Toronto, 24 - 27 maj, 2007.

Sweden.png  Toronto besökte jag som första stad på min andra resa genom Nord Amerikas metropoler. Här liksom i alla Kanadas provins huvudstäder är alla hus rejält byggda och i senaste moderna arkitektur vilket även präglar det övriga Kanada. Inte i någon annan stad i världen bor det så många människor från olika kulturer. Detta gör att Toronto är den mest kosmopolitiska staden i världen med invånare från 230 länder. Alla dessa människor är modernt och västerländskt klädda för att snabbt anpassa sig i sitt nya hemland.

storbritanniens-flagga.png  Toronto I did visit as the first town on my second trip through North Americas metropolises. Here as in all the Canadian province capital towns all houses are solid built in the last modern architecture which also characterizes the rest of Canada. Not in any other town in the world there are living so many people from different cultures. This makes Toronto the most cosmopolitan town in the world with inhabitants from 230 countries. All these people are modern and western dressed to quick adapt themselves in their new homeland.  

tysklands-flagga.png  Toronto habe ich als die erste Stadt besucht auf meiner zweiten Reise durch Nord Amerikas Metropolen. Hier wie in allen anderen kanadischen Provinz Hauptstädten sind alle Häuser solide gebaut in der letzten und modernsten Architektur welches auch das übrige Kanada charakterisiert. In keiner anderen Stadt in der Welt wohnen so viele Menschen von verschiedenen Kulturen. Dieses macht Toronto als die meist kosmopolitische Stadt in der Welt mit Einwohner aus 230 Länder. Alle diese Menschen sind modern und westlich gekleidet um sich schnell in ihrem neuen Heimatland anzupassen.

Sweden.png  Hilton Hotel bredvid flygplatsen i Köpenhamn

storbritanniens-flagga.png  Hilton Hotel at the airport of Copenhagen

tysklands-flagga.png  Hilton Hotel neben dem Flugplatz in Kopenhagen

Sweden.png  Charlene och Alex framför Hilton Hotel som vi brukar övernatta på vid tidiga flyg nästa dag

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in front of Hilton Hotel where we use to stay overnight at early flights next day

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex vor Hilton Hotel wo wir übernachten bei zeitigen Flügen am nächsten Tag

Sweden.png  Detta hotell är femstjärnigt

storbritanniens-flagga.png  This hotel has five stars

tysklands-flagga.png  Dieses Hotel hat fünf Sterne

Sweden.png  Charlene och Alex på en restaurang på flygplatsen i Frankfurt am Main

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at a restaurant on the airport of Frankfurt am Main

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in einem Restaurant auf dem Flugplatz von Frankfurt am Main

Sweden.png  Charlene och Alex på flygplanet som vi i 8 timmar flög med från Frankfurt am Main till Toronto

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on the aircraft with which we for 8 hours did fly with from Frankfurt am Main to Toronto

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in dem Flugzeug mit dem wir 8 Stunden von Frankfurt am Main nach Toronto geflogen sind

Sweden.png  Hotellet Park Plaza vi sov på den första natten i Toronto

storbritanniens-flagga.png  The hotel Park Plaza we did stay at the first night in Toronto

tysklands-flagga.png  Das Hotel Park Plaza in dem wir die erste Nacht in Toronto wohnten

Sweden.png  Alex bredvid ett lejon framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Alex beside a lion in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Alex neben einem Löwen vor dem Hotel

Sweden.png  Charlene och Alex fortsätter med bil till Espanola 

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex continue by car to Espanola

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex fahren weiter mit dem Auto nach Espanola

Sweden.png  Själv stannade jag ett par dagar i Toronto och bodde då på hotellet Primrose

storbritanniens-flagga.png  I stayed a couple of days in Toronto and stayed then at the hotel Primrose

tysklands-flagga.png  Selber bin ich ein Paar Tage in Toronto geblieben und wohnte dann in dem Hotel Primrose

Sweden.png  I Kanada finns det poliser med cykel

storbritanniens-flagga.png  In Canada there are polices with bicycle

tysklands-flagga.png  In Kanada gibt es Polizisten mit Fahrrad

Sweden.png  "Hard Rock Café" i Toronto

storbritanniens-flagga.png  "Hard Rock Café" in Toronto

tysklands-flagga.png  "Hard Rock Café" in Toronto

Sweden.png  Konstnär vid en gata i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Artist at a street in Toronto

tysklands-flagga.png  Künstler an einer Strasse in Toronto

Sweden.png  Gatuaktör i Toronto som är utklädd till Spiderman

storbritanniens-flagga.png  Street actor in Toronto who is dressed up to Spiderman

tysklands-flagga.png  Strassenakteur in Toronto der als Spiderman angezogen ist

Sweden.png  Fairmont Hotel i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Fairment Hotel in Toronto

tysklands-flagga.png  Fairment Hotel in Toronto

Sweden.png  TD Canada Trust Tower i Toronto från 1990 som är 261 meter hög

storbritanniens-flagga.png  TD Canada Trust Tower in Toronto from 1990 which is 261 meter high

tysklands-flagga.png  TD Canada Trust Tower in Toronto von 1990 welcher 261 Meter hoch ist

