New York, 11 - 14 juni, 2007.

Sweden.png  New York med 8,5 miljoner invånare är en världsstad med globalt inflytande inom ekonomi, media, politik, utbildning, underhållning och mode. Staden är världens ledande finansiella centrum och även FN har sitt högkvarter i New York. Denna stad består av stadsdelarna Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx och Staten Island

storbritanniens-flagga.png  New York with 8,5 million people is a metropolis with global influence within economy, media, politics, education, entertainment and fashion. This town  is the worlds leading financial centra and even the UN has its headquarter in New York. New York consists of the districts Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx and Staten Island.

tysklands-flagga.png  New York mit 8,5 Millionen Einwohner ist eine Weltstadt mit globalem Einfluss innerhalb Ökonomie, Medien, Politik, Ausbildung, Unterhaltung und Mode. Diese Stadt ist das leitende finanzielle Zentrum der Welt und auch die UN hat ihren Hauptsitz in New York. New York besteht aus den Stadtteilen Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx und Staten Island.

Sweden.png  President Hotel på 8th Avenue 48th Street jag bor på i New York

storbritanniens-flagga.png  President Hotel on 8th Avenue 48th Street I stay at in New York

tysklands-flagga.png  President Hotel auf 8th Avenue 48th Street in dem ich in New York wohne

Sweden.png  Passagerarfartyget "Sightseer XII" från 1933 jag skall åka runt med kring Manhattan

storbritanniens-flagga.png  The passanger ship "Sightseer XII" from 1933 I am going to travel with around Manhattan 

tysklands-flagga.png  Das Passagierschiff "Sightseer XII" von 1933 mit dem ich um Manhattan fahren werde

Sweden.png  Vy mot skyskrapor och passagerarfartyg vid kajen "Pier 83" på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers and passenger ships at the quay "Pier 83" on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer und Passagierschiffe an dem Kai "Pier 83" auf Manhattan 

Sweden.png  Jag på passagerarfartyget jag i tre timmar skall åka med runt Manhattan

storbritanniens-flagga.png  I on the passanger ship I am going to travel around Manhattan with for three hours 

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Passagierschiff mit dem ich drei Stunden lang um Manhattan fahre

Sweden.png  Utsikt från Hudson River mot New Jersey till vänster och Manhattan till höger

storbritanniens-flagga.png  View from Hudson River to New Jersey on the left and Manhattan on the right side

tysklands-flagga.png  Aussicht von Hudson River nach New Jersey auf der linken und Manhatan auf der rechten Seite 

 

Sweden.png  Utsikt mot skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Ännu fler väldiga byggnader på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Even more high buildings on Manhattan

tysklands-flagga.png  Noch mehr hohe Gebäude auf Manhattan

Sweden.png  Segelfartyg på Hudson River utanför Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Sailing ship on the Hudson River outside Manhattan

tysklands-flagga.png  Segelschiff auf dem Hudson River ausserhalb von Manhattan

Sweden.png  Fraktfartyg på den 507 km långa Hudson River

storbritanniens-flagga.png  Frighter on the 507 km long Hudson River

tysklands-flagga.png  Frachter auf dem 507 km langen Hudson River

Sweden.png  Stor motorbåt på Hudson River

storbritanniens-flagga.png  Large motor boat on Hudson River

tysklands-flagga.png  Grosses Motorschiff auf Hudson River

Sweden.png  Vattentaxi utanför Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Water taxi outside Manhattan

tysklands-flagga.png  Wassertaxi ausserhalb von Manhattan

Sweden.png  Stora kompakta skyskrapor i glas

storbritanniens-flagga.png  Large compact skyscrapers of glass

tysklands-flagga.png  Grosse kompakte Wolkenkratzer aus Glas

Sweden.png  Segelbåt framför skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Sailing boat in front of skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Segelboot vor Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Ännu mera skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Even more skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Noch mehr Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Vy mot skyskrapor på södra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers on the south of Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer auf dem südlichen Manhattan

Sweden.png  Den 46 meter höga Frihetsgudinnan från 1886 stående på en 47 meter hög sockel på Liberty Island

storbritanniens-flagga.png  The 46 meter high Statue of Liberty from 1886 standing on a 47 meter high socle on Liberty Island

tysklands-flagga.png  Die 46 Meter hohe Freiheitsgöttin von 1886 stehend auf einem 47 Meter hohen Sockel auf Liberty Island

