Rarotonga, 23 - 28 december, 2006.

Sweden.png  Cook öarna blev oberoende från Nya Zeeland den 4 augusti 1965. Till Rarotonga på Cook öarna flög jag från Tahiti med Air New Zealand. Denna ögrupp består av 15 små bebodda öar på en yta lika stor som Indien. Ändå bor här bara 14.000 människor. 6.000 av dessa bor i huvudstaden Avarua på den största ön Rarotonga med 9.000 invånare. Längs kusten på denna ö går det en 32 km lång asfalterad väg. Högsta berget "Te Manga" på ön är 653 meter högt. Mest imponerad blev jag på Rarotonga av den temperamentsfulla söderhavsdansen som är helt unik i världen.

storbritanniens-flagga.png  The Cook Islands became independfent from New Zealand the 4th of August 1965. To Rarotonga on Cook Islands I did fly from Tahiti with Air New Zealand. This group of islands consist of 15 small inhabited islands on an area as big as India. Although there only live 14.000 people here. 6.000 of them live in the capital Avarua on the biggest island Rarotonga with 9.000 people. Along the coast of this island there is a 32 km long asphalted road. The highest mountain "Te Manga" on this island is 653 meter high. Most impressed on Rarotonga I was of the temperamental South Pacific dance which is completely unique in the world.

tysklands-flagga.png  Die Cook Island wurden am 4. August 1965 unabhängig von Neuseeland. Nach Rarotonga auf den Cook Islands bin ich von Tahiti mit Air New Zealand geflogen. Diese Gruppe von Inseln bestehen aus 15 kleinen bewohnten Inseln auf einer Fläche so gross wie Indien. Trotzdem wohnen hier nur 14.000 Menschen. 6.000 von ihnen wohnen in der Hauptstadt Avarua auf der grössten Insel Rarotonga mit 9.000 Einwohner. An der Küste entlang dieser Insel gibt es eine 32 km lange asphaltierte Strasse. Der höchste Berg "Te Manga" auf der Insel ist 653 Meter hoch. Am meisten beeindruckt auf Rarotonga wurde ich von dem temperamentsvollen Südseetanz der einzigartig in der Welt ist.

Sweden.png  Jag med en tiara blomsterkrans kring halsen som jag fick efter att ha landat på ön Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  I with a wreath of tiara flowers around the neck which I got when I landed on the island of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Ich mit einem Tiara Blumenkranz um den Hals den ich bekommen habe als ich auf der Insel Rarotonga gelandet bin

Sweden.png  Bilen som jag blev skjutsad med till hotellet

storbritanniens-flagga.png  The car with which I was driven to the hotel

tysklands-flagga.png  Das Auto mit dem ich zu dem Hotel gefahren worden bin

Sweden.png  Hotellet Sunset Resort jag bor på på Rarotonga 

storbritanniens-flagga.png  The hotel Sunset Resort I stay at on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Das Hotel Sunset Resort in dem ich auf Rarotonga wohne

Sweden.png  Huset jag bor i med solfångare på taket

storbritanniens-flagga.png  The house I stay at with solar collectors on the roof

tysklands-flagga.png  Das Haus in dem ich wohne mit Solarkollektoren auf dem Dach

Sweden.png  Swimming-pool anläggningen på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool complex of this hotel

tysklands-flagga.png  Die Schwimm-Bassin Anlage von diesem Hotel

Sweden.png  Baren "Birdcage Bar" vid swimming-poolen

storbritanniens-flagga.png  The bar "Birdcage Bar" at the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Die Bar "Birdcage Bar" an dem Schwimm-Bassin

Sweden.png  Grönska på denna hotell anläggning

storbritanniens-flagga.png  Verdure at this hotel establishment 

tysklands-flagga.png  Grünes bei dieser Hotelanlage

Sweden.png  Grönska kring swimming-poolen

storbritanniens-flagga.png  Verdure around the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Grünes um das Schwimm-Bassin

Sweden.png  Mitt emot denna hotell anläggning finns det en jour butik som har öppet hela dagen

storbritanniens-flagga.png  Across the street of this hotel there is a shop which is open all day

tysklands-flagga.png  Auf der anderen Seite der Strasse von diesem Hotel gibt es ein Laden der ganztägig geöffnet ist

