Wellington, 29 december 2006 - 2 januari, 2007.

Sweden.png  I Wellington med 400.000 invånare som är huvudstad i Nya Zeeland bodde jag över nyårsafton. Imponerad blev jag i denna stad över all den engelsk inspirerade arkitekturen. Hela 70 % av befolkningen i detta land precis på andra sidan jordklotet har även sitt påbrå från de brittiska öarna. Ändå bor det bara 4 miljoner människor i Nya Zeeland som till ytan är 10 % större än Storbritannien. Av Nya Zeelands 4.000.000 invånre tillhör 600.000 människor ursprungsbefolkningen maorierna. De kom med 40 meter långa Waka Maori kanoter med segel mellan år 750 - 1000 e Kr från de Polynesiska öarna till Nya Zeeland.

storbritanniens-flagga.png  In Wellington with 400.000 inhabitants which is the capital of New Zealand I did stay for New Year´s Eve. Impressed I was in this town of all the English inspired architecture. Entirely 70 % of the people in this country on the other side of the globe do even have there descent from the British Islands. Although there only live 4 million people in New Zealand which area is 10 % larger than that of Great Britain. Of New Zealands 4.000.000 inhabitants 600.000 belong to the indigenous people Maori. They came with 40 meter long Waka Maori canoes with sail between the years 750 - 1000 AD from the Polynesian islands to New Zealand.

tysklands-flagga.png  In Wellington mit 400.000 Einwohner welche die Hauptstadt von Neuseeland ist habe ich Silvester verbracht. Beeindruckt wurde ich in dieser Stadt über all die englisch inspirierte Architektur. Ganze 70 % der Bevölkerung in diesem Land auf der anderen Seite der Erdkugel haben auch ihre Herkunft von den Britischen Inseln. Trotzdem wohnen nur 4 Millionen Einwohner in Neuseeland welches Flächenmässig 10 % grösser ist als Grossbritannien. Von Neuseelands 4.000.000 Einwohner gehören 600.000 zu den Ureinwohnern Maori. Sie kamen mit 40 Meter langen Waka Maori Kanus mit Segel zwischen den Jahren 750 - 1000 n Chr von den Polynesischen Inseln nach Neuseeland.

Sweden.png  Hotellet Intercontinental jag bor på i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The hotel Intercontinental I stay at in Wellington

tysklands-flagga.png  Das Hotel Intercontinental in dem ich in Wellington wohne

Sweden.png  Droska i guld utanför detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Cab of gold outside this hotel

tysklands-flagga.png  Kutsche aus Gold ausserhalb von diesem Hotel

Sweden.png  Jaguar S Type med V8 motor utanför hotellet 

storbritanniens-flagga.png  Jaguar S Type with V8 motor outside the hotel

tysklands-flagga.png  Jaguar S Type mit einem V8 Motor ausserhalb dem Hotel

Sweden.png  Staty till ära av den maoriske upptäcktsresande Kupe, hans fru Hine Te Apärangi och hans tohunga Pekahourangi i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue in honor the Maori explorer Kupe, his wife Hine Te Apärangi and his tohunga Pekahourangi in Wellington 

tysklands-flagga.png  Denkmal zu Ehren des maorischen Forschungsreisenden Kupe, seiner Frau Hine Te Apärangi und seinem Tohunga Pekahourangi in Wellington

Sweden.png  Vy mot höghus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to multi-storey buildings in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hochhäuser in Wellington

Sweden.png  Vy längs gata i Wellington med Araucaria heterophylla granar

storbritanniens-flagga.png  View along a street in Wellington with Norfolk Island pines

tysklands-flagga.png  Aussicht entlang einer Strasse in Wellington mit Norfolktannen