Sweden.png  Utsikt mot södra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to south Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das südliche Manhattan

Sweden.png  En av åtta "Staten Island Ferries" på Upper Bay söder om Manhattan

storbritanniens-flagga.png  One of eight "Staten Island Ferries" on Upper Bay south of Manhatan

tysklands-flagga.png  Eine von acht "Staten Island Ferries" auf Upper Bay südlich von Manhattan 

Sweden.png  Färjeterminal vid skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Ferry Terminal at skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Fährterminal bei Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Skyskrapor i olika former på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in different shapes on Manhattan

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in verschiedenen Formen auf Manhattan

Sweden.png  Två segelfartyg vid Pier 17 på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Two sailing-ships at Pier 17 on Manhattan

tysklands-flagga.png  Zwei Segelschiffe bei Pier 17 auf Manhattan

Sweden.png  Brooklyn Bridge som byggdes 1869 - 1883 är 1.825 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Brooklyn Bridge which was built 1869 - 1883 is 1.825 meter long

tysklands-flagga.png  Brooklyn Bridge die 1869 - 1883 gebaut wurde ist 1.825 Meter lang

Sweden.png  Ännu fler stora skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Even more large skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Noch mehr grosse Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Tätt mellan skyskraporna på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Tight between the skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Dicht zwischen den Wolkenkratzer auf Manhattan

 

Sweden.png  FN-huset i New York byggt 1948 - 1952 vid den 26 km långa East River

storbritanniens-flagga.png  The UN-building in New York built 1948 - 1952 at the 26 km long East River

tysklands-flagga.png  Das UN-Gebäude in New York gebaut 1948 - 1952 bei dem 26 km langen East River

Sweden.png  Queensborough Bridge till Manhattan från 1909 som är 1.135 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Queensborough Bridge to Manhattan from 1909 which is 1.135 meter long

tysklands-flagga.png  Queensborough Bridge nach Manhattan von 1909 die 1.135 Meter lang ist

Sweden.png  Stort intensivvårdslasarett mitt bland alla skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Large hospital for Intensive Care among all skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Grosses Intensivpflege Krankenhaus zwischen allen Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Wards Island Bridge till Manhattan från 1951 som är 380 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Wards Island Bridge to Manhattan from 1951 which is 380 meter long

tysklands-flagga.png  Wards Island Bridge nach Manhattan von 1951 die 380 Meter lang ist

Sweden.png  Triborough Bridge till Manhattan från 1936 som är 847 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Triborough Bridge to Manhattan from 1936 which is 847 meter long

tysklands-flagga.png  Triborough Bridge nach Manhattan von 1936 die 847 Meter lang ist

Sweden.png  Willis Avenue Bridge till Manhattan från 1901 som är 93 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Willis Avenue Bridge to Manhattan from 1901 which is 93 meter long

tysklands-flagga.png  Willis Avenue Bridge nach Manhattan von 1901 die 93 Meter lang ist

Sweden.png  Park Avenue Railroad Bridge till Manhattan från 1897 som är 100 meter lång och kan höjas och sänkas

storbritanniens-flagga.png  Park Avenue Railroad Bridge to Manhattan from 1897 which is 100 meter long and can be raised and lowered

tysklands-flagga.png  Park Avenue Railroad Bridge nach Manhattan von 1897 die 100 Meter lang ist und erhöht und gesenkt werden kann

Sweden.png  Reklam på ett av husen

storbritanniens-flagga.png  Advertising on one of the houses

tysklands-flagga.png  Reklame auf einem der Häuser

Sweden.png  Grönområde och skyskrapor

storbritanniens-flagga.png  Green space area and skyscrapers

tysklands-flagga.png  Grünfläche und Wolkenkratzer

Sweden.png  Även vattenpolisen patrullerar runt Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Even the water police patrols round Manhattan

tysklands-flagga.png  Auch die Wasserpolizei patrouilliert um Manhattan 

Sweden.png  Ungdomar som fiskar i Harlem River vid Washington Bridge från 1888 mot Bronx som är 724 meter lång

storbritanniens-flagga.png  Young people fishing in Harlem River at Washington Bridge from 1888 to Bronx which is 724 meter long

tysklands-flagga.png  Jugendliche beim fischen im Harlem River bei der Washington Bridge von 1888 nach Bronx die 724 Meter lang ist

