Sydney, 19 - 23 december, 2004.

Sweden.png  Att komma till Sydney var underbart. Jag följde där med på flera guidade turer. Mest imponerad blev jag ändå av operahuset. Där gick jag även omkring en hel dag bara för att se på denna fantastiska arkitektoniska skapelse. Av en man som jobbade i baren på hotellet i Melbourne fick jag även höra att arkitekturen i Sydney är som "teknomusik" medan den i Melbourne är som "popmusik".

storbritanniens-flagga.png  Coming to Sydney was wonderful. There I took part in several guided tours.  Most impressed I however was of the Opera house. There I even went around one whole day just to see this fantastic architectural creation. Of a man who worked at the bar in the hotel in Melbourne I even heard that the architecture in Sydney is like "techno music" while it in Melbourne is like "pop music".

tysklands-flagga.png  Nach Sydney zu kommen war wunderbar. Hier habe ich an mehreren Führungen teilgenommen. Meist beeindruckend war es jedoch das Opernhaus zu sehen. Dort bin ich auch einen ganzen Tag rumgelaufen um mir diese architektonische Schöpfung anzugucken. Von einem Mann der in der Bar gearbeitet hat in dem Hotel in Melbourne wo ich gewohnt habe hörte ich dass die Architektur in Sydney wie "Technomusik" ist während sie in Melbourne wie "Popmusik" ist. 

Sweden.png  Flyg i 10 timmar över Stilla havet mellan Honolulu och Sydney

storbritanniens-flagga.png  Flight for 10 hours over the Pacific Ocean between Honolulu and Sydney

tysklands-flagga.png  Flug 10 Stunden über den Stillen Ozean zwischen Honolulu und Sydney

Sweden.png  Ö med lagun i Stilla havet

storbritanniens-flagga.png  Island with lagoon in the Pacific Ocean

tysklands-flagga.png  Insel mit Lagune in dem Stillen Ozean 

Sweden.png  Flyg över moln

storbritanniens-flagga.png  Flight over clouds

tysklands-flagga.png  Flug über Wolken

Sweden.png  Moln som ser ut som badskum

storbritanniens-flagga.png  Clouds that look like bath foam

tysklands-flagga.png  Wolken die wie Badeschaum aussehen

Sweden.png  Moln som ser ut som träd fulla av snö

storbritanniens-flagga.png  Clouds who look like trees full of snow

tysklands-flagga.png  Wolken die aussehen wie Bäume voller Schnee

Sweden.png  Barriärrev utanför Australiens kust

storbritanniens-flagga.png  Barrier reef outside the coast of Australia

tysklands-flagga.png  Barrier Riff ausserhalb der Küste von Australien

Sweden.png  Berg i Australien

storbritanniens-flagga.png  Mountains in Australia

tysklands-flagga.png  Berge in Australien

Sweden.png  Flyger in mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  Flying toward Sydney

tysklands-flagga.png  Fliegen nach Sydney ein

Sweden.png  Kusten utanför Australien 

storbritanniens-flagga.png  The coast outside Australia

tysklands-flagga.png  Die Küste ausserhalb von Australien

Sweden.png  Staty av tjur i foajén på hotellet Avillion vid World Square där jag bor i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Statue of a bull in the lobby of Hotel Avillion at World Square where I stay in Sydney

tysklands-flagga.png  Statue von einem Bullen in der Empfangshalle im Hotel Avillion bei World Square wo ich in Sydney wohne

Sweden.png  Denna tjur från sidan

storbritanniens-flagga.png  This bull from the side

tysklands-flagga.png  Dieser Bulle von der Seite

Sweden.png  Musik av aboriginals vid Darling Harbour i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Music of aboriginals at Darling Harbour in Sydney

tysklands-flagga.png  Musik von Aboriginals bei Darling Harbour in Sydney

Sweden.png  Vy över Sydney längs den 3,6 km långa sträckan av Alweg tåget

storbritanniens-flagga.png  View over Sydney along the 3,6 km long route of the monorail 

tysklands-flagga.png  Aussicht über Sydney entlang der 3,6 km langen Strecke des Alweg Zuges

Sweden.png  Vy från havet under Harbour Bridge mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  View from the sea under Harbour Bridge to Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Meer unter Harbour Bridge nach Sydney

Sweden.png  Operahuset byggt 1958 - 1973 på Bennelong Point i Sydney

storbritanniens-flagga.png  The Opera house built 1958 - 1973 on Bennelong Point in Sydney 

tysklands-flagga.png  Das Opernhaus gebaut 1958 - 1973 auf Bennelong Point in Sydney 

