Melbourne, 23 - 28 december, 2004.

Sweden.png  När jag besökte Melbourne var det som att komma till en typiskt engelsk inspirerad stad. Byggnaderna i denna stad såg även äldre ut än de i Sydney. Även internetcaféerna öppnade här först kl 10 på förmiddagen medan de i Sydney öppnade redan kl 08 på morgonen.

storbritanniens-flagga.png  When I visited Melbourne it was like coming to a typical English inspired city. The buildings in this town looked even older than those in Sydney. Even the internet cafés opened here first at 10 am in the morning while they in Sydney opened already at 8 am in the morning.

tysklands-flagga.png  Als ich Melbourne besuchte war es wie in eine typisch English inspirierte Stadt zu kommen. Die Gebäude in dieser Stadt sahen auch älter aus als die in Sydney. Auch die Internet Cafés öffneten hier erst um 10 Uhr während die in Sydney schon um 8 Uhr am Morgen öffneten.

Sweden.png  Skyskrapor i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Melbourne

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Melbourne

Sweden.png  Moderna höghus vid den 242 km långa Yarra River

storbritanniens-flagga.png  Modern multi-storey buildings at the 242 km long Yarra River

tysklands-flagga.png  Moderne Hochhäuser an dem 242 km langen Yarra River

Sweden.png  Conservatory i Fitzroy Gardens som varje år visar fem olika blomster smycke utställningar

storbritanniens-flagga.png  Conservatory in Fitzroy Gardens which every year shows five different flower jewelry exhibitions

tysklands-flagga.png  Conservatory in Fitzroy Gardens die jedes Jahr fünf verschiedene Blumenschmuck Ausstellungen zeigt

Sweden.png  Staty av den upptäcktresande James Cook (1728 - 1779)

storbritanniens-flagga.png  Statue of the explorer James Cook (1728 - 1779)

tysklands-flagga.png  Statue von dem Entdeckungsreisenden James Cook (1728 - 1779)

 

Sweden.png  Staty av jaktgudinnan Diana med sina hundar Canis Major och Canis Minor

storbritanniens-flagga.png  Statue of the hunting goddess Diana with her dogs Canis Major and Canis Minor

tysklands-flagga.png  Statue von der Jagdgöttin Diana mit ihren Hunden Canis Major und Canis Minor

Sweden.png  Minneshelgedom för de soldater från delstaten Victoria i Australien som stred under Första Världskriget

storbritanniens-flagga.png  Shrine of rememberence for the soldiers from the state of Victoria in Australia who fought during World War I

tysklands-flagga.png  Schrein der Erinnerung für die Soldaten aus dem Bundesstaat Victoria in Australien die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben

Sweden.png  Botaniska trädgården i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  The Botanical Garden in Melbourne

tysklands-flagga.png  Der Botanische Garten in Melbourne

Sweden.png  Färgglada träd och buskar i den Botaniska trädgården

storbritanniens-flagga.png  Colorful trees and bushes in the Botanical Garden

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Bäume und Büsche in dem Botanischen Garten

Sweden.png  Lusthus i Botaniska trädgården

storbritanniens-flagga.png  Summer-house in the Botanical garden

tysklands-flagga.png  Gartenhaus in dem Botanischen Garten

Sweden.png  Statyer på politiker

storbritanniens-flagga.png  Statues of politicians

tysklands-flagga.png  Statuen von Politiker

Sweden.png  Hästdroskor framför varuhuset "Myer" vid Bourke Street

storbritanniens-flagga.png  Horse-drawn cabs in front of the department store "Myer" at Bourke Street

tysklands-flagga.png  Pferdekutschen vor dem Kaufhaus "Myer" bei Bourke Street

Sweden.png  Southgate Pedestrian Bridge från 1989 som är 45 meter lång över Yarra River i Melbourne 

storbritanniens-flagga.png  Southgate Pedestrian Bridge from 1989 which is 45 meter long over Yarra River in Melbourne

tysklands-flagga.png  Southgate Pedestrian Bridge von 1989 die 45 Meter lang ist über Yarra River in Melbourne 

Sweden.png  Byggande av nya moderna höghus i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Building of new modern multi-storey buildings in Melbourne

tysklands-flagga.png  Bau von neuen modernen Hochhäuser in Melbourne

Sweden.png  Gondoljär med turister på Yarra River

storbritanniens-flagga.png  Gondolier with tourists on Yarra River

tysklands-flagga.png  Gondoliere mit Touristen auf Yarra River

Sweden.png  St. Paul´s Cathedral från 1931 vid Federation Square

storbritanniens-flagga.png  St. Paul´s Cathedral from 1931 at Federation Square

tysklands-flagga.png  St. Paul´s Cathedral von 1931 bei Federation Square

Sweden.png  SBS byggnaden byggd 2002 i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  SBS Building built 2002 in Melbourne

tysklands-flagga.png  SBS Gebäude gebaut 2002  in Melbourne

Sweden.png  Flinders Street Railway Station från 1903 vid Federation Square i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Flinders Street Railway Station from 1903 at Federation Square in Melbourne

tysklands-flagga.png  Flinders Street  Railway Station von 1903 bei Federation Square in Melbourne

Sweden.png  Flinders Street i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Flinders Street in Melbourne 

tysklands-flagga.png  Flinders Street in Melbourne 

Sweden.png  Staty av Burke och Wills som gjorde den första expeditionen tvärs genom öknen i Australien 1860 - 1861

storbritanniens-flagga.png  Statue of Burke and Wills who made the first expedition across the desert in Australia 1860 - 1861

tysklands-flagga.png  Statue von Burke und Wills die die erste Expedition quer durch die Wüste von Australien 1860 - 1861 machten

