Kenya, 29 oktober - 6 november 2004.

Sweden.png  Kenya blev självständigt från Storbritannien den 12 december 1963. Att komma till huvudstaden Nairobi som grundades 1899 var som att komma till Manhattan. Här har alla världens stora banker ett stort bankpalats då Nairobi i Kenya är centrum för Afrika. I denna stad har även FN, Världsbanken, IMF och WHO ett säte. Även temperaturen här är behaglig med omkring 21 grader Celsius året runt. Detta beror på att denna stad som är belägen 145 km söder om ekvatorn ligger på en höjd av 1.795 meter över havet. Från Nairobi gjorde jag även en utflykt med jeep till nationalparken Lake Nakuru, 170 km nord-väst om Nairobi, som är 188 kvadratkilometer stor och ligger 1.754 meter över havet. Ett par dagar senare flög jag med ett propellerplan till naturreservatet Masai Mara, 280 km syd-väst om Nairobi, som är 1.510 kvadratkilometer stor och ligger på en höjd av 1.500 - 1.650 meter över havet där jag stannade i två dagar. Att komma till dessa platser i Kenya med 359 sorters däggdjur och 1.132 sorters fåglar var som att komma till det riktiga Afrika.

storbritanniens-flagga.png  Kenya became independent from Great Britain the 12th of December 1963. Coming to the capital Nairobi which was founded 1899 was like coming to Manhattan. Here all the worlds large banks have a huge bank-palace as Nairobi in Kenya is the centre of Africa. In this town even the UN, the World Bank, the IMF and the WHO have a seat. Even the temperature here is pleasant with about 21 degrees Celsius the whole year around. This depends on that this town which is located 145 km south of the equator lies on a hight of 1.795 meter above the sea level. From Nairobi I even made an excursion with a jeep to Lake Nakuru National Park, 170 km north-west of Nairobi, which has an area of 188 square kilometres and is located 1.754 meter above the sea level. A couple of days later I did fly with a propeller aircraft to Masai Mara National Reserve, 280 km south-west of Nairobi, which has an area of 1.510 square kilometres and is located 1.500 - 1.650 meter above the sea level where I stayed for two days. Coming to these places in Kenya with 359 different mammals and 1.132 different birds was like coming to the real Africa. 

tysklands-flagga.png  Kenia wurde am 12. Dezember 1963 von Grossbritannien unabhängig. Nach der Hauptstadt Nairobi zu kommen die 1899 gegründet wurde war wie nach Manhattan zu kommen. Hier haben alle grosse Banken der Welt ein grosses Bank Palast da Nairobi in Kenia das Zentrum von Afrika ist. In dieser Stadt haben auch die UN, die Weltbank, der IWF und die WHO einen Sitz. Auch die Temperatur hier ist angenehm mit ungefähr 21 Grad Celsius das ganze Jahr herum. Das liegt daran dass diese Stadt die 145 Kilometer südlich von dem Equator belegen ist auf einer Höhe von 1.795 Meter liegt. Von Nairobi habe ich auch einen Ausflug mit einem Jeep zu dem Nationalpark Lake Nakuru, 170 km nord-west von Nairobi, der 188 Quadratkilometer gross ist und 1.754 Meter über dem Meer liegt gemacht. Ein Paar Tage später flog ich mit einem Propeller Flugzeug zu dem Naturreservat Masai Mara, 280 km süd-west von Nairobi, das 1.510 Quadratkilometer gross ist und auf einer Höhe von 1.500 - 1.650 Meter über dem Meer liegt wo ich zwei Tage lang geblieben bin. Zu diesen Plätzen in Kenia mit 359 verschiedenen Säugetiere und 1.132 verschiedenen Vögel war wie zu dem richtigen Afrika zu kommen.

