Perth, 28 december 2004 - 3 januari, 2005.

Sweden.png  Att komma till Perth var underbart. Denna stad har en mycket modern arkitektur. Perth är samtidigt den mest isolerade storstaden i världen med över en miljon invånare. Så fort man kommer 5 km utanför denna stad finns det nämligen bara sandöken. I Perth har alla företag som bryter mineraler i öknen sitt huvudkontor. Runt Perth finns det till och med alla sorters mineraler. Den enda mineralen som inte finns här är olja.

storbritanniens-flagga.png  Coming to Perth was wonderful. This town has a very modern architecture. Perth at the same time is the most isolated large town in the world with over 1 million people. As soon as you get 5 km outside this town there is namely just sand desert. In Perth every company which quarry minerals in the desert has its head office. Around Perth you in fact find all kinds of minerals. The only mineral you do not find here is oil.

tysklands-flagga.png  Nach Perth zu kommen war wunderbar. Diese Stadt hat eine sehr moderne Architektur. Perth ist gleichzeitig die meist isolierte grosse Stadt in der Welt mit über 1 Million Einwohner. So wie man 5 km ausserhalb dieser Stadt kommt gibt es nämlig nur Sandwüste. In Perth haben alle Firmen die Minerale in der Wüste abbauen ihr Hauptbüro. Um Perth gibt es sogar alle Minerale. Das einzige Mineral welches es hier nicht gibt ist Öl. 

 

 

 

  

Sweden.png  Hotellet Medina jag bor på i Perth

storbritanniens-flagga.png  The hotel Medina I stay at in Perth

tysklands-flagga.png  Das Hotel Medina in dem ich in Perth wohne

Sweden.png  Swimmingpool på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin bei dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Vy mot Perth med 1,5 miljoner invånare

storbritanniens-flagga.png  View to Perth with 1,5 million inhabitants

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Perth mit 1,5 Millionen Einwohner

Sweden.png  Narrows Bridge över Swan River som byggdes 1957 - 1959 är 335 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Narrows Bridge over Swan River which was built 1957 - 1959 is 335 meter long

tysklands-flagga.png  Narrows Bridge über Swan River die 1957 - 1959 gebaut wurde ist 335 Meter lang

Sweden.png  Träd i Kings Park och Botaniska trädgård i Perth från 1831 med en yta av 4,06 kvadratkilometer

storbritanniens-flagga.png  Trees in Kings Park and Botanical Garden in Perth from 1831 with an area of 4,06 square kilometres 

tysklands-flagga.png  Bäume in Kings Park und Botanischen Garten in Perth von 1831 mit einer Fläche von 4,06 Quadratkilometer

Sweden.png  Flamma till minne, pool till reflektion och krigsmonument i Kings Park i Perth

storbritanniens-flagga.png  Flame of Remembrance, Pool of Reflection and War Memorial in Kings Park in Perth

tysklands-flagga.png  Flamme der Erinnerung, Pool der Reflexion und Kriegsdenkmal in Kings Park in Perth 

Sweden.png  Minnestavla över australiska soldater som stupade i Japan 1945 - 1952

storbritanniens-flagga.png  Plaque over Australian soldiers who did fall in Japan 1945 - 1952

tysklands-flagga.png  Gedenktafel über australische Soldaten die in Japan 1945 - 1952 gefallen sind

Sweden.png  Minnestavla över stupade australiska soldater som kämpade vid olika krig i världen

storbritanniens-flagga.png  Plaque over fallen Australian soldiers who did fight at different wars in the world

tysklands-flagga.png  Gedenktafel über gefallene australische Soldaten die in verschiedenen Kriegen in der Welt gekämpft haben

Sweden.png  Kvinnor bredvid kängurur i Caversham Wildlife Park 20 km norr om Perth

storbritanniens-flagga.png  Women beside kangaroos in Caversham Wildlife Park 20 km north of Perth

tysklands-flagga.png  Frauen neben Kängurus in Caversham Wildlife Park 20 km nördlich von Perth

Sweden.png  Emu i denna park

storbritanniens-flagga.png  Emu in this park

tysklands-flagga.png  Emu in diesem Park

Sweden.png  Känguru i parken

storbritanniens-flagga.png  Kangaroo in the park

tysklands-flagga.png  Känguru in dem Park

Sweden.png  Vår guide med en wombat

storbritanniens-flagga.png  Our guide with a wombat

tysklands-flagga.png  Unser Guide mit einem Wombat

Sweden.png  Jag med en koalabjörn som sover 20 timmar om dagen och endast äter eukalyptusblad

storbritanniens-flagga.png  I with a koala bear which sleeps 20 hours the day and only eats eucalyptus leaves

tysklands-flagga.png  Ich mit einem Koalabär der 20 Stunden am Tag schläft und nur Eukalyptusblätter isst

