Tahiti och Moorea, 18 - 23 december, 2006.

Sweden.png  När jag besökte Söderhavet och Nya Zeeland skulle det bli min fjärde resa jorden runt. Till Tahiti flög jag från Köpenhamn via  München och Los Angeles. För att fortfarande uppleva en del av det forna livet i Polynesien tillbringade jag de flesta dagarna på ön Moorea som inte så mycket har påverkats av den franska kulturen såsom Tahiti har blivit.

storbritanniens-flagga.png  When I visited the South Pacific and New Zealand it was my fourth trip around the world. To Tahiti I did fly from Copenhagen via München and Los Angeles. To still wittness some of the ancient life in Polynesia I did spend most of the days on the island Moorea which not as much has been influenced of the French culture as Tahiti has.

tysklands-flagga.png  Als ich die Südsee und Neuseeland besucht habe war es meine vierte Reise um Die Welt. Nach Tahiti bin ich von Kopenhagen über München und Los Angeles geflogen. Um noch das ursprüngliche Leben in Polynesien zu erleben habe ich die meisten Tage auf der Insel Moorea verbracht welche nicht so viel von der französischen Kultur beeinflusst worden ist wie Tahiti. 

Sweden.png  Flygplatsen Faaa på Tahiti som öppnade den 16 oktober 1961

storbritanniens-flagga.png  The airport Faaa on Tahiti which opened the 16th of October 1961

tysklands-flagga.png  Der Flugplatz Faaa auf Tahiti der am 16. Oktober 1961 geöffnet wurde

Sweden.png  Redan vid ankomsten på flygplatsen välkomnades vi med tiara blommor

storbritanniens-flagga.png  Already at the arrival on the airport we were welcomed with tiara flowers

tysklands-flagga.png  Schon bei der Ankunft auf dem Flugplatz sind wir mit Tiara Blumen empfangen worden

Sweden.png  Musiker välkomnade oss i ankomsthallen

storbritanniens-flagga.png  Musicians did welcome us in the arrival hall

tysklands-flagga.png  Musiker hiessen uns willkommen in der Ankunftshalle

Sweden.png  Flygplanet som jag flög vidare med från Tahiti till ön Moorea

storbritanniens-flagga.png  The aircraft I did fly further to from Tahiti to the island of Moorea

tysklands-flagga.png  Das Flugzeug mit dem ich weiter flog von Tahiti zu der Insel Moorea

Sweden.png  Ankomsthallen av flygplatsen Temae på Moorea som öppnade den 6 oktober 1967

storbritanniens-flagga.png  The arrival hall of the airport Temae on Moorea which was opened the 6th of October 1967

tysklands-flagga.png  Die Empfangshalle von dem Flugplatz Temae auf Moorea der am 6. Oktober 1967 geöffnet wurde

Sweden.png  Karta över Moorea i ankomsthallen. Denna ö är 133 kvadratkilometer stor och har 10.000 invånare.

storbritanniens-flagga.png  Map over Moorea in the arrival hall. This island has an area of 133 square kilometres and has 10.000 inhabitants.

tysklands-flagga.png  Karte über Moorea in der Ankunftshalle. Diese Insel hat eine grösse von 133 Quadratkilometer und hat 10.000 Einwohner.

Sweden.png  Sheraton Moorea Lagoon Resort & Spa jag bor på på ön Moorea

storbritanniens-flagga.png  Sheraton Moorea Lagoon Resort & Spa I stay at on the island Moorea

tysklands-flagga.png  Sheraton Moorea Lagoon Resort & Spa in dem ich auf der Insel Moorea wohne

Sweden.png  I hotellets foajé välkomnades jag med en blomsterkrans

storbritanniens-flagga.png  In the foyer of the hotel I was welcomed with a wreath of flowers

tysklands-flagga.png  In dem Foyer des Hotels bin ich mit einem Blumenkranz empfangen worden

 

Sweden.png  Bungalow med all sorts lyx på hotellanläggningen jag bor i med palmblad på taket

storbritanniens-flagga.png  Bungalow with all kinds of luxury on the hotel facility I stay at with palm leafs on the roof

tysklands-flagga.png  Bungalow mit allen Arten von Luxus auf der Hotelanlage in dem ich wohne mit Palmenblättern auf dem Dach

