Moskva, 23 - 26 maj, 2005.

Sweden.png  Moskva med 11,5 miljoner invånare ligger centralt i den europeiska delen av Ryssland vid floden Moskva. Där blev jag imponerad av alla de sevärdheter som finns att se i denna stad. Detta överträffade till och med det jag fick se i den näst största staden i Ryssland S:t Petersburg som jag redan besökte 1983 då denna stad fortfarande hette Leningrad.

storbritanniens-flagga.png  Moscow with 11,5 million people lies in the centre of the European part of Russia at the river Moscow. There I was impressed of all the sights which can be seen in this town. This surpassed even the sights I saw in Russias second largest town S:t Petersburg which I already visited 1983 when this town still was called Leningrad.

tysklands-flagga.png  Moskau mit 11,5 Millionen Einwohner liegt in der Mitte von dem europäischen Teil von Russland an dem Fluss Moskau. Dort war ich erstaunt über die vielen Sehenswürdigkeiten die es in dieser Stadt zu sehen gibt. Das übertraf sogar die Sehenswürdigkeiten die ich in Russlands zweitgrösster Stadt S:t Petersburg 1983 gesehen habe als diese Stadt noch Leningrad hiess.  

Sweden.png  Hotel Ukraina byggt 1957 med 497 rum och 38 sviter som jag bor på i Moskva

storbritanniens-flagga.png  Hotel Ukraina built 1957 with 497 rooms and 38 suites at which I stay in Moscow

tyskland.png  Hotel Ukraina gebaut 1957 mit 497 Zimmern und 38 Suiten in dem ich in Moskau wohne

 

Sweden.png  Tornet på detta 206 meter höga hotell

storbritanniens-flagga.png  The tower of this 206 meter high hotel

tyskland.png  Der Turm von diesem 206 Meter hohen Hotel

Sweden.png  Musikgrupp i foajén på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Music group in the foyer of this hotel

tyskland.png  Musik Gruppe in dem Foyer von diesem Hotel

Sweden.png  Utsmyckning på detta hotells tak

storbritanniens-flagga.png  Adornments on this hotels roof

tyskland.png  Ausschmückung auf dem Dach von diesem Hotel

Sweden.png  Utsikt från observations däcket högst upp på hotellet på 33:e våningen

storbritanniens-flagga.png  View from the observation desk on the top of this hotel on the 33rd floor

tyskland.png  Aussicht von der Aussichtsplattform ganz oben von diesem Hotel auf dem 33. Stock

Sweden.png  Utsikt åt ett annat håll

storbritanniens-flagga.png  View to another direction

tyskland.png  Aussicht in eine andere Richtung

 

 

Sweden.png  Ytterligare åt ett håll

storbritanniens-flagga.png  To further a direction

tyskland.png  In eine weitere Richtung

Sweden.png  Utsikt mot floden Moskva

storbritanniens-flagga.png  View to the river Moscow

tyskland.png  Aussicht zu dem Fluss Moskau

  Utsikt mot Vita huset i Moskva som byggdes 1965 - 1981

storbritanniens-flagga.png  View to the White House in Moscow which was built 1965 - 1981 

tyskland.png  Aussicht zu dem Weissen Haus in Moskau welches 1965 - 1981 gebaut wurde

 

Sweden.png  Utsikt mot byggnad med ljusreklam

storbritanniens-flagga.png  View to building with electric sign advertisement

tyskland.png  Aussicht zu Gebäude mit Lichtreklame

Sweden.png  Vy över Moskva

storbritanniens-flagga.png  View over Moscow

tyskland.png  Aussicht über Moskau

Sweden.png  Utsikt åt ett annat håll

storbritanniens-flagga.png  View to another direction

tyskland.png  Aussicht in eine andere Richtung

Sweden.png  Floden Moskva som är 502 km lång

storbritanniens-flagga.png  The river Moscow which is 502 km long

tysklands-flagga.png  Der Fluss Moskau der 502 km lang ist

 

 

 

 

