Rio de Janeiro, 7-15 augusti, 2004.

Sweden.png  Att komma till Rio de Janeiro var underbart. Atmosfären i denna stad mellan Sockertoppen och den väldiga Jesus statyn är den bästa jag har upplevt i världen. Alla människor här är glada. Mest glada tyckte jag att gatubarnen var. De visste hur man tjänade pengar om det så bara var att göra uppträdanden på gatorna i rusningstrafiken på kvällarna. Rio de Janeiro med 6 miljoner invånare var även huvudstad i Brasilien mellan 1793 - 1960.

storbritanniens-flagga.png  Coming to Rio de Janeiro was wonderful. The atmosphere in this town between the Sugar Loaf and the huge statue of Christ the Redeemer is the best I have ever experienced in the world. All people here are happy. Most happy I thought were the street children. They knew how to earn money even if it only was to make performances on the streets during the rush hour in the evening. Rio de Janeiro with 6 million people even was the capital of Brazil between 1793 - 1960.

tysklands-flagga.png  Nach Rio de Janeiro zu kommen war wunderbar. Die Atmosphäre in dieser Stadt zwischen dem Zuckerberg und der gewaltigen Statue von Jesus ist die beste die ich in der ganzen Welt erlebt habe. Alle Menschen hier sind glücklich. Am meisten glücklich empfand ich waren die Strassenkinder. Sie wussten wie man Geld verdiente auch wenn es nur war Auftritte auf der Strasse während der Hauptverkehrszeit zu machen. Rio de Janeiro mit 6 Millionen Einwohner war auch die Hauptstadt von Brasilien zwischen 1793 - 1960. 

Sweden.png  Hotellet Sol Ipanema jag bor på i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  The hotel Sol Ipanema I stay at in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Das Hotel Sol Ipanema in dem ich in Rio de Janeiro wohne

Sweden.png  Mitt hotellrum

storbritanniens-flagga.png  My hotel room

tysklands-flagga.png  Mein Hotelzimmer

Sweden.png  Utsikt mot Atlanten vid Ipanema från hotellet

storbritanniens-flagga.png  View to the Atlantic Ocean at Ipanema from the hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Atlantischen Ozean bei Ipanema von dem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot stranden vid Ipanema till vänster från hotellet

storbritanniens-flagga.png  View to the beach at Ipanema to the left from the hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand bei Ipanema nach links von dem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot stranden vid Ipanema till höger från hotellet

storbritanniens-flagga.png  View to the beach at Ipanema to the right from the hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand bei Ipanema nach rechts von dem Hotel 

Sweden.png  Utsikt mot trädgården vid Ipanema framför hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to the garden at Ipanema in front of the hotel I stay 

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Garten bei Ipanema vor dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Utsikt över de väldiga kullarna i Rio de Janeiro vid vägen upp till Jesus statyn med en buss på den slingrande serpentin vägen Estrada das Paineiras 

storbritanniens-flagga.png  View over the huge hills in Rio de Janeiro on the way up to the statue of Christ the Redeemer with a bus on the winding serpentine road Estrada das Paineiras

tysklands-flagga.png  Aussicht über die gewaltigen Hügel in Rio de Janeiro auf dem Weg rauf zu der Jesus Statue mit einem Bus auf der schlingelnden Serpentinen Strasse Estrada das Paineiras

 

Sweden.png  Jesus statyn byggd 1922 - 1931 från långt håll

storbritanniens-flagga.png  The statue of Christ the Redeemer built 1922 - 1931 from distance

tysklands-flagga.png  Die Jesus Statue gebaut 1922 - 1931 von der Ferne

 

Sweden.png  Den 30 meter höga Jesus statyn stående på en 8 meter hög sockel reser sig från det 706 meter höga Corcovadoberget.

storbritanniens-flagga.png  The 30 meter high statue of Christ the Redeemer standing on an 8 meter high socle rises from the 706 meter high Corcovado mountain

tysklands-flagga.png  Die 30 Meter hohe Jesus Statue stehend auf einem 8 Meter hohen Sockel erhebt sich von dem 706 Meter hohen Corcovado Berg

Sweden.png  Utsikt från Jesus statyn mot den 13.290 meter långa Rio Niterói bron byggd 1968 - 1974 från Rio de Janeiro till Niterói

storbritanniens-flagga.png  View from the statue of Christ the Redeemer to the 13.290 meter long Rio Niterói Bridge built 1968 - 1974 from Rio de Janeiro to Niterói