Sweden.png  Utsikt från hotellanläggningen mot havet

storbritanniens-flagga.png  View from the hotel facility to the sea

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Hotelanlage zu dem Meer

Sweden.png  Utsikt från bryggan mot hotellanläggningen 

storbritanniens-flagga.png  View from the bridge to the hotel facility

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Steg zu der Hotelanlage

Sweden.png  Swimming-pool på hotellanläggningen 

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool on the hotel facility

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin auf der Hotelanlage

Sweden.png  Guldfiskar i dammen som omger hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Gold fishes in the pond which surrounds the hotel facility

tysklands-flagga.png  Goldfische in dem Teich der die Hotelanlage umgibt

Sweden.png  Brygga mot bungalower på pålar i vattnet som tillhör hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Bridge to bungalows on stilts in the water which belong to the hotel facility

tysklands-flagga.png  Steg zu Bungalows auf Pfählen in dem Wasser die zu der Hotelanlage gehören 

Sweden.png  De som bodde här fick sina måltider levererade av en båt med utriggare

storbritanniens-flagga.png  Those who stayed here did get their meals delivered by a boat with outrigger

tysklands-flagga.png  Die hier wohnten haben ihre Mahlzeiten von einem Boot mit Ausleger geliefert bekommen

Sweden.png  Utsikt mot bungalower på pålar i vattnet

storbritanniens-flagga.png  View to bungalows on stilts in the water

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Bungalows auf Pfählen in dem Wasser

Sweden.png  Utsikt från dessa bungalows över vattnet mot Moorea

storbritanniens-flagga.png  View from these overwater bungalows towards Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht von diesen Bungalows über dem Wasser nach Moorea

Sweden.png  En dag gjorde jag en guidad utflykt med jeep på Moorea och hade då denna utsikt mot ett franskt kryssningsfartyg i Cook viken 

storbritanniens-flagga.png  One day I made a guided excursion with a jeep on Moorea and did than have this view to a French cruise ship in the Cook bay

tysklands-flagga.png  Einen Tag machte ich einen geführten Ausflug mit einem Jeep auf Moorea und hatte dann diese Aussicht zu einem französischen Kreuzfahrtschiff in der Cook Bucht

Sweden.png  Utsikt mot byn Papetoai på kusten av Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to the village Papetoai at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Dorf Papetoai an der Küste von Moorea

Sweden.png  Bergstoppar på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Mountain peaks on Moorea

tysklands-flagga.png  Bergzipfel auf Moorea

Sweden.png  Jag på utsiktsplats mot byn Papetoai på norra Moorea

storbritanniens-flagga.png  I at viewpoint to the village Papetoai on northern Moorea 

tysklands-flagga.png  Ich bei Aussichtsplatz zu dem Dorf Papetoai auf dem nördlichen Moorea

Sweden.png  Cook viken vid Moorea

storbritanniens-flagga.png  The Cook bay at Moorea

tysklands-flagga.png  Die Cook Bucht bei Moorea

Sweden.png  Utsikt över korallrev som omger Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to a coral reef which surrounds Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Korallenriff welches Moorea umgibt

Sweden.png  Utsikt mot kusten av Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Küste von Moorea

Sweden.png  Bäck längs en väg på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Brook along a road on Moorea

tysklands-flagga.png  Bach entlang einem Weg auf Moorea

Sweden.png  Landkrabba vid denna bäck

storbritanniens-flagga.png  Land crab at this brook

tysklands-flagga.png  Landkrabbe an diesem Bach

Sweden.png  Väg vi åkte på med jeepen upp till bergen på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Road we did drive on with the jeep up to the mountains on Moorea

tysklands-flagga.png  Weg auf dem wir mit dem Jeep in die Berge auf Moorea fuhren 

Sweden.png  Getter vid sidan av vägen

storbritanniens-flagga.png  Goats beside the road

tysklands-flagga.png  Ziegen neben dem Weg

Sweden.png  Vy mot hus i byn Amehiti i en dal i bergen på Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to houses in the village Amehiti in a valley in the mountains of Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Häuser in dem Dorf Amehiti in einem Tal in den Bergen von Moorea

Sweden.png  Bergstoppen Tohiea på 1.207 meter är Moorea´s högsta berg

storbritanniens-flagga.png  The mountain peak Tohiea with 1.207 meter is Moorea´s highest mountain

tysklands-flagga.png  Der Bergzipfel Tohiea mit 1.207 Meter ist Moorea´s höchster Berg

