Azorerna, 21 februari - 9 mars, 2017.

 

Sweden.png  De Azoriska öarna med en yta av 2.355 kvadratkilometer som ligger 1.500 km väster om Portugal består av 9 öar utspridda på en yta av 630 x 100 km. Dessa öar upptäcktes av sjöfararen Diego de Silves 1427. Idag har de Azoriska öarna 250.000 invånare av vilka 69.000 bor i huvudstaden Ponta Delgada på ön Sao Miguel med 140.000 invånare. Högsta berget på Azorerna är berget Ponta do Pico på ön Pico som är 2.351 meter högt. På ön Sao Miguel som jag besökte är högsta berget Pico da Vara som är 1.105 meter högt. Azorerna besökte jag för att titta på den alldeles speciella naturen med vulkaner, heta källor och exotiska träd samt blommor från hela världen. 

storbritanniens-flagga.png  The Azores islands with an area of 2.355 square kilometres which lie 1.500 km west of Portugal consist of 9 islands spread over an area of 630 x 100 km. These islands where discovered by the seafarer Diego de Silves 1427. Today the Azores islands have 250.000 inhabitants of which 69.000 people live in the capital Ponta Delgada on the island Sao Miguel with 140.000 inhabitants. The highest mountain on the Azores is the mountain Ponta do Pico on the island Pico which is 2.351 meter high. On the island Sao Miguel which I did visit the highest mountain is Pico da Vara which is 1.105 meter high. The Azores I did visit to see the spectaclar nature with vulcanoes, hot springs and exotic trees as flowers from all over the world.  

tysklands-flagga.png  Die Azorischen Inseln mit einer Fläche von 2.355 Quadratkilometer die 1.500 km westlich von Portugal liegen bestehen aus 9 Inseln verbreitet auf einer Fläche von 630 x 100 km. Diese Inseln wurden von dem Seefahrer Diego de Silves 1427 entdeckt. Heute haben die Azoren 250.000 Einwohner von welchen 69.000 in der Hauptstadt Ponta Delgada auf der Insel Sao Miguel mit 140.000 Einwohner wohnen. Der höchste Berg auf den Azoren ist Ponta do Pico auf der Insel Pico der 2.351 Meter hoch ist. Auf der Insel Sao Miguel die ich besuchte ist der höchste Berg Pico da Vara der 1.105 Meter hoch ist. Die Azoren besuchte ich um die spektakuläre Natur mit Vulkane, heissen Quellen und exotischen Bäume wie auch Blumen aus der ganzen Welt mir anzusehen.  

 

Sweden.png  Vila Nova Hotel jag bor på i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Vila Nova Hotel I stay at in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Vila Nova Hotel in dem ich in Ponta Delgada wohne

Sweden.png  Swimming poolen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  The swimming pool of the hotel

tysklands-flagga.png  Das Schwimm Bassin von dem Hotel

Sweden.png  Vaser med snäckor i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Wases with molluscs in the lobby of the hotel

tysklands-flagga.png  Wasen mit Schnecken in der Eingangshalle von dem Hotel

Sweden.png  Utsikt från mitt hotellrum

storbritanniens-flagga.png  View from my hotel room

tysklands-flagga.png  Aussicht von meinem Hotelzimmer

Sweden.png  Gatan "Rua Joao Francisco Cabral" framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  The street "Rua Joao Francisco Cabral" in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Die Strasse "Rua Joao Francisco Cabral" vor dem Hotel 

 

Sweden.png  Staty av Goncalo Velho Cabral (1400 - 1460) som var ansvarig för den portugisiska kolonialiseringen

storbritanniens-flagga.png  Statue of Goncalo Velho Cabral (1400 - 1460) who was responsible for the Portuguese colonization 

tysklands-flagga.png  Statue von Goncalo Velho Cabral (1400 - 1460) der verantwortlich war für die portugiesische Kolonisation

 

Sweden.png  Den gamla stadsporten "Porta da Citade" på Vasco da Gama torget i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  The old town gate "Porta da Citade" on the Vasco da Gama Square in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Das alte Stadttor "Porta da Citade" auf dem Vasco da Gama Markt in Ponta Delgada

Sweden.png  Staty för de människor från Azorerrna som utvandrade till Amerika

storbritanniens-flagga.png  Statue for the people from the Azores who emigrated to America

tysklands-flagga.png  Statue für die Menschen von den Azoren die nach Amerika ausgewandert sind

Sweden.png  Utsikt mot fästningen Sao Bras Fort i Ponta Delgada som byggdes 1552

storbritanniens-flagga.png  View to the fortress Sao Bras Fort in Ponta Delgada which was built 1552

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Festung Sao Bras Fort in Ponta Delgada die 1552 gebaut wurde

 

Sweden.png  Azorernas och Portugals flaggor längs strandpromenaden i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  The flags of the Azores and Portugal along the sea front in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Die Flaggen von den Azoren und Portugal an der Uferpromenade in Ponta Delgada

 

Sweden.png  Portugisiskt NATO Offshore patrullfartyg i hamnen av Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Portuguese NATO Offshore patrol vessel in the harbour of Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Portugiesisches NATO Offshore Patrouillenschiff in dem Hafen von Ponta Delgada

Sweden.png  Kyrkan av det gamla Convent of Sao Francisco byggd 1525

storbritanniens-flagga.png  Church of the old Convent of Sao Francisco built 1525

tysklands-flagga.png  Kirche von dem alten Convent of Sao Francisco gebaut 1525

Sweden.png  Det gamla Misericordia sjukhuset

storbritanniens-flagga.png  The old Misericordia Hospital

tysklands-flagga.png  Das alte Misericordia Krankenhaus

Sweden.png  Staty av Moder Teresa (1910 - 1997) i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Statue of Mother Teresa (1910 - 1997) in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Statue von Mutter Teresa (1910 - 1997) in Ponta Delgada

Sweden.png  Metrosiderus Tomentosa Cunn från Australien planterad 1870

storbritanniens-flagga.png  Metrosiderus Tomentosa Cunn from Australia planted 1870

tysklands-flagga.png  Metrosiderus Tomentosa Cunn aus Australien 1870 gepflanzt

 

Sweden.png  Scen på torget Praca 5 de Outubro

storbritanniens-flagga.png  Scene on the square Praca 5 de Outubro

tysklands-flagga.png  Bühne auf dem Marktplatz Praca 5 de Outubro

 

Sweden.png  Igreja Matriz de Sao Sebastiao kyrka i Ponta Delgada byggd 1531 - 1547

storbritanniens-flagga.png  Igreja Matriz de Sao Sebastiao church in Ponta Delgada built 1531 - 1547

tysklands-flagga.png  Igreja Matriz de Sao Sebastiao Kirche in Ponta Delgada gebaut 1531 - 1547

