Peking, 31 maj - 3 juni, 2005.

Sweden.png  Att komma till Peking med 13 miljoner invånare var mäktigt då det här finns mycket histora samt gamla byggnader från de kinesiska dynastierna. Bilarna på vägarna var ofta äldre och byggda på enkelt och sparsamt vis. Människorna i Kina var alla mycket trevliga och hjälpsamma. Redan på min första hela dag i Peking kunde jag följa med på en guidad resa till den Kinesiska Muren. Det var mycket imponerande att se och gå på detta över 21.000 km långa byggnadsverk.

storbritanniens-flagga.png  Coming to Peking with 13 million inhabitants was mighty as this town has a lot of history and old buildings from the Chinese dynasties. The cars on the roads often where older and built in a simple and sparing way. The people in China were all very nice and helpful. Already on my first full day in Peking I could travel with a guided tour to the Great Wall of China. It was very impressing to see and walk on this over 21.000 kilometer long construction.

tysklands-flagga.png  Nach Peking zu kommen mir 13 Millionen Einwohner war mächtig da es hier so viele Geschichte und alte Bauwerke von den chinesischen Dynastien gibt. Die Autos auf den Strassen waren öfter älter und auf eine einfache und sparsame Art gebaut. Die Menschen in China waren alle sehr nett und hilfsbereit. Schon am ersten ganzen Tag in Peking konnte ich auf eine geführte Reise zu der Chinesischen Mauer reisen. Es war sehr beeindruckend dieses über 21.000 km lange Bauwerk zu sehen und darauf zu laufen.

sveriges-flagga.png  Hotellet Novotel Xianpiau byggt 1954 med 700 rum jag bor på i centrum av Peking

storbritanniens-flagga.png  The hotel Novotel Xianpiau built 1954 with 700 rooms I stay at in the centre of Peking

tysklands-flagga.png  Das Hotel Novotel Xianpiau gebaut 1954 mitt 700 Zimmern in dem ich in dem Zentrum von Peking wohne

Sweden.png  Kinesiska regeringens byggnad

storbritanniens-flagga.png  The Chinese government building

tysklands-flagga.png  Das Regierungsgebäude der chinesischen Regierung

sveriges-flagga.png  Park framför Folkets stora kongresshall byggt 1958 - 1959

storbritanniens-flagga.png  Park in front of the Great Hall of the People built 1958 - 1959

tysklands-flagga.png  Park vor der Grossen Kongresshalle des Volkes gebaut 1958 - 1959

sveriges-flagga.png  Zhengyang Men med ett museum över Pekings historia

storbritanniens-flagga.png  Zhengyang Men with a museum of the history of Peking

tysklands-flagga.png  Zhengyang Men mit einem Museum über die Geschichte von Peking

sveriges-flagga.png  Monument som visar kommunistiska revoltionära hjältar framför Mao´s Mausoleum på Tian´an Men torget

storbritanniens-flagga.png  Monument showing communistic revolutionary heroes in front of Mao´s Mausoleum on Tian´an Men Square

tysklands-flagga.png  Monument das kommunistische revoltionäre Helden vor Mao´s Mausoleum auf dem Tian´an Men Markt zeigt

sveriges-flagga.png  Torget framför Folkets stora Kongresshall med ett Monument för folkets hjältar

storbritanniens-flagga.png  The Square in front of the Great Hall of the People with a Monument to the People´s Heroes

tysklands-flagga.png  Der Platz vor der Grossen Kongresshalle des Volkes mit einem Denkmal für die Helden des Volkes

sveriges-flagga.png  Kinas Nationalmuseum byggt 1959

storbritanniens-flagga.png  The National Museum of China built 1959

tysklands-flagga.png  Das National Museum von China gebaut 1959

sveriges-flagga.png  Tian´an Men torget

storbritanniens-flagga.png  The Tian´an Men Square

tysklands-flagga.png  Der Tian´an Men Platz

sveriges-flagga.png  Jag på Tian´an Men torget

storbritanniens-flagga.png  I on the Tian´an Men Square

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Tian´an Men Platz

sveriges-flagga.png  Framför Tian´an Men där Mao Zedong den 1 oktober 1949 lät grunda Folkrepubliken Kina