Sweden.png  Utsikt mot centrum av Nairobi

storbritanniens-flagga.png  View to the centre of Nairobi

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Zentrum von Nairobi

Sweden.png  Utsikt mot västra Nairobi

storbritanniens-flagga.png  View to western Nairobi

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem westlichen Nairobi

Sweden.png  Utsikt mot östra Nairobi

storbritanniens-flagga.png  View to eastern Nairobi

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem östlichen Nairobi

Sweden.png  Krokodil på en zoo i Nairobi

storbritanniens-flagga.png  Crocodile at a zoo in Nairobi

tysklands-flagga.png  Krokodil in einem Zoo in Nairobi

Sweden.png  Ytterligare en krokodil på denna zoo

storbritanniens-flagga.png  Another crocodile in this zoo

tysklands-flagga.png  Noch ein Krokodil in diesem Zoo

Sweden.png  Första utsiktsplatsen utanför Nairobi vid den 6.400 km långa och 30 - 100 km breda förkastningssprickan Great Rift Valley som sträcker sig från norra Syrien till centrala Mocambique

storbritanniens-flagga.png  First viewpoint outside Nairobi at the 6.400 km long and 30 - 100 km wide fault crack Great Rift Valley which streches from northern Syria to central Mozambique

tysklands-flagga.png  Der erste Aussichtsplatz ausserhalb von Nairobi bei dem 6.400 km langen und 30 - 100 km breiten Grabenbruch Great Rift Valley welcher sich von dem nördlichen Syrien bis zu dem zentralen Mozambique streckt

Sweden.png  Angenäm temperatur på 18 grader Celsius mitt i Afrika på 2.500 meters höjd vid Great Rift Valley

storbritanniens-flagga.png  Pleasant temperature at 18 degrees Celsius in the middle of Africa on a hight of 2.500 meter at Great Rift Valley

tysklands-flagga.png  Angenehme Temperatur von 18 Grad Celsius mitten in Afrika auf einer Höhe von 2.500 Meter bei dem Great Rift Valley

Sweden.png  Försäljare av afrikanskt konsthantverk vid Hakuna Matata Curio Shop vid denna utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  Salesmen of African handicraft at Hakuna Matata Curio Shop at this viewpoint

tysklands-flagga.png  Verkäufer von afrikanischem Kunsthantwerk bei Hakuna Matata Curio Shop bei diesem Aussichtsplatz

Sweden.png  Ingång till nationalparken Lake Nakuru 170 km nordväst om Nairobi 

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the National Park Lake Nakuru 170 km north-west of Nairobi

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu dem National Park Lake Nakuru 170 km nordwestlich von Nairobi

Sweden.png  Informationstavla vid denna nationalpark som grundades 1961

storbritanniens-flagga.png  Information board at this National Park which was established 1961

tysklands-flagga.png  Informationstafel bei diesem National Park der 1961 gegründet wurde

 

Sweden.png  Landskap i Lake Nakuru nationalpak

storbritanniens-flagga.png  Landscape in Lake Nakuru National Park

tysklands-flagga.png  Landschaft in Lake Nakuru National Park

Sweden.png  Bufflar i skuggan under ett akaciaträd

storbritanniens-flagga.png  Buffalos in the shadow under an acatia tree

tysklands-flagga.png  Büffel in dem Schatten unter einer Akazie

Sweden.png  Zebror på savannen

storbritanniens-flagga.png  Zebras on the savanna

tysklands-flagga.png  Zebras auf der Savanne

Sweden.png  Zebror på bete

storbritanniens-flagga.png  Zebras grazing

tysklands-flagga.png  Zebras beim grasen

Sweden.png  Impalas på savannen

storbritanniens-flagga.png  Impalas on the savanna

tysklands-flagga.png  Impalas auf der Savanne

Sweden.png  Impalas på bete

storbritanniens-flagga.png  Impalas grazing

tysklands-flagga.png  Impalas beim grasen

Sweden.png  Babian på ett träd

storbritanniens-flagga.png  Baboon on a tree

tysklands-flagga.png  Pavian auf einem Baum

Sweden.png  Marabou fåglar vid Njoro bäcken som kommer från den 273.000 ha stora Mau skogen 

storbritanniens-flagga.png  Marabou birds at the Njoro brook which comes from the 273.300 ha large Mau forest

tysklands-flagga.png  Marabou Vögel am Njoro Bach der von dem 273.300 ha grossen Mau Wald kommt

Sweden.png  Marabou fåglar vid Njoro bäcken som får sitt vatten från Mau skogen som ligger 1.800 - 3.000 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  Marabou birds at the Njoro brook which gets its water from the Mau forest which lies 1.800 - 3.000 meter over the sea

tysklands-flagga.png  Marabou Vögel bei dem Njoro Bach der sein Wasser von dem Mau Wald bekommt der 1.800 - 3.000 Meter über dem Meer liegt