Sweden.png  Stadshuset i Ponta Delgado byggt 1724

storbritanniens-flagga.png  The Town hall in Ponta Delgada built 1724

tysklands-flagga.png  Das Rathaus in Ponta Delgada gebaut 1724

Sweden.png  Staty av ärkeängel Miguel Arcanjo framför Stadshuset

storbritanniens-flagga.png  Statue of archangel Miguel Arcanjo in front of the Town hall

tysklands-flagga.png  Statue von Erzengel Miguel Arcanjo vor dem Rathaus

Sweden.png  Portugal Telecom byggnaden vid Praca Vasco da Gama i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  The Portugal Telecom building at Praca Vasco da Gama in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Das Portugal Telecom Gebäude bei Praca Vasco da Gama in Ponta Delgada

Sweden.png  En av två Domstolsbyggnader i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  One of two Courthouses in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Ein von zwei Gerichtshäuser in Ponta Delgada

Sweden.png  Hus där det säljs avancerad teknisk apparatur

storbritanniens-flagga.png  House where advanced technical equipment is sold

tysklands-flagga.png  Haus wo vorgeschrittene technische Apparate verkauft werden

Sweden.png  Tull huset i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Customs house in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Zoll Haus in Ponta Delgada

Sweden.png  Museet Carlos Machado grundat 1876

storbritanniens-flagga.png  The Museum Carlos Machado founded 1876

tysklands-flagga.png  Das Museum Carlos Machado gegründet 1876

Sweden.png  Ministeriet för nationellt försvar av flottan

storbritanniens-flagga.png  Ministry of National Defense of the Navy

tysklands-flagga.png  Ministerium für Nationale Verteidigung der Marine

Sweden.png  Guvenörens hus på Azorerna med egen Botanisk trädgård

storbritanniens-flagga.png  The house of the Governor on the Azores with own Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Das Haus des Gouverneur auf den Azoren mit eigenen Botanischen Garten

Sweden.png  Anthero de Quental park i Ponta Delgada 

storbritanniens-flagga.png  Anthero de Quental park in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Anthero de Quental Park in Ponta Delgada

 

Sweden.png  Staty av poeten Anthero de Quental (1842 - 1891) i denna park

storbritanniens-flagga.png  Staue of the poet Anthero de Quental (1842 - 1891) in this park

tysklands-flagga.png  Statue von dem Poet Anthero de Quental (1842 - 1891) in diesem Park

Sweden.png  Lustbåtshamnen i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  The Yacht harbour of Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Der Yachthafen von Ponta Delgada

Sweden.png  Casino vid denna lustbåtshamn

storbritanniens-flagga.png  Casino at this Yacht harbour

tysklands-flagga.png  Casino bei diesem Yachthafen

Sweden.png  Den holländska tremastade skonaren "Eendracht"

storbritanniens-flagga.png  The Dutch three masted schooner "Eendracht"

tysklands-flagga.png  Der holländische Dreimast Schoner "Eendracht"

Sweden.png  Hus i portugisisk kolonialstil 

storbritanniens-flagga.png  House in Portuguese colonial style

tysklands-flagga.png  Haus in portugiesischen Kolonialstil

Sweden.png  Zodiakbåt för valsafaris

storbritanniens-flagga.png  Zodiak boat for whale safaris

tysklands-flagga.png  Zodiak boot für Walsafaris

Sweden.png  Katamaran vid en av bryggorna

storbritanniens-flagga.png  Catamaran at one of the bridges

tysklands-flagga.png  Katamaran bei einem der Stege

Sweden.png  Hotellet "Marina Atlantico Hotel" vid lustbåtshamnen

storbritanniens-flagga.png  The hotel "Marina Atlantico Hotel" at the yacht harbour

tysklands-flagga.png  Das Hotel "Marina Atlantico Hotel" bei dem Yachthafen

Sweden.png  Lägenheter i portugisisk stil i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Apartments i Portuguese style in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Wohnungen in portugiesischen Stil in Ponta Delgada

Sweden.png  "Sao Miguel Park Hotel" i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  "Sao Miguel Park Hotel" in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  "Sao Miguel Park Hotel" in Ponta Delgada

Sweden.png  Det stora inköpscentret Parque Atlantico

storbritanniens-flagga.png  The large shopping centre Parque Atlantico

tysklands-flagga.png  Das grosse Einkaufszentrum Parque Atlantico

Sweden.png  Kaskelot val som hänger ner från taket här

storbritanniens-flagga.png  Sperm whale hanging down from the ceiling here

tysklands-flagga.png  Pott Wal der hier von der Decke hängt

Sweden.png  Båt med vilken man fångade valar

storbritanniens-flagga.png  Boat with which whales were hunted

tysklands-flagga.png  Boot mit dem man Wale gefangen hat

Sweden.png  Knivar och smycken av valben

storbritanniens-flagga.png  Knives and jewellery of bones from whales

tysklands-flagga.png  Messer und Schmuck aus Walknochen

Sweden.png  Konst och nyckelhållare av valben

storbritanniens-flagga.png  Art and key holders of bones from whales

tysklands-flagga.png  Kunst und Schlüsselhälter aus Walknochen

Sweden.png  Konst av ben från valar

storbritanniens-flagga.png  Art of bones from whales

tysklands-flagga.png  Kunst aus Knochen von Wale

Sweden.png  Skonare av ben från valar

storbritanniens-flagga.png  Schooner of bones from whales

tysklands-flagga.png  Schoner aus Knochen von Wale

Sweden.png  Porslin från Azorerna

storbritanniens-flagga.png  China from the Azores

tysklands-flagga.png  Porzellan von den Azoren

Sweden.png  Mjölkkanna och kanna för grädde från Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Milk pot and jug for cream from the Azores

tysklands-flagga.png  Milchkanne und Kanne für Sahne von den Azoren

Sweden.png  Gata i Ponta Delgada utan trottoar

storbritanniens-flagga.png  Street in Ponta Delgada without sidewalk

tysklands-flagga.png  Strasse in Ponta Delgada ohne Bürgersteig

Sweden.png  Affär som säljer ost från Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Shop selling cheese from the Azores

tysklands-flagga.png  Laden der Käse von den Azoren verkauft

Sweden.png  Staty av författaren och politikern Jose Joaquim de Sena Freitas (1840 - 1913) i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Statue of the author and politician Jose Joaquim de Sena Freitas (1840 - 1913) in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Statue von dem Verfasser und Politiker Jose Joaquim de Sena Freitas (1840 - 1913) in Ponta Delgada