Sweden.png  Ananasodling på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Pineapple cultivation on Moorea

tysklands-flagga.png  Ananasanbau auf Moorea

Sweden.png  Vår chaufför som körde oss med den fyrhjulsdrivna jeepen

storbritanniens-flagga.png  Our driver who did drive us with the four-wheel drive jeep

tysklands-flagga.png  Unser Chaufför der uns mit dem Jeep mit Allradantrieb fuhr

Sweden.png  Hibiskus blommor framför den 1.207 meter höga bergstoppen Tohiea på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Hibiscus flowers in front of the 1.207 meter high mountain peak Tohiea on Moorea 

tysklands-flagga.png  Hibiskus Blumen vor dem 1.207 Meter hohen Bergzipfel Tohiea auf Moorea

Sweden.png  Utsikt mot Opunohu viken från Belvedere utsiktsplats på en höjd av 240 meter

storbritanniens-flagga.png  View to the Opunohu bay from Belvedere viewpoint at a hight of 240 meter  

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Opunohu Bucht von Belvedere Aussichtsplatz auf einer Höhe von 240 Meter

Sweden.png  Utsikt mot det 899 meter höga berget Rotui från Belvedere utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  View to the 899 meter high mountain Rotui from Belvedere viewpoint

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem 899 Meter hohen Berg Rotui von Belvedere Aussichtsplatz

Sweden.png  Utsikt mot Cook viken från Belvedere utsiktsplats

storbritanniens-flagga.png  View to the Cook bay from Belvedere viewpoint

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Cook Bucht von Belvedere Aussichtsplatz

Sweden.png  Informationstavla om den arkeologiska tempel byggnaden Marae Tetiirua på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Information board about the archaeological temple building Marae Tetiirua on Moorea

tysklands-flagga.png  Informationstafel über den archäologischen Tempel Bau Marae Tetiirua auf Moorea

Sweden.png  Stenmur som tillhör denna arkeologiska tempel byggnad från omkring år 1000

storbritanniens-flagga.png  Stone wall which belongs to this archaeological temple building from about year 1000

tysklands-flagga.png  Steinmauer die zu diesem archäologischen Tempel Bau gehört von ungefähr Jahr 1000

Sweden.png  Höns som går omkring på denna arkeologiska tempel byggnad

storbritanniens-flagga.png  Fowls which walk around on this archaeological temple building

tysklands-flagga.png  Hühner die auf diesem archäologischen Tempel Bau rumlaufen

Sweden.png  Vackra röda ginger blommor som omger denna arkeologiska tempel byggnad

storbritanniens-flagga.png  Beautiful Red Ginger flowers which surround this archaeological temple building

tysklands-flagga.png  Schöne Rote Ginger Blumen die diesen archäologischen Tempel Bau umgeben

Sweden.png  Utsikt över landskap på Moorea från företaget Manutea Tahiti Rotui Juice & Distellery

storbritanniens-flagga.png  View over landscape on Moorea from the company Manutea Tahiti Rotui Juice & Distellery

tysklands-flagga.png  Aussicht über Landschaft auf Moorea von der Firma Manutea Tahiti Rotui Juice & Distellery 

Sweden.png  Lastning av ananas vid företaget Manutea Tahiti Rotui Juice Factory & Distillery på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Loading of pineapples at the company Manutea Tahiti Rotui Juice Factory & Distillery on Moorea

tysklands-flagga.png  Verladen von Ananas bei der Firma Manutea Tahiti Rotui Juice Factory & Distillery auf Moorea

Sweden.png  Tiki staty vid detta företag som föreställer en avguda förfader som representerar makt, kunskap, vishet och välstånd 

storbritanniens-flagga.png  Tiki statue at this company which imagines a deify ancestor representing power, knowledge, wisdom and prosperity  

tysklands-flagga.png  Tiki Statue bei diesem Betrieb der einen vergöttlichen Ahnen vorstellt der Macht, Kenntnis, Weisheit und Wohlstand representiert 

Sweden.png  Ytterligare en polynesisk Tiki staty av sten vid detta företag på Moorea föreställande en man och en gud 

storbritanniens-flagga.png  Another polynesian Tiki statue of stone at this company on Moorea showing a man and a God

tysklands-flagga.png  Noch eine polynesische Tiki Statue aus Stein bei diesem Betrieb auf Moorea der einen Mann und einen Gott zeigt