Sweden.png  Bay Street under Gardiner Expressway vid sjön Ontario i centrum av Toronto

storbritanniens-flagga.png  Bay Street under Gardiner Expressway at lake Ontario in the centre of Toronto

tysklands-flagga.png  Bay Street unter Gardiner Expressway an dem See Ontario in dem Zentrum von Toronto

Sweden.png  Det 554 meter höga CN-Tower byggt 1973 - 1976 

storbritanniens-flagga.png  The 554 meter high CN-Tower built 1973 - 1976

tysklands-flagga.png  Der 554 Meter hohe CN-Tower gebaut 1973 - 1976

Sweden.png  Finansdistriktet i Toronto

storbritanniens-flagga.png  The financial district of Toronto

tysklands-flagga.png  Das Finanzviertel in Toronto

Sweden.png  Simcoe Place i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Simcoe Place in Toronto

tysklands-flagga.png  Simcoe Place in Toronto

Sweden.png  Ishockey arenan "Sky Dome" i Toronto från 1989 med ett fullt avdragbart tak

storbritanniens-flagga.png  The ice-hockey Arena "Sky Dome" in Toronto from 1989 with a fully retractable roof

tysklands-flagga.png  Die Eishockey Arena "Sky Dome" in Toronto von 1989 mit einem voll abziehbaren Dach

Sweden.png  Hamn för fritidsbåtar i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Harbour for pleasure crafts in Toronto

tysklands-flagga.png  Yachthafen für Sportboote in Toronto

Sweden.png  Färjeterminal för resor till Toronto Island

storbritanniens-flagga.png  Ferry terminal for trips to Toronto Island

tysklands-flagga.png  Fährhafen für Reisen nach Toronto Island

Sweden.png  Gröna lövträd vid vägen in till finansdistriktet av Toronto

storbritanniens-flagga.png  Green broadleaf trees at the street in to the financial district of Toronto

tysklands-flagga.png  Grüne Laubbäume an der Strasse auf dem Weg zu dem Finanzviertel von Toronto

Sweden.png  Biltrafik på Yonge Street i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Car traffic on Yonge Street in Toronto

tysklands-flagga.png  Autoverkehr auf Yonge Street in Toronto

Sweden.png  Det väldiga CN-Tower reser sig högt över Toronto 

storbritanniens-flagga.png  The huge CN-Tower rises high over Toronto

tysklands-flagga.png  Der gewaltige CN-Tower erhebt sich hoch über Toronto

Sweden.png  "Hockey Hall of Fame" i Toronto från 1943

storbritanniens-flagga.png  "Hockey Hall of Fame" in Toronto from 1943

tysklands-flagga.png  "Hockey Hall of Fame" in Toronto von 1943

Sweden.png  Grönska vid Flatiron väggmålningen på Gooderham byggnaden från 1891 i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Verdure at the Flatiron mural painting on the Gooderham Building from 1891 in Toronto

tysklands-flagga.png  Grün bei dem Flatiron Wandgemälde an dem Gooderham Gebäude von 1891 in Toronto

Sweden.png  St. Lawrence Market i Toronto byggd 1845

storbritanniens-flagga.png  St. Lawrence Market in Toronto built 1845

tysklands-flagga.png  St. Lawrence Market in Toronto gebaut 1845

Sweden.png  Vy mot moderna höghus vid Jarvis Street i Toronto

storbritanniens-flagga.png  View to modern multi-storey buildings at Jarvis Street in Toronto

tysklands-flagga.png  Aussicht zu modernen Hochhäuser bei Jarvis Street in Toronto

 

 

 

