Wellington, 29 december 2006 - 2 januari, 2007.

Sweden.png  I Wellington med 400.000 invånare som är huvudstad i Nya Zeeland bodde jag över nyårsafton. Imponerad blev jag i denna stad över all den engelsk inspirerade arkitekturen. Hela 70 % av befolkningen i detta land precis på andra sidan jordklotet har även sitt påbrå från de brittiska öarna. Ändå bor det bara 4 miljoner människor i Nya Zeeland som till ytan är 10 % större än Storbritannien.  

storbritanniens-flagga.png  In Wellington with 400.000 inhabitants which is the capital of New Zealand I did stay for New Year´s Eve. Impressed I was in this town of all the English inspired architecture. Entirely 70 % of the people in this country on the other side of the globe do even have there descent from the British Islands. Although there only live 4 million people in New Zealand which area is 10 % larger than that of Great Britain.

tysklands-flagga.png  In Wellington mit 400.000 Einwohner welche die Hauptstadt von Neuseeland ist habe ich Silvester verbracht. Beeindruckt wurde ich in dieser Stadt über all die englisch inspirierte Architektur. Ganze 70 % der Bevölkerung in diesem Land auf der anderen Seite der Erdkugel haben auch ihre Herkunft von den Britischen Inseln. Trotzdem wohnen nur 4 Millionen Einwohner in Neuseeland welches Flächenmässig 10 % grösser ist als Grossbritannien.

Sweden.png  Hotellet Intercontinental jag bor på i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The hotel Intercontinental I stay at in Wellington

tysklands-flagga.png  Das Hotel Intercontinental in dem ich in Wellington wohne

Sweden.png  Droska i guld utanför detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Cab of gold outside this hotel

tysklands-flagga.png  Kutsche aus Gold ausserhalb von diesem Hotel

Sweden.png  Jaguar S Type med V8 motor utanför hotellet 

storbritanniens-flagga.png  Jaguar S Type with V8 motor outside the hotel

tysklands-flagga.png  Jaguar S Type mit einem V8 Motor ausserhalb dem Hotel

Sweden.png  Staty till ära av den maoriske upptäcktsresande Kupe, hans fru Hine Te Apärangi och hans tohunga Pekahourangi i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue in honor the Maori explorer Kupe, his wife Hine Te Apärangi and his tohunga Pekahourangi in Wellington 

tysklands-flagga.png  Denkmal zu Ehren des maorischen Forschungsreisenden Kupe, seiner Frau Hine Te Apärangi und seinem Tohunga Pekahourangi in Wellington

Sweden.png  Vy mot höghus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to multi-storey buildings in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hochhäuser in Wellington

Sweden.png  Vy längs gata i Wellington med Araucaria heterophylla granar

storbritanniens-flagga.png  View along a street in Wellington with Norfolk Island pines

tysklands-flagga.png  Aussicht entlang einer Strasse in Wellington mit Norfolktannen

Sweden.png  Lekplatsutrustning för barn i Frank Kitts Park

storbritanniens-flagga.png  Playground equipment for children in Frank Kitts Park

tysklands-flagga.png  Spielplatzgerät für Kinder in Frank Kitts Park

Sweden.png  Gamla regeringsbyggnaden i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Old government building in Wellington 

tysklands-flagga.png  Altes Regierungsgebäude in Wellington

Sweden.png  Parlamentets bibliotek i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Parliament Library in Wellington

tysklands-flagga.png  Die Bibliothek des Parlament in Wellington

Sweden.png  Botaniska trädgården i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The Botanical Garden in Wellington

tysklands-flagga.png  Der Botanische Garten in Wellington

Sweden.png  Inne i ett växthus i Botaniska trädgården 

storbritanniens-flagga.png  Inside a greenhouse in the Botanical Garden

tysklands-flagga.png  In einem Gewächshaus in dem Botanischen Garten

Sweden.png  Vy mot Wellington från havet

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the sea

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Meer

Sweden.png  Strandpromenaden "Oriental Parade" vid havet i Wellington 

storbritanniens-flagga.png  The Promenade "Oriental Parade" in Wellington at the sea front

tysklands-flagga.png  Die Strandpromenade "Oriental Parade" am Meer von Wellington

Sweden.png  Hus i Victoriansk stil i Wellington

storbritanniens-flagga.png  House in Victorian style in Wellington

tysklands-flagga.png  Haus in Victorianischem Stil in Wellington

Sweden.png  Färja som trafikerar över Cook Strait mellan Wellington på Nordön och Picton på Sydön i Nya Zeeland

storbritanniens-flagga.png  Ferry which operates over Cook Strait between Wellington on the North Island and Picton on the South Island in New Zealand

tysklands-flagga.png  Fähre die über Cook Strait zwischen Wellington auf der Nordinsel und Picton auf der Südinsel in Neuseeland verkehrt

Sweden.png  Utsikt mot Wellington från berget Victoria 

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the mountain Victoria

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Berg Victoria 

Sweden.png  Panoramautsikt över Wellington 

storbritanniens-flagga.png  Panorama view over Wellington

tysklands-flagga.png  Panorama Aussicht über Wellington

Sweden.png  Utsikt mot Lambton Harbour i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to Lambton Harbour in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Lambton Harbour  in Wellington