Sweden.png  Utsikt åt ytterligare ett håll

storbritanniens-flagga.png  View to further a direction

tysklands-flagga.png  Aussicht in noch eine Richtung

Sweden.png  Utsikt åt ännu ett håll i Moskva

storbritanniens-flagga.png  View to even a more direction in Moscow

tysklands-flagga.png  Aussicht in noch eine andere Richtung in Moskau

Sweden.png  Gångstråk till hotellet Aurora i Moskva

storbritanniens-flagga.png  Walkway to the hotel Aurora in Moscow

tysklands-flagga.png  Gehweg zum Hotel Aurora in Moskau

Sweden.png  Hotell Aurora varifrån den guidade turen avgick

storbritanniens-flagga.png  Hotel Aurora from where the guided tour did start

tysklands-flagga.png  Hotel Aurora von wo die Führung begann

Sweden.png  Bar i trädgården av hotell Aurora i Moskva

storbritanniens-flagga.png  Bar in the garden of hotel Aurora in Moscow

tysklands-flagga.png  Bar in dem Garten von Hotel Aurora in Moskau

Sweden.png  Varuhuset GUM från 1893 vid Röda torget i Moskva

storbritanniens-flagga.png  The department store GUM from 1893 at the Red Square in Moscow

tysklands-flagga.png  Das Warenhaus GUM von 1893 an dem Roten Platz in Moskau

Sweden.png  Historiska museet grundat 1872 och Mausoleumet av Vladimir Lenin (1870 - 1924) till vänster vid Röda torget från 1493

storbritanniens-flagga.png  The Museum of History founded 1872 and the Mausoleum of Vladimir Lenin (1870 - 1924) to the left at the Red Square from 1493

tysklands-flagga.png  Das Museum für Geschichte gegründet 1872 und das Mausoleum von Vladimir Lenin (1870 - 1924) links an dem Roten Platz von 1493

Sweden.png  Vasilijkatedralen vid Röda torget som Ivan den Förskräcklige lät bygga 1555 - 1561

storbritanniens-flagga.png  Saint Basil´s Cathedral at the Red Square which Ivan the Terrible did let build 1555 - 1561

tyskland.png  Die Basilij Kathedrale bei dem Roten Platz die Iwan der Schreckliche 1555 - 1561 bauen liess 

Sweden.png  Turister framför den 65 meter höga Vasilijkatedralen som består av tio torn

storbritanniens-flagga.png  Tourists in front of the 65 meter high Saint Basil´s Cathedral which consists of ten towers

tysklands-flagga.png  Turisten vor der 65 Meter hohen Basilij Kathedrale die aus zehn Türmen besteht

  Vy mot Vasilijkatedralen vid Röda torget

storbritanniens-flagga.png  View to the Saint Basil´s Cathedral at the Red Square

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Basilij Kathedrale an dem Roten Platz

  Vår guide i Moskva framför Vasilijkatedralen

storbritanniens-flagga.png  Our guide in Moscow in front of Saint Basil´s Cathedral 

tysklands-flagga.png  Unser Guide in Moskau vor der Basilij Kathedrale

Sweden.png  Jag på Röda torget framför Vasilijkatedralen

storbritanniens-flagga.png  I on the Red Square in front of Saint Basil´s Cathedral

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Roten Platz vor der Basilij Kathedrale

Sweden.png  Frälsartornet från 1491 vid Kreml som är 71 meter högt

storbritanniens-flagga.png  Spasskaya Tower from 1491 at Kremlin which is 71 meter high

tysklands-flagga.png  Der Erlöserturm von 1491 bei Kreml der 71 Meter hoch ist

Sweden.png  Staty på Prins Dmitry Pozhansky (1577 - 1642) och köpman Kuzma Minin (1570 - 1616)

storbritanniens-flagga.png  Statue of Prince Dmitry Pozhansky (1577 - 1642) and merchant Kuzma Minin (1570 - 1616)

tysklands-flagga.png  Statue von Prins Dmitry Pozhansky (1577 - 1642) und Kaufmann Kuzma Minin (1570 - 1616)

Sweden.png  Hotellet Rossiya i Moskva byggt 1967

storbritanniens-flagga.png  The Hotel Rossiya in Moscow built 1967

tysklands-flagga.png  Das Hotel Rossiya in Moskau gebaut 1967

Sweden.png  Musikkår på Röda torget

storbritanniens-flagga.png  Orchestra on the Red Square

tysklands-flagga.png  Musikkorps auf dem Roten Platz

Sweden.png  Utställning av produkter från internationella företag på Röda torget

storbritanniens-flagga.png  Exhibition of products from international companies on the Red Square

tysklands-flagga.png  Ausstellung von Produkten internationaler Unternehmen auf dem Roten Platz