Sweden.png  Färgglada träd längs huvudvägen "Ara Tapu" som går runt Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Colorful trees at the main road "Ara Tapu" which goes around Rarotonga

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Bäume an der Hauptstrasse "Ara Tapu" die um Rarotonga geht

Sweden.png  Bensin station på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Filling station on Rarotonga 

tysklands-flagga.png  Tankstelle auf Rarotonga

Sweden.png  Parlamentet på Cook Islands från 1965 med 24 ledamöter 

storbritanniens-flagga.png  The Parliament of the Cook Islands from 1965 with 24 members

tysklands-flagga.png  Das Parlament auf den Cook Islands von 1965 mit 24 Abgeordneten

Sweden.png  Bil som tillhör premiärministern på Cook Islands

storbritanniens-flagga.png  Car owned by the Prime Minister of Cook Islands 

tysklands-flagga.png  Auto welches dem Premierminister auf Cook Islands gehört

Sweden.png  Den 32 km långa asfalterade vägen "Ara Tapu" som går längs hela ön Rarotongas kust  

storbritanniens-flagga.png  The 32 km long asphalted road "Ara Tapu" that goes along the whole of the island Rarotongas coast

tysklands-flagga.png  Die 32 km lange asphaltierte Strasse "Ara Tapu" die entlang der ganzen Küste von der Insel Rarotonga führt

Sweden.png  Längs alla gator växer det färgglada träd

storbritanniens-flagga.png  Along all streets there are growing colorful trees

tysklands-flagga.png  An allen Strassen wachsen farbenfrohe Bäume

Sweden.png  Internet caféet på Rarotonga som har öppet dygnet runt alla dagar på året

storbritanniens-flagga.png  The internet café on Rarotonga which has open day and night the whole year around

tysklands-flagga.png  Das Internetcafé auf Rarotonga welches Tag und Nacht das ganze Jahr offen hat

Sweden.png  Kust på Rarotonga vid Avana Harbour

storbritanniens-flagga.png  Coast of Rarotonga at Avana Harbour

tysklands-flagga.png  Küste von Rarotonga bei Avana Harbour

Sweden.png  Avana bäcken med vatten från den 653 meter höga bergstoppen Te Manga på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  The Avana brook with water from the 653 meter high mountain peak Te Manga on Rarotonga 

tysklands-flagga.png  Der Avana Bach mit Wasser von dem 653 meter hohen Bergzipfel Te Manga auf Rarotonga

Sweden.png  Avana bäcken rinner ut i havet vid Muri lagunen framför ön Motutapu

storbritanniens-flagga.png  The Avana brook flows out in the sea at the Muri lagoon in front of the island Motutapu

tysklands-flagga.png  Der Avana Bach fliesst in das Meer bei der Muri Lagune vor der Insel Motutapu raus

Sweden.png  Villa på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  House on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Haus auf Rarotonga

Sweden.png  Avatiu bäcken med vatten från den 413 meter höga bergstoppen Te Rua Manga på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  The Avatiu brook with water from the 413 meter high mountain peak Te Rua Manga on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Der Avatiu Bach mit Wasser von dem 413 meter hohen Bergzipfel Te Rua Manga auf Rarotonga

Sweden.png  Färgglada buskar vid Avatiu bäcken på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Colorful bushes at the Avatiu brook on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Büsche an dem Avatiu Bach auf Rarotonga

Sweden.png  Avatiu bäcken slingrar sig genom sanden ut till havet

storbritanniens-flagga.png  The Avatiu brook wriggles through the sand out to the sea

tysklands-flagga.png  Der Avatiu Bach schlingelt sich durch den Sand raus zu dem Meer 

Sweden.png  Avatiu bäcken rinner ut på en sandstrand

storbritanniens-flagga.png  The Avatiu brook flows out on a sandy beach

tysklands-flagga.png  Der Avatiu Bach fliesst an einem Sandstrand raus

Sweden.png  Underbara vita sandstränder vid Avatiu bäcken på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Wonderful white beaches at the Avatiu brook on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Wunderbare weisse Sandstrände an dem Avatiu Bach auf Rarotonga