Sweden.png  Utsikt mot soda sjön Nakuru som har en yta av 45 kvadratkilometer och är 2,3 meter djup

storbritanniens-flagga.png  View to the soda lake Nakuru which has an area of 45 square kilometres and is 2,3 meter deep

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den Soda See Nakuru der eine Fläche von 45 Quadratkilometer hat und 2,3 Meter tief ist

Sweden.png  Pelikan i Njoro bäcken mot sjön Nakuru

storbritanniens-flagga.png  Pelican in the Njoro brook to the lake Nakuru

tysklands-flagga.png  Pelikan in dem Njoro Bach zu dem See Nakuru

Sweden.png  I sjön Nakuru som ligger 1.754 meter över havet finns hela 25 % av världens flamingos

storbritanniens-flagga.png  In lake Nakuru which lies 1.754 meter above the sea level there are 25 % of all the worlds flamingos

tysklands-flagga.png  In dem See Nakuru der 1.754 Meter über dem Meer liegt gibt es 25 % aller Flamingos in der Welt

Sweden.png  Jeepen vi åkte med

storbritanniens-flagga.png  The jeep we travelled with

tysklands-flagga.png  Der Jeep mit dem wir fuhren

Sweden.png  Vår afrikanske chaufför samt den andre turisten som följde med på safarin en fransman

storbritanniens-flagga.png  Our African driver and the other tourist who did come on the safari a Frenchman

tysklands-flagga.png  Unser afrikanischer Fahrer und der andere Tourist der mit auf die Safari gekommen ist ein Franzose

Sweden.png  Afrikanskt landskap i Kenya

storbritanniens-flagga.png  African landscape in Kenya

tysklands-flagga.png  Afrikanische Landschaft in Kenia

Sweden.png  Bufflar som vilar sig i skuggan under träd

storbritanniens-flagga.png  Buffalos resting in the shadow under trees

tysklands-flagga.png  Büffel die sich im Schatten unter Bäumen ausruhen

Sweden.png  Impalas och zebror på bete

storbritanniens-flagga.png  Impalas and zebras grazing

tysklands-flagga.png  Impalas und Zebras beim grasen

Sweden.png  Bufflar under ett akaciaträd

storbritanniens-flagga.png  Buffalos under an acacia tree

tysklands-flagga.png  Büffel unter einer Akazie 

Sweden.png  Stäpp örnar på detta akaciaträd

storbritanniens-flagga.png  Steppe eagles on this acacia tree

tysklands-flagga.png  Steppen Adler auf dieser Akazie

Sweden.png  Topi stående på soda från sjön Nakuru

storbritanniens-flagga.png  Topi standing on soda from lake Nakuru

tysklands-flagga.png  Topi der auf Soda von dem See Nakuru steht

Sweden.png  Pelikaner vid sjön Nakuru

storbritanniens-flagga.png  Pelicans at lake Nakuru

tysklands-flagga.png  Pelikane bei dem See Nakuru

Sweden.png  Noshörningar och bufflar

storbritanniens-flagga.png  Rhinoceroses and buffalos

tysklands-flagga.png  Nashörner und Büffel

Sweden.png  Utsiktsplats vid "Baboons Cliff"

storbritanniens-flagga.png  Outlook Tower at "Baboons Cliff"

tysklands-flagga.png  Aussichtsplatz bei "Baboons Cliff"

Sweden.png  Vy över sjön Nakuru som ligger 1.754 meter över havet och saknar utlopp

storbritanniens-flagga.png  View over the lake Nakuru which lies 1.754 meter over the sea level and has no outlet

tysklands-flagga.png  Aussicht über den See Nakuru der 1.754 Meter über dem Meer liegt und keinen Abfluss hat

Sweden.png  Vid Nakuru sjön finns det två miljoner flamingos

storbritanniens-flagga.png  At lake Nakuru there are two million flamingos

tysklands-flagga.png  Bei dem Nakuru See gibt es zwei Millionen Flamingos

Sweden.png  Lastbil för turister

storbritanniens-flagga.png  Lorry for tourists

tysklands-flagga.png  Lastauto für Touristen

 

Sweden.png  Agama ödla på en klippa

storbritanniens-flagga.png  Agama lizard on a cliff

tysklands-flagga.png  Agama Eidechse auf einer Klippe 

Sweden.png  Topi på savannen

storbritanniens-flagga.png  Topi on the savanna

tysklands-flagga.png  Topi auf der Savanne

Sweden.png  Stäpp örnar som är en av 1.132 sorters fåglar i Kenya

storbritanniens-flagga.png  Steppe eagles which are one of 1.132 kind of birds in Kenya

tysklands-flagga.png  Steppen Adler die einer von 1.132 Arten von Vögel in Kenia sind