Sweden.png  Vacker stensättning på en trottoar i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Beautiful paving on a sidewalk in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Schön gesetzte Steine auf einem Bürgersteig in Ponta Delgada 

Sweden.png  Souvenirer från Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Souvenirs from the Azores

tysklands-flagga.png  Souvenire von den Azoren

Sweden.png  Azorernas täta kontakter med USA syns på souvenirerna   

storbritanniens-flagga.png  The tight contacts between the Azores and the USA can be seen on the souvenirs

tysklands-flagga.png  Die dichten Kontakte zwischen den Azoren und den USA sieht man auf den Souveniren

Sweden.png  Sockerbruk för sockerbetor i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Sugar-works for sugar-beets in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Zuckerfabrik für Zuckerrüben in Ponta Delgada

Sweden.png  Pilgrimer som under en vecka vandrar runt ön Sao Miguel

storbritanniens-flagga.png  Pilgrims who during one week walk around the island Sao Miguel

tysklands-flagga.png  Pilger die eine Woche lang um die Insel Sao Miguel wandern

Sweden.png  Deltagare av Karnevalen på styltor

storbritanniens-flagga.png  Participants of the Carneval on stilts

tysklands-flagga.png  Teilnehmer des Karneval auf Steltzen

Sweden.png  Trumslagare på Karnevalen

storbritanniens-flagga.png  Drummers at the Carneval

tysklands-flagga.png  Schlagzeuger während des Karneval

Sweden.png  Utklädda barn under Karnevalen

storbritanniens-flagga.png  Dressed up children at the Carneval

tysklands-flagga.png  Verkleidete Kinder während des Karneval

Sweden.png  Tre unga kvinnor på denna Karneval

storbritanniens-flagga.png  Three young woman at this Carneval

tysklands-flagga.png  Drei junge Frauen auf diesem Karneval

Sweden.png  Fler utklädda barn under Karnevalen

storbritanniens-flagga.png  More dressed up children at the Carneval

tysklands-flagga.png  Mehr verkleidete Kinder während des Karneval

Sweden.png  Fler deltagare vid Karnevalen genom Ponta Delgada 

storbritanniens-flagga.png  More participants at the Carneval through Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Mehr Teilnehmer bei dem Karneval durch Ponta Delgada

Sweden.png  Kyrkan Alto da Mae de Deus från 1567 i Ponte Delgada som ligger 287 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  The church Alto da Mae de Deus from 1567 in Ponte Delgada which lies 287 meter above the sea

tysklands-flagga.png  Die Kirche Alto da Mae de Deus von 1567 in Ponte Delgada die 287 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Jag vid denna kyrka högt uppe i Ponta Delgada 

storbritanniens-flagga.png  I at this church high high up in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Ich bei dieser Kirche hoch oben in Ponta Delgada

Sweden.png  Kratersjön Lagoa do Fogo som bildades vid ett vulkanutbrott 1563 ligger 575 meter över havet i mitten av ön Sao Miguel

storbritanniens-flagga.png  The crater lake Lagoa do Fogo which was formed at a vulcano eruption 1563 lies 575 meter over the sea in the middle of the island Sao Miguel

tysklands-flagga.png  Der Kratersee Lagoa do Fogo der bei einem Vulkanausbruch 1563 gebildet wurde liegt 575 Meter über dem Meer in der Mitte von der Insel Sao Miguel 

Sweden.png  Utsikt mot Bela Vista

storbritanniens-flagga.png  View to Bela Vista

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Bela Vista

Sweden.png  Gångväg till Caldeira Velha

storbritanniens-flagga.png  Walkway to Caldeira Velha

tysklands-flagga.png  Gehweg nach Caldeira Velha

Sweden.png  Ceder träd längs vägen

storbritanniens-flagga.png  Cedar trees along the road

tysklands-flagga.png  Zeder Bäume entlang dem Weg

Sweden.png  Bäck vid denna gångväg

storbritanniens-flagga.png  Brook along this walkway

tysklands-flagga.png  Bach entlang dieser Gehstrasse

Sweden.png  Palmer längs vägen

storbritanniens-flagga.png  Palms along the road

tysklands-flagga.png  Palmen entlang dem Weg

Sweden.png  Buskage längs vägen

storbritanniens-flagga.png  Bushes along the road

tysklands-flagga.png  Büsche entlang dem Weg

Sweden.png  Bäck med stenar

storbritanniens-flagga.png  Brook with stones

tysklands-flagga.png  Bach mit Steinen

Sweden.png  Två människor som badar i en varm källa med en temperatur på 38 grader Celsius

storbritanniens-flagga.png  Two people having a bath in a warm spring with a temperature of 38 degrees Celsius

tysklands-flagga.png  Zwei Personen die in einer warmen Quelle baden mit einer Temperatur von 38 Grad Celsius

Sweden.png  Kokande vatten från källan

storbritanniens-flagga.png  Boiling water from the spring

tysklands-flagga.png  Kochendes Wasser von der Quelle

Sweden.png  Het rök från marken

storbritanniens-flagga.png  Hot smoke from the ground

tysklands-flagga.png  Heisser Rauch von der Erde 

Sweden.png  Bäck vid denna källa

storbritanniens-flagga.png  Brook at this spring

tysklands-flagga.png  Bach an dieser Quelle

Sweden.png  Mycket grön växlighet vid denna bäck

storbritanniens-flagga.png  A lot of green vegetation at this brook

tysklands-flagga.png  Viele grüne Vegetation an diesem Bach

Sweden.png  Trappa upp till en varm källa

storbritanniens-flagga.png  Stairs up to a warm spring

tysklands-flagga.png  Treppe rauf zu einer warmen Quelle

Sweden.png  Människor som badar i denna varma källa med en temperatur på 38 grader Celsius 

storbritanniens-flagga.png  People having a bath in this warm spring with a temperature of 38 degrees Celsius

tysklands-flagga.png  Menschen die in dieser warmen Quelle baden mit einer Temperatur von 38 Grad Celsius

Sweden.png  Gångstigar i Caldeira Velha

storbritanniens-flagga.png  Walkways in Caldeira Velha

tysklands-flagga.png  Gehwege in Caldeira Velha

Sweden.png  Stenig bäck med mycket grönt

storbritanniens-flagga.png  Stony brook with a lot of green

tysklands-flagga.png  Steiniger Bach mit viel Grün

Sweden.png  Holstein Frisiska mjölkkor och mjölkbil på en grön äng

storbritanniens-flagga.png  Holstein Friesian milk cows and milkcar on a green field

tysklands-flagga.png  Holstein Friesische Milchkühe und Milchauto auf einer grünen Wiese