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Jesus Statue zu der 13.290 Meter langen Rio Niterói Brücke gebaut 1968 - 1974 von Rio de Janeiro nach Niterói

Sweden.png  Utsikt från Jesus statyn till jockeyklubben "Jóquei Clube Brasileiro" från 1932 i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  View from the statue of Christ the Redeemer to the jockey club "Jóquei Clube Brasileiro" from 1932 in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Jesus Statue zu dem Jockey Club "Jóquei Clube Brasileiro" von 1932 in Rio de Janeiro

Sweden.png  Utsikt från Jesus statyn över den 298 meter höga kullen Morro dos Cabritos mot Atlanten

storbritanniens-flagga.png  View from the statue of Christ the Redeemer over the 298 meter high hill Morro dos Cabritos to the Atlantic Ocean

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Jesus Statue über den 298 Meter hohen Hügel Morro dos Cabritos zu dem Atlantik

Sweden.png  Bästa utsikten över Rio de Janeiro har man från Jesus statyn mot Botafogo viken vid inloppet till Guanabara viken

storbritanniens-flagga.png  The best view over Rio de Janeiro you have from the statue of Christ the Redeemer to Botafogo bay at the entrance to Guanabara bay

tysklands-flagga.png  Die beste Aussicht über Rio de Janeiro hat man von der Jesus Statue zu der Botafogo Bucht am Eingang zu der Guanabara Bucht

Sweden.png  Tvättbjörnar vid Jesus statyn

storbritanniens-flagga.png  Raccoons at the statue of Christ the Redeemer

tysklands-flagga.png  Waschbären bei der Jesus Statue

Sweden.png  Metropolitan Katedralen byggd 1964 - 1979 är 75 meter hög. Denna kyrka har påverkats av arkitekturen från Maya rikets pyramider.

storbritanniens-flagga.png  The Metropolitan Cathedral built 1964 - 1979 is 75 meter high. This church has been influenced by the architecture of the Maya Empire pyramids.

tysklands-flagga.png  Die Metropolitan Katedrale gebaut 1964 - 1979 ist 75 Meter hoch. Diese Kirche ist beeinflusst worden von der Architektur der Pyramiden des Maya Reichs. 

Sweden.png  Interiör i denna Metropolitan Katedral som är säte för Rio de Janeiros ärkebiskop

storbritanniens-flagga.png  Interior in this Metropolitan Cathedral which is the seat of the archbishop of Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Interieur in dieser Metropolitan Katedrale der Sitz des Erzbischofs von Rio de Janeiro ist

 

 

Sweden.png  Utflykt med linbanevagn för 72 passagerare från Praia Vermelha via den 220 meter höga Morro da Urca till den 396 meter höga Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  Excursion with cable car for 72 passangers from Praia Vermelha via the 220 meter high Morro da Urca to the 396 meter high Sugar Loaf

tysklands-flagga.png  Ausflug mit Kabinenbahnwagen für 72 Passagiere von Praia Vermelha über den 220 Meter hohen Morro da Urca zu dem 396 Meter hohen Zuckerberg

Sweden.png  Utsikt mot Icaraí från Sockertoppen dit det har funnits en linbana sedan 1912

storbritanniens-flagga.png  View to Icaraí from the Sugar Loaf to where there has been a cable car since 1912

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Icaraí von dem Zuckerberg wohin es eine Drahtseilbahn seit 1912 gibt

Sweden.png  Utsikt mot flygplatsen Gloria från Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  View to the airport Gloria from the Sugar Loaf

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Flugplatz Gloria von dem Zuckerberg

Sweden.png  Utsikt mot Pao de Acúcar från Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  View to Pao de Acúcar from the Sugar Loaf

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Pao de Acúcar von dem Zuckerberg

Sweden.png  Utsikt mot Copacabana från Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  View to Copacabana from the Sugar Loaf

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Copacabana von dem Zuckerberg

Sweden.png  Utsikt mot Jurujuba halvön från Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  View to the Jurujuba peninsula from the Sugar Loaf 

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Jurujuba Halbinsel von dem Zuckerhut 

Sweden.png  Utsikt från Sockertoppen mot den 13.290 meter långa Rio Niterói bron med en segelfri höjd på 72 meter 

storbritanniens-flagga.png  View from the Sugar Loaf to the 13.290 meter long Rio Niterói bridge with a sail-free hight of 72 meter