Sweden.png  Utsikt mot hotellanläggningen Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

storbritanniens-flagga.png  View to the hotel facility Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Hotelanlage Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

Sweden.png  Utsikt från Moorea till Tahiti som ligger 17 km längre bort

storbritanniens-flagga.png  View from Moorea to Tahiti which lies 17 km away

tysklands-flagga.png  Aussicht von Moorea nach Tahiti welches 17 km entfernt liegt

Sweden.png  Kust på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Küste von Moorea

Sweden.png  Färjan "Moorea Ferry" i Vai´are som går mellan Tahiti och Moorea

storbritanniens-flagga.png  Ferry "Moorea Ferry" in Vai´are which goes between Tahiti and Moorea

tysklands-flagga.png  Fähre "Moorea Ferry" in Vai´are die zwischen Tahiti und Moorea fährt

Sweden.png  Smyckefabrik för svarta pärlor i Maharepa vid den 60 km långa Huvudvägen längs kusten runt ön Moorea

storbritanniens-flagga.png  Jewelry factory for black pearls in Maharepa at the 60 km long Main road along the coast around the island Moorea

tysklands-flagga.png  Schmuckfabrik für schwarze Perlen in Maharepa bei der 60 km langen Hauptstrasse entlang der Küste um die Insel Moorea

Sweden.png  Bankautomat i Maharepa där jag tog ut "French Pacific Franc"

storbritanniens-flagga.png  ATM in Maharepa where I did take out "French Pacific Franc"

tysklands-flagga.png  Geldautomat in Maharepa wo ich "French Pacific Franc" abgehoben habe

Sweden.png  Då Moorea är en fransk ö står alla skyltar på franska

storbritanniens-flagga.png  As Moorea is a French island all signs are in French

tysklands-flagga.png  Da Moorea eine französische Insel ist stehen alle Schilder auf Französisch

Sweden.png  Baren på hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  The bar at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Die Bar in dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Tahitisk dans ledd av en man

storbritanniens-flagga.png  Dance on Tahiti led by a man

tysklands-flagga.png  Tanz auf Tahiti geführt von einem Mann

Sweden.png  Tahitiska dansare

storbritanniens-flagga.png  Dancers from Tahiti

tysklands-flagga.png  Tänzer aus Tahiti

Sweden.png  Flätning av hattar vid denna dans 

storbritanniens-flagga.png  Plaiting of hats at this dance

tysklands-flagga.png  Flechten von Hüten bei diesem Tanz

Sweden.png  Utsikt från bryggan på hotellanläggningen mot jet skis man kan hyra 

storbritanniens-flagga.png  View from the bridge of the hotel facility to jet skis you can hire

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Steg der Hotelanlage zu Jet skis die man mieten kann

Sweden.png  Båt med utriggare som tillhör hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Boat with outrigger which belongs to the hotel facility

tysklands-flagga.png  Boot mit Ausleger welches zu der Hotelanlage gehört

Sweden.png  Utflyktsbåten "Dolphin" jag skall åka med från Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa runt Moorea

storbritanniens-flagga.png  The excursion boat "Dolphin" with which I am going to travel from Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa around Moorea

tysklands-flagga.png  Das Ausflugsboot "Dolphin" mit dem ich von Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa um Moorea fahren werde

Sweden.png  Kaptenen på denna båt

storbritanniens-flagga.png  The captain of this boat 

tysklands-flagga.png  Der Kapitän auf diesem Boot

Sweden.png  Utsikt mot Moorea´s kust från denna båt

storbritanniens-flagga.png  View to Moorea´s coast from this boat 

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Moorea´s Küste von diesem Boot

Sweden.png  Sommarhus vid stranden på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Summer house at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Sommerhaus an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Segelkatamaran för ankar utanför Moorea 

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran at anchor outside Moorea

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran vor Anker ausserhalb von Moorea

Sweden.png  Utsikt mot by vid Mooreas kust

storbritanniens-flagga.png  View to a village at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Dorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  Utsikt mot strand på Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to a beach on Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Strand auf Moorea

Sweden.png  Utsikt mot bergstopp på Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to a mountain peak on Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Bergzipfel auf Moorea

Sweden.png  By vid foten av en bergssluttning på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the foot of a moumtain slope on Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an dem Fuss eines Berghangs auf Moorea