storbritanniens-flagga.png  In front of Tian´an Men where Mao Zedong the 1st of October 1949 let found The Peoples Republic of China

tysklands-flagga.png  Vor Tian´an Men wo Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China gründen liess

sveriges-flagga.png  Baksidan av Tian´an Men

storbritanniens-flagga.png  The backside of Tian´an Men

tysklands-flagga.png  Die Rückseite von Tian´an Men

sveriges-flagga.png  På väg in i den Förbjudna Staden byggd 1406 - 1420 under Ming dynastin 1368 - 1644

storbritanniens-flagga.png  On the way in to the Forbidden City built 1406 - 1420 during the Ming Dynasty 1368 - 1644

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg in die Verbotene Stadt gebaut 1406 - 1420 während der Ming Dynastie 1368 - 1644

sveriges-flagga.png  Wu Men med fem öppningar är den största porten och viktigaste ingången till den Förbjudna Staden som har en yta på 960 x 754 meter

storbritanniens-flagga.png  The Meridian Gate with five openings is the largest gate and main entrance of the Forbidden City which has an area of 960 x 754 meter

tysklands-flagga.png  Der Wu Men mit fünf Öffnungen ist das grösste Tor und der Haupteingang zu der Verbotenen Stadt die eine Fläche von 960 x 754 Meter hat

sveriges-flagga.png  Hall för bevarande av harmonin i den Förbjudna Staden 

storbritanniens-flagga.png  Hall of Preserving Harmony in the Forbidden City 

tysklands-flagga.png  Halle zu Bewahrung der Harmonie in der Verbotenen Stadt 

sveriges-flagga.png  Kinesiskt skyddande lejon av brons från Ming dynastin

storbritanniens-flagga.png  Chinese protective lion of bronze from the Ming dynasty

tysklands-flagga.png  Chinesischer schützender Löwe aus Bronze von der Ming Dynastie

sveriges-flagga.png  Turister framför detta skyddande lejon

storbritanniens-flagga.png  Tourists in front of this protective lion

tysklands-flagga.png  Touristen vor diesem schützenden Löwen

sveriges-flagga.png  Hall för bevarande av harmonin och hall för mellersta harmoni

storbritanniens-flagga.png  Hall of Preserving Harmony and Hall of Middle Harmony

tysklands-flagga.png  Halle zu Bewahrung der Harmonie und Halle zu der mittleren Harmonie

sveriges-flagga.png  Hall för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Halle zu der höchsten Harmonie

sveriges-flagga.png  Praktfull tron i hallen för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  Magnificent throne in the Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Prachtvoller Thron in der Halle zu höchster Harmonie

sveriges-flagga.png  Utsikt från hallen för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  View from the Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Halle zu höchster Harmonie

sveriges-flagga.png  Utsikt mot öppen plats i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  View to open place in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Aussicht zu offenem Platz in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Utsikt mot höger från hallen för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  View to the right from the Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Aussicht nach rechts von der Halle zu höchster Harmonie

sveriges-flagga.png  Utsikt mot vänster från hallen för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  View to the left from the Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Aussicht nach links von der Halle zu höchster Harmonie

sveriges-flagga.png  Ytterligare en praktfull tron i hallen för högsta harmoni

storbritanniens-flagga.png  Another magnificent throne in the Hall of Supreme Harmony

tysklands-flagga.png  Noch ein prachtvoller Thron in der Halle zu höchster Harmonie

sveriges-flagga.png  Denna tron sedd från sidan

storbritanniens-flagga.png  This throne seen from the side 

tysklands-flagga.png  Dieser Thron von der Seite gesehen

sveriges-flagga.png  Ytterligare två hallar inom den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Another two Halls in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Zwei weitere Hallen in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Rik utsmyckad Hall i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Richly decorated Hall in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Reich ausgeschmückte Halle in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Stor kittel av mässing med två lejonhuvud handtag för att släcka bränder med vatten

storbritanniens-flagga.png  Large cauldron of brass with two lionhead handles to extinguish fires with water

tysklands-flagga.png  Grosser Kessel aus Messing mit zwei Löwenkopf Griffen um Feuer mit Wasser zu löschen

sveriges-flagga.png  Informationstavla i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Information table in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Informationstafel in der Verbotenen Stadt 