Sweden.png  Kalkstenpelare i Pinnacles Desert i Nambungs National Park 270 km norr om Perth

storbritanniens-flagga.png  Limestone pillars in Pinnacles Desert in Nambungs National Park 270 km north of Perth

tysklands-flagga.png  Kalksteinsäulen in Pinnacles Desert in Nambungs National Park 270 km nördlich von Perth

Sweden.png  Fält av kalkstenpelare i nationalparken

storbritanniens-flagga.png  Field with limestone pillars in the national park

tysklands-flagga.png  Feld mit Kalksteinsäulen in dem Nationalpark

Sweden.png  Kalkstenpelare som sticker ut ur öknen

storbritanniens-flagga.png  Limestone pillars who stick out of the desert

tysklands-flagga.png  Kalksteinsäulen die aus der Wüste ragen

Sweden.png  Kalkstenpelare i öknen

storbritanniens-flagga.png  Limestone pillars in the desert

tysklands-flagga.png  Kalksteinsäulen in der Wüste

Sweden.png  Utsikt över fält med kalkstenpelare

storbritanniens-flagga.png  View over field with limestone pillars

tysklands-flagga.png  Aussicht über Feld mit Kalksteinsäulen

Sweden.png  Information om kalkstenpelarna i Nambungs National Park 

storbritanniens-flagga.png  Information about the limestone pillars in Nambungs National Park 

tysklands-flagga.png  Information über die Kalksteinsäulen in Nambungs National Park 

Sweden.png  Varning för gift utlagt mot icke australiska djur i detta område

storbritanniens-flagga.png  Warning for poison laid out against non Australian animals in this area

tysklands-flagga.png  Warnung vor Gift was ausgelegt worden ist gegen nicht australische Tiere in diesem Gebiet 

Sweden.png  Lancelin Sand Dunes i öknen 150 km norr om Perth

storbritanniens-flagga.png  Lancelin Sand Dunes in the desert 150 km north of Perth

tysklands-flagga.png  Lancelin Sand Dunes in der Wüste 150 km nördlich von Perth

Sweden.png  Fyrhjulsdrivna motorcyklar (ATV) i denna öken

storbritanniens-flagga.png  Four-wheel drive motorcycles (ATV) in this desert

tysklands-flagga.png  Geländewagen mit Allradantrieb (ATV) in dieser Wüste

Sweden.png  Fyrhjulsdriven terrängbuss som jag åkte med i denna öken

storbritanniens-flagga.png  Four-wheel terrain bus with which I travelled in this desert

tysklands-flagga.png  Allrad-Gelände-Bus mit dem ich in dieser Wüste gefahren bin

Sweden.png  Högt sandberg som vi åkte ned för med den fyrhjulsdrivna terrängbussen medan vi satt fastspända med säkerhetsbälten och lyssnade på hög house musik

storbritanniens-flagga.png  High hill of sand from which we did drive down with the four-wheel terrain bus while we sat restrained with seatbelts and listened to loud house music

tysklands-flagga.png  Hoher Sandberg von welchem wir mit dem Allrad-Gelände-Bus runtergefahren sind während wir mit Sicherheitsgurten angeschnallt waren und uns laute House Musik anhörten

Sweden.png  Jag vid den fyrhjulsdrivna terrängbussen efter att ha åkt ned för detta branta berg

storbritanniens-flagga.png  I at the four-wheel terrain bus after having driven down from this steep hill

tysklands-flagga.png  Ich neben dem Allrad-Gelände-Bus nach dem ich diesen steilen Berg runtergefahren bin

Sweden.png  Turist åker med en sandbräda ner för ett högt sandberg i Lancelin Sand Dunes

storbritanniens-flagga.png  Tourist surfs with a sandboard down a high hill of sand in Lancelin Sand Dunes

tysklands-flagga.png  Tourist surft mit einem Sandbrett von einem hohen Sandberg in Lancelin Sand Dunes runter

Sweden.png  Snabb motorbåts färja som jag åkte med 24 km från Fremantle, 20 km väster om Perth, till Nancy Cove på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Fast motorboat ferry with which I travelled 24 km from Fremantle, 20 km west of Perth, to Nancy Cove on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Schnelle Motorbootfähre mit welcher ich 24 km von Fremantle, 20 km westlich von Perth, nach Nancy Cove auf Rottnest Island gefahren bin

Sweden.png  Karta över Rottnest Island som är 11 x 4,5 km stor och ligger 40 km väster om Perth

storbritanniens-flagga.png  Map of Rottnest Island which is 11 x 4,5 km large and lies 40 km west of Perth

tysklands-flagga.png  Karte über Rottnest Island die 11 x 4,5 km gross ist und 40 km westlich von Perth liegt