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Zuckerhut zu der 13.290 Meter langen Rio Niterói Brücke mit einer segelfreien Höhe von 72 Meter 

Sweden.png  Reklam för ädelstenar från Brasilien på Sockertoppen

storbritanniens-flagga.png  Advertising for gem stones from Brazil on the Sugar Loaf

tysklands-flagga.png  Reklame für Edelsteine aus Brasilien auf dem Zuckerberg

Sweden.png  Utflykt med skonaren "Fantasia" från Angra dos Reis 165 km söder om Rio de Janeiro till Ilhas de Cataguases 

storbritanniens-flagga.png  Excursion with the schooner "Fantasia" from Angra dos Reis 165 km south of Rio de Janeiro to Ilhas de Cataguases 

tysklands-flagga.png  Ausflug mit dem Schoner "Fantasia" von Angra dos Reis 165 km südlich von Rio de Janeiro nach Ilhas de Cataguases 

Sweden.png  Avgång från hamnen i Angra dos Reis

storbritanniens-flagga.png  Departure from the harbour in Angra dos Reis

tysklands-flagga.png  Abgang von dem Hafen in Angra dos Reis

Sweden.png  Oljeplattform vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Oil rig at the coast

tysklands-flagga.png  Ölbohrinsel an der Küste

Sweden.png  Fiskeby vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Fishing village at the coast

tysklands-flagga.png  Fischerdorf an der Küste

Sweden.png  Utsikt mot öar vid kusten

storbritanniens-flagga.png  View to islands at the coast

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Inseln an der Küste

Sweden.png  På kurs mot en av öarna

storbritanniens-flagga.png  On course to one of the islands

tysklands-flagga.png  Auf Kurs zu einer der Inseln

Sweden.png  Skonare vid en av öarna

storbritanniens-flagga.png  Schooner at one of the islands

tysklands-flagga.png  Schoner bei einer der Inseln

Sweden.png  På kurs mot en av de 365 öarna i Ilhas de Cataguases

storbritanniens-flagga.png  On course to one of the 365 islands in Ilhas de Cataguases 

tysklands-flagga.png  Auf Kurs zu einer der 365 Inseln in Ilhas de Cataguases

 

Sweden.png  Skärgård utanför Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Archipelago outside Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Archipel ausserhalb von Rio de Janeiro

Sweden.png  Skogsbevuxen ö

storbritanniens-flagga.png  Island with forest

tysklands-flagga.png  Bewaldete Insel

Sweden.png  Ytterligare tre öar

storbritanniens-flagga.png  Further three islands

tysklands-flagga.png  Drei weitere Inseln

Sweden.png  Ö ägd av Nicki Lauda

storbritanniens-flagga.png  Island owned by Nicki Lauda

tysklands-flagga.png  Insel die Nicki Lauda gehört

Sweden.png  Utsikt från skonaren

storbritanniens-flagga.png  View from the schooner

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Schoner

Sweden.png  Utsikt mot mindre ö i Ilhas das Botinas

storbritanniens-flagga.png  View to a smaller island in Ilhas das Botinas

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einer kleineren Insel in Ilhas das Botinas

Sweden.png  Fler öar med skog  

storbritanniens-flagga.png  More islands with forest

tysklands-flagga.png  Mehr bewaldete Inseln

Sweden.png  Badande turister

storbritanniens-flagga.png  Bathing tourists

tysklands-flagga.png  Badende Touristen

Sweden.png  Turister ombord på skonaren "Fantasia"

storbritanniens-flagga.png  Tourists on board of the schooner "Fantasia"

tysklands-flagga.png  Touristen an Bord auf dem Schoner "Fantasia"

Sweden.png  Utsikt från skonaren

storbritanniens-flagga.png  View from the schooner

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Schoner

Sweden.png  Vår skonare "Fantasia" vid bryggan på ön Ilha Grande

storbritanniens-flagga.png  Our schooner "Fantasia" at the bridge on the island Ilha Grande

tysklands-flagga.png  Unser Schoner "Fantasia" am Steg auf der Insel Ilha Grande

Sweden.png  Stranden på ön Ilha Grande där vi lade till

storbritanniens-flagga.png  The beach on the island Ilha Grande where we added

tysklands-flagga.png  Der Strand von der Insel Ilha Grande wo wir angelegt haben

Sweden.png  Utsikt från stranden på ön Ilha Grande

storbritanniens-flagga.png  View from the beach of the island Ilha Grande

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Strand von der Insel Ilha Grande