sveriges-flagga.png  Allting renoveras inför de Olympiska Spelen 2008

storbritanniens-flagga.png  Everything is renovated for the Olympic Games 2008

tysklands-flagga.png  Alles wird renoviert für die Olympischen Spiele 2008

sveriges-flagga.png  Rökelse brännare av brons

storbritanniens-flagga.png  License burner of bronze

tysklands-flagga.png  Weihrauchbrenner aus Bronze

sveriges-flagga.png  Skulpturer på drakar på ett tak för att skydda byggnaden mot eld och onda andar

storbritanniens-flagga.png  Sculptures of dragons on a roof to protect the building against fire and evil spirits

tysklands-flagga.png  Skulpturen von Drachen auf einem Dach um das Gebäude gegen Feuer und böse Geister zu schützen

sveriges-flagga.png  Träd i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Trees in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Bäume in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Gränd i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Alley in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Gasse in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Öppen plats i den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Open space area in the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Offener Platz in der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Vakttorn kring den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  Guard Tower around the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Wachturm um die Verbotene Stadt

sveriges-flagga.png  Porten för gudomlig makt vid vägen ut ur den Förbjudna Staden

storbritanniens-flagga.png  The Gate of Devine Might at the way out of the Forbidden City

tysklands-flagga.png  Das Tor zu Göttlicher Macht auf dem Weg aus der Verbotenen Stadt

sveriges-flagga.png  Vallgrav kring den Förbjudna Staden som är 3.800 meter lång och 52 meter bred 

storbritanniens-flagga.png  Moat around the Forbidden City which is 3.800 meter long and 52 meter wide  

tysklands-flagga.png  Wallgraben um die Verbotene Stadt der 3.800 Meter lang und 52 Meter breit ist

sveriges-flagga.png  Ingång till utställningen av jade skulpturer

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the exhibition of sculptures of jade