Sweden.png  Underbar mjuk sand där Avatiu bäcken vid denna strand mynnar ut i havet 

storbritanniens-flagga.png  Wonderful soft sand where the Avatiu brook at this beach flows out into the sea

tysklands-flagga.png  Wunderbar weicher Sand wo der Avatiu Bach an diesem Strand in das Meer mündet

Sweden.png  Buskar och träd vid huvudvägen "Ara Tapu" som går runt Rarotonga strax före ett kraftigt tropiskt regn vid en cykeltur jag gör runt ön

storbritanniens-flagga.png  Bushes and trees at the main road "Ara Tapu" which goes around Rarotonga just before a heavy tropical rain at a bike ride I make around the island

tysklands-flagga.png  Büsche und Bäume an der Hauptstrasse "Ara Tapu" die rund um Rarotonga geht kurz vor einem kräftigem tropischen Regen auf einer Radtour die ich um die Insel mache

Sweden.png  Värdinnan på hotellet bjuder på frukost

storbritanniens-flagga.png  The hostess of the hotel invites for breakfast

tysklands-flagga.png  Die Wirtin des Hotels ladet zum Frühstück ein

Sweden.png  Stranden mot höger från hotell anläggningen

storbritanniens-flagga.png  The beach to the right from the hotel establishment 

tysklands-flagga.png  Der Strand nach rechts von der Hotelanlage

Sweden.png  Liggstolar vid denna sandstrand

storbritanniens-flagga.png  Loungers at this sandy beach

tysklands-flagga.png  Liegestühle an diesem Sandstrand

Sweden.png  Sand och palmer längs denna sandstrand

storbritanniens-flagga.png  Sand and palms along this sandy beach

tysklands-flagga.png  Sand und Palmen an diesem Sandstrand

Sweden.png  Stranden mot vänster från denna hotell anläggning

storbritanniens-flagga.png  The beach to the left from this hotel establishment

tysklands-flagga.png  Der Strand nach links von dieser Hotelanlage

Sweden.png  Unga palmträd som växer vid denna strand

storbritanniens-flagga.png  Young palm trees growing at this beach

tysklands-flagga.png  Junge Palmen die an diesem Strand wachsen

Sweden.png  Sandstrand omger hela Rarotongas 32 km långa kust 

storbritanniens-flagga.png  A sandy beach surrounds the whole 32 km long coast of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Ein Sandstrand umgibt die ganze 32 km lange Küste von Rarotonga

Sweden.png  Vy mot Söderhavet från vårt hotell vid denna sandstrand

storbritanniens-flagga.png  View to the South Pacific Ocean from our hotel at this sandy beach

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Südsee von unserem Hotel an diesem Sandstrand

Sweden.png  Jag på denna sandstrand

storbritanniens-flagga.png  I at this sandy beach

tysklands-flagga.png  Ich an diesem Sandstrand

Sweden.png  Hela Rarotonga omges av ett barriärrev

storbritanniens-flagga.png  The whole of Rarotonga is surrounded by a barrier reef

tysklands-flagga.png  Ganz Rarotonga ist von einem Barriärriff umgeben

Sweden.png  Utsikt mot stranden på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  View to the beach of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand von Rarotonga

Sweden.png  Segel katamaran utanför Rarotongas kust

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran outside the coast of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran ausserhalb von Rarotongas Küste

Sweden.png  Höga vågor slår mot barriärrevet

storbritanniens-flagga.png  High waves hitting the barrier reef

tysklands-flagga.png  Hohe Wellen schlagen gegen das Barriär Riff

Sweden.png  Hotell anläggningen jag bor på från stranden

storbritanniens-flagga.png  The hotel building I stay at from the beach

tysklands-flagga.png  Die Hotelanlage wo ich wohne von dem Strand

Sweden.png  Hotellgäster i trädgården på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Hotel guests in the garden of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Hotelgäste in dem Garten von dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Bil med bilskylt från Cook Islands