Sweden.png  Viken Port Jackson i Sydney

storbritanniens-flagga.png  The bay Port Jackson in Sydney

tysklands-flagga.png  Die Bucht Port Jackson in Sydney

Sweden.png  Bondi Beach som är 7 km lång

storbritanniens-flagga.png  Bondi Beach which is 7 km long

tysklands-flagga.png  Bondi Beach der 7 km lang ist

Sweden.png  Badgäster vid Bondi Beach

storbritanniens-flagga.png  Bathers at Bondi Beach

tysklands-flagga.png  Badegäste bei Bondi Beach

Sweden.png  Soldyrkare i december månad vid denna strand

storbritanniens-flagga.png  Sun-warshippers in the month of December at this beach

tysklands-flagga.png  Sonnenanbeter im Dezember Monat bei diesem Strand

Sweden.png  Köpcentrum i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Shopping-center in Sydney

tysklands-flagga.png  Einkaufszentrum in Sydney

Sweden.png  Souveniraffär i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Souvenir shop in Sydney

tysklands-flagga.png  Souvenir Laden in Sydney

Sweden.png  Tvåmastad segelkatamaran i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Two-masted sailing catamaran in the harbour

tysklands-flagga.png  Zwei-Mast Segelkatamaran in dem Hafen

Sweden.png  Operahuset från havet

storbritanniens-flagga.png  The Opera house from the sea

tysklands-flagga.png  Das Operahaus von dem Meer

Sweden.png  Sydney Harbour Bridge byggd 1932 som är 1.149 meter lång 

storbritanniens-flagga.png  Sydney Harbour Bridge built 1932 which is 1.149 meter long 

tysklands-flagga.png  Sydney Harbour Bridge gebaut 1932 die 1.149 Meter lang ist 

Sweden.png  Promenadstråk mot Operahuset

storbritanniens-flagga.png  Promenade to the Opera house

tysklands-flagga.png  Promenade zu dem Opernhaus

Sweden.png  Trappan upp till Operahuset

storbritanniens-flagga.png  Stairs up to the Opera house

tysklands-flagga.png  Treppen rauf zu dem Opernhaus

Sweden.png  Tak på Operahuset

storbritanniens-flagga.png  Roofs of the Opera house

tysklands-flagga.png  Dächer von dem Opernhaus

Sweden.png  Mycket modern arkitektur

storbritanniens-flagga.png  Very modern architecture

tysklands-flagga.png  Sehr moderne Architektur

Sweden.png  Utsikt mot Sydney från Operahuset

storbritanniens-flagga.png  View to Sydney from the Opera house

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Sydney von dem Opernhaus

Sweden.png  Utsikt över Port Jackson mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  View over Port Jackson to Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht über Port Jackson nach Sydney

Sweden.png  Segelkatamaran framför Sydney Harbour Bridge

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran in front of Sydney Harbour Bridge

tysklands-flagga.png  Segel Katamaran vor Sydney Harbour Bridge

Sweden.png  Två av operahusets tak

storbritanniens-flagga.png  Two of the roofs of the Opera house

tysklands-flagga.png  Zwei der Dächer des Opernhaus

Sweden.png  Utsikt vid promenad genom Operahusets tak

storbritanniens-flagga.png  View at a walk through the roofs of the Opera house

tysklands-flagga.png  Aussicht bei einem Spaziergang durch die Dächer des Opernhaus

Sweden.png  Utsikt från Operahuset mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  View from the Opera house to Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Opernhaus nach Sydney

Sweden.png  Två av Operahusets takbågar

storbritanniens-flagga.png  Two roof archs of the Opera house 

tysklands-flagga.png  Zwei Dachbogen von dem Opernhaus

Sweden.png  Fantastisk skapelse

storbritanniens-flagga.png  Fantastic creation

tysklands-flagga.png  Phantastische Schöpfung

Sweden.png  Livlig båttrafik i Sydney´s hamn 

storbritanniens-flagga.png  Lively boat traffic in the harbour of Sydney

tysklands-flagga.png  Lebhafter Schiffsverkehr in dem Hafen von Sydney

Sweden.png  Parkförvaltningens snickare i arbete

storbritanniens-flagga.png  The carpenters of the parking adminstration at work

tysklands-flagga.png  Die Tischler der Parkverwaltung bei der Arbeit

Sweden.png  Gatukonstnär

storbritanniens-flagga.png  Street artist

tysklands-flagga.png  Strassenkünstler

Sweden.png  Den tvåmastade segel katamaranen "Aussie" i Sydney som jag åkte på utflykt med

storbritanniens-flagga.png  The two-masted sailing catamaran "Aussie" in Sydney with which I did make an excursion

tysklands-flagga.png  Der Zwei-Mast-Segel Katamaran "Aussie" mit dem ich in Sydney einen Ausflug gemacht habe

Sweden.png  Utsikt mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  View to Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Sydney