Sweden.png  Vasilijkatedralen på Röda torget

storbritanniens-flagga.png  Saint Basil´s Cathedral on the Red Square

tysklands-flagga.png  Die Basilij Kathedrale auf dem Roten Platz

Sweden.png  Utsikt från Bolshoy Kamenny bron från 1938 över floden Moskva till Kreml med 20 bevakningstorn

storbritanniens-flagga.png  View from the Bolshoy Kamenny bridge from 1938 over the river Moscow to Kremlin with 20 watch towers

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Bolshoy Kamenny Brücke von 1938 über den Fluss Moskau nach Kreml mit 20 Wachtürmen

Sweden.png  Pushkinmuseet för bildande konst från 1912

storbritanniens-flagga.png  The Pushkin Museum for educational art from 1912

tysklands-flagga.png  Das Pushkin Museum für bildende Kunst von 1912

Sweden.png  Ilya Glazunov´s galleri från 2004

storbritanniens-flagga.png  Ilya Glazunov´s Gallery from 2004

tysklands-flagga.png  Ilya Glazunov´s Gallerie von 2004

Sweden.png  Statyn av tsar Peter den Store (1672 - 1725) byggd 1997 är 98 meter hög

storbritanniens-flagga.png  The Statue of tsar Peter the Great (1672 - 1725) built 1997 is 98 meter high

tysklands-flagga.png  Die Statue von Zar Peter den Grossen (1672 - 1725) gebaut 1997 ist 98 Meter hoch

Sweden.png  Floden Moskva framför det stora Kremlpalatset byggt 1838 - 1849

storbritanniens-flagga.png  The river Moscow in front of the large Kremlin Palace built 1838 - 1849

tysklands-flagga.png  Der Fluss Moskau vor dem grossen Kreml Palast gebaut 1838 - 1849

Sweden.png  Kristus förlossarens katedral byggd 1995 - 2000

storbritanniens-flagga.png  Cathedral of Christ the Saviour built 1995 - 2000

tysklands-flagga.png  Kristus Erlöser Kathedrale gebaut 1995 - 2000

Sweden.png  Jag framför denna 103 meter höga katedral

storbritanniens-flagga.png  I in front of this 103 meter high Cathedral

tysklands-flagga.png  Ich vor dieser 103 Meter hohen Kathedrale

Sweden.png  Katedralen sedd från Volhanka gatan 

storbritanniens-flagga.png  The Cathedral seen from the Volhanka street

tysklands-flagga.png  Die Kathedrale gesehen von der Volhanka Strasse

Sweden.png  Luzhniki Olympiastadion byggd 1956 med 78.360 sittplatser

storbritanniens-flagga.png  Luzhniki Olympic Stadium built 1956 with 78.360 seats

tysklands-flagga.png  Luzhniki Olympia Stadium gebaut 1956 mit 78.360 Sitzplätzen

Sweden.png  Vy över Moskva

storbritanniens-flagga.png  View over Moscow

tysklands-flagga.png  Aussicht über Moskau

Sweden.png  Vy mot floden Moskva 

storbritanniens-flagga.png  View to the river Moscow

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Fluss Moskau

Sweden.png  Vita huset i Moskva från 1981

storbritanniens-flagga.png  The White House in Moscow from 1981

tysklands-flagga.png  Das Weisse Haus in Moskau von 1981

Sweden.png  Staty på den ukrainska poeten Taras Shevchenko som levde 1814 - 1861

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Ukrainian poet Taras Shevchenko who lived 1814 - 1861

tysklands-flagga.png  Statue von dem ukrainischen Dichter Taras Shevchenko der 1814 - 1861 lebte