Sweden.png  Ensam stäpp örn på ett träd

storbritanniens-flagga.png  Lonely steppe eagle on a tree

tysklands-flagga.png  Einsamer Steppen Adler auf einem Baum

Sweden.png  Savann och flamingos vid sjön Nakuru

storbritanniens-flagga.png  Savanna and flamingos at the lake Nakuru

tysklands-flagga.png  Savanne und Flamingos bei dem See Nakuru

Sweden.png  Babian på savannen

storbritanniens-flagga.png  Baboon on the savanna

tysklands-flagga.png  Pavian auf der Savanne

Sweden.png  Babian vid måltid

storbritanniens-flagga.png  Baboon having a meal

tysklands-flagga.png  Pavian beim Essen

Sweden.png  Stäpp örn på savannen

storbritanniens-flagga.png  Steppe eagle on the savanna

tysklands-flagga.png  Steppen Adler auf der Savanne

Sweden.png  Strutsar på savannen

storbritanniens-flagga.png  Ostriches on the savanna

tysklands-flagga.png  Strausse auf der Savanne

Sweden.png  Hotellanläggningen Lake Nakuru Lodge som ligger 1.700 meter över havet öppnade 1961

storbritanniens-flagga.png  The hotel facility Lake Nakuru Lodge which lies 1.700 meter above the sea level opened 1961

tysklands-flagga.png  Die Hotelanlage Lake Nakuru Lodge welche 1.700 Meter über dem Meer liegt öffnete 1961

Sweden.png  Swimmingpool på denna lodge

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool on this lodge

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin auf diesem Lodge

Sweden.png  Sällskapsrum på denna lodge

storbritanniens-flagga.png  Lounge at this lodge

tysklands-flagga.png  Gesellschaftszimmer auf dieser Lodge

Sweden.png  Trädgård på Lake Nakuru Lodge

storbritanniens-flagga.png  Garden at Lake Nakuru Lodge

tysklands-flagga.png  Garten bei Lake Nakuru Lodge

Sweden.png  På väg till restaurangen på Lake Nakuru Lodge 

storbritanniens-flagga.png  On the way to the restaurant at Lake Nakuru Lodge

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu dem Restaurant von Lake Nakuru Lodge 

Sweden.png  Afrikansk kock med gäster på lodgen

storbritanniens-flagga.png  African cook with guests on the lodge

tysklands-flagga.png  Afrikanischer Koch mit Gästen auf der Lodge

 

Sweden.png  Kenyaner klädda med färgglad kitenge utanför restaurangen

storbritanniens-flagga.png  Keynians dressed with colorful kitenge outside the restaurant

tysklands-flagga.png  Kenianer angezogen mit bunten Kitenge ausserhalb dem Restaurant

Sweden.png  Stämning vid restaurangen på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Atmosphere at the restaurant of the lodge

tysklands-flagga.png  Stimmung bei dem Restaurant auf der Lodge

Sweden.png  Utsikt från lodgen

storbritanniens-flagga.png  View from the lodge

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Lodge

Sweden.png  Kenyan klädd med kitenge på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Kenyan dressed with kitenge on the lodge

tysklands-flagga.png  Kenianer angezogen mit Kitenge auf der Lodge

Sweden.png  Gästhus på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Guest houses on the lodge

tysklands-flagga.png  Gästehäuser auf der Lodge

Sweden.png  Trädgård på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Garden on the lodge

tysklands-flagga.png  Garten auf der Lodge

Sweden.png  Trädgårdanläggning på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Landscaping on the lodge