tysklands-flagga.png  Eingang zu der Ausstellung über Skulpturen aus Jade

sveriges-flagga.png  Skulpturer i Pekings jade fabrik

storbritanniens-flagga.png  Sculptures in the jade company of Peking

tysklands-flagga.png  Skulpturen in der Jadefabrik von Peking

sveriges-flagga.png  Segelfartyg av jade

storbritanniens-flagga.png  Sailingship of jade

tysklands-flagga.png  Segelschiff aus Jade

sveriges-flagga.png  Skulpturer av jade på ett bord

storbritanniens-flagga.png  Sculptures of jade on a table

tysklands-flagga.png  Skulpturen aus Jade auf einem Tisch

sveriges-flagga.png  Väldiga skulpturer av jade 

storbritanniens-flagga.png  Huge sculptures of jade

tysklands-flagga.png  Gewaltige Skulpturen aus Jade

sveriges-flagga.png  Fem olika kulor av jade i en

storbritanniens-flagga.png  Five different marbles of jade in one

tysklands-flagga.png  Fünf verschiedene Kugeln aus Jade in einer

sveriges-flagga.png  Lejon av jade

storbritanniens-flagga.png  Lions of jade

tysklands-flagga.png  Löwen aus Jade

sveriges-flagga.png  Stort lejon av jade 

storbritanniens-flagga.png  Large lion of jade

tysklands-flagga.png  Grosser Löwe aus Jade

sveriges-flagga.png  Detta lejon av jade från andra sidan       

storbritanniens-flagga.png  This lion of jade from the other side         

tysklands-flagga.png  Dieser Löwe aus Jade von der anderen Seite

sveriges-flagga.png  Tillverkning av kula i jade fabriken

storbritanniens-flagga.png  Manufacturing of a marble in the jade factory

tysklands-flagga.png  Herstellung von einer Kugel in der Jade Fabrik

sveriges-flagga.png  Tillverkning av Budda staty

storbritanniens-flagga.png  Manufacturing of a statue of Buddha

tysklands-flagga.png  Herstellung von einer Statue von Buddha

sveriges-flagga.png  Målning av krukor

storbritanniens-flagga.png  Painting of pots

tysklands-flagga.png  Malen von Töpfen

sveriges-flagga.png  Inskription på krukor

storbritanniens-flagga.png  Inscription on pots 

tysklands-flagga.png  Inschrift auf Töpfen

sveriges-flagga.png  Målning av bilder på krukor

storbritanniens-flagga.png  Painting of pictures on pots

tysklands-flagga.png  Malen von Bilder auf Töpfe

sveriges-flagga.png  Målning av drakar på större kruka

storbritanniens-flagga.png  Painting of dragons on a larger pot

tysklands-flagga.png  Malen von Drachen auf einem grösseren Topf 

sveriges-flagga.png  Svarvning av skulptur av jade

storbritanniens-flagga.png  Turning of a sculpture of jade

tysklands-flagga.png  Drechseln von einer Skulptur aus Jade

sveriges-flagga.png  Öppen eld i jade fabriken

storbritanniens-flagga.png  Open fire in the jade factory

tysklands-flagga.png  Offenes Feuer in der Jade Fabrik

sveriges-flagga.png  Souvenir butiken i jade fabriken

storbritanniens-flagga.png  The souvenir shop in the jade company

tysklands-flagga.png  Das Souvenir Geschäft in der Jade Fabrik

sveriges-flagga.png  Stort lejon av jade

storbritanniens-flagga.png  Large lion of jade

tysklands-flagga.png  Grosser Löwe aus Jade

sveriges-flagga.png  Knytning av matta på fabriken

storbritanniens-flagga.png  Knotting of a carpet in the factory

tysklands-flagga.png  Knüpfen eines Teppich in der Fabrik

sveriges-flagga.png  Skulpturer av jade 

storbritanniens-flagga.png  Sculptures of jade

tysklands-flagga.png  Skulpturen aus Jade

sveriges-flagga.png  Skulpturer i jade fabriken

storbritanniens-flagga.png  Sculptures in the jade company

tysklands-flagga.png  Skulpturen in der Jade Fabrik

sveriges-flagga.png  Hästar av jade

storbritanniens-flagga.png  Horses of jade

tysklands-flagga.png  Pferde aus Jade

sveriges-flagga.png  Bergstoppar utanför Peking vid den Kinesiska Muren 

storbritanniens-flagga.png  Mountain peaks outside of Peking at the Great Wall of China

tysklands-flagga.png  Berggipfel ausserhalb von Peking bei der Chinesischen Mauer 

sveriges-flagga.png  Port av Kinesiska Muren byggd 1505 vid Badaling

storbritanniens-flagga.png  Gateway of the Great Wall of China built 1505 at Badaling

tysklands-flagga.png  Tor von der Chinesischen Mauer gebaut 1505 bei Badaling

sveriges-flagga.png  Turister på Kinesiska Muren vid Badaling 80 km norr om Peking

storbritanniens-flagga.png  Tourists on the Great Wall of China at Badaling 80 km north of Peking

tysklands-flagga.png  Touristen auf der Chinesischen Mauer bei Badaling 80 km nördlich von Peking

sveriges-flagga.png  Jag på den 21.196 km långa Kinesiska Muren

storbritanniens-flagga.png  I on the 21.196 km long Great Wall of China

tysklands-flagga.png  Ich auf der 21.196 km langen Chinesischen Mauer

sveriges-flagga.png  Ett gigantiskt byggnadsverk byggt från 770 f. Kr. till 1644

storbritanniens-flagga.png  A gigantic construction built from 770 BCE to 1644

tysklands-flagga.png  Ein gigantisches Bauwerk gebaut von 770 v. Chr bis 1644 

sveriges-flagga.png  Kinesiska Muren slingrar sig högt uppe på topparna av bergen

storbritanniens-flagga.png  The Great Wall of China winds high up on the peaks of the mountains

tysklands-flagga.png  Die Chinesische Mauer windet sich hoch oben auf den Gipfeln der Berge

sveriges-flagga.png  Turister går på den branta Kinesiska Muren

storbritanniens-flagga.png  Tourists walk on the steep Great Wall of China

tysklands-flagga.png  Touristen laufen auf der steilen Chinesischen Mauer

sveriges-flagga.png  Utsikt från Kinesiska Muren

storbritanniens-flagga.png  View from the Great Wall of China

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Chinesischen Mauer

sveriges-flagga.png  Kinesiska Muren och dess vakttorn slingrar sig längst upp på bergstopparna

storbritanniens-flagga.png  The Great Wall of China and its Guard Towers winds up on the top of the mountain peaks 

tysklands-flagga.png  Die Chinesische Mauer und dessen Wachtürme windet sich ganz oben auf den Berggipfeln

sveriges-flagga.png  Bergigt område längs Kinesiska Muren vid Badaling

storbritanniens-flagga.png  Mountainous area along the Great Wall of China at Badaling

tysklands-flagga.png  Bergiges Gebiet entlang der Chinesischen Mauer bei Badaling