Sweden.png  Likörfabrik för frukter som odlas på Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Liquor company for fruits grown on the Azores

tysklands-flagga.png  Likörfabrik für Früchte die auf den Azoren angebaut werden

Sweden.png  Bild på man vid den vänstra sidan av ingången

storbritanniens-flagga.png  Picture of a man at the left side of the entrance

tysklands-flagga.png  Bild von einem Mann auf der linken Seite des Eingangs

Sweden.png  Bild på en kvinna och mig vid den högra sidan av ingången 

storbritanniens-flagga.png  Picture of a woman and me at the right side of the entrance

tysklands-flagga.png  Bild von einer Frau und mir auf der rechten Seite des Eingangs

Sweden.png  Utsikt mot Ponte dos Oito Arcos i Ribeira Grande med 30.000 invånare

storbritanniens-flagga.png  View to Ponte dos Oito Arcos in Ribeira Grande with 30.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Ponte dos Oito Arcos in Ribeira Grande mit 30.000 Einwohner

Sweden.png  Bebyggelse i Ribeira Grande

storbritanniens-flagga.png  Buildings in Ribeira Grande

tysklands-flagga.png  Gebäude in Ribeira Grande

Sweden.png  Park i Ribeira Grande

storbritanniens-flagga.png  Park in Ribeira Grande

tysklands-flagga.png  Park in Ribeira Grande

Sweden.png  Stadshuset i Ribeira Grande

storbritanniens-flagga.png  The City Hall in Ribeira Grande

tysklands-flagga.png  Das Rathaus in Ribeira Grande

Sweden.png  Torget i Ribeira Grande

storbritanniens-flagga.png  The market in Ribeira Grande

tysklands-flagga.png  Der Marktplatz in Ribeira Grande

Sweden.png  Teatern i Ribeira Grande från 1933

storbritanniens-flagga.png  The theatre in Ribeira Grande from 1933

tysklands-flagga.png  Das Theater in Ribeira Grande von 1933

Sweden.png  Utsikt över landskap och kust vid Ribeira Grande

storbritanniens-flagga.png  View over landscape and coast at Ribeira Grande

tysklands-flagga.png  Aussicht über Landschaft und Küste bei Ribeira Grande

Sweden.png  Skog på väg ner till Lagoa do Canario

storbritanniens-flagga.png  Forest on the way down to Lagoa do Canario

tysklands-flagga.png  Wald auf dem Weg runter zu Lagoa do Canario

Sweden.png  Sjön Lagoa do Canario som ligger 745 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  The lake Lagoa do Canario which lies 745 meter above the sea 

tysklands-flagga.png  Der See Lagoa do Canario der 745 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Utsikt mot den högra stranden vid denna sjö 

storbritanniens-flagga.png  View to the right shore of this lake

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den rechten Strand von diesem See

Sweden.png  Utsikt mot den vänstra stranden vid denna sjö

storbritanniens-flagga.png  View to the left shore of this lake

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den linken Strand von diesem See

Sweden.png  Barrträd vid denna sjö

storbritanniens-flagga.png  Coniferous trees at this lake

tysklands-flagga.png  Nadelbäume an diesem See

Sweden.png  Gångväg med trappsteg tillbaka till vägen

storbritanniens-flagga.png  Walkway with stairs back to the road

tysklands-flagga.png  Gehweg mit Stufen zurück zu der Strasse

Sweden.png  Utsikt mot Lagoa Verde och Lagoa Azul samt bron Ponte dos Regos

storbritanniens-flagga.png  View to Lagoa Verde and Lagoa Azul as to the bridge Ponte dos Regos

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Lagoa Verde und Lagoa Azul wie zu der Brücke Ponte dos Regos

Sweden.png  Utsikt mot socknen Sete Citades

storbritanniens-flagga.png  View to the parish Sete Citades

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Gemeinde Sete Citades

Sweden.png  Utsikt mot byn Carrado das Freiras vid Lagoa Azul

storbritanniens-flagga.png  View to the village Carrado das Freiras at Lagoa Azul

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Dorf Carrado das Freiras bei Lagoa Azul

Sweden.png  Utsikt över Lagoa Azul som ligger 259 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  View over Lagoa Azul which lies 259 meter over the sea

tysklands-flagga.png  Aussicht über Lagoa Azul der 259 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Hus vid sjön Lagua Azul

storbritanniens-flagga.png  House at the lake Lagua Azul

tysklands-flagga.png  Haus an dem See Lagua Azul

Sweden.png  Änder i denna kratersjö

storbritanniens-flagga.png  Ducks in this crater lake

tysklands-flagga.png  Enten in diesem Kratersee

Sweden.png  Båt med uteliggare i denna sjö

storbritanniens-flagga.png  Boat with outrigger in this lake

tysklands-flagga.png  Boot mit Ausleger in diesem See

Sweden.png  Lagoa de Santiago som ligger 334 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  Lagoa de Santiago which lies 334 meter above the sea

tysklands-flagga.png  Lagoa de Santiago der 334 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Kyrkan Igreja de Sao Nicolau från 1857

storbritanniens-flagga.png  The church Igreja de Sao Nicolau from 1857

tysklands-flagga.png  Die Kirche Igreja de Sao Nicolau von 1857

Sweden.png  Paviljong i Sao Nicolau

storbritanniens-flagga.png  Gazebo in Sao Nicolau 

tysklands-flagga.png  Pavillon in Sao Nicolau

Sweden.png  Utsikt mot vänster vid Ananases utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  View to the left at Ananases view point

tysklands-flagga.png  Aussicht nach links bei Ananases Aussichtsplatz

Sweden.png  Utsikt mot höger vid Ananases utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  View to the right at Ananases view point

tysklands-flagga.png  Aussicht nach rechts bei Ananases Aussichtsplatz

Sweden.png  Jag tillsammans med två unga kvinnor från Portugal vid utsiktsplats mot socknen Mosteiros

storbritanniens-flagga.png  I together with two young ladies from Portugal at view point to the parish Mosteiros

tysklands-flagga.png  Ich zusammen mit zwei jungen Frauen aus Portugal bei eimem Aussichtsplatz zu der Gemeinde Mosteiros

Sweden.png  Staty på Augusto Arruda (1888 - 1964) som började odla ananas från Brasilien på Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Statue of Augusto Arruda (1888 - 1964) who started to cultivate pineapple from Brasil on the Azores

tysklands-flagga.png  Statue von Augusto Arruda (1888 - 1964) der angefangen hat Ananas aus Brasilien auf den Azoren anzubauen