Sweden.png  Lägenheter med terrass i Nancy Cove på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Apartments with terrace in Nancy Cove on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Wohnungen mit Terrasse in Nancy Cove auf Rottnest Island

Sweden.png  Restaurang på "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" i Nancy Cove på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Restaurant bei "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove auf Rottnest Island

Sweden.png  Swimmingpool på "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" i Nancy Cove på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool at "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin bei "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove auf Rottnest Island

Sweden.png  Jag vid "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" i Nancy Cove på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  I at "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Ich bei "Karma Rottnest Spa and Wellbeing" in Nancy Cove auf Rottnest Island

Sweden.png  Quokka på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Quokka on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Quokka auf Rottnest Island

Sweden.png  Två quokkas i skuggan

storbritanniens-flagga.png  Two quokkas in the shadow

tysklands-flagga.png  Zwei Quokkas in dem Schatten

Sweden.png  Utsikt mot Indiska Oceanen från Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  View to the Indian Ocean from Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Indischen Ozean von Rottnest Island

Sweden.png  Båtar för ankar vid Rocky Bay på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Boots anchored at Rocky Bay on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Boote vor Anker bei Rocky Bay auf Rottnest Island

Sweden.png  Landskap på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Landscape on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Landschaft auf Rottnest Island

Sweden.png  Träd och buskar på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Tree and bushes on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Baum und Büsche auf Rottnest Island

 

Sweden.png  Ensam Araucaria heterophylla i landskapet

storbritanniens-flagga.png  Lonely Norfolk Island Pine in the landscape

tysklands-flagga.png  Einsame Norfolktanne in der Landschaft

Sweden.png  Kalkstensgrotta på Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Limestone cave on Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Kalksteingrotte auf Rottnest Island

Sweden.png  Möjlighet att se valar i Indiska Oceanen utanför Rottnest Island

storbritanniens-flagga.png  Possibility to see whales in the Indian Ocean outside Rottnest Island

tysklands-flagga.png  Möglichkeit Wale zu sehen im Indischen Ozean ausserhalb von Rottnest Island

Sweden.png  Jag vid Indiska Oceanen

storbritanniens-flagga.png  I at the Indian Ocean

tysklands-flagga.png  Ich an dem Indischen Ozean

Sweden.png  Hamnen "Elizabeth Quay" för utflyktsbåtar i Perth

storbritanniens-flagga.png  The harbour "Elizabeth Quay" for sightseeing boats in Perth

tysklands-flagga.png  Der Hafen "Elizabeth Quay" für Ausflugsboote in Perth

Sweden.png  Utflyktsbåtar i denna hamn

storbritanniens-flagga.png  Sightseeing boats in this harbour

tysklands-flagga.png  Ausflugsboote in diesem Hafen

Sweden.png  Vattenkonst vid denna hamn i Perth

storbritanniens-flagga.png  Fountains at this harbour of Perth

tysklands-flagga.png  Wasserkunst bei diesem Hafen von Perth

Sweden.png  Kontoret för utflyktsbåtarna i Perth

storbritanniens-flagga.png  The office of the  sightseeing boats in Perth

tysklands-flagga.png  Das Büro von den Ausflugsbooten in Perth

Sweden.png  Lämnar hamnen "Elizabeth Quay" med en av utflyktsbåtarna i Perth

storbritanniens-flagga.png  Leaving the harbour "Elizabeth Quay" with one of the sightseeing boats in Perth

tysklands-flagga.png  Verlassen den Hafen "Elizabeth Quay" mit einem der Ausflugsboote in Perth

Sweden.png  Vy mot byggnader vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  View to buildings at Swan River

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Gebäude bei Swan River

Sweden.png  Skyskrapor i Perth

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Perth

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Perth

Sweden.png  Moderna skyskrapor i Perth

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscrapers in Perth

tysklands-flagga.png  Moderne Wolkenkratzer in Perth

Sweden.png  Moderna höghus i Perth

storbritanniens-flagga.png  Modern multi-storey buildings in Perth

tysklands-flagga.png  Moderne Hochhäuser in Perth

Sweden.png  Panorama över Perth

storbritanniens-flagga.png  Panorama of Perth

tysklands-flagga.png  Panorama von Perth

Sweden.png  Stort fraktfartyg i Perth hamn

storbritanniens-flagga.png  Large freight ship in the harbour of Perth

tysklands-flagga.png  Grosses Frachtschiff in dem Hafen von Perth

Sweden.png  Den holländska barken "Duyfken" med vilken Dirk Hartog 1599 landsteg i västra Australien

storbritanniens-flagga.png  The Dutch barge "Duyfken" with which Dirk Hartog 1599 made landfall in Western Australia

tysklands-flagga.png  Die holländische Bark "Duyfken" mit welcher Dirk Hartog 1599 in West Australien an Land gestiegen ist