Sweden.png  Minnesmärke till ära av den amerikanske upptäcktresande Byrd på berget Victoria i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Memorial in honor of the American explorer Byrd on the mountain Victoria in Wellington

tysklands-flagga.png  Denkmal zu Ehren des amerikanischen Forschungsreisenden Byrd auf dem Berg Victoria in Wellington

Sweden.png  Staty på Joseph Plimmer med sin hund hund "Fritz" i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue of Joseph Plimmer with his dog "Fritz" in Wellington

tysklands-flagga.png  Statue von Joseph Plimmer mit seinem Hund "Fritz" in Wellington

Sweden.png  Minnesskylt över den tyska fyrmastade barken "Pamir" som låg förtöjd i Wellington under andra världskriget

storbritanniens-flagga.png  Plaque over the German four-masted barque "Pamir" which was moored in Wellington during World War II

tysklands-flagga.png  Gedenktafel über die deutsche Viermastbark "Pamir" die in Wellington während des Zweiten Weltkrieg vertäut war

Sweden.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" i Wellington

storbritanniens-flagga.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" in Wellington

tysklands-flagga.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" in Wellington

Sweden.png  Segelbåtar i "Royal Port Nicholson Yacht Club"

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats in "Royal Port Nicholson Yacht Club"

tysklands-flagga.png  Segelboote in "Royal Port Nicholson Yacht Club"

Sweden.png  Vy mot höghus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to multi-storey buildings in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hochhäuser in Wellington

Sweden.png  Promenadstråk i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Promenade in Wellington

tysklands-flagga.png  Promenade in Wellington

Sweden.png  Kulle med villor i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Hill with houses in Wellington

tysklands-flagga.png  Berg mit Häuser in Wellington

Sweden.png  Vy mot större hus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to larger houses in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu grösseren Häuser in Wellington

Sweden.png  National museet och Konstgalleriet "Te Papa Tongarewa" i Wellington från 1998

storbritanniens-flagga.png  The National Museum and Art Gallery "Te Papa Tongarewa" in Wellington from 1998

tysklands-flagga.png  Das National Museum und die Kunst Gallerie "Te Papa Tongarewa" in Wellington von 1998

Sweden.png  Staty på Queen Victoria (1819 - 1901) i Wellington som var drottning av Storbritannien 1837 - 1901

storbritanniens-flagga.png  Statue of Queen Victoria (1819 - 1901) in Wellington who was Queen of Great Britain 1837 - 1901

tysklands-flagga.png  Statue von Queen Victoria (1819 - 1901) in Wellington die Königen von Grossbritannien 1837 - 1901 war

Sweden.png  Gatan Lambton Quay i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The street Lambton Quay in Wellington

tysklands-flagga.png  Die Strasse Lambton Quay in Wellington

Sweden.png  Staty på en restaurang i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue in a restaurant in Wellington

tysklands-flagga.png  Statue in einem Restaurant in Wellington

Sweden.png  Vy mot byggnader i centrum av Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to buildings in the centre of Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Gebäude in dem Zentrum von Wellington

Sweden.png  Museet i Nya Zeeland "Te Papa Tongarewa"

storbritanniens-flagga.png  The Museum of New Zealand "Te Papa Tongarewa"

tysklands-flagga.png  Das Museum von Neuseeland " Te Papa Tongarewa"

Sweden.png  Vy mot Wellington från hamnen 

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the harbour

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Hafen

Sweden.png  Konstverk utanför Wellington Central Rowing Club

storbritanniens-flagga.png  Art outside Wellington Central Rowing Club

tysklands-flagga.png  Kunst ausserhalb von Wellington Central Rowing Club

Sweden.png  Höghus vid Wallace Street i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Multi storey-buildings at Wallace Street in Wellington

tysklands-flagga.png  Hochhäuser bei Wallace Street in Wellington

Sweden.png  Rutherford House i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Rutherford House in Wellington

tysklands-flagga.png  Rutherford House in Wellington

Sweden.png  Parlamentsbyggnaden i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The Parliament Building in Wellington

tysklands-flagga.png  Das Parlamentsgebäude in Wellington

Sweden.png  Elliott Huset även kallat "Bikupan" där diskussioner förs inför omröstningar i parlamentet

storbritanniens-flagga.png  The Elliott House even called "Bee hive" where discussions are held before votings in the Parliament

tysklands-flagga.png  Das Elliott Haus auch "Bienennest" genannt wo Diskussionen stattfinden vor Abstimmungen im Parlament

Sweden.png  Wellington Citizen War Memorial i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Wellington Citizen War Memorial in Wellington

tysklands-flagga.png  Wellington Citizen War Memorial in Wellington

Sweden.png  Staty på musslor och snäckor i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue of mussels and molluscs in Wellington

tysklands-flagga.png  Statue von Muscheln und Schnecken in Wellington

Sweden.png  Julgran i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Christmas tree in Wellington 

tysklands-flagga.png  Weinachtsbaum in Wellington

Sweden.png  St Mary of the Angels Church byggd 1922 i Wellington

storbritanniens-flagga.png  St Mary of the Angels Church built 1922 in Wellington

tysklands-flagga.png  St Mary of the Angels Church gebaut 1922 in Wellington

Sweden.png  Jag på flygplatsen i Wellington

storbritanniens-flagga.png  I at the airport in Wellington

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Flugplatz in Wellington