Sweden.png  Växthus med ananas plantor som det tar två år innan de kan skördas

storbritanniens-flagga.png  Greenhouse with pineapple plants which it takes two years before they can be gathered

tysklands-flagga.png  Gewächshaus mit Ananas Pflanzen den es zwei Jahre dauert bevor sie geerntet werden können

Sweden.png  Likörer tillverkade av ananas

storbritanniens-flagga.png  Liqueurs made of pineapples

tysklands-flagga.png  Liköre die aus Ananas hergestellt werden

Sweden.png  Varor av kork till försäljning här

storbritanniens-flagga.png  Products of cork for sale here 

tysklands-flagga.png  Waren aus Korken die es hier zu verkaufen gibt

Sweden.png  Smycken till försäljning här

storbritanniens-flagga.png  Jewellery for sale here

tysklands-flagga.png  Schmuck den es hier zu verkaufen gibt

Sweden.png  Staty av Antonio Borges (1949 - 2013) i den Botaniska trädgården uppkallad efter honom

storbritanniens-flagga.png  Statue of Antonio Borges (1949 - 2013) in the Botanical Garden named after him

tysklands-flagga.png  Statue von Antonio Borges (1949 - 2013) in dem Botanischen Garten der nach ihm bennant ist

Sweden.png  Ficus Macrophylla Moraceae från Australien med mycket höga rötter

storbritanniens-flagga.png  Ficus Macrophylla Moraceae from Australia with very high roots

tysklands-flagga.png  Ficus Macrophylla Moraceae aus Australien mit sehr hohen Wurzeln

Sweden.png  Bänk i denna Botaniska trädgård som är 2,5 hektar stor

storbritanniens-flagga.png  Bench in this Botanical Garden which is 2,5 hectare large

tysklands-flagga.png  Bank in diesem Botanischen Garten der 2,5 Hektar gross ist

Sweden.png  Gångstig under valv i denna Botaniska trädgård som anlades 1858 - 1861

storbritanniens-flagga.png  Walkway under a vault in this Botanical Garden which was created 1858 - 1861

tysklands-flagga.png  Gehweg unter einem Gewölbe in disem Botanischen Garten der 1858 - 1861 angelegt wurde

Sweden.png  Freesias i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Freesias in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Freesias in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Damm i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Pond in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Teich in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Palmer i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Palms in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Palmen in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Gångstig upp till en borg i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Walkway up to a castle in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Gehweg rauf zu einer Burg in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Gångstig genom en tunnel i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Walkway through a tunnel in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Gehweg durch einen Tunnel in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Utsikt mot grönska vid damm i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  View to verdure at a pond in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Grünes bei einem Teich in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Forte de S Caetano byggd 1662 - 1672

storbritanniens-flagga.png  Forte de S Caetano built 1662 - 1672

tysklands-flagga.png  Forte de S Caetano gebaut 1662 - 1672

Sweden.png  Pelare vid denna fästning

storbritanniens-flagga.png  Pillars at this fort

tysklands-flagga.png  Säulen bei dieser Festung

Sweden.png  Utsikt mot staden Pisao

storbritanniens-flagga.png  View to the town Pisao

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Stadt Pisao

Sweden.png  Ermida da Sendora da Paz byggd 1764

storbritanniens-flagga.png  Ermida da Senhora da Paz built 1764

tysklands-flagga.png  Ermida da Senhora da Paz gebaut 1764

Sweden.png  Utsikt från Ermida da Senhora da Paz mot Vila Franca do Campo med 11.000 invånare

storbritanniens-flagga.png  View from Ermida da Senhora da Paz to Vila Franca do Campo with 11.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Aussicht von Ermida da Senhora da Paz nach Vila Franca do Campo mit 11.000 Einwohner

Sweden.png  Hamnen i Vila Franca do Campo

storbritanniens-flagga.png  The harbour in Vila Franca do Campo

tysklands-flagga.png  Der Hafen in Vila Franca do Campo

Sweden.png  Träd vid Cozido das Furnas

storbritanniens-flagga.png  Trees at Cozido das Furnas

tysklands-flagga.png  Bäume bei Cozido das Furnas

Sweden.png  Trädrötter från dessa träd

storbritanniens-flagga.png  Tree roots from these trees 

tysklands-flagga.png  Baumwurzeln von diesen Bäumen

Sweden.png  Heta svavel luktande källor i Cozido das Furnas

storbritanniens-flagga.png  Hot surfor smelling springs in Cozido das Furnas 

tysklands-flagga.png  Heisse Schwefel riechende Quellen in Cozido das Furnas

Sweden.png  Kokande vatten vid en av källorna

storbritanniens-flagga.png  Boiling water at one of the springs

tysklands-flagga.png  Kochendes Wasser bei einer der Quellen

Sweden.png  Mat som värms i dessa heta källor under 6 timmar

storbritanniens-flagga.png  Food which is warmed up in these hot springs during 6 hours

tysklands-flagga.png  Essen welches in diesen heissen Quellen 6 Stunden gewärmt wird

Sweden.png  Mat som nu hämtas till restaurangerna

storbritanniens-flagga.png  Food which now is fetched to the restaurants

tysklands-flagga.png  Essen was jetzt zu den Restaurants abgeholt wird

Sweden.png  Liggande träd som växer i dessa marker

storbritanniens-flagga.png  Laying trees which grow in these grounds

tysklands-flagga.png  Liegende Bäume die in diesem Gebiet wachsen

Sweden.png  Träd som växer i skogen vid sidan om

storbritanniens-flagga.png  Trees which grow in the forest beside

tysklands-flagga.png  Bäume die in dem Wald daneben wachsen

Sweden.png  Bäck på väg till Terra Nostra

storbritanniens-flagga.png  Brook on the way to Terra Nostra

tysklands-flagga.png  Bach auf dem Weg nach Terra Nostra

Sweden.png  Bäcken är omgärdad av skyddsvallar genom socknen Furnas med 1.500 invånare

storbritanniens-flagga.png  The brook is surrounded by sheltering walls through the parish Furnas with 1.500 inhabitants

tysklands-flagga.png  Der Bach ist umgeben von Schutzmauern durch die Gemeinde Furnas mit 1.500 Einwohner

Sweden.png  Denna bäck fortsätter rinna genom naturparken Terra Nostra anlagd av Thomas Hickling (1745 - 1834)

storbritanniens-flagga.png  This brook continues to flow through the Natural Park Terra Nostra built by Thomas Hickling (1745 - 1834)

tysklands-flagga.png  Dieser Bach fliesst weiter durch den Naturpark Terra Nostra der von Thomas Hickling (1745 - 1834) angelegt wurde