Sweden.png  Ingång till spritbränneri från 1837 i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a liquor distillery from 1837 in Toronto

tysklands-flagga.png  Eingang zu einer Schpiritusbrennerei von 1837 in Toronto

Sweden.png  Enoch Turner Schoolhouse i Toronto från 1848

storbritanniens-flagga.png  Enoch Turner Schoolhouse in Toronto from 1848

tysklands-flagga.png  Enoch Turner Schoolhouse in Toronto von 1848

Sweden.png  Porten till Saint James Cathedral i Toronto från 1797 

storbritanniens-flagga.png  The Gate of Saint James Cathedral in Toronto from 1797

tysklands-flagga.png  Das Tor von Saint James Cathedral in Toronto von 1797 

Sweden.png  Vy mot höga skyskrapor i Toronto

storbritanniens-flagga.png  View to high skyscrapers in Toronto

tysklands-flagga.png  Aussicht zu hohe Wolkenkratzer in Toronto

Sweden.png  Biltrafik i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Car traffic in Toronto

tysklands-flagga.png  Auto Verkehr in Toronto

Sweden.png  Hus med ljusreklam i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Houses with illuminated signs in Toronto 

tysklands-flagga.png  Häuser mit Lichtreklame in Toronto

Sweden.png  Moderna hus och ljusreklam vid Eaton Centre i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Modern houses and illuminated signs at Eaton Centre in Toronto

tysklands-flagga.png  Moderne Häuser und Lichtreklame bei Eaton Centre in Toronto

Sweden.png  Marknad i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Market in Toronto

tysklands-flagga.png  Markt in Toronto

Sweden.png  Säljare av afrikanskt konsthantverk i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Seller of African handicraft in Toronto

tysklands-flagga.png  Verkäufer von afrikanischem Kunsthantwerk in Toronto

Sweden.png  Modernt hus med ljusreklam i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Modern house with illuminated signs in Toronto

tysklands-flagga.png  Modernes Haus mit Leuchtreklame in Toronto

Sweden.png  Dubbeldeckad Sightseeingbuss i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Double-decker Sightseeingbus in Toronto

tysklands-flagga.png  Doppeldecker Sightseeingbus in Toronto

Sweden.png  Jag framför denna Sightseeingbuss

storbritanniens-flagga.png  I in front of this Sightseeingbus

tysklands-flagga.png  Ich vor diesem Sightseeingbus

Sweden.png  Gatuliv på Yonge Dudas Square i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Street life on Yonge Dudas Square in Toronto

tysklands-flagga.png  Strassenleben auf Yonge Dudas Square in Toronto

Sweden.png  På resa med dubbeldeckaren genom Toronto förbi Clocktower of Old Fire Hall från 1871

storbritanniens-flagga.png  On trip with the double-decker through Toronto passing Clocktower of Old Fire Hall from 1871

tysklands-flagga.png  Auf Reise mit dem Doppeldecker durch Toronto vorbei an Clocktower of Old Fire Hall von 1871

Sweden.png  Vy över Toronto från Sightseeingbussen

storbritanniens-flagga.png  View over Toronto from the Sightseeingbus

tysklands-flagga.png  Aussicht über Toronto von dem Sightseeingbus

 

 

Sweden.png  Gata i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Street in Toronto

tysklands-flagga.png  Strasse in Toronto

Sweden.png  Höghus med lägenheter i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey building with apartments in Toronto

tysklands-flagga.png  Hochhaus mit Wohnungen in Toronto

Sweden.png  Church of the Redeemer i Toronto byggd 1871 - 1879

storbritanniens-flagga.png  Church of the Redeemer in Toronto built 1871 - 1879

tysklands-flagga.png  Church of the Redeemer in Toronto gebaut 1871 - 1879

Sweden.png  Royal Ontario Museum byggd 1933 med modern glaspåbyggnad från 2007

storbritanniens-flagga.png  Royal Ontario Museum built 1933 with modern glass extension from 2007

tysklands-flagga.png  Royal Ontario Museum gebaut 1933 mit modernen Glasanbau von 2007

Sweden.png  Vy på denna moderna glaspåbyggnad i Toronto

storbritanniens-flagga.png  View on this modern glass extension in Toronto

tysklands-flagga.png  Aussicht auf diesen modernen Glasanbau in Toronto

Sweden.png  Casa Loma i Toronto som Sir Henry Pelatt lät bygga 1911 - 1914

storbritanniens-flagga.png  Casa Loma in Toronto which Sir Henry Pelatt did build 1911 - 1914

tysklands-flagga.png  Casa Loma in Toronto welches Sir Henry Pelatt 1911 - 1914 bauen liess