Sweden.png  Restaurangen i Vila do Abraão på ön Ilha Grande

storbritanniens-flagga.png  The restaurant in Vila do Abraão on the island Ilha Grande

tysklands-flagga.png  Das Restaurant in Vila do Abraão auf der Insel Ilha Grande

Sweden.png  Baren på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  The bar at this restaurant

tysklands-flagga.png  Die Bar von diesem Restaurant

Sweden.png  Två skonare vid bryggorna i Vila do Abraão på ön Ilha Grande

storbritanniens-flagga.png  Two schooners at the bridges in Vila do Abraão on the island Ilha Grande

tysklands-flagga.png  Zwei Schoner an den Stegen in Vila do Abraão auf der Insel Ilha Grande

Sweden.png  Jag vid stranden i Vila do Abraão på ön Ilha Grande

storbritanniens-flagga.png  I at the beach in Vila do Abraão on the island Ilha Grande

tysklands-flagga.png  Ich am Strand in Vila do Abraão auf der Insel Ilha Grande

Sweden.png  Båtbryggan i Angra dos Reis varifrån vi åkte tillbaka med bussen till Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  The landing stage in Angra dos Reis from where we travelled back by bus to Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Der Landungssteg in Angra dos Reis von wo wir mit dem Bus zurück nach Rio de Janeiro gefahren sind

Sweden.png  Utsikt mot höger vid Ipanema från simbassängen på 18:e våningen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to the right at Ipanema from the swimming-pool on the 18th floor of the hotel I stay at 

tysklands-flagga.png  Aussicht nach rechts bei Ipanema von dem Schwimm-Bassin auf dem 18. Stock des Hotels wo ich wohne 

Sweden.png  Utsikt mot vänster vid Ipanema från 18:e våningen på toppen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to the left at Ipanema from the 18th floor on top of the hotel where I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht nach links bei Ipanema von dem Schwimm-Bassin auf dem 18. Stock des Hotels wo ich wohne

Sweden.png  Ilhas Cagarras framför kusten vid Ipanema från 18:e våningen på toppen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Ilhas Cagarras in front of the coast at Ipanema from the 18th floor on top of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Ilhas Cagarras vor der Küste bei Ipanema von dem 18. Stock auf dem Dach des Hotels wo ich wohne

Sweden.png  Utflykt till bergen i Petropolis på 838 meters höjd 80 km norr om Rio de Janeiro 

storbritanniens-flagga.png  Excursion to the mountains in Petropolis at a hight of 838 meter 80 km north of Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Ausflug zu den Bergen in Petropolis auf einer Höhe von 838 Meter 80 km nördlich von Rio de Janeiro

Sweden.png  Quitandinha sjön i Petropolis inbäddad bland skogsklädda kullar i bergskedjan Serra dos Órgaos

storbritanniens-flagga.png  Quitandinha lake in Petropolis nestled among forested hills in the mountain range Serra dos Órgaos

tysklands-flagga.png  Quitandinha See in Petropolis eingebettet zwischen bewaldeten Hügel in dem Gebirge Serra dos Órgaos

Sweden.png  Quitandinhapalatset byggt 1941 - 1946 i Petropolis

storbritanniens-flagga.png  The Quitandinha Palace built 1941 - 1946 in Petropolis

tysklands-flagga.png  Der Quitandinha Palast gebaut 1941 - 1946 in Petropolis

Sweden.png  Bussen som vi åkte med till Petropolis där de brasiliansla kejsarna Pedro I och Pedro II hade sitt sommarresidens under Brasiliens tid som kejsarrike 1822 - 1889

storbritanniens-flagga.png  The bus we travelled with to Petropolis where the Brazilian emperors Pedro I and Pedro II did have their summer residence during Brazils time as empire 1822 - 1889 

tysklands-flagga.png  Der Bus mit dem wir nach Petropolis gefahren sind wo die brasilianischen Kaiser Pedro I und Pedro II ihr Sommerresidenz während Brasiliens Zeit als Kaiserreich 1822 - 1889 hatten