Sweden.png  Metrosideros robusta från Nya Zeeland

storbritanniens-flagga.png  Metrosideros robusta from New Zealand

tysklands-flagga.png  Metrosideros robusta aus Neuseeland

Sweden.png  Dammar och grönska i denna park som har en yta av 12,5 hektar

storbritanniens-flagga.png  Ponds and verdure in this park which has an area of 12,5 hectare

tysklands-flagga.png  Teiche und Grün i diesem Park der eine Fläche von 12,5 Hektar hat

Sweden.png  Badgäster som badar i det järnhaltiga vattnet i "Poca da Dona Beija" vid Terra Nostra 

storbritanniens-flagga.png  Bathers who take a bath in the ferruginous water in "Poca da Dona Beija" at Terra Nostra 

tysklands-flagga.png  Badegäste die in dem eisenhaltigen Wasser von "Poca da Dona Beija" bei Terra Nostra baden

Sweden.png  Utsikt över denna bassäng med en temperatur av 39 grader Celsius

storbritanniens-flagga.png  View over this basin with a temperature of 39 degrees Celsius

tysklands-flagga.png  Aussicht über dieses Bassin mit einer Temperatur von 39 Grad Celsius

Sweden.png  Damm med guldfiskar i denna park

storbritanniens-flagga.png  Pond with gold fishes in this park

tysklands-flagga.png  Teich mit Goldfischen in diesem Park

Sweden.png  Träd som ligger över en av dammarna

storbritanniens-flagga.png  Tree laying over one of the ponds

tysklands-flagga.png  Baum der über ein der Teiche liegt

Sweden.png  Tropiska växter i en damm

storbritanniens-flagga.png  Tropical plants in a pond

tysklands-flagga.png  Tropische Pflanzen in einem Teich

Sweden.png  Röd Camellia buske från Japan i parken

storbritanniens-flagga.png  Red Camellia bush from Japan in the park

tysklands-flagga.png  Roter Camellia Busch aus Japan in dem Park

Sweden.png  Tropisk växlighet vid en av dammarna

storbritanniens-flagga.png  Tropical verdure at one of the ponds

tysklands-flagga.png  Tropische Pflanzen bei ein der Teiche

Sweden.png  Palmer längs en kanal i denna park

storbritanniens-flagga.png  Palms along a canal in this park

tysklands-flagga.png  Palmen entlang einem Kanal in diesem Park

Sweden.png  Utsikt till Furnas från denna park

storbritanniens-flagga.png  View to Furnas from this park

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Furnas von diesem Park

Sweden.png  Paviljong i denna park

storbritanniens-flagga.png  Gazebo in this park

tysklands-flagga.png  Pavillon in diesem Park

Sweden.png  Damm med ö i denna park

storbritanniens-flagga.png  Pond with island in this park

tysklands-flagga.png  Teich mit Insel in diesem Park

Sweden.png  Staty på Vasco Elias Bensaude (1896 - 1967) vars familj började att odla apelsiner på Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Statue of Vasco Elias Bensaude (1896 - 1967) whose family started to grow oranges on the Azores

tysklands-flagga.png  Statue von Vasco Elias Bensaude (1896 - 1967) dessen Familie angefangen hat Apfelsinen auf den Azoren anzubauen

Sweden.png  Allé i denna park

storbritanniens-flagga.png  Avenue in this park

tysklands-flagga.png  Allee in diesem Park

Sweden.png  Buskar och träd i denna park

storbritanniens-flagga.png  Bushes and trees in this park

tysklands-flagga.png  Büsche und Bäume in diesem Park

Sweden.png  Ståtliga träd i denna park

storbritanniens-flagga.png  Magnificent trees in this park

tysklands-flagga.png  Stattliche Bäume in diesem Park

Sweden.png  Exotisk miljö i denna park

storbritanniens-flagga.png  Exotic milieu in this park

tysklands-flagga.png  Exotisches Milieu in diesem Park

Sweden.png  Palmer längs en kanal i denna park

storbritanniens-flagga.png  Palms along a canal in this park

tysklands-flagga.png  Palmen entlang einem Kanal in diesem Park

Sweden.png  Exotiska träd i denna park anlagd av Thomas Hickling 1745 - 1834

storbritanniens-flagga.png  Exotic trees in this park created by Thomas Hickling 1745 - 1834

tysklands-flagga.png  Exotische Bäume in diesem Park angelegt von Thomas Hickling 1745 - 1834

Sweden.png  Terra Nostra Garden Hotel i denna park

storbritanniens-flagga.png  Terra Nostra Garden Hotel in this park

tysklands-flagga.png  Terra Nostra Garden Hotel in diesem Park

Sweden.png  Restaurang i Furnas där vi skall äta lunch som har värmts i heta källor 

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Furnas where we are going to eat lunch which has been warmed in hot springs

tysklands-flagga.png  Restaurant in Furnas wo wir Mittag essen werden welches in heissen Quellen gewärmt worden ist

Sweden.png  Fat med kött och grönsaker "Cozido" på restaurangen som har värmts i heta källor under 6 timmar

storbritanniens-flagga.png  Plates with meat and vegetables "Cozido" in this restaurant which has been warmed up in hot springs during 6 hours

tysklands-flagga.png  Schüsseln mit Fleisch und Gemüse "Cozido" in diesem Restaurant welches 6 Stunden in heissen Quellen gewärmt worden ist

Sweden.png  På väg till Caldeiras heta källor i Furnas

storbritanniens-flagga.png  On the way to Caldeiras hot springs in Furnas

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu Caldeiras heissen Quellen in Furnas

Sweden.png  Caldeiras heta svavel luktande källor i Furnas

storbritanniens-flagga.png  Caldeiras hot surfor smelling springs in Furnas

tysklands-flagga.png  Caldeiras heisse Schwefel riechende Quellen in Furnas

Sweden.png  Kokande vatten i dessa heta källor

storbritanniens-flagga.png  Boiling water in this hot springs

tysklands-flagga.png  Kochendes Wasser in diesen heissen Quellen

Sweden.png  Bäck som rinner förbi dessa heta källor

storbritanniens-flagga.png  Brook which pass by at these hot springs

tysklands-flagga.png  Bach der vorbei an diesen heissen Quellen fliesst

Sweden.png  Bäck längs en skyddsvall i detta område

storbritanniens-flagga.png  Brook along a protecting wall in this area

tysklands-flagga.png  Bach entlang einer Schutzmauer in diesem Gebiet

Sweden.png  Grönt gräs som växer vid dessa heta källor

storbritanniens-flagga.png  Green grass which grews at these hot springs

tysklands-flagga.png  Grünes Gras welches bei diesen heissen Quellen wächst

Sweden.png  Promenadvägar i Grena vid Pico do Ferro

storbritanniens-flagga.png  Walking trails in Grena at Pico do Ferro

tysklands-flagga.png  Spaziergängerwege in Grena bei Pico do Ferro

Sweden.png  Europas enda te plantage ligger i Porto Formoso på Azorerna

storbritanniens-flagga.png  Europes only tea plantation you find in Porto Formoso on the Azores

tysklands-flagga.png  Europas einzige Tee Plantage findet man in Porto Formoso auf den Azoren