Sweden.png  Ingången till Casa Loma

storbritanniens-flagga.png  The entrance to Casa Loma

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu Casa Loma

Sweden.png  Utsikt från Sightseeingbussen

storbritanniens-flagga.png  View from the Sightsseingbus

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Sightseeingbus

Sweden.png  Ljusreklam på byggnad i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Illuminated signs on building in Toronto

tysklands-flagga.png  Lichtreklame auf Gebäude in Toronto

Sweden.png  Varsity Arena i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Varsity Arena in Toronto

tysklands-flagga.png  Varsity Arena in Toronto

Sweden.png  Parlamentsbyggnaden i Toronto från 1893

storbritanniens-flagga.png  The Parliament building in Toronto from 1893

tysklands-flagga.png  Das Parlamentsgebäude in Toronto von 1893

Sweden.png  Ingången till "Ontario College of Art and Design" i Toronto

storbritanniens-flagga.png  The entrance to "Ontario College of Art and Design" in Toronto

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu "Ontario College of Art and Design" in Toronto

Sweden.png  Canada Life kontorsbyggnad i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Canada Life office building in Toronto

tysklands-flagga.png  Canada Life Bürogebäude in Toronto

Sweden.png  Vy mot mycket moderna byggnader i Toronto 

storbritanniens-flagga.png  View to very modern buildings in Toronto

tysklands-flagga.png  Aussicht auf sehr moderne Gebäude in Toronto

Sweden.png  Roy Thomson Hall från 1982 där Toronto Symfoni Orkester har sitt säte

storbritanniens-flagga.png  Roy Thomson Hall from 1982 where Toronto Symphony Orchestra has its seat

tysklands-flagga.png  Roy Thomson Hall von 1982 wo Toronto Symphonie Orkester ihren Sitz hat

Sweden.png  På väg till "Sky Dome" och CN-Tower med Sightseeingbussen

storbritanniens-flagga.png  On the way to "Sky Dome" and CN-Tower with the Sightseeingbus

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu "Sky Dome" und CN-Tower mit dem Sightseeingbus

Sweden.png  Höghus i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey buildings in Toronto

tysklands-flagga.png  Hochhäuser in Toronto

 

 

Sweden.png  CN-Tower i Toronto

storbritanniens-flagga.png  CN-Tower in Toronto

tysklands-flagga.png  CN-Tower in Toronto

Sweden.png  Den väldiga "Sky Dome" som kan användas för olika evenemang

storbritanniens-flagga.png  The huge "Sky Dome" which can be used för different events

tysklands-flagga.png  Der gewaltige "Sky Dome" der für verschiedene Ereignisse benutzt werden kann

Sweden.png  "Captain John´s Harbour Boat Restaurant" på "MS Jadran" från 1957 i Torontos hamn

storbritanniens-flagga.png  "Captain John´s Harbour Boat Restaurant" on "MS Jadran" from 1957 in the harbour of Toronto

tysklands-flagga.png  "Captain John´s Harbour Boat Restaurant" auf "MS Jadran"von 1957 in dem Hafen von Toronto

Sweden.png  Hummingbird Centre i Toronto byggd 1960

storbritanniens-flagga.png  Hummingbird Centre in Toronto built 1960

tysklands-flagga.png  Hummingbird Centre in Toronto gebaut 1960

Sweden.png  Flotta moderna skyskrapor i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Stylish modern skyscrapers in Toronto

tysklands-flagga.png  Flotte moderne Wolkenkratzer in Toronto

Sweden.png  TD och CIBC skyskraporna i Toronto

storbritanniens-flagga.png  The TD and CIBC skyscrapers in Toronto

tysklands-flagga.png  Die TD und CIBC Wolkenkratzer in Toronto

Sweden.png  Gatuliv i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Street life in Toronto

tysklands-flagga.png  Strassenleben in Toronto

Sweden.png  Tornet på St. Lawrence Hall i Toronto från 1850

storbritanniens-flagga.png  The tower of St. Lawrence Hall in Toronto from 1850

tysklands-flagga.png  Der Turm von St. Lawrence Hall in Toronto von 1850

 

Sweden.png  Marknadsstånd utanför St. Lawrence Hall i Toronto

storbritanniens-flagga.png  Market stalls outside St. Lawrence Hall in Toronto

tysklands-flagga.png  Marktstände ausserhalb von St. Lawrence Hall in Toronto

Sweden.png  St. Lawrence marknadshall med 120 handelsstånd i Toronto

storbritanniens-flagga.png  St. Lawrence Market Hall with 120 trading stands in Toronto

tysklands-flagga.png  St. Lawrence Markthalle mit 120 Handelsstände in Toronto

Sweden.png  St. James Park i Toronto

storbritanniens-flagga.png  St. James Park in Toronto

tysklands-flagga.png  St. James Park in Toronto