Sweden.png  Lekplatsutrustning för barn i Frank Kitts Park

storbritanniens-flagga.png  Playground equipment for children in Frank Kitts Park

tysklands-flagga.png  Spielplatzgerät für Kinder in Frank Kitts Park

Sweden.png  Gamla regeringsbyggnaden i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Old government building in Wellington 

tysklands-flagga.png  Altes Regierungsgebäude in Wellington

Sweden.png  Parlamentets bibliotek i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Parliament Library in Wellington

tysklands-flagga.png  Die Bibliothek des Parlament in Wellington

Sweden.png  Botaniska trädgården i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The Botanical Garden in Wellington

tysklands-flagga.png  Der Botanische Garten in Wellington

Sweden.png  Inne i ett växthus i Botaniska trädgården 

storbritanniens-flagga.png  Inside a greenhouse in the Botanical Garden

tysklands-flagga.png  In einem Gewächshaus in dem Botanischen Garten

Sweden.png  Vy mot Wellington från havet

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the sea

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Meer

Sweden.png  Strandpromenaden "Oriental Parade" vid havet i Wellington 

storbritanniens-flagga.png  The Promenade "Oriental Parade" in Wellington at the sea front

tysklands-flagga.png  Die Strandpromenade "Oriental Parade" am Meer von Wellington

Sweden.png  Hus i Victoriansk stil i Wellington

storbritanniens-flagga.png  House in Victorian style in Wellington

tysklands-flagga.png  Haus in Victorianischem Stil in Wellington

Sweden.png  Färja som trafikerar 103 km över Cook Strait mellan Wellington på Nordön och Picton på Sydön i Nya Zeeland

storbritanniens-flagga.png  Ferry which operates 103 km over Cook Strait between Wellington on the North Island and Picton on the South Island in New Zealand

tysklands-flagga.png  Fähre die 103 km über Cook Strait zwischen Wellington auf der Nordinsel und Picton auf der Südinsel in Neuseeland verkehrt

Sweden.png  Utsikt mot Wellington från berget Victoria 

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the mountain Victoria

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Berg Victoria 

Sweden.png  Panoramautsikt över Wellington 

storbritanniens-flagga.png  Panorama view over Wellington

tysklands-flagga.png  Panorama Aussicht über Wellington

Sweden.png  Utsikt mot Lambton Harbour i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to Lambton Harbour in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Lambton Harbour  in Wellington

Sweden.png  Minnesmärke till ära av den amerikanske flygpionjären Byrd (1888 - 1955) som den 29 november 1929 gjorde den första flygningen över Sydpolen

storbritanniens-flagga.png  Memorial in honor of the American aviation pioneer Byrd (1888 - 1955) who the 29th of november 1929 made the first flight over the South Pole

tysklands-flagga.png  Denkmal zu Ehren an den amerikanischen Luftfahrtpionier Byrd (1888 - 1955) der am 29. November 1929 den ersten Flug über den Südpol machte

Sweden.png  Staty på företagaren Joseph Plimmer (1812 - 1905) med sin hund "Fritz" 

storbritanniens-flagga.png  Statue of entrepreneur Joseph Plimmer (1812 - 1905) with his dog "Fritz"

tysklands-flagga.png  Statue von dem Unternehmer Joseph Plimmer (1812 - 1905) mit seinem Hund "Fritz" 

Sweden.png  Minnesskylt över den tyska fyrmastade barken "Pamir" som låg förtöjd i Wellington under andra världskriget

storbritanniens-flagga.png  Plaque over the German four-masted barque "Pamir" which was moored in Wellington during World War II

tysklands-flagga.png  Gedenktafel über die deutsche Viermastbark "Pamir" die in Wellington während des Zweiten Weltkrieg vertäut war

Sweden.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" i Wellington

storbritanniens-flagga.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" in Wellington

tysklands-flagga.png  "Royal Port Nicholson Yacht Club" in Wellington

Sweden.png  Segelbåtar i "Royal Port Nicholson Yacht Club"

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats in "Royal Port Nicholson Yacht Club"

tysklands-flagga.png  Segelboote in "Royal Port Nicholson Yacht Club"

Sweden.png  Vy mot höghus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to multi-storey buildings in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hochhäuser in Wellington