Sweden.png  Civic Centre byggd 2002 i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Civic Centre built 2002 in Melbourne

tysklands-flagga.png  Civic Centre gebaut 2002 in Melbourne

Sweden.png  Hästdroska i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Horse-drawn cab in Melbourne

tysklands-flagga.png  Pferdekutsche in Melbourne

Sweden.png  Gatuaktör med hula hoop ring i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Street actor with hula hoop ring in Melbourne

tysklands-flagga.png  Strassenakteur mit Hula Hoop Ring in Melbourne

Sweden.png  Passagerarbåt från "Melbourne River Cruises" jag skall göra en utflykt med på Yarra River

storbritanniens-flagga.png  Passenger boat from "Melbourne River Cruises" with which I am going to do an excursion on Yarra River

tysklands-flagga.png  Passagierschiff von "Melbourne River Cruises" mit dem ich einen Ausflug auf Yarra River machen werde

Sweden.png  På väg mot Queens Bridge och mynningen av Yarra River

storbritanniens-flagga.png  On the way to Queens Bridge and the mouth of Yarra River

tysklands-flagga.png  Auf den Weg zu Queens Bridge und der Mündung von Yarra River

Sweden.png  Katamaran vid kajen

storbritanniens-flagga.png  Catamaran at the quay

tysklands-flagga.png  Katamaran an dem Kai

Sweden.png  Containerfartyget "Conta Cartagena" från Hamburg i Tyskland vid kajen i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  The container ship "Conta Cartagena" from Hamburg in Germany at the quay in Melbourne

tysklands-flagga.png  Das Containerschiff "Conta Cartagena" aus Hamburg in Deutschland an dem Kai in Melbourne

Sweden.png  Små restauranger vid gatan Nelson Place i Williamstown vid mynningen av Yarra River

storbritanniens-flagga.png  Small restaurants at the street Nelson Place in Williamstown at the mouth of Yarra River

tysklands-flagga.png  Kleine Restaurants an der Strasse Nelson Place in Williamstown an der Mündung von Yarra River

Sweden.png  Julstämning i Williamstown 15 km från Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Christmas mood in Williamstown 15 km from Melbourne

tysklands-flagga.png  Weinachtsstimmung in Williamstown 15 km von Melbourne

Sweden.png  Containerfartyget "ANL Australia" på väg in i Melbournes hamn

storbritanniens-flagga.png  The Container ship "ANL Australia" on the way in to the harbour of Melbourne

tysklands-flagga.png  Das Containerschiff "ANL Australia" auf dem Weg in den Hafen von Melbourne

Sweden.png  Större motorbåtar

storbritanniens-flagga.png  Larger motorboats

tysklands-flagga.png  Grössere Motorboote

Sweden.png  Båtar i lustbåtshamnen

storbritanniens-flagga.png  Boats in the marina

tysklands-flagga.png  Boote in dem Yachthafen

Sweden.png  Motorbåtar i lustbåtshamnen

storbritanniens-flagga.png  Motorboats in the marina

tysklands-flagga.png  Motorboote in dem Yachthafen

Sweden.png  På utflykt med passagerarbåten på Yarra River mot Bolte Bridge byggd 1996 - 1999 som är 5.000 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Excursion with the passengerboat on Yarra River towards Bolte Bridge built 1996 - 1999 which is 5.000 meter long

tysklands-flagga.png  Ausflug mit dem Passagierschiff auf Yarra River in Richtung Bolte Bridge gebaut 1996 - 1999 die 5.000 Meter lang ist

Sweden.png  Tvåmastad segelkatamaran

storbritanniens-flagga.png  Two-masted sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Zwei-Mast Segelkatamaran

Sweden.png  Fantasifulla skyskrapor

storbritanniens-flagga.png  Imaginative skyscrapers

tysklands-flagga.png  Phantasievolle Wolkenkratzer

Sweden.png  Webb Bridge från 2003 som är 145 meter lång över Yarra River i Melbourne 

storbritanniens-flagga.png  Webb Bridge from 2003 which is 145 meter long over Yarra River in Melbourne

tysklands-flagga.png  Webb Bridge von 2003 die 145 Meter lang ist über Yarra River in Melbourne

Sweden.png  Melbourne Aquarium från 2000 som visar det marina livet i Antarktiska Oceanen

storbritanniens-flagga.png  Melbourne Aquarium from 2000 which shows the sea life in the Antarctic Ocean

tysklands-flagga.png  Melbourne Aquarium von 2000 welches das Meeresleben in dem Antarktischen Ozean zeigt

Sweden.png  Modern konst som visar en kilstjärtslira fågel vid "Elms Cafe" i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Modern art showing a shearwater bird at "Elms Cafe" in Melbourne

tysklands-flagga.png  Moderne Kunst der einen Sturmtaucher Vogel bei "Elms Cafe" in Melbourne zeigt

Sweden.png  Bred trottoar utanför "Elms Cafe" i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  Wide pavement outside "Elms Cafe" in Melbourne

tysklands-flagga.png  Breiter Bürgersteig ausserhalb von "Elms Cafe" in Melbourne

Sweden.png  Världens största Casino ligger i Melbourne

storbritanniens-flagga.png  The worlds largest Casino is located in Melbourne

tysklands-flagga.png  Das grösste Casino der Welt liegt in Melbourne