Sweden.png  Moskvas Stadshus från 1890

storbritanniens-flagga.png  Moscow City Hall from 1890

tysklands-flagga.png  Moskauer Rathaus von 1890

Sweden.png  Staty på Jurij Dolgurukij (1090 - 1157) som grundade Moskva 1147

storbritanniens-flagga.png  Statue of Jurij Dolgurukij (1090 - 1157) who founded Moscow in 1147

tysklands-flagga.png  Statue von Jurij Dolgurukij (1090 - 1157) der Moskau 1147 gegründet hat

Sweden.png  Graven av den okända ryska soldaten vid Kreml muren

storbritanniens-flagga.png  The tomb of the unknown Russian soldier at the Kremlin wall

tysklands-flagga.png  Das Grab des unbekannten russischen Soldaten an der Kreml Mauer

Sweden.png  Kransar som är nedlagda vid den okända ryska soldatens grav vid Kreml muren

storbritanniens-flagga.png  Wreaths laid down at the grave of the unknown Russian soldier at the Kremlin wall

tysklands-flagga.png  Kränze die bei dem Grab des unbekannten russischen Soldaten an der Kreml Mauer niedergelegt sind

Sweden.png  Eviga elden vid den okände ryske soldatens grav vid Kreml muren i Moskva för de soldater som stupade 1941 - 1945

storbritanniens-flagga.png  Eternal fire at the unknown Russian soldiers grave at the Kremlin wall in Moscow for the soldiers who fell 1941 - 1945

tysklands-flagga.png  Ewiges Feuer bei dem Grab des unbekannten russischen Soldaten an der Kreml Mauer in Moskau für die Soldaten die 1941 - 1945 gefallen sind

Sweden.png  Ruin grotta med fyra marmorpelare från 1821 i Alexandrovsky trädgården vid Kreml muren som är 2.235 meter lång och byggdes 1485 - 1495

storbritanniens-flagga.png  Ruin grotto with four marble columns from 1821 in the Alexandrovsky garden at the Kremlin Wall which is 2.235 meter long and was built 1485 - 1495 

tysklands-flagga.png  Ruinen Grotte mit vier Marmorsäulen von 1821 in dem Alexandrovsky Garten an der Kreml Mauer die 2.235 Meter lang ist und 1485 - 1495 gebaut wurde 

 

Sweden.png  Skolbarn i Moskva

storbritanniens-flagga.png  School children in Moscow

tysklands-flagga.png  Schulkinder in Moskau

Sweden.png  Gata till Arsenalen och S:t Nicholas torn

storbritanniens-flagga.png  Street to the Arsenal and St. Nicholas Tower

tysklands-flagga.png  Strasse zu dem Arsenal und St. Nicholas Turm

 

 

 

Sweden.png  Arsenalens södra fasad

storbritanniens-flagga.png  The south facade of the Arsenal

tysklands-flagga.png  Die südliche Fassade von dem Arsenal

Sweden.png  Gata mot Högsta Sovjet byggnaden

storbritanniens-flagga.png  Street to Supreme Soviet building

tysklands-flagga.png  Strasse zu Oberstes Sowjet Gebäude 

 

 

Sweden.png  Högsta Sovjet byggnaden i Kreml från 1934

storbritanniens-flagga.png  Supreme Soviet building in Kremlin from 1934

tysklands-flagga.png  Oberstes Sowjet Gebäude in Kreml von 1934

Sweden.png  Treenighetstornet bredvid Kreml Palatset och Arsenalen

storbritanniens-flagga.png  The Trinity Tower beside the Kremlin Palace and the Arsenal

tysklands-flagga.png  Der Dreieinigkeitsturm neben dem Kreml Palast und dem Arsenal

Sweden.png  Treenighetstornet från 1495 är 80 meter högt

storbritanniens-flagga.png  The Trinity Tower from 1495 is 80 meter high

tysklands-flagga.png  Der Dreieinigkeitsturm von 1495 ist 80 Meter hoch

Sweden.png  Kremls statspalats byggt 1961

storbritanniens-flagga.png  The State Kremlin Palace built 1961

tysklands-flagga.png  Kremls Kongresspalast gebaut 1961

Sweden.png  Gångbro från Kremls statspalats till Patriark Palatset

storbritanniens-flagga.png  Foot bridge from the State Kremlin Palace to the Patriarch´s Palace

tysklands-flagga.png  Fussgängerbrücke von Kremls Kongresspalast zu dem Patriark Palast