Sweden.png  Promenadstråk i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Promenade in Wellington

tysklands-flagga.png  Promenade in Wellington

Sweden.png  Kulle med villor i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Hill with houses in Wellington

tysklands-flagga.png  Berg mit Häuser in Wellington

Sweden.png  Vy mot större hus i Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to larger houses in Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu grösseren Häuser in Wellington

Sweden.png  National museet och Konstgalleriet "Te Papa Tongarewa" i Wellington från 1998

storbritanniens-flagga.png  The National Museum and Art Gallery "Te Papa Tongarewa" in Wellington from 1998

tysklands-flagga.png  Das National Museum und die Kunst Gallerie "Te Papa Tongarewa" in Wellington von 1998

Sweden.png  Staty på Queen Victoria (1819 - 1901) i Wellington som var drottning av Storbritannien 1837 - 1901

storbritanniens-flagga.png  Statue of Queen Victoria (1819 - 1901) in Wellington who was Queen of Great Britain 1837 - 1901

tysklands-flagga.png  Statue von Queen Victoria (1819 - 1901) in Wellington die Königen von Grossbritannien 1837 - 1901 war

Sweden.png  Gatan Lambton Quay i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The street Lambton Quay in Wellington

tysklands-flagga.png  Die Strasse Lambton Quay in Wellington

Sweden.png  Staty på en sportrestaurang i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue in a sports restaurant in Wellington

tysklands-flagga.png  Statue in einem Sportrestaurant in Wellington

Sweden.png  Vy mot byggnader i centrum av Wellington

storbritanniens-flagga.png  View to buildings in the centre of Wellington

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Gebäude in dem Zentrum von Wellington

Sweden.png  Museet i Nya Zeeland "Te Papa Tongarewa"

storbritanniens-flagga.png  The Museum of New Zealand "Te Papa Tongarewa"

tysklands-flagga.png  Das Museum von Neuseeland " Te Papa Tongarewa"

Sweden.png  Vy mot Wellington från hamnen 

storbritanniens-flagga.png  View to Wellington from the harbour

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Wellington von dem Hafen

Sweden.png  Konstverk utanför Wellington Central Rowing Club

storbritanniens-flagga.png  Art outside Wellington Central Rowing Club

tysklands-flagga.png  Kunst ausserhalb von Wellington Central Rowing Club

Sweden.png  Höghus vid Wallace Street i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Multi storey-buildings at Wallace Street in Wellington

tysklands-flagga.png  Hochhäuser bei Wallace Street in Wellington

Sweden.png  Rutherford House i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Rutherford House in Wellington

tysklands-flagga.png  Rutherford House in Wellington

Sweden.png  Parlamentsbyggnaden i Wellington

storbritanniens-flagga.png  The Parliament Building in Wellington

tysklands-flagga.png  Das Parlamentsgebäude in Wellington

Sweden.png  Elliott Huset även kallat "Bikupan" där diskussioner förs inför omröstningar i parlamentet

storbritanniens-flagga.png  The Elliott House even called "Bee hive" where discussions are held before votings in the Parliament

tysklands-flagga.png  Das Elliott Haus auch "Bienennest" genannt wo Diskussionen stattfinden vor Abstimmungen im Parlament

Sweden.png  Wellington Citizen War Memorial i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Wellington Citizen War Memorial in Wellington

tysklands-flagga.png  Wellington Citizen War Memorial in Wellington

Sweden.png  Staty på musslor och snäckor i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Statue of shells and snails in Wellington

tysklands-flagga.png  Statue von Muscheln und Schnecken in Wellington

Sweden.png  Julgran i Wellington

storbritanniens-flagga.png  Christmas tree in Wellington 

tysklands-flagga.png  Weinachtsbaum in Wellington

Sweden.png  St Mary of the Angels Church byggd 1922 i Wellington

storbritanniens-flagga.png  St Mary of the Angels Church built 1922 in Wellington

tysklands-flagga.png  St Mary of the Angels Church gebaut 1922 in Wellington

Sweden.png  Jag på flygplatsen Rongotai i Wellington

storbritanniens-flagga.png  I at the airport Rongotai in Wellington

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Flugplatz Rongotai in Wellington