storbritanniens-flagga.png  Car with license plate from Cook Islands

tysklands-flagga.png  Auto mit Kennzeichen von Cook Islands

Sweden.png  Ministeriet för arbete

storbritanniens-flagga.png  The Ministry of Works

tysklands-flagga.png  Das Ministerium für Arbeit

Sweden.png  Ministeriet för jordbruk

storbritanniens-flagga.png  The Ministry of Agriculture

tysklands-flagga.png  Das Ministerium für Landwirtschaft

Sweden.png  Butik som säljer dykutrustning

storbritanniens-flagga.png  Shop selling diving equipment

tysklands-flagga.png  Laden der Tauchausrüstung verkauft

Sweden.png  Grönska framför berg på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Verdure in front of a mountain on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Grün vor einem Berg auf Rarotonga

Sweden.png  Vackra färgglada träd och buskar vid vägen

storbritanniens-flagga.png  Beautiful colored trees and bushes at the road

tysklands-flagga.png  Schöne farbenfrohe Bäume und Büsche an der Strasse

Sweden.png  Palmer på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Palms on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Palmen auf Rarotonga

Sweden.png  Flamträd vid vägen på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Flame tree at the street on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Flammenbaum an der Strasse auf Rarotonga

Sweden.png  Ungdomar från Rarotonga vid en busshållplats

storbritanniens-flagga.png  Youth from Rarotonga at a bus stop

tysklands-flagga.png  Jugend auf Rarotonga bei einem Busshalteplatz

Sweden.png  Härlig grönska kring hus på Rarotonga där inget hus får vara högre än den högsta palmen

storbritanniens-flagga.png  Lovely verdure at houses of Rarotonga where no house is allowed to be higher than the highest palm tree

tysklands-flagga.png  Schönes Grün bei Häuser auf Rarotonga wo kein Haus höher seien darf als die höchste Palme

Sweden.png  Receptionen på hotellet Edgewater Resort & Spa vid sidan om

storbritanniens-flagga.png  The reception at the hotel Edgewater Resort & Spa beside

tysklands-flagga.png  Die Aufnahme von dem Hotel Edgewater Resort & Spa neben an

Sweden.png  Swimming-pool anläggningen på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool complex of this hotel

tysklands-flagga.png  Die Schwimm-Bassin Anlage von diesem Hotel 

Sweden.png  Utsikt mot stranden från detta hotell

storbritanniens-flagga.png  View to the beach from this hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand von diesem Hotel

Sweden.png  Papaya träd med frukter vid hotellet Sunset Resort jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Papaya trees with fruits at the hotel Sunset Resort I stay at

tysklands-flagga.png  Papaya Bäume mit Früchten bei dem Hotel Sunset Resort wo ich wohne

Sweden.png  Jesus Christ of Latter-Day Saints kyrka som är en av 24 kyrkor på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Jesus Christ of Latter-Day Saints church which is one of 24 churches on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Jesus Christ of Latter-Day Saints Kirche die eine von 24 Kirchen auf Rarotonga ist

Sweden.png  Flygplatsen på Rarotonga som öppnade den 2 december 1973

storbritanniens-flagga.png  The airport of Rarotonga which was opened the 2nd of December 1973

tysklands-flagga.png  Der Flugplatz von Rarotonga der am 2. Dezember 1973 geöffnet wurde

Sweden.png  Trimaran i hamnen i huvudstaden Avarua

storbritanniens-flagga.png  Trimaran in the harbour of the capital Avarua

tysklands-flagga.png  Trimaran in dem Hafen der Hauptstadt Avarua

Sweden.png  Handelsfartyg i hamnen i Avarua

storbritanniens-flagga.png  Merchant vessels in the harbour of Avarua

tysklands-flagga.png  Handelsschiffe in dem Hafen von Avarua

Sweden.png  St. Joseph´s Catholic Cathedral på Rarotonga 

storbritanniens-flagga.png  St. Joseph´s Catholic Cathedral on Rarotonga

tysklands-flagga.png  St. Joseph´s Catholic Cathedral auf Rarotonga

Sweden.png  Universitetsbyggnaden i Avarua

storbritanniens-flagga.png  The University building in Avarua

tysklands-flagga.png  Das Universitätsgebäude in Avarua

Sweden.png  Ingången till Universitetet som grundades 1975

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the University which was founded 1975