Sweden.png  Ingången till den brasilianska Kejsaren Dom Pedro II sommarresidens i Petropolis byggt 1845 - 1862 

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the Brazilian Emperor Dom Pedro II summer residence in Petropolis built 1845 - 1862

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu dem brasilianischen Kaiser Dom Pedro II Sommerresidenz in Petropolis gebaut 1845 - 1862

Sweden.png  Kristall palats byggt 1884 framför det kejserliga sommarresidenset i Petropolis

storbritanniens-flagga.png  Crystal Palace built 1884 in front of the Imperial summer residence in Petropolis

tysklands-flagga.png  Kristall Palast gebaut 1884 vor der kaiserlichen Sommerresidenz in Petropolis

Sweden.png  Den väldiga Mario Filho Stadion i Rio de Janeiro med plats för 199.854 åskådare

storbritanniens-flagga.png  The huge Mario Filho Stadium in Rio de Janeiro with place for 199.854 spectators

tysklands-flagga.png  Das gewaltige Mario Filho Stadium in Rio de Janeiro mit Platz für 199.854 Zuschauer

Sweden.png  Lyxhotellet "Copacabana Palace" byggt 1923 vid Copacabana

storbritanniens-flagga.png  The luxury hotel "Copacabana Palace" built 1923 at Copacabana

tysklands-flagga.png  Das Luxushotel "Copacabana Palace" gebaut 1923 bei Copacabana 

 

Sweden.png  Ingången till detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The entrance to this hotel

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu diesem Hotel

Sweden.png  Två flotta brasilianskor på en trädgårdsrestaurang i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Two stylish Brazilian ladies at a garden restaurant in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Zwei flotte Brasilianerinnen in einem Gartenrestaurant in Rio de Janeiro

Sweden.png  På stranden vid Copacabana med utsikt mot Forte de Copacabana byggd 1908 - 1914 på udden Pedra do Arpoador

storbritanniens-flagga.png  At the beach of Copacabana with view to Forte de Copacabana built 1908 - 1914 on the cape Pedra do Arpoador

tysklands-flagga.png  Am Strand von Copacabana mit Aussicht auf Forte de Copacabana gebaut 1908 - 1914 auf dem Kap Pedra do Arpoador

Sweden.png  Utsikt från Copacabana

storbritanniens-flagga.png  View from Copacabana

tysklands-flagga.png  Aussicht von Copacabana 

Sweden.png  Promenadstråk vid Ipanema 

storbritanniens-flagga.png  Promenade at Ipanema

tysklands-flagga.png  Promenade bei Ipanema

Sweden.png  Utsikt från stranden vid Ipanema mot klippor på udden Pedra do Arpoador

storbritanniens-flagga.png  View from the beach at Ipanema to rocks on the cape Pedra do Arpoador

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Strand bei Ipanema zu Felsen auf dem Kap Pedra do Arpoador

Sweden.png  Bygge av sandslott på stranden vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  Building of a sand castle at the beach of Ipanema

tysklands-flagga.png  Bau eines Sandschloss am Strand von Ipanema

Sweden.png  Sandfigurer på stranden vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  Figures of sand at the beach of Ipanema

tysklands-flagga.png  Figuren aus Sand am Strand von Ipanema

Sweden.png  Sandfigurer i människostorlek vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  Sand figures in human size at Ipanema

tysklands-flagga.png  Sandfiguren in Menschengrösse bei Ipanema

Sweden.png  Konstnären vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  The artist at Ipanema

tysklands-flagga.png  Der Künstler bei Ipanema

Sweden.png  Fyra unga män med surfbrädor på Avenida Atlantica vid den 4 km långa Copacabana stranden

storbritanniens-flagga.png  Four young men with surf boards on Avenida Atlantica at the 4 km long Copacabana beach

tysklands-flagga.png  Vier junge Männer mit Surfbretter auf Avenida Atlantica bei dem 4 km langen Copocabana Strand

Sweden.png  Volleyboll på stranden vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  Volleyball at the beach at Ipanema

tysklands-flagga.png  Volleyball am Strand bei Ipanema

Sweden.png  Vid en av kioskerna på stranden vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  At one of the kiosks at the beach of Ipanema

tysklands-flagga.png  An einem der Kioske am Strand bei Ipanema

Sweden.png  Zozimo Barrozo do Amaral (1941 - 1997) som var journalist i stadsdelen Flamengo vid Ipanema

storbritanniens-flagga.png  Zozimo Barrozo do Amaral (1941 - 1997) who was a journalist in the district Flamengo at Ipanema     

tysklands-flagga.png  Zozimo Barrozo do Amaral (1941 - 1997) der Journalist in dem Stadtteil Flamengo bei Ipanema war

