.png  Spårvagnstrafik utanför Visitor Center i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Tram traffic outside Visitor Center in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strassenbahnverkehr ausserhalb Visitor Center in San Francisco

Sweden.png  Castagnola´s restaurang vid Jefferson Street i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Castagnola´s restaurant at Jefferson Street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Castagnola´s Restaurant bei Jefferson Street in San Francisco

Sweden.png  Hyde Sreet i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Hyde Street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Hyde Street in San Francisco

Sweden.png  Höghus i finansdistriktet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey buildings in the financial district of San Francisco

tysklands-flagga.png  Hochhäuser in dem Finanzviertel von San Francisco

Sweden.png  Fler höga byggnader i finansdistriktet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  More high buildings in the financial district of San Francisco

tysklands-flagga.png  Mehr hohe Gebäude in dem Finanzviertel von San Francisco

Sweden.png  Gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strasse in San Francisco

Sweden.png  Ännu en gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Another street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Noch eine Strasse in San Francisco

Sweden.png  Byggnader vid en gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Buildings at a street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Gebäude an einer Strasse in San Francisco

Sweden.png  Byggnader vid en annan gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Buildings at another street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Gebäude bei einer anderen Strasse in San Francisco

Sweden.png  Grönområdet Union Square i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The green open space Union Square in San Francisco

tysklands-flagga.png  Die Grünfläche Union Square in San Francisco

Sweden.png  Victoria´s Secret modeaffär vid Union Square i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Victoria´s Secret fashion store at Union Square in San Francisco

tysklands-flagga.png  Victoria´s Secret Modegeschäft bei Union Square in San Francisco

Sweden.png  Statue of Victory i San Francisco tillägnad segern vid sjöslaget i Manila bukten i Filippinerna den 1 maj 1898 vid det spansk-amerikanska kriget 

storbritanniens-flagga.png  Statue of Victory in San Francisco dedicated to the victory in the naval battle of Manila Bay in the Philippines the 1st of May 1898 at the Spanish-American war

tysklands-flagga.png  Statue of Victory in San Francisco gewitmet dem Sieg bei der Seeschlacht in der Manila Bucht in den Philippinen am 1. Mai 1898 bei dem spanisch-amerikanischen Krieg 

Sweden.png  Taxi i San Francisco med en utter på taket 

storbritanniens-flagga.png  Taxi in San Francisco with an otter on the roof 

tysklands-flagga.png  Taxi in San Francisco mit einem Otter auf dem Dach

Sweden.png  Jag vid Union Square i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  I at Union Square in San Francisco

tysklands-flagga.png  Ich bei Union Square in San Francisco

Sweden.png  Biltrafik i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Car traffic in San Francisco

tysklands-flagga.png  Autoverkehr in San Francisco

 

Sweden.png  Väggmålning vid hörnet av Columbus Avenue och Broadway

storbritanniens-flagga.png  Mural painting at the corner of Columbus Avenue and Broadway

tysklands-flagga.png  Wandgemälde an der Ecke von Columbus Avenue und Broadway

Sweden.png  S:t Ignatius Church i San Francisco byggd 1855

storbritanniens-flagga.png  S:t Ignatius Church in San Francisco built 1855

tysklands-flagga.png  S:t Ignatius Church in San Francisco gebaut 1855

Sweden.png  San Francisco Pier 33 varifrån färjan går till fängelseön Alcatraz

storbritanniens-flagga.png  San Francisco Pier 33 from where the ferry goes to the prison island Alcatraz

tysklands-flagga.png  San Francisco Pier 33 von wo die Fähre zu der Gefängnisinsel Alcatraz fährt

Sweden.png  Vid en hamn för fritidsbåtar i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  At a harbour for pleasure crafts in San Francisco

tysklands-flagga.png  Bei einem Hafen für Sportboote in San Francisco

Sweden.png  Souvenir affär i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Souvenir shop in San Francisco

tysklands-flagga.png  Souvenir Laden in San Francisco

Sweden.png  Gatuförsäljerska i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street vendor in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strassenverkäuferin in San Francisco

Sweden.png  Äldre brandbil i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Older fire-engine in San Francisco

tysklands-flagga.png  Älteres Feuerwehrauto in San Francisco

Sweden.png  Denna brandbil körs av en Hippie

storbritanniens-flagga.png  This fire-engine is driven by a Hippie

tysklands-flagga.png  Dieses Feuerwehrauto wird von einem Hippie gefahren

Sweden.png  Fairmont Hotel i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Fairmont Hotel in San Francisco

tysklands-flagga.png  Fairmont Hotel in San Francisco

Sweden.png  Jag framför en trolley buss i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  I in front of a trolley bus in San Francisco

tysklands-flagga.png  Ich vor einem Trolley Bus in San Francisco

Sweden.png  På väg med trolley bussen i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  On the way with the trolley bus in San Francisco

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg mit dem Trolley Bus in San Francisco 