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu der Universität die 1975 gegründet wurde

Sweden.png  Universitetsbiblioteket i Avarua

storbritanniens-flagga.png  The University library in Avarua

tysklands-flagga.png  Die Universitätsbibliothek in Avarua

Sweden.png  Polisstationen i Avarua

storbritanniens-flagga.png  The police station in Avarua

tysklands-flagga.png  Das Polizeirevier in Avarua

Sweden.png  Kultur center "Te Puna Korero" från 1992 i Avarua

storbritanniens-flagga.png  Cultural Centre "Te Puna Korero" from 1992 in Avarua

tysklands-flagga.png  Kultur Zentrum "Te Puna Korero" von 1992 in Avarua

Sweden.png  Gatan "Ara Tapu" i huvudstaden Avarua

storbritanniens-flagga.png  The street "Ara Tapu" in the capital Avarua

tysklands-flagga.png  Die Strasse "Ara Tapu" in der Hauptstadt Avarua

Sweden.png  Ministeriet för hälsa

storbritanniens-flagga.png  The Ministry of Health

tysklands-flagga.png  Das Ministerium für Gesundheit

Sweden.png  Ministeriet för internationella angelägenheter

storbritanniens-flagga.png  The Ministry of International Affairs

tysklands-flagga.png  Das Ministerium für Internationale Angelegenheiten

Sweden.png  Badande ungdomar vid kajen i Avarua

storbritanniens-flagga.png  Bathing youth at the quay in Avarua

tysklands-flagga.png  Badende Jugend an dem Kai in Avarua

Sweden.png  Juldekoration framför köpcenter i Avarua

storbritanniens-flagga.png  Christmas decoration in front of a shopping center in Avarua

tysklands-flagga.png  Weinachtsdekoration vor einem Einkaufs Zentrum in Avarua

Sweden.png  Patrullfartyget "Te Kukupa" i Avaruas hamn

storbritanniens-flagga.png  Patrol vessel "Te Kukupa" in the harbour of Avarua

tysklands-flagga.png  Patrouillenschiff "Te Kukupa" in dem Hafen von Avarua

Sweden.png  Ministeriet för fiske

storbritanniens-flagga.png  The Ministry of Fisching

tysklands-flagga.png  Das Ministerium für Fischfang

Sweden.png  Den stora svarta basalt stenen "Tuoro" vid Rarotongas kust

storbritanniens-flagga.png  The large black basalt rock "Tuoro" at the coast of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Der grosse schwarze Basalt Stein "Tuoro" an der Küste von Rarotonga

Sweden.png  Fyra unga män på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Four young men on Rarotonga

tysklands-flagga.png  Vier junge Männer auf Rarotonga

Sweden.png  Glada ungdomar vid stranden på Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Happy youth at the beach of Rarotonga

tysklands-flagga.png  Fröhliche Jugend am Strand von Rarotonga

Sweden.png  Snäcka som går på stranden 

storbritanniens-flagga.png  Mollusc which walks on the beach

tysklands-flagga.png  Schnecke die am Strand läuft

Sweden.png  Mindre snäckor letar efter mat i kokosnöt

storbritanniens-flagga.png  Small molluscs looking for food in a coconut

tysklands-flagga.png  Kleine Schnecken die nach Essen in einer Kokusnuss suchen

Sweden.png  Sångare vid showen "Kia Orana" på hotellet Edgewater Resort & Spa

storbritanniens-flagga.png  Singer at the show "Kia Orana" at the hotel Edgewater Resort & Spa 

tysklands-flagga.png  Sänger bei der Show "Kia Orana" in dem Hotel Edgewater Resort & Spa