Sweden.png  Sjömärken på stenar ovanför vattenytan utanför Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

storbritanniens-flagga.png  Navigation marks on rocks above the water surface outside Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

tysklands-flagga.png  Seezeichen auf Steinen über der Wasseroberfläche ausserhalb von Sofitel Moorea la Ora Beach Resort

Sweden.png  Hotellanläggningen Port Paopao Cook Bay vid stranden på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Hotel facility Port Paopao Cook Bay at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Hotelanlage Port Paopao Cook Bay an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Villor vid stranden på Moorea 

storbritanniens-flagga.png  Houses at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Häuser an dem Strand von Moorea

Sweden.png  By vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  Aremiti färjor i hamnen av Vai´are på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Aremiti ferries in the port of Vai´are on Moorea

tysklands-flagga.png  Aremiti Fähren in dem Hafen von Vai´are auf Moorea

Sweden.png  Segelkatamaran på öppet vatten

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran on the open sea

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran auf offener See 

Sweden.png  Hus vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Houses at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Häuser an der Küste von Moorea

Sweden.png  By vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  Hus vid stranden på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Houses at the shore of Moorea

tysklands-flagga.png  Häuser an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Utsikt mot Moorea

storbritanniens-flagga.png  View to Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht nach Moorea

Sweden.png  Klarblått vatten utanför Moorea

storbritanniens-flagga.png  Bright-blue water outside Moorea

tysklands-flagga.png  Klarblaues Wasser ausserhalb von Moorea

Sweden.png  By vid stranden av Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Hus på pålar vid stranden av Moorea

storbritanniens-flagga.png  Houses on pillars at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Häuser auf Pfählen an dem Strand von Moorea

Sweden.png  By vid kusten av Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  Större villa vid stranden av Moorea

storbritanniens-flagga.png  Larger house at the beach on Moorea

tysklands-flagga.png  Grösseres Haus an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Utflyktsbåtar vid sandstrand på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Excursion boats at a sandy beach on Moorea

tysklands-flagga.png  Ausflugsboote an einem Sandstrand auf Moorea

Sweden.png  Badgäster vid Moana Lagoon på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Bathers at Moana Lagoon on Moorea

tysklands-flagga.png  Badegäste bei Moana Lagoon auf Moorea

Sweden.png  Rocka som simmar i vattnet här

storbritanniens-flagga.png  Stingray swimming in the water here

tysklands-flagga.png  Rochen der im Wasser hier schwimmt

Sweden.png  Man från Moorea lär oss hur man öppnar en kokosnöt

storbritanniens-flagga.png  Man from Moorea teaches us how to open a coconut

tysklands-flagga.png  Mann von Moorea bringt uns bei wie man eine Kokusnuss öffnet

Sweden.png  Hur man gör hål i den

storbritanniens-flagga.png  How to make a hole in it

tysklands-flagga.png  Wie man ein Loch in sie macht

Sweden.png  Samt knäcker den med en käpp

storbritanniens-flagga.png  And to crack it with a stick

tysklands-flagga.png  Und sie mit einem Stock zu knacken

Sweden.png  Matlagning i den fria naturen

storbritanniens-flagga.png  Cooking in the free nature

tysklands-flagga.png  Kochen in der freien Natur

Sweden.png  Buffé vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Buffet at the beach

tysklands-flagga.png  Buffet an dem Strand

Sweden.png  Bord med matgäster vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Table with boarders at the beach

tysklands-flagga.png  Tisch mit Kostgänger an dem Strand

Sweden.png  Rödgumpad bulbyl på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Red vented Bulbul on Moorea

tysklands-flagga.png  Rotbauchiger Bulbylle auf Moorea

Sweden.png  Utflyktsbåt vid stranden av Moorea

storbritanniens-flagga.png  Excursion boat at the beach of Moorea

tysklands-flagga.png  Ausflugsboot an dem Strand von Moorea

Sweden.png  Barn vid stranden på Moorea vid Moana Lagoon

storbritanniens-flagga.png  Children at the beach of Moorea at Moana Lagoon 

tysklands-flagga.png  Kinder an dem Strand von Moorea bei Moana Lagoon

Sweden.png  Badgäster på Moorea vid Moana Lagoon

storbritanniens-flagga.png  Bathers on Moorea at Moana Lagoon

tysklands-flagga.png  Badegäste auf Moorea bei Moana Lagoon

Sweden.png  Tre flickor från Moorea som badar vid Moana Lagoon

storbritanniens-flagga.png  Three girls from Moorea bathing at Moana Lagoon

tysklands-flagga.png  Drei Mädchen von Moorea die bei Moana Lagoon baden

Sweden.png  Utsikt från stranden vid Moana Lagoon på Moorea

storbritanniens-flagga.png  View from the beach at Moana Lagoon on Moorea

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Strand bei Moana Lagoon auf Moorea