Sweden.png  Utsikt för Zozimo Borozzo do Amaral längs den 4,5 långa stranden Ipanema

storbritanniens-flagga.png  View of Zozimo Borozzo do Amaral along the 4,5 km long beach Ipanema

tysklands-flagga.png  Aussicht von Zozimo Borozzo do Amaral entlang dem 4,5 langen Strand Ipanema

Sweden.png  Gatuskulptur i centrum av Rio de Janeiro vid hörnet av gatorna Visconde de Piraja och Garcia d´Avila 

storbritanniens-flagga.png  Street sculpture in the centre of Rio de Janeiro at the corner of the streets Visconde de Piraja and Garcia d´Avila

tysklands-flagga.png  Strassenskulptur im Zentrum von Rio de Janeiro an der Ecke der Strassen Visconde de Piraja und Garcia d´Avila 

Sweden.png  Butik vid en gata i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Shop at a street in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Laden an einer Strasse in Rio de Janeiro

Sweden.png  Kiosk vid stranden i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Kiosk at the beach in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Kiosk am Strand in Rio de Janeiro

Sweden.png  Varuutbudet vid denna kiosk

storbritanniens-flagga.png  The supply of goods at this kiosk

tysklands-flagga.png  Das Warenangebot an diesem Kiosk

Sweden.png  Häger vid Canal do Jardim de Alá från Laguna Rodriga de Freitas mellan Ipanema och Leblon

storbritanniens-flagga.png  Heron at Canal do Jardim de Alá from Laguna Rodriga de Freitas between Ipanema and Leblon

tysklands-flagga.png  Reiher bei Canal do Jardim de Alá von Laguna Rodriga de Freitas zwischen Ipanema und Leblon

Sweden.png  Klippor vid stranden i Leblon

storbritanniens-flagga.png  Rocks at the shore in Leblon

tysklands-flagga.png  Klippen am Strand in Leblon

Sweden.png  Sheraton Hotel vid Leblon

storbritanniens-flagga.png  Sheraton Hotel at Leblon

tysklands-flagga.png  Sheraton Hotel bei Leblon

Sweden.png  Den 533 meter höga bergstoppen Morro dois Irmaos bakom detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The 533 meter high mountain peak Morro dois Irmaos behind this hotel

tysklands-flagga.png  Der 533 Meter hohe Berggipfel Morro dois Irmaos hinter diesem Hotel

Sweden.png  Promenadstråk vid Copacabana 

storbritanniens-flagga.png  Promenade at Copacabana    

tysklands-flagga.png  Promenade bei Copacabana

Sweden.png  Sandslott vid Copacabana

storbritanniens-flagga.png  Sandcastle at Copacabana

tysklands-flagga.png  Sandschloss bei Copacabana

Sweden.png  Tre män utanför en bar i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Three men outside a bar in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Drei Männer ausserhalb einer Bar in Rio de Janeiro

Sweden.png  Strand på Copacabana

storbritanniens-flagga.png  Beach at Copacabana

tysklands-flagga.png  Strand bei Copacabana

Sweden.png  Två unga kvinnor på en betongbänk vid Copacabana

storbritanniens-flagga.png  Two young women on a concrete bench at Copacabana

tysklands-flagga.png  Zwei junge Frauen auf einer Betonbank bei Copacabana

Sweden.png  Kiosk vid Copacabana med kokosnötter för Coco Gelado drinkar

storbritanniens-flagga.png  Kiosk at Copacabana with coconuts for Coco Gelado drinks

tysklands-flagga.png  Kiosk bei Copacabana mit Kokosnüssen für Coco Gelado Getränke

Sweden.png  Ungt par på en betongbänk vid Copacabana med en staty av den brasilianska poeten Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987)

storbritanniens-flagga.png  Young couple on a concrete bench at Copacabana with a statue of the Brazilian poet Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987)

tysklands-flagga.png  Junges Paar auf einer Betonbank bei Copacabana mit einer Statue des brasilianischen Poeten Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987)

Sweden.png  Bikini från Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Bikini from Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Bikini aus Rio de Janeiro