tysklands-flagga.png  Gartenanlage auf der Lodge

Sweden.png  Utsikt från lodgen mot sjön Nakuru

storbritanniens-flagga.png  View from the lodge to the lake Nakuru

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Lodge zu dem See Nakuru

Sweden.png  Zebror på stäppen

storbritanniens-flagga.png  Zebras on the steppe

tysklands-flagga.png  Zebras auf der Steppe

Sweden.png  Stäpp i Kenya

storbritanniens-flagga.png  Steppe in Kenya

tysklands-flagga.png  Steppe in Kenia

Sweden.png  Vattenbockar på stäppen

storbritanniens-flagga.png  Waterbucks on the steppe

tysklands-flagga.png  Wasserböcke auf der Steppe

Sweden.png  Babianer på savannen

storbritanniens-flagga.png  Baboons on the savanna 

tysklands-flagga.png  Paviane auf der Savanne

Sweden.png  Två babianer på savannen

storbritanniens-flagga.png  Two baboons on the savanna

tysklands-flagga.png  Zwei Paviane auf der Savanne

Sweden.png  Lodgen Lake Naivasha Country Club som ligger 80 km söder om ekvatorn på en höjd av 1.891 meter över havet öppnade 1937

storbritanniens-flagga.png  The lodge Lake Naivasha Country Club 80 km south of the equator at a hight of 1.891 meter above the sea level opened 1937

tysklands-flagga.png  Der Lodge Lake Naivasha Country Club 80 km südlich von dem Equator auf einer Höhe von 1.891 Meter über dem Meer öffnete 1937

Sweden.png  I trädgården på denna lodge

storbritanniens-flagga.png  In the garden of this lodge

tysklands-flagga.png  In dem Garten von dieser Lodge

Sweden.png  Swimmingpool på denna lodge

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool on this lodge

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin auf dieser Lodge

Sweden.png  Villa på lodgen

storbritanniens-flagga.png  House on the lodge

tysklands-flagga.png  Haus auf dieser Lodge

Sweden.png  Utsiktstorn i trädgården

storbritanniens-flagga.png  View tower in the garden

tysklands-flagga.png  Aussichtsturm in dem Garten

Sweden.png  Båtar vid bryggan av sjön Naivasha som är 139 kvadratkilometer stor och upp till 30 meter djup

storbritanniens-flagga.png  Boats at the bridge of lake Naivasha which is 139 square kilometers large and has a deep of up to 30 meters

tysklands-flagga.png  Boote an dem Steg bei dem See Naivasha der 139 Quadratkilometer gross ist und bis zu 30 Meter tief ist

Sweden.png  Utflyktskatamaran vid sjön Naivasha som ligger 1.884 meter över havet och är i snitt 6 meter djup

storbritanniens-flagga.png  Excursion Catamaran at lake Naivasha which lies 1.884 meter above the sea level and is average 6 meter deep

tysklands-flagga.png  Ausflugskatamaran an dem See Naivasha der 1.884 Meter über dem Meer liegt und durchschnittlich 6 Meter tief ist

Sweden.png  Roho safi snabbbåtar vid bryggan av denna sötvattensjö vilket den är tack vare vattentillförsel utifrån

storbritanniens-flagga.png  Roho safi speed boats at the bridge of this fresh water lake which it is thanks to water supply from outside

tysklands-flagga.png  Roho safi Schnellboote an dem Steg von diesem Süsswassersee welcher es ist dank Wasserzufluss von aussen

Sweden.png  Propeller flygplanet som jag flög med från Wilson airport i Nairobi till Siana Springs landningsbana 1.632 meter över havet i nationalparken Masai Mara  

storbritanniens-flagga.png  The propeller aircraft with which I did fly with from Wilson airport in Nairobi to Siana Springs airstrip 1.632 meter above the sea in the National Park Masai Mara

tysklands-flagga.png  Das Propellerflugzeug mit dem ich von Wilson airport in Nairobi nach Siana Springs Landebahn 1.632 Meter über dem Meer in dem National Park Masai Mara geflogen bin 

Sweden.png  På vägen till lodgen jag skall bo på stannade vi till i en by där jag träffade familjen till chauffören som också körde mig på två safaris i Masai Mara

storbritanniens-flagga.png  On the way to the lodge I am going to stay at we stopped in a village where I met the family of the driver who also did drive me on two safaris in Masai Mara

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu der Lodge wo ich wohnen soll hielten wir in einem Dorf an wo ich die Familie des Fahrer traf der mich auch auf zwei Safaris in Masai Mara fuhr  

Sweden.png  Giraff och zebra på savannen i nationalparken Masai Mara som grundades 1961

storbritanniens-flagga.png  Giraffe and zebra on the savanna in the National Park Masai Mara which was established in 1961

tysklands-flagga.png  Giraffe und Zebra auf der Savanne in dem National Park Masai Mara der 1961 gegründet wurde