Sweden.png  Jag på stranden vid Moana Lagoon på Moorea

storbritanniens-flagga.png  I at the beach at Moana Lagoon on Moorea

tysklands-flagga.png  Ich an dem Strand bei Moana Lagoon auf Moorea

Sweden.png  Utflyktsbåten vi åker med runt Moorea

storbritanniens-flagga.png  The excursion boat we travel with around Moorea

tysklands-flagga.png  Das Ausflugsboot mit dem wir um Moorea fahren

Sweden.png  Turisterna som är med på denna utflykt

storbritanniens-flagga.png  The tourists who are with on this excursion

tysklands-flagga.png  Die Touristen die auf diesem Ausflug dabei sind

Sweden.png  Kust på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Küste von Moorea

Sweden.png  Villa vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  House at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Haus an der Küste von Moorea

Sweden.png  Fiskeby vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Fishing village at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Fischerdorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  By vid kusten på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Village at the coast of Moorea

tysklands-flagga.png  Dorf an der Küste von Moorea

Sweden.png  Hamnen vi lade till vid på Moorea

storbritanniens-flagga.png  The port on Moorea where we added

tysklands-flagga.png  Der Hafen auf Moorea wo wir angelegt haben

Sweden.png  Båt för utforskning av havsbotten vid bryggan på Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

storbritanniens-flagga.png  Boat for exploration of the bottom of the sea at the stage of Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

tysklands-flagga.png  Boot für die Erforschung des Meeresboden an dem Steg von Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

Sweden.png  Näckrosor och guldfiskar vid mitt hotell

storbritanniens-flagga.png  Water-lilies and gold fishes at my hotel

tysklands-flagga.png  Seerosen und Goldfische bei meinem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot denna hotellanläggning

storbritanniens-flagga.png  The view to this hotel facility

tysklands-flagga.png  Die Aussicht zu dieser Hotelanlage

Sweden.png  Fyrhjulsdrivna motorcyklar (ATV - all terrain vehicle) man kan hyra vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  Four-wheel drive motor-cycles (ATV - all terrain vehicle) you can hire at the hotel

tysklands-flagga.png  Geländewagen mit Allradantrieb (ATV - all terrain vehicle) die man bei dem Hotel mieten kann

Sweden.png  Enklare motorcykel med fyra hjul (quad)

storbritanniens-flagga.png  More simply motor-cycle with four wheels (quad)

tysklands-flagga.png  Einfacher Geländewagen mit vier Räder (Quad)

Sweden.png  Bungalows på pålar i vattnet som tillhör hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Overwater bungalows on stilts which belong to the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Bungalows auf Pfählen in dem Wasser die der Hotelanlage gehören wo ich wohne

Sweden.png  Utsikt mot stranden från dessa bungalows på pålar

storbritanniens-flagga.png  View to the beach from these overwater bungalows on stilts

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand von diesen Bungalows auf den Pfählen

Sweden.png  Utsikt mot vassklädda solskydd på stranden

storbritanniens-flagga.png  View to reed-covered sun shades at the beach

tysklands-flagga.png  Aussicht zu schilfbedeckte Sonnenschirme an dem Strand  

Sweden.png  Franska turister vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  French tourists at the hotel

tysklands-flagga.png  Französische Touristen bei dem Hotel

Sweden.png  Solfjäder palm på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Fan palm on Moorea

tysklands-flagga.png  Fächer Palme auf Moorea

Sweden.png  Tre musiker på Moorea

storbritanniens-flagga.png  Three musicians on Moorea

tysklands-flagga.png  Drei Musiker auf Moorea

Sweden.png  Färgglada Hibiskus blommor på hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Colorful Hibiscus flowers on the hotel facility

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Hibiskus Blumen auf der Hotelanlage