Sweden.png  Varmt sommarväder i december månad

storbritanniens-flagga.png  Warm summer weather in the month of December

tysklands-flagga.png  Warmes Sommerwetter im Dezember Monat

Sweden.png  Båttrafik utanför Sydney 

storbritanniens-flagga.png  Boat traffic outside Sydney

tysklands-flagga.png  Schiffsverkehr ausserhalb von Sydney

Sweden.png  Utsikt mot Fort Denison och Sydney

storbritanniens-flagga.png  View to Fort Denison and Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Fort Denison und Sydney

Sweden.png  Utsikt mot en kaj i Sydney

storbritanniens-flagga.png  View to a quay in Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Kai in Sydney

Sweden.png  Kontorsbyggnad vid denna kaj 

storbritanniens-flagga.png  Office building at this quay

tysklands-flagga.png  Bürogebäude an diesem Kai 

Sweden.png  Sydney från havet

storbritanniens-flagga.png  Sydney from the sea

tysklands-flagga.png  Sydney von dem Meer

Sweden.png  Modern villa

storbritanniens-flagga.png  Modern house

tysklands-flagga.png  Modernes Haus

Sweden.png  Clark Island utanför Sydney

storbritanniens-flagga.png  Clark Island outside Sydney

tysklands-flagga.png  Clark Island ausserhalb von Sydney

Sweden.png  Det moderna Sydney

storbritanniens-flagga.png  The modern Sydney

tysklands-flagga.png  Das moderne Sydney

Sweden.png  Hus med havsutsikt

storbritanniens-flagga.png  Houses with view to the sea

tysklands-flagga.png  Häuser mit Aussicht auf das Meer

Sweden.png  Villa i Sydney

storbritanniens-flagga.png  House in Sydney

tysklands-flagga.png  Haus in Sydney

Sweden.png  Hus i engelsk stil

storbritanniens-flagga.png  House in English style

tysklands-flagga.png  Haus im englischen Stil

Sweden.png  Ombord på den två mastade segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  On board of the two-masted sailing catamaran

tysklands-flagga.png  An Bord auf dem Zwei-Mast Segelkatamaran

Sweden.png  De två masterna på katamaranen

storbritanniens-flagga.png  The two masts of the catamaran

tysklands-flagga.png  Die zwei Mäste des Katamaran

Sweden.png  Moderna hus i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Modern houses in Sydney

tysklands-flagga.png  Moderne Häuser in Sydney

Sweden.png  Villor vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Houses at the coast 

tysklands-flagga.png  Häuser an der Küste

Sweden.png  Lägenheter med havsutsikt

storbritanniens-flagga.png  Apartments with sea view

tysklands-flagga.png  Wohnungen mit Aussicht über das Meer

Sweden.png  Moderna lägenheter

storbritanniens-flagga.png  Modern apartments

tysklands-flagga.png  Moderne Wohnungen

Sweden.png  Mycket grönt i Sydney

storbritanniens-flagga.png  A lot of green in Sydney

tysklands-flagga.png  Viel Grün in Sydney

Sweden.png  Segelbåtar framför husen

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats in front of the houses

tysklands-flagga.png  Segelboote vor den Häuser

Sweden.png  Lägenheter på en udde i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Apartments on a cape in Sydney

tysklands-flagga.png  Wohnungen auf einer Landzunge in Sydney

Sweden.png  Shark Island utanför Sydney

storbritanniens-flagga.png  Shark Island outside Sydney

tysklands-flagga.png  Shark Island ausserhalb von Sydney

Sweden.png  Lägenheter vid havet

storbritanniens-flagga.png  Apartments at the sea

tysklands-flagga.png  Wohnungen am Meer

Sweden.png  Strand i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Beach in Sydney

tysklands-flagga.png  Strand in Sydney

Sweden.png  Utsikt mot andra sidan av viken Port Jackson där Sydney ligger

storbritanniens-flagga.png  View to the other side of the bay Port Jackson where Sydney lies

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der anderen Seite von der Bucht Port Jackson wo Sydney liegt

Sweden.png  Villa i underbar natur

storbritanniens-flagga.png  House in a wonderful nature

tysklands-flagga.png  Haus in einer wunderbaren Natur

Sweden.png  Sydney från havet

storbritanniens-flagga.png  Sydney from the sea

tysklands-flagga.png  Sydney von dem Meer

Sweden.png  Badstrand i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Beach in Sydney

tysklands-flagga.png  Badestrand in Sydney

Sweden.png  Klippor vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Rocks at the coast

tysklands-flagga.png  Klippen an der Küste

Sweden.png  Mycket grönt vid stranden

storbritanniens-flagga.png  A lot of green at the beach

tysklands-flagga.png  Viel Grün am Strand

Sweden.png  Segelkatamaran

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Segel Katamaran

Sweden.png  Tvåmastad segelkatamaran

storbritanniens-flagga.png  Two-masted sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Zwei-Mast-Segel Katamaran