Sweden.png  Vid Gorreana fabriken har det odlats te sedan 1883

storbritanniens-flagga.png  At the Gorreana factory tea has been cultivated since 1883

tysklands-flagga.png  Bei der Gorreana Fabrik hat man seit 1883 Tee angebaut

Sweden.png  Utsiktsplats vid Santa Iria

storbritanniens-flagga.png  Viewpoint at Santa Iria

tysklands-flagga.png  Aussichtplatz bei Santa Iria

Sweden.png  Ingång till Jose do Canto Botaniska trädgård som är 5,8 hektar stor

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Jose do Canto Botanical Garden which is 5,8 hectare large

tysklands-flagga.png  Eingang zu Jose do Canto Botanischer Garten der 5,8 Hektar gross ist

Sweden.png  Träd i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Trees in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Bäume in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Staty på Jose do Canto 1820 - 1898

storbritanniens-flagga.png  Statue of Jose do Canto 1820 - 1898

tysklands-flagga.png  Statue von Jose do Canto 1820 - 1898

Sweden.png  Ocotea foetens från Madeira och Kanarie öarna

storbritanniens-flagga.png  Ocotea foetens from Madeira and the Canary Islands

tysklands-flagga.png  Ocotea foetens von Madeira und den Kanarischen Inseln

Sweden.png  Konferens hus i Jose do Canto Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Conference house in Jose do Canto Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Konferenz Haus in Jose do Canto Botanischer Garten

Sweden.png  Ficus Macrophylla med höga rötter från Australien

storbritanniens-flagga.png  Ficus Macrophylla with high roots from Australia

tysklands-flagga.png  Ficus Macrophylla mit hohen Wurtzeln aus Australien

Sweden.png  Buskar och träd i denna Botaniska Trädgård

storbritanniens-flagga.png  Bushes and trees in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Büsche und Bäume in diesem Botanischen Garten

Sweden.png  Juniperus virginiana från Nord Amerika

storbritanniens-flagga.png  Juniperus virginiana from North America

tysklands-flagga.png  Juniperus virginiana aus Nord Amerika

Sweden.png  Cinnamomum camphora från Japan, Taiwan och Malaysia

storbritanniens-flagga.png  Cinnamomum camphora from Japan, Taiwan and Malaysia

tysklands-flagga.png  Cinnamomum camphora aus Japan, Taiwan und Malaysia

Sweden.png  Bambus som växer i denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Bamboo grewing in this Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Bambus der in diesem Botanischen Garten wächst

Sweden.png  Stenmur som omgärdar denna Botaniska trädgård

storbritanniens-flagga.png  Stone wall which surrounds this Botanical Garden  

tysklands-flagga.png  Steinmauer die diesen Botanischen Garten umgibt

Sweden.png  Agathis robusta från Australien

storbritanniens-flagga.png  Agathis robusta from Australia

tysklands-flagga.png  Agathis robusta aus Australien

Sweden.png  Park i Ribeira vid Caldeiroes bäcken 

storbritanniens-flagga.png  Park in Ribeira at the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Park in Ribeira bei dem Caldeiroes Bach

Sweden.png  Vattenfall i Ribeira

storbritanniens-flagga.png  Waterfall in Ribeira

tysklands-flagga.png  Wasserfall in Ribeira

Sweden.png  Utsikt mot Caldeiroes bäcken i Ribeira

storbritanniens-flagga.png  View to the Caldeiroes brook in Ribeira

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den Caldeiroes Bach in Ribeira

Sweden.png  Detta vattenfall faller ner i Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  This waterfall falls down in to the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Dieser Wasserfall fällt runter in den Caldeiroes Bach

Sweden.png  Viadukt över Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  Viaduct over the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Viadukt über den Caldeiroes Bach

Sweden.png  Hus vid Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  House at the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Haus an dem Caldeiroes Bach

Sweden.png  Restaurang vid Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Restaurant an dem Caldeiroes Bach

Sweden.png  Park med en palm vid Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  Park with a palm at the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Park mit einer Palme an dem Caldeiroes Bach

Sweden.png  Utsikt mot Ribeira vid Caldeiroes bäcken

storbritanniens-flagga.png  View to Ribeira at the Caldeiroes brook

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Ribeira an dem Caldeiroes Bach

Sweden.png  Vattenkanal ner till husen i Ribeira

storbritanniens-flagga.png  Water channel down to the houses in Ribeira

tysklands-flagga.png  Wasserkanal runter zu den Häuser in Ribeira

Sweden.png  Skyddande tak vid utsiktsplats i Algarvia

storbritanniens-flagga.png  Protecting roof at view point in Algarvia

tysklands-flagga.png  Schützendes Dach bei Aussichtsplatz in Algarvia

Sweden.png  Utsikt längs kusten i Algarvia

storbritanniens-flagga.png  View along the coast in Algarvia

tysklands-flagga.png  Aussicht entlang der Küste in Algarvia

Sweden.png  Utsiktstorn för valar i Algarvia

storbritanniens-flagga.png  View tower for whales in Algarvia

tysklands-flagga.png  Aussichtsturm für Wale in Algarvia

Sweden.png  Holstein Frisisk mjölkko i bergen vid Algarvia som betar ute året runt

storbritanniens-flagga.png  Holstein Friesian milk cow on the hills at Algarvia which grazes outside the whole year around

tysklands-flagga.png  Holstein Friesische Milchkuh in den Bergen bei Algarve die das ganze Jahr draussen weidet

Sweden.png  Utsikt mot land vid Algarve utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  View to land at Algarve view point

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Land bei Algarve Aussichtsplatz

Sweden.png  Kyrka byggd 1796 i staden Nordeste med 5.000 invånare

storbritanniens-flagga.png  Church built 1796 in the town Nordeste with 5.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Kirche gebaut 1796 in der Stadt Nordeste mit 5.000 Einwohner