Sweden.png  Jag med en drink vid baren i en av bungalowerna på pålarna

storbritanniens-flagga.png  I with a drink at the bar in one of the bungalows on the stilts

tysklands-flagga.png  Ich mit einem Drink an der Bar in einem der Bungalows auf den Pfählen

Sweden.png  Kvinnan från Moorea som serverade mig vid baren i bungalowen på pålarna

storbritanniens-flagga.png  The woman from Moorea who served me at the bar in the bungalow on stilts

tysklands-flagga.png  Die Frau aus Moorea die mich an der Bar in dem Bungalow auf Pfählen serviert hat

 

Sweden.png  Hotell Sheraton jag bor på i Papete på Tahiti

storbritanniens-flagga.png  Hotel Sheraton I stay at in Papete on Tahiti

tysklands-flagga.png  Hotel Sheraton wo ich in Papete auf Tahiti wohne

Sweden.png  Vackra Estrelicia blommor i foajén till detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Beautiful Estrelicia flowers in the foyer of this hotel

tysklands-flagga.png  Schöne Estrelicia Blumen in dem Foyer von diesem Hotel

Sweden.png  Tavla med motiv från Tahiti i foajén på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Picture with szene from Tahiti in the foyer of this hotel

tysklands-flagga.png  Bild mit Szene von Tahiti in dem Foyer von diesem Hotel

Sweden.png  Ytterligare en tavla med motiv från Tahiti i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Another picture with szene from Tahiti in the foyer of this hotel

tysklands-flagga.png  Noch ein Bild mit Szene von Tahiti in dem Foyer von diesem Hotel 

Sweden.png  Utsikt mot havet från detta hotell

storbritanniens-flagga.png  View to the sea from this hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Meer von diesem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot detta hotell från stranden

storbritanniens-flagga.png  View to this hotel from the beach

tysklands-flagga.png  Aussicht zu diesem Hotel von dem Strand

Sweden.png  Promenadstråk vid stranden på hotell anläggningen

storbritanniens-flagga.png  Promenade at the beach of this hotel facility

tysklands-flagga.png  Promenade an dem Strand von dieser Hotelanlage

Sweden.png  Promenadstråk mot hamnen i Papete

storbritanniens-flagga.png  Promenade to the harbour of Papete

tysklands-flagga.png  Promenade zu dem Hafen in Papete

Sweden.png  Hamnen i Papete i Baie des Orangers

storbritanniens-flagga.png  The harbour of Papete in Baie des Orangers

tysklands-flagga.png  Der Hafen von Papete in Baie des Orangers

Sweden.png  Bank på Tahiti där jag tog ut "Franska Pacific Francs"

storbritanniens-flagga.png  Bank on Tahiti where I took out "French Pacific Francs"

tysklands-flagga.png  Bank auf Tahiti wo ich "Französische Pacific Francs" abgehoben habe

Sweden.png  Utsikt mot restaurang på hotellanläggningen jag bor på från stranden

storbritanniens-flagga.png  View to restaurant at the hotel facility I stay at from the beach 

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Restaurant der Hotelanlage wo ich wohne von dem Strand

Sweden.png  Restaurang med konformat tak i trädgården på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Restaurant with conical rooftop in the garden of this hotel

tysklands-flagga.png  Restaurant mit konischem Dach in dem Garten von diesem Hotel

Sweden.png  Överallt växer det palmer

storbritanniens-flagga.png  Everywhere there are palms growing

tysklands-flagga.png  Überall wachsen Palmen

Sweden.png  Utsikt mot trädgården av detta hotell

storbritanniens-flagga.png  View to the garden from this hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Garten von diesem Hotel

Sweden.png  Swimming-poolen vid detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool at this hotel

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin bei diesem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot havet och Moorea från denna swimming-pool

storbritanniens-flagga.png  View to the sea and Moorea from this swimming-pool

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Meer und Moorea von diesem Schwimm-Bassin

Sweden.png  Del av swimming-poolen på hotellet jag bor på med utsikt över havet

storbritanniens-flagga.png  Part of the swimming-pool at the hotel I stay at with view to the sea

tysklands-flagga.png  Teil des Schwimm-Bassins bei dem Hotel wo ich wohne mit Aussicht auf das Meer

Sweden.png  Utsikt mot hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Vy mot swimming-pool anläggningen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  View to the swimming-pool facility at the hotel

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Schwimm-Bassin Anlage von dem Hotel