Sweden.png  Elefant vid vägen då jag med en Volkswagen buss med taklucka åkte 28 km från Siana Springs landningsbana till Keekorok Lodge

storbritanniens-flagga.png  Elephant at the road when I with a Volkswagen bus with roof hatch did drive 28 km from Siana Springs airstrip to Keekorok Lodge

tysklands-flagga.png  Elefant an der Strasse als ich mit einem Volkswagen Bus mit Dachluke 28 km von Siana Springs Landebahn nach Keekorok Lodge fuhr

Sweden.png  Bufflar på savannen

storbritanniens-flagga.png  Buffalos on the savanna 

tysklands-flagga.png  Büffel auf der Savanne

Sweden.png  Keekorok Lodge som jag bor på var den första lodgen i Masai Mara. Den öppnades den 23 september 1965 av President Jomo Kenyatta.

storbritanniens-flagga.png  Keekorok Lodge which I stay at was the first lodge in Masai Mara. It was opened the 23rd of September 1965 of President Jomo Kenyatta.

tysklands-flagga.png  Keekorok Lodge auf der ich wohne war die erste Lodge in Masai Mara. Sie wurde am 23. September 1965 von Präsident Jomo Kenyatta geöffnet.

Sweden.png  Stigen till lodgerna som ligger på en höjd av 1.617 meter över havet

storbritanniens-flagga.png  Path to the lodges at a hight of 1.617 meter above the sea level

tysklands-flagga.png  Pfad zu den Lodgen die 1.617 Meter über dem Meer liegen

Sweden.png  Lodger på Keekorok Lodge

storbritanniens-flagga.png  Lodges at Keekorok Lodge

tysklands-flagga.png  Lodgen bei Keekorok Lodge

Sweden.png  Terrassen vid min lodge

storbritanniens-flagga.png  The terrace of my lodge 

tysklands-flagga.png  Die Terasse von meiner Lodge

Sweden.png  Mitt sovrum på lodgen

storbritanniens-flagga.png  My bedroom on the lodge

tysklands-flagga.png  Mein Schlafzimmer auf der Lodge

Sweden.png  Myggnät ovanför min säng

storbritanniens-flagga.png  Mosquito net above my bed

tysklands-flagga.png  Mückennetz über meinem Bett

Sweden.png  Swimmingpool på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool on the lodge

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin auf der Lodge

Sweden.png  Vilstolar vid swimmingpoolen

storbritanniens-flagga.png  Lounge chairs at the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Liegestühle an dem Schwimm-Bassin

Sweden.png  Baren vid swimmingpoolen

storbritanniens-flagga.png  The bar at the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Die Bar an dem Schwimm-Bassin

Sweden.png  Hus på lodgen

storbritanniens-flagga.png  House on the lodge

tysklands-flagga.png  Haus auf der Lodge

Sweden.png  Masaier klädd med kitenge

storbritanniens-flagga.png  Masaier dressed with kitenge

tysklands-flagga.png  Masaier angezogen mit Kitenge

Sweden.png  Markatta vid ett träd på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Markatta at a tree on the lodge

tysklands-flagga.png  Markatta bei einem Baum auf der Lodge

Sweden.png  Gråsprängd markatta på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Grizzled vervet monkey on the lodge

tysklands-flagga.png  Graumelierte Meerkatze auf der Lodge

Sweden.png  Vårtsvin på lodgen

storbritanniens-flagga.png  Warthog on the lodge 

tysklands-flagga.png  Warzenschwein auf der Lodge

Sweden.png   Vattenbockar vid safarin den första kvällen

storbritanniens-flagga.png   Waterbucks at the safari the first evening

tysklands-flagga.png   Wasserböcke bei der Safari am ersten Abend

Sweden.png  Impalas på savannen

storbritanniens-flagga.png  Impalas on the savanna

tysklands-flagga.png  Impalas auf der Savanne

Sweden.png  Zebror gömda bland buskar

storbritanniens-flagga.png  Zebras hidden among bushes

tysklands-flagga.png  Zebras zwischen Büschen versteckt 

Sweden.png  Vattenbockar på savannen på safarin på morgonen den andra dagen

storbritanniens-flagga.png  Waterbucks on the savanna at the safari on the morning the second day

tysklands-flagga.png  Wasserböcke auf der Savanne am Morgen bei der Safari den zweiten Tag