Sweden.png  Perfekt sommarstuga

storbritanniens-flagga.png  Perfect summer-house

tysklands-flagga.png  Perfektes Sommerhaus

Sweden.png  Panorama av Sydney

storbritanniens-flagga.png  Panorama of Sydney

tysklands-flagga.png  Panorama von Sydney

Sweden.png  Det moderna Sydney

storbritanniens-flagga.png  The modern Sydney

tysklands-flagga.png  Das moderne Sydney

Sweden.png  Fort Denison utanför Sydney

storbritanniens-flagga.png  Fort Denison outside Sydney

tysklands-flagga.png  Fort Denison ausserhalb von Sydney

Sweden.png  Sidney med Operahuset

storbritanniens-flagga.png  Sidney with the Opera house

tysklands-flagga.png  Sidney mit dem Opernhaus

Sweden.png  Operahuset i Sydney

storbritanniens-flagga.png  The Opera house in Sydney

tysklands-flagga.png  Das Opernhaus in Sydney

Sweden.png  Sydney Harbour Bridge

storbritanniens-flagga.png  Sydney Harbour Bridge

tysklands-flagga.png  Sydney Harbour Bridge

Sweden.png  Vy mot brofästet

storbritanniens-flagga.png  View to the bridge-abutment

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Brücken Widerlage

Sweden.png  Skyskrapor i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Sydney

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Sydney

Sweden.png  Luna Park i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Luna Park in Sydney

tysklands-flagga.png  Luna Park in Sydney

Sweden.png  Anläggningsbrygga vid Luna Park

storbritanniens-flagga.png  Boat dock at Luna Park

tysklands-flagga.png  Bootsanlegestelle bei Luna Park

Sweden.png  Utsikt mot Sydney

storbritanniens-flagga.png  View to Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Sydney

Sweden.png  Operahuset

storbritanniens-flagga.png  The Opera house

tysklands-flagga.png  Das Opera Haus

Sweden.png  Ombord på den tvåmastade segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  On board of the two-masted sailing catamaran

tysklands-flagga.png  An Bord auf dem Zwei-Mast Segelkatamaran

Sweden.png  Campbell Storehouses i hamnen av Sidney

storbritanniens-flagga.png  Campbell Storehouses in the harbour of Sydney

tysklands-flagga.png  Campbell Storehouses in dem Hafen von Sydney

Sweden.png  Moderna hus i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Modern houses in the harbour

tysklands-flagga.png  Moderne Häuser in dem Hafen

Sweden.png  Sydney Harbour Bridge

storbritanniens-flagga.png  Sydney Harbour Bridge

tysklands-flagga.png  Sydney Harbour Bridge

Sweden.png  Operahuset från havet

storbritanniens-flagga.png  The Opera house from the sea

tysklands-flagga.png  Das Opernhaus von dem Meer 

Sweden.png  Det moderna Sydney

storbritanniens-flagga.png  The modern Sydney

tysklands-flagga.png  Das moderne Sydney

Sweden.png  Katamaraner vid kajen

storbritanniens-flagga.png  Catamarans at the quay

tysklands-flagga.png  Katamarane an dem Kai

Sweden.png  Den tvåmastade segelkatamaranen "Aussie" jag åkte på utflykt med 

storbritanniens-flagga.png  The two-masted sailing catamaran "Aussie" I went on excursion with

tysklands-flagga.png  Der Zwei-Mast Segelkatamaran "Aussie" mit dem ich einen Ausflug gemacht habe

Sweden.png  Vy mot hjulångare, segelkatamaran och passagerar katamaran vid kajen i Sydneys hamn

storbritanniens-flagga.png  View to paddle steamer, saling catamaran and passanger catamaran at the quay in the harbour of Sydney

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Raddampfer, Segelkatamaran und Passagierkatamaran an dem Kai in dem Hafen von Sydney

Sweden.png  Krog i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Pub in Sydney

tysklands-flagga.png  Kneipe in Sydney

Sweden.png  Japansk sushi restaurang

storbritanniens-flagga.png  Japanese Sushi restaurant

tysklands-flagga.png  Japanisches Sushi Restaurant

Sweden.png  Aboriginal vid en restaurang i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Aboriginal at a restaurant in Sydney

tysklands-flagga.png  Aboriginal bei einem Restaurant in Sydney

Sweden.png  Christal Palace i Sydney

storbritanniens-flagga.png  Christal Palace in Sydney

tysklands-flagga.png  Christal Palace in Sydney