Sweden.png  Lägenheter vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  Apartments at Swan River

tysklands-flagga.png  Wohnungen bei Swan River

Sweden.png  Lustbåtshamn i Perth

storbritanniens-flagga.png  Marina in Perth

tysklands-flagga.png  Yachthafen in Perth

Sweden.png  Höghus vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey buildings at Swan River

tysklands-flagga.png  Hochhäuser bei Swan River

Sweden.png  Rugby stadion i Perth

storbritanniens-flagga.png  Rugby stadium in Perth

tysklands-flagga.png  Rugby Stadium in Perth

Sweden.png  Casinot i Perth

storbritanniens-flagga.png  The Casino in Perth

tysklands-flagga.png  Das Casino in Perth

Sweden.png  Utsikt mot Perth från Swan River

storbritanniens-flagga.png  View to Perth from Swan River

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Perth von Swan River

Sweden.png  Lägenheter vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  Apartments at Swan River

tysklands-flagga.png  Wohnungen am Swan River

Sweden.png  Färgglada hus vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  Colorful houses at Swan River

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Häuser am Swan River

Sweden.png  Motorbåt vid en av bryggorna 

storbritanniens-flagga.png  Motor boat at one of the bridges

tysklands-flagga.png  Motorboot an einem der Stege

Sweden.png  Landskap uppför Swan River som endast är 60 km lång

storbritanniens-flagga.png  Landscape up at Swan River which only is 60 km long

tysklands-flagga.png  Landschaft herauf bei Swan River der nur 60 km lang ist

Sweden.png  Eroderade träd vidare uppför längs stranden av Swan River 

storbritanniens-flagga.png  Eroded trees further up along the shore of Swan River

tysklands-flagga.png  Erodierte Bäume weiter herauf entlang am Strand des Swan River

Sweden.png  Vy mot Perth från Swan River

storbritanniens-flagga.png  View to Perth from Swan River

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Perth von Swan River

Sweden.png  Roddklubb hus vid Swan River

storbritanniens-flagga.png  Rowing Club house at Swan River

tysklands-flagga.png  Ruderklub Haus bei Swan River

Sweden.png  Vy från Roddklubbens hus vid Swan River mot Perth

storbritanniens-flagga.png  View from the Rowing Club House at Swan River to Perth

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Ruderklub Haus bei Swan River nach Perth

Sweden.png  Bil i Perth

storbritanniens-flagga.png  Car in Perth

tysklands-flagga.png  Auto in Perth

Sweden.png  Swan Bell Tower i Perth med 18 bjällror är 83 meter hög och invigdes den 10 december år 2000

storbritanniens-flagga.png  Swan Bell Tower in Perth with 18 bells is 83 meter high and was inaugurated the 10th of December year 2000

tysklands-flagga.png  Swan Bell Tower in Perth mit 18 Glocken ist 83 Meter hoch und wurde am 10. Dezember Jahr 2000 eingeweiht

Sweden.png  I öppen dubbeldeckare genom Perth

storbritanniens-flagga.png  With an open doubble-decker through Perth 

tysklands-flagga.png  Mit einem offenen Doppeldecker durch Perth

Sweden.png  Juldekoration i Perth

storbritanniens-flagga.png  Christmas decoration in Perth

tysklands-flagga.png  Weinachtsdekoration in Perth

Sweden.png  Ingång till shopping gallerian "London Court" i Perth byggd 1937

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the mall "London Court" in Perth built 1937

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Einkaufszentrum "London Court" in Perth gebaut 1937

Sweden.png  Australia Place i Perth

storbritanniens-flagga.png  Australia Place in Perth

tysklands-flagga.png  Australia Place in Perth

Sweden.png  Skyskrapor i Perth

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Perth

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Perth

Sweden.png  Skyskrapa av glas

storbritanniens-flagga.png  Skyscraper of glass

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer aus Glas

Sweden.png  Modern skyskrapa av glas

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscraper of glass

tysklands-flagga.png  Moderner Wolkenkratzer aus Glas

Sweden.png  Reklam för badkläder från Australien på flygplatsen i Perth

storbritanniens-flagga.png  Advertising for swimwear from Australia at the airport in Perth

tysklands-flagga.png  Reklame für Badebekleidung aus Australien auf dem Flugplatz in Perth

Sweden.png  Flygplanet jag flög med från Perth till Singapore i 5 timmar

storbritanniens-flagga.png  The aircraft I did fly with from Perth to Singapore for 5 hours 

tysklands-flagga.png  Das Flugzeug mit dem ich von Perth nach Singapore 5 Stunden geflogen bin