Sweden.png  Senatens byggnad och ryske Presidentens arbetsplats byggt 1787

storbritanniens-flagga.png  The Senate building and the Russian Presidents place of work built 1787

tysklands-flagga.png  Das Senatsgebäude und der Arbeitsplatz des russischen Präsidenten gebaut 1787

Sweden.png  Patriarkpalatset byggt 1653 - 1655

storbritanniens-flagga.png  The Patriarch´s Palace built 1653 - 1655

tysklands-flagga.png  Der Patriark Palast gebaut 1653 - 1655

Sweden.png  Marie Himmelfärds Katedralen byggd 1472

storbritanniens-flagga.png  The Assumption Cathedral built 1472

tysklands-flagga.png  Die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale gebaut 1472

Sweden.png  Människor framför Tsarens kanon  

storbritanniens-flagga.png  People in front of the Tsar Cannon 

tysklands-flagga.png  Menschen vor der Zar Kanone

Sweden.png  Tsarens Kanon utanför Kreml från 1586 är 5,34 meter lång och väger 39.312 kg

storbritanniens-flagga.png  The Tsar Cannon outside Kremlin from 1586 is 5,34 meter long and has a weight of 39.312 kg

tysklands-flagga.png  Die Zar Kanone ausserhalb von Kreml von 1586 ist 5,34 Meter lang und wiegt 39.312 Kilo

Sweden.png  Tsarklockan gjuten 1733 - 1735 som väger 201.924 kg är 6,14 meter hög och 6,60 meter bred 

storbritanniens-flagga.png  The Tsar Bell molded 1733 - 1735 with a weight of 201.924 kg meter is 6,14 meter high and 6,60 meter wide

tysklands-flagga.png  Die Zar Glocke gegossen 1733 - 1735 mit einem Gewicht von 201.924 kg ist 6,14 Meter hoch und 6,60 Meter breit 

Sweden.png  Tsarklockan och det 11.500 kg tunga stycke som har fallit av

storbritanniens-flagga.png  The Tsarbell and the 11.500 kg heavy piece which has fallen off

tysklands-flagga.png  Die Zar Glocke und das 11.500 kg schwere Stück was abgefallen ist

Sweden.png  Gata till Presidentens Administrations byggnad och Spasskajatornet

storbritanniens-flagga.png  Street to the Presidential Administration Building and the Spasskaya Tower

tysklands-flagga.png  Strasse zu dem Administrations Gebäude des Präsidenten und dem Spasskaja Turm

Sweden.png  Dormition Katedralen i Kreml byggt 1479

storbritanniens-flagga.png  The Dormition Cathedral in Kremlin built 1479

tysklands-flagga.png  Die Mariä Entschlafens-Kathedrale in Kreml gebaut 1479

Sweden.png  Patriarkpalatset vid Ivanovskaya torget

storbritanniens-flagga.png  The Palace of the Patriarch at the Ivanovskya square

tysklands-flagga.png  Der Palast des Patriarchen an dem Ivanovskya Markt

Sweden.png  Marie Bebådelse Katedralen byggd 1489

storbritanniens-flagga.png  The Annunciation Cathedral built 1489

tysklands-flagga.png  Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale gebaut 1489

Sweden.png  Ingången till Ivan den förskräckliges klocktorn

storbritanniens-flagga.png  The entrance to Ivan the Great Bell Tower 

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu Glockenturm Iwan der Grosse

Sweden.png  Ivan den föskräckliges klocktorn från 1508 som är 81 meter högt

storbritanniens-flagga.png  Ivan the Great Bell Tower from 1508 which is 81 meter high

tysklands-flagga.png  Iwan der Grosse Glockenturm von 1508 der 81 Meter hoch ist

Sweden.png  Kristus Acheiropoietos i ärkeängeln Mikaels katedral

storbritanniens-flagga.png  Acheiropoietos Christ in the Archangel Michael´s Cathedral

tysklands-flagga.png  Christus Acheiropoietos in der Erzengel-Michael-Kathedrale

Sweden.png  Stora Kreml palatset från 1849

storbritanniens-flagga.png  The Grand Kremlin Palace from 1849

tysklands-flagga.png  Der Grosse Kreml Palast von 1849

Sweden.png  Torg framför Rustkammaren från 1851 och Borovitskaya tornet byggt 1490

storbritanniens-flagga.png  Square in front of the Armory from 1851 and the Borovitskaya Tower built 1490

tysklands-flagga.png  Platz vor der Rüstkammer von 1851 und dem Borovitskaya Turm gebaut 1490