Sweden.png  Det är tätt mellan broarna till Manhattan vid den 13 km långa Harlem River

storbritanniens-flagga.png  It is tight between the bridges to Manhattan at the 13 km long Harlem River

tysklands-flagga.png  Es ist dicht zwischen den Brücken nach Manhattan bei dem 13 km langen Harlem River

Sweden.png  Träd och klippor på norra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Trees and rocks on northern Manhattan

tysklands-flagga.png  Bäume und Klippen auf dem nördlichen Manhattan

Sweden.png  Modern skyskrapa alldeles vid vattnet på norra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscraper directly at the water on northern Manhattan

tysklands-flagga.png  Moderner Wolkenkratzer dicht am Wasser auf dem nördlichen Manhattan

Sweden.png  Lekplats för barn på norra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Playground for children on northern Manhattan

tysklands-flagga.png  Spielplatz für Kinder auf dem nördlichen Manhattan

Sweden.png  Grönområde och skyskrapor på klippor på norra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Green space area and skyscrapers on rocks on northern Manhattan

tysklands-flagga.png  Grünfläche und Wolkenkratzer auf Klippen auf dem nördlichen Manhattan

Sweden.png  Utsikt mot "Jeffrey´s Hook Light" från 1889 under George Washington Bridge från 1931 mellan Manhattan och New Jersey som är 1.451 meter lång

storbritanniens-flagga.png  View to "Jeffrey´s Hook Light" from 1889 under George Washington Bridge from 1931 between Manhattan and New Jersey which is 1.451 meter long

tysklands-flagga.png  Aussicht zu "Jeffrey´s Hook Light" von 1889 unter der George Washington Bridge von 1931 zwischen Manhattan und New Jersey die 1.451 Meter lang ist

Sweden.png  Kvinnan som jobbar i kiosken på passagerarfartyget

storbritanniens-flagga.png  The woman working at the kiosk on the passenger ship

tysklands-flagga.png  Die Frau die im Kiosk auf dem Passagierschiff arbeitet

Sweden.png  Lummig skog framför skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Leafy forest in front of skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Dicht belaubter Wald vor Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Hamn för nöjesbåtar på norra Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Harbour for pleasure boats on northern Manhattan

tysklands-flagga.png  Hafen für Sportboote auf dem nördlichen Manhattan

Sweden.png  Glänsande ståtliga skyskrapor av glas

storbritanniens-flagga.png  Shining magnificent skyscrapers of glass

tysklands-flagga.png  Glänzende stattliche Wolkenkratzer aus Glas

Sweden.png  Kompakt med skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Compact with skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer die kompakt nebeneinander auf Manhattan stehen 

Sweden.png  Segelbåt i farvattnen kring Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Sailing boat in the waters around Manhattan

tysklands-flagga.png  Segelboot in den Gewässer um Manhattan

Sweden.png  Utsikt mot skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Färjeterminalen på Manhattan där vi skall lägga till 

storbritanniens-flagga.png  The Ferry Terminal on Manhattan where we are going to moor

tysklands-flagga.png  Das Fährterminal auf Manhattan wo wir anlegen werden

Sweden.png  Ljusreklam vid 42nd Street på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Illuminated advertising at 42nd Street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Lichtreklame bei 42nd Street auf Manhattan 

Sweden.png  Människor vid 44th Street på väg hem efter arbetet

storbritanniens-flagga.png  People at 44th Street going home after work 

tysklands-flagga.png  Menschen bei 44th Street auf dem Weg nach Hause von der Arbeit 

Sweden.png  Ung kvinna som spelar dragspel vid gatan

storbritanniens-flagga.png  Young woman playing accordion at the street

tysklands-flagga.png  Junge Frau die Ziehharmonika an der Strasse spielt

Sweden.png  Brandbil i New York

storbritanniens-flagga.png  Fire-engine in New York

tysklands-flagga.png  Feuerwehrauto in New York

Sweden.png  Minnestavla för denna brandkårs insats den 11 september 2001

storbritanniens-flagga.png  Plaque over the victums of this fire-brigade the 11th of September 2001

tysklands-flagga.png  Gedenkplatte für den Einsatz dieser Feuerwehr am 11. September 2001