 

sveriges-flagga.png  Genom dalen går Badaling motorvägen till Peking

storbritanniens-flagga.png  Through the valley the Badaling highway goes to Peking

tysklands-flagga.png  Durch das Tal geht die Badaling Autobahn nach Peking

sveriges-flagga.png  Bergstopp och åter bergstopp 

storbritanniens-flagga.png  Mountain peak and again a mountain peak

tysklands-flagga.png  Berggipfel und wieder ein Berggipfel

sveriges-flagga.png  Tar det aldrig slut ?

storbritanniens-flagga.png  Does it never end ?

tysklands-flagga.png  Hört es nie auf ?

sveriges-flagga.png  Jag på Kinesiska Muren vid Badaling

storbritanniens-flagga.png  I on the Great Wall of China at Badaling

tysklands-flagga.png  Ich auf der Chinesischen Mauer bei Badaling

sveriges-flagga.png  Jag på Kinesiska Muren med bergstoppar bakom mig

storbritanniens-flagga.png  I on the Great Wall of China with mountain peaks behind me

tysklands-flagga.png  Ich auf der Chinesischen Mauer mit Berggipfeln hinter mir

sveriges-flagga.png  Högt uppe i bergen slingrar sig Kinesiska Muren fram

storbritanniens-flagga.png  High up in the mountains the Great Wall of China winds forward

tysklands-flagga.png  Hoch oben in den Bergen windet sich die chinesische Mauer vorwärts

sveriges-flagga.png  Det sluttar även brant nedåt

storbritanniens-flagga.png  It even is sloping steep down

tysklands-flagga.png  Es geht auch steil runter

sveriges-flagga.png  I souvenirbutiken vid Badaling

storbritanniens-flagga.png  In the souvenir shop at Badaling

tysklands-flagga.png  In dem Souvenirladen bei Badaling

sveriges-flagga.png  Allt är tillverkat av jade

storbritanniens-flagga.png  Everything is made of jade

tysklands-flagga.png  Alles ist aus Jade hergestellt

sveriges-flagga.png  Sittgrupp av jade

storbritanniens-flagga.png  Seating area of jade

tysklands-flagga.png  Sitzecke aus Jade

sveriges-flagga.png  Örn av jade

storbritanniens-flagga.png  Eagle of jade

tysklands-flagga.png  Adler aus Jade

sveriges-flagga.png  Bergstoppar på vägen hem

storbritanniens-flagga.png  Mountain peaks on the way home

tysklands-flagga.png  Berggipfel auf dem Weg nach Hause

sveriges-flagga.png  Lastbil på andra sidan av Badaling motorvägen

storbritanniens-flagga.png  Lorry on the other side of the Badaling highway

tysklands-flagga.png  Lastauto auf der anderen Seite der Badaling Autobahn

sveriges-flagga.png  Badaling motorvägen är fyrfilig

storbritanniens-flagga.png  The Badaling highway has four lanes

tysklands-flagga.png  Die Badaling Autobahn ist vierspurig

sveriges-flagga.png  Trafik i centrum av Peking

storbritanniens-flagga.png  Traffic in the centre of Peking

tysklands-flagga.png  Verkehr in dem Zentrum von Peking

sveriges-flagga.png  Liten trehjulig taxi med hytt för en passagerare i Peking

storbritanniens-flagga.png  Tiny trike taxi with cab for one passenger in Peking

tysklands-flagga.png  Kleines dreirädiges Taxi mit Kabine für einen Passagier in Peking

sveriges-flagga.png  Flygplatsen i Peking

storbritanniens-flagga.png  The airport of Peking

tysklands-flagga.png  Der Flugplatz in Peking

sveriges-flagga.png  Utsikt över flygplatsen

storbritanniens-flagga.png  View over the airport

tysklands-flagga.png  Aussicht über den Flugplatz