Sweden.png  Buffel i det gröna gräset på savannen

storbritanniens-flagga.png  Buffalo in the green grass of the savanna

tysklands-flagga.png  Büffel in dem grünen Gras auf der Savanne

Sweden.png  Vattenbockar på savannen

storbritanniens-flagga.png  Waterbucks on the savanna 

tysklands-flagga.png  Wasserböcke auf der Savanne

Sweden.png  Vattenbock på savannen

storbritanniens-flagga.png  Waterbuck on the savanna

tysklands-flagga.png  Wasserbock auf der Savanne

Sweden.png  Marabou fågel på savannen vid safarin 

storbritanniens-flagga.png  Marabou bird on the savanna at the safari  

tysklands-flagga.png  Marabouvogel auf der Savanne bei der Safari 

Sweden.png  Elefanter på savannen

storbritanniens-flagga.png  Elephants on the savanna

tysklands-flagga.png  Elefanten auf der Savanne

Sweden.png  Zebror på savannen

storbritanniens-flagga.png  Zebras on the savanna

tysklands-flagga.png  Zebras auf der Savanne

Sweden.png  Vattenbockar på savannen 

storbritanniens-flagga.png  Waterbucks on the savanna

tysklands-flagga.png  Wasserböcke auf der Savanne

Sweden.png  Bufflar på savannen

storbritanniens-flagga.png  Buffalos on the savanna

tysklands-flagga.png  Büffel auf der Savanne

Sweden.png  Närmare titt på dessa bufflar

storbritanniens-flagga.png  Nearer look at these buffalos

tysklands-flagga.png  Näherer Blick auf diese Büffel

Sweden.png  Buffel med kalv

storbritanniens-flagga.png  Buffalo with calf

tysklands-flagga.png  Büffel mit Kalb

Sweden.png  Impalas på savannen

storbritanniens-flagga.png  Impalas on the savanna 

tysklands-flagga.png  Impalas auf der Savanne

Sweden.png  Gnuer på savannen

storbritanniens-flagga.png  Gnus on the savanna 

tysklands-flagga.png  Gnus auf der Savanne

Sweden.png  Elefant vid buske

storbritanniens-flagga.png  Elephant at a bush

tysklands-flagga.png  Elefant bei einem Busch

Sweden.png  Impalas på savannen

storbritanniens-flagga.png  Impalas on the savanna

tysklands-flagga.png  Impalas auf der Savanne

Sweden.png  Buffel på savannen

storbritanniens-flagga.png  Buffalo on the savanna

tysklands-flagga.png  Büffel auf der Savanne

Sweden.png  Hyenor på savannen

storbritanniens-flagga.png  Hyenas on the savanna 

tysklands-flagga.png  Hyänen auf der Savanne

Sweden.png  Guinea Fowls vid vägen 

storbritanniens-flagga.png  Guinea Fowls at the road

tysklands-flagga.png  Guinea Fowls an der Strasse

Sweden.png  Vy från savannen i Kenya mot Afrikas högsta berg Kilimanjaro i Tanzania. Detta berg på 5.895 meter alldeles söder om ekvatorn är snötäckt året runt.  

storbritanniens-flagga.png  View from the savanna in Kenya to Africas highest moutain Kilimanjaro in Tanzania. This mountain which is 5.895 meter high just south of the equator is covered by snow the whole year around.

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Sevanne in Kenia zu Afrikas höchsten Berg Kilimanjaro in Tanzania. Dieser Berg der 5.895 Meter hoch ist und gerade südlich von dem Equator liegt ist das ganze Jahr mit Schnee bedeckt.

Sweden.png  Gam på ett träd

storbritanniens-flagga.png  Vulture on a tree 

tysklands-flagga.png  Geier auf einem Baum

Sweden.png  Elefant i gräset på savannen

storbritanniens-flagga.png  Elephant in the grass of the savanna

tysklands-flagga.png  Elefant in dem Gras auf der Savanne

Sweden.png  Elefanter på savannen

storbritanniens-flagga.png  Elephants on the savanna

tysklands-flagga.png  Elefanten auf der Savanne

Sweden.png  Lejonhonor på savannen

storbritanniens-flagga.png  Lionesses on the savanna

tysklands-flagga.png  Löwinnen auf der Savanne

Sweden.png  Lejonhona vid buskar på savannen

storbritanniens-flagga.png  Female lion at bushes on the savanna

tysklands-flagga.png  Löwin vor Büschen auf der Savanne