Sweden.png  Affär som säljer Disney produkter

storbritanniens-flagga.png  Shop selling Disney products

tysklands-flagga.png  Laden der Disney Produkte verkauft

Sweden.png  Dragon´s Gate vid ingången till Chinatown som blev etablerat i San Francisco 1848

storbritanniens-flagga.png  Dragon´s Gate at the entrance to Chinatown which was established 1848 in San Francisco

tysklands-flagga.png  Dragon´s Gate bei dem Eingang zu Chinatown welches 1848 in San Francisco etabliert wurde

Sweden.png  Gata i Chinatown

storbritanniens-flagga.png  Street in Chinatown

tysklands-flagga.png  Strasse in Chinatown

Sweden.png  Ännu en gata i Chinatown

storbritanniens-flagga.png  Another street in Chinatown

tysklands-flagga.png  Noch eine Strasse in Chinatown

Sweden.png  Gata för spårvagnar i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street for trams in San Francisco

tysklands-flagga.png  Strasse für Strassenbahnwagen in San Francisco

Sweden.png  Affärsgata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Shopping street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Einkaufstrasse in San Francisco

Sweden.png  Gatuliv i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Street life in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Strassenleben in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Staty på tre sjölejon i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Statue of three sea lions in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Statue von drei Seelöwen in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Staty på krabba i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Statue of a crab in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Statue von einer Krabbe in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Pier 39 med "Hard Rock Café" i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Pier 39 with "Hard Rock Café" in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Pier 39 mit "Hard Rock Café" in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Restaurang "Wipe Out" i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Wipe Out" in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Wipe Out" in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Hippie buss i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Hippie bus in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Hippiebus in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Butik som säljer sportartiklar i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Shop selling sporting goods in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Laden der Sportartikel in dem Hafengebiet von San Francisco verkauft

Sweden.png  Butik som säljer sportkläder i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Shop which sells sport clothes in the harbour area of Fan Francisco

tysklands-flagga.png  Laden der Sportkleider in dem Hafengebiet von San Francisco verkauft

Sweden.png  Butik som säljer konst i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Shop selling art in San Francisco´s harbour area

tysklands-flagga.png  Laden der Kunst in San Francisco´s Hafengebiet verkauft

Sweden.png  Promenadstråk vid Pier 39 i hamnområdet av San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Promenade at Pier 39 in the harbour area of San Francisco

tysklands-flagga.png  Spaziergängerweg bei Pier 39 in dem Hafengebiet von San Francisco

Sweden.png  Butik som säljer kläder från San Francisco i hamnområdet

storbritanniens-flagga.png  Shop selling cloth from San Francisco in the harbour area

tysklands-flagga.png  Laden der Kleider aus San Francisco in dem Hafengebiet verkauft

Sweden.png  Restaurang med uteservering i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Restaurant with open-air café in San Francisco´s harbour area 

tysklands-flagga.png  Restaurant mit Gartenwirtschaft in San Francisco´s Hafengebiet

Sweden.png  Karusell i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Merry-go-round in San Francisco´s harbour area

tysklands-flagga.png  Karussel in San Francisco´s Hafengebiet

Sweden.png  Bio i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Cinema in San Francisco´s harbour area

tysklands-flagga.png  Kino in San Francisco´s Hafengebiet

Sweden.png  Staty på pelikan i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Statue of a pelican in San Francisco´s harbour area

tysklands-flagga.png  Statue von einem Pelikan in San Francisco´s Hafengebiet

Sweden.png  Gatumusiker i San Francisco´s hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Street musican in San Francisco´s harbour area

tysklands-flagga.png  Strassenmusikant in San Francisco´s Hafengebiet

Sweden.png  Konstverket "Skygate" av Roger Barr längs Embarcadero i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The work of art "Skygate" of Roger Barr along Embarcadero in San Francisco

tysklands-flagga.png  Das Kunstwerk "Skygate" von Roger Barr entlang Embarcadero in San Francisco

Sweden.png  Hjulångaren "San Francisco Belle" vid Pier 3 i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  The paddle steamer "San Francisco Belle" at Pier 3 in San Francisco

tysklands-flagga.png  De Raddampfer "San Francisco Belle" am Pier 3 in San Francisco

Sweden.png  Utsikt från Pier 7 mot den 260 meter höga "Transamerica Pyramid" som är San Francisco´s högsta byggnad

storbritanniens-flagga.png  View from Pier 7 to the 260 meter high "Transamerica Pyramid" which is San Francisco´s highest building

tysklands-flagga.png  Aussicht von Pier 7 zu der 260 Meter hohen "Transamerica Pyramid" welches das höchste Gebäude in San Francisco ist

Sweden.png  Höghus vid gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey buildings at a street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Hochhäuser an einer Strasse in San Francisco 

Sweden.png  Biltrafik på en gata i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Car traffic at a street in San Francisco

tysklands-flagga.png  Autoverkehr auf einer Strasse in San Francisco

Sweden.png  USA´s och Kalifornien´s flaggor

storbritanniens-flagga.png  The flags of the USA and California

tysklands-flagga.png  Die Flaggen von den USA und Kalifornien

Sweden.png  Hotel "Sir Francis Drake" i San Francisco

storbritanniens-flagga.png  Hotel "Sir Francis Drake" in San Francisco

tysklands-flagga.png  Hotel "Sir Francis Drake" in San Francisco