Sweden.png  Glad åskåderska med tiara blommor i håret

storbritanniens-flagga.png  Happy spectator with tiara flowers in her hair

tysklands-flagga.png  Fröhliche Zuschauerin mit Tiara Blumen in ihren Haaren

Sweden.png  Hula-hula dans framförd av åtta kvinnor från Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Hula-hula dance presented by eight women from Rarotonga

tysklands-flagga.png  Hula-hula Tanz vorgeführt von acht Frauen auf Rarotonga

Sweden.png  Dans av både kvinnor och män

storbritanniens-flagga.png  Dance of both women and men

tysklands-flagga.png  Tanz von Frauen und Männer

Sweden.png  Både kvinnorna och männen bär bastkjol och har blommor i håret

storbritanniens-flagga.png  Both the women and men wear grass skirts and have flowers in their hair

tysklands-flagga.png  Sowohl die Frauen wie auch die Männer tragen Baströcke und haben Blumen in ihren Haaren 

Sweden.png  Danserska på scenen

storbritanniens-flagga.png  Dancing woman on the scene

tysklands-flagga.png  Tänzerin auf der Szene

Sweden.png  Dansar en Söderhavsdans

storbritanniens-flagga.png  Dances a South Sea dance

tysklands-flagga.png  Tanzt einen Südsee Tanz

Sweden.png  Barfota på scenen

storbritanniens-flagga.png  Barefoot on the scene

tysklands-flagga.png  Barfüssig auf der Szene

Sweden.png  Svängig dans på scenen

storbritanniens-flagga.png  Swinging dance on the scene

tysklands-flagga.png  Schwenkender Tanz auf der Szene

Sweden.png  Glad Söderhavsdans

storbritanniens-flagga.png  Happy South Sea dance

tysklands-flagga.png  Fröhlicher Südsee Tanz

Sweden.png  Danserskor i gröna kjolar på scenen

storbritanniens-flagga.png  Dancing women in green skirts on the scene

tysklands-flagga.png  Tänzerinnen in grünen Röcken auf der Szene

Sweden.png  Åtta kvinnor dansar denna dans

storbritanniens-flagga.png  Eight women dance this dance

tysklands-flagga.png  Acht Frauen tanzen diesen Tanz

Sweden.png  Männen på Rarotonga dansar ännu snabbare

storbritanniens-flagga.png  The men on Rarotonga dance even quicker

tysklands-flagga.png  Die Männer auf Rarotonga tanzen noch schneller

Sweden.png  Även de är klädda i dräkter från Söderhavet 

storbritanniens-flagga.png  Even they are dressed in cloth from the South Sea

tysklands-flagga.png  Auch sie sind in Kleider von der Südsee gekleidet

Sweden.png  Mycket snabb dans på scenen

storbritanniens-flagga.png  Very quick dance on the scene

tysklands-flagga.png  Sehr schneller Tanz auf der Szene

Sweden.png  Danserskor från Rarotonga

storbritanniens-flagga.png  Dancing women from Rarotonga

tysklands-flagga.png  Tänzerinnen aus Rarotonga

Sweden.png  Klädda i blåa kjolar och stråhattar

storbritanniens-flagga.png  Dressed in blue skirts and straw hats

tysklands-flagga.png  Angezogen in blauen Röcken und Strohhüten

Sweden.png  Präktig Söderhavsdans

storbritanniens-flagga.png  Splendid dance from the South Sea

tysklands-flagga.png  Prächtiger Tanz von der Südsee

Sweden.png  Kvinnor med långt hår

storbritanniens-flagga.png  Women with long hair

tysklands-flagga.png  Frauen mit langem Haar

Sweden.png  Dansar på scenen

storbritanniens-flagga.png  Dance on the scene

tysklands-flagga.png  Tanzen auf der Szene

Sweden.png  Män från Rarotonga dansar på scenen

storbritanniens-flagga.png  Men from Rarotonga dance on the scene

tysklands-flagga.png  Männer von Rarotonga tanzen auf der Szene

Sweden.png  Dans av både kvinnor och män

storbritanniens-flagga.png  Dance of both women and men

tysklands-flagga.png  Tanz von sowohl Frauen und Männer

Sweden.png  Glada kvinnor dansar på scenen

storbritanniens-flagga.png  Happy women dance on the scene

tysklands-flagga.png  Fröhliche Frauen tanzen auf der Szene

Sweden.png  Jag med en "Blue Hawaiian Cocktail" vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  I with a "Blue Hawaiian Cocktail" at the hotel

tysklands-flagga.png  Ich mit einem "Blue Hawaiian Cocktail" bei dem Hotel

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)