Sweden.png  Park i Nordeste

storbritanniens-flagga.png  Park in Nordeste

tysklands-flagga.png  Park in Nordeste

Sweden.png  Utsikt mot kusten vid Nordeste

storbritanniens-flagga.png  View to the coast at Nordeste

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Küste in Nordeste

Sweden.png  Vy mot en by vid Arnels fyr

storbritanniens-flagga.png  View to a village at Arnels lighthouse

tysklands-flagga.png  Aussicht auf ein Dorf bei Arnels Leuchtfeuer

Sweden.png  Arnels fyr från 1876

storbritanniens-flagga.png  Arnels lighthouse from 1876

tysklands-flagga.png  Arnels Leuchtfeuer von 1876

Sweden.png  Utsikt mot havet vid Ponta do Sossego

storbritanniens-flagga.png  View to the sea at Ponta do Sossego

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Meer bei Ponta do Sossego

Sweden.png  Park vid Ponta do Sossego

storbritanniens-flagga.png  Park at Ponta do Sossego

tysklands-flagga.png  Park bei Ponta do Sossego

Sweden.png  Utsikt mot buskar och träd i denna park

storbritanniens-flagga.png  View to bushes and trees in this park

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Büsche und Bäume in diesem Park

Sweden.png  Skyddande tak i denna park

storbritanniens-flagga.png  Sheltering roof in this park

tysklands-flagga.png  Schützendes Dach in diesem Park

Sweden.png  Utsikt mot kusten i denna park

storbritanniens-flagga.png  View to the coast in this park

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Küste in diesem Park

Sweden.png  Träd i denna park

storbritanniens-flagga.png  Tree in this park

tysklands-flagga.png  Baum in diesem Park

Sweden.png  Bord med bänkar i denna park

storbritanniens-flagga.png  Table with benches in this park

tysklands-flagga.png  Tisch mit Bänke in diesem Park

Sweden.png  Trädgårdanläggning i denna park

storbritanniens-flagga.png  Gardens in this park

tysklands-flagga.png  Gartenanlage in diesem Park

Sweden.png  Palmer i denna park

storbritanniens-flagga.png  Palms in this park

tysklands-flagga.png  Palmen i diesem Park

Sweden.png  Stenmur mot havet i denna park

storbritanniens-flagga.png  Stone wall to the sea in this park

tysklands-flagga.png  Steinmauer zu dem Meer in diesem Park

Sweden.png  Utsikt över denna park

storbritanniens-flagga.png  View over this park

tysklands-flagga.png  Aussicht über diesen Park

Sweden.png  Pyrostegia Venusta från Brasilien

storbritanniens-flagga.png  Pyrostegia Venusta from Brasil

tysklands-flagga.png  Pyrostegia Venusta aus Brasilien

Sweden.png  Utsikt över landskapet vid Ponta do Sossego

storbritanniens-flagga.png  View over the landscape at Ponta do Sossego

tysklands-flagga.png  Aussicht über die Landschaft bei Ponta do Sossego

Sweden.png  Park i staden Povoacao med 6.500 invånare

storbritanniens-flagga.png  Park in the town Povoacao with 6.500 inhabitants

tysklands-flagga.png  Park in der Stadt Povoacao mit 6.500 Einwohner

Sweden.png  Magnolia träd i en park i Povoacao

storbritanniens-flagga.png  Magnolia tree in a park in Povoacao

tysklands-flagga.png  Magnolia Baum i einem Park in Povoacao

Sweden.png  Vattenkanal i denna park

storbritanniens-flagga.png  Water channel in this park

tysklands-flagga.png  Wasserkanal i diesem Park

Sweden.png  Platan träd vid en väg i Povoacao

storbritanniens-flagga.png  Plane trees at a road in Povoacao

tysklands-flagga.png  Plantanen an einem Weg in Povoacao

Sweden.png  Vacker stensättning i Povoacao

storbritanniens-flagga.png  Beautiful paving in Povoacao

tysklands-flagga.png  Schöne Steinsetzung in Povoacao

Sweden.png  Stensättning föreställande en kogg

storbritanniens-flagga.png  Paving showing a cog

tysklands-flagga.png  Steinsetzung die eine Kogge vorstellt

Sweden.png  Hamnen i Povoacao

storbritanniens-flagga.png  The harbour in Povoacao

tysklands-flagga.png  Der Hafen in Povoacao

Sweden.png  Vy över staden Povoacao

storbritanniens-flagga.png  View over the town Povoacao

tysklands-flagga.png  Aussicht über die Stadt Povoacao

Sweden.png  Vy över landskap vid Povoacao

storbritanniens-flagga.png  View over landscape at Povoacao

tysklands-flagga.png  Aussicht über Landschaft bei Povoacao

Sweden.png  Kyrkan av Nossa Senhora das Vitorias vid Furnas sjön som Jose do Canto lät bygga

storbritanniens-flagga.png  Chapel of Nossa Senhora das Vitorias at Lagoa das Furnas which Jose do Canto did let build

tysklands-flagga.png  Kirche von Nossa Senhora das Vitorias an dem Furnas See die Jose do Canto bauen liess

Sweden.png  Buskar och träd vid Furnas sjön som ligger 248 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  Bushes and trees at the Furnas lake which lies 248 meter above the sea

tysklands-flagga.png  Büsche und Bäume an dem Furnas See der 248 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Ilheu da Vila Franca med lagun vid kusten utanför staden Vila Franca do Campo

storbritanniens-flagga.png  Ilheu da Vila Franca with lagoon at the coast outside the town Vila Franca do Campo

tysklands-flagga.png  Ilheu da Vila Franca mit Lagune bei der Küste ausserhalb der Stadt Vila Franca do Campo

Sweden.png  Kust vid Vila Franca do Campo med 11.500 invånare

storbritanniens-flagga.png  Coast at Vila Franca do Campo with 11.500 inhabitants

tysklands-flagga.png  Küste bei Vila Franca do Campo mit 11.500 Einwohner

Sweden.png  Hästdroska längs strandpromenaden vid Avenida Infante D Henrique i Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  Horse drawn cab along the sea front at Avenida Infante D Henrique in Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Pferdekutsche entlang der Uferpromenade bei Avenida Infante D Henrique in Ponta Delgada

Sweden.png  Utsikt från hästdroskan medan jag i 25 minuter åker genom de historiska delarna av Ponta Delgada

storbritanniens-flagga.png  View from the horse drawn cab while I during 25 minutes drive through the historical parts of Ponta Delgada

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Pferdekutsche während ich 25 Minuten lang durch die historischen Teile von Ponta Delgada fahre

Sweden.png  Staty av påven Johannes Paul II (1920 - 2005) som besökte Azorerna 1991

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Pope John Paul II (1920 - 2005) who visited the Azores 1991

tysklands-flagga.png  Statue von dem Papst Johannes Paul II (1920 - 2005) der die Azoren 1991 besucht hat

Sweden.png  Ärkeängelns Michaels ö

storbritanniens-flagga.png  The island of the archangel Michael

tysklands-flagga.png  Die Insel des Erzengels Michael