Sweden.png  Tsarens kronor och smycken i rustkammaren 

storbritanniens-flagga.png  Crowns and jewellery of the tsar in the Armory

tysklands-flagga.png  Kronen und Schmuckstücke des Zaren in der Rüstkammer

Sweden.png  Tsarens och tsarinans stolar i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  The chairs of the tsar and the tsarina in the Armory 

tysklands-flagga.png  Die Stühle des Zar und der Zarin in der Rüstkammer

Sweden.png  Tsarens droska i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  The cab of the tsar in the Armory

tysklands-flagga.png  Die Droschke des Zaren in der Rüstkammer

Sweden.png  Släde i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Sleigh in the Armory

tysklands-flagga.png  Schlitten in der Rüstkammer

Sweden.png  Röd rikt utsmyckad droska i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Red rich ornamented cab in the Armory

tysklands-flagga.png  Rote reich ausgeschmückte Droschke in der Rüstkammer

Sweden.png  Droska och släde för barn i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Cab and sleigh for children in the Armory

tysklands-flagga.png  Droschke und Schlitten für Kinder in der Rüstkammer

Sweden.png  Grön rikt utsmyckad droska i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Green rich ornamented cab in the Armory

tysklands-flagga.png  Grüne reich ausgeschmückte Droschke in der Rüstkammer

Sweden.png  Ytterligare en rik utsmyckad droska i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Another rich ornamented cab in the Armory

tysklands-flagga.png  Noch eine reich ausgeschmückte Droschke in der Rüstkammer

Sweden.png  Kronor, smycken och svärd i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  Crowns, jewellery and sword in the Armory

tysklands-flagga.png  Kronen, Schmuckstücke und Schwert in der Rüstkammer

Sweden.png  Tsarens rikt utsmyckade häst i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  The rich ornamented horse of the tsar in the Armory

tysklands-flagga.png  Das reich ausgeschmückte Pferd des Zaren in der Rüstkammer

Sweden.png  Tsarinans smycken i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  The jewellery of the tsarina in the Armory

tysklands-flagga.png  Der Schmuck der Zarin in der Rüstkammer

Sweden.png  Oljemålning av Katarina II som var tsarina i Ryssland 1762 - 1796 

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of Catharine II who was tsarina of Russia 1762 - 1796 

tysklands-flagga.png  Ölgemälde von Katharina II die Zarin in Russland von 1762 - 1796 war

Sweden.png  Tsar familjens grammofon i rustkammaren

storbritanniens-flagga.png  The gramophone of the tsar family in the Armory

tysklands-flagga.png  Das Grammophon der Zaren Familie in der Rüstkammer

Sweden.png  Grönområde framför Vodovzvodnaya tornet

storbritanniens-flagga.png  Green space in front of the Vodovzvodnaya Tower

tysklands-flagga.png  Grünfläche vor dem Vodovzvodnaya Turm

Sweden.png  Historiska museet från 1883 med 4,5 miljoner föremål

storbritanniens-flagga.png  The Museum of History from 1883 with 4,5 million objects

tysklands-flagga.png  Das Museum für Geschichte von 1883 mit 4,5 Millionen Gegenstände

Sweden.png  Ungdomar som badar i Alexandrovsky trädgårdens springbrunn från 1821 bredvid Kreml vid 30 grader Celsius

storbritanniens-flagga.png  Young people take a bath in the fountain of the Alexandrovsky Garden from 1821 beside Kremlin at 30 degrees Celsius

tysklands-flagga.png  Jugendliche baden in einem Springbrunnen in dem Alexandrovsky Garten von 1821 neben Kreml bei 30 Grad Celsius

Sweden.png  Bar på Sheremetyevo flygplatsen i Moskva

storbritanniens-flagga.png  Bar at the Sheremetyevo airport of Moscow

tysklands-flagga.png  Bar auf dem Sheremetyevo Flugplatz von Moskau