Sweden.png  Jag vid Sightseeingbussen jag skall åka runt med på Manhattans gator

storbritanniens-flagga.png  I at the Sightseeingbus I am going to drive around with on the streets of Manhattan

tysklands-flagga.png  Ich neben dem Sightseeingbus mit dem ich auf den Strassen auf Manhattan fahren werde 

Sweden.png  Skyskrapa på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Skyscraper on Manhattan

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Restaurang på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Restaurant on Manhattan

tysklands-flagga.png  Restaurant auf Manhattan

Sweden.png  Sheraton Hotel vid Times Square på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Sheraton Hotel at Times Square on Manhattan

tysklands-flagga.png  Sheraton Hotel bei Times Square auf Manhattan

Sweden.png  Guiden på Sightseeingbussen

storbritanniens-flagga.png  The guide on the Sightseeingbus

tysklands-flagga.png  Der Guide auf dem Sightseeingbus

Sweden.png  Biltrafik på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Car traffic on Manhattan

tysklands-flagga.png  Autoverkehr auf Manhattan

Sweden.png  Reklam på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Advertising on Manhattan

tysklands-flagga.png  Reklame auf Manhattan

Sweden.png  Staty på Isaac Singer (1811 - 1875)

storbritanniens-flagga.png  Statue of Isaac Singer (1811 - 1875)

tysklands-flagga.png  Statue von Isaac Singer (1811 - 1875)

Sweden.png  Tät biltrafik på enkelriktade vägar

storbritanniens-flagga.png  Tight car traffic on one-way streets

tysklands-flagga.png  Dichter Autoverkehr auf einbahnigen Strassen

Sweden.png  Världens största varuhus "Macy´s"

storbritanniens-flagga.png  The worlds largest department store "Macy´s"

tysklands-flagga.png  Das grösste Warenhaus der Welt "Macy´s"

Sweden.png  The Graduate Center of the City University of New York

storbritanniens-flagga.png  The Graduate Center of the City University of New York

tysklands-flagga.png  The Graduate Center of the City University of New York

  

Sweden.png  Ingången till Empire State Building

storbritanniens-flagga.png  The entrance to Empire State Building

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu Empire State Building

Sweden.png  Vy mot toppen till denna 448 meter höga byggnad från 1931 på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to the top to this 448 meter high building from 1931 on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Spitze von diesem 448 Meter hohen Gebäude von 1931 auf Manhattan

Sweden.png  Souvenirbutik på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Souvenirshop on Manhattan

tysklands-flagga.png  Souvenirladen auf Manhattan

Sweden.png  Utsikt mot Flatiron byggnaden från 1902 vid Broadway på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View to Flatiron Building from 1902 at Broadway on Manhattan 

tysklands-flagga.png  Aussicht auf das Flatiron Gebäude von 1902 bei Broadway auf Manhattan

Sweden.png  Metodist kyrkan "Church of the Village" på Manhattan byggd 1833

storbritanniens-flagga.png  The Methodist church "Church of the Village" on Manhattan built 1833

tysklands-flagga.png  Die Methodist Kirche "Church of the Village" auf Manhattan gebaut 1833

Sweden.png  Reklam på en husvägg på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Advertising on the wall of a house on Manhattan

tysklands-flagga.png  Reklame an einer Hauswand auf Manhattan

Sweden.png  Jackson Square Park på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Jackson Square Park on Manhattan

tysklands-flagga.png  Jackson Square Park auf Manhattan

Sweden.png  Biltrafik på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Car traffic on Manhattan

tysklands-flagga.png  Autoverkehr auf Manhattan

Sweden.png  Brandstegar på ett hus på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Fire-ladders at a house on Manhattan

tysklands-flagga.png  Feuerleiter an einem Haus auf Manhattan

Sweden.png  Vy från gata på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View from a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht von einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Moderna gröna parkbänkar i Javits Federal Plaza på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Modern green parkbenches in Javits Federal Plaza on Manhattan

tysklands-flagga.png  Moderne grüne Parkbänke in Javits Federal Plaza auf Manhattan

Sweden.png  Columbus Park på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Columbus Park on Manhattan

tysklands-flagga.png  Columbus Park auf Manhattan

Sweden.png  New York State Supreme Court House på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  New York State Supreme Court House on Manhattan

tysklands-flagga.png  New York  State Supreme Court House auf Manhattan

Sweden.png  Foley Square Fountain på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Foley Square Fountain on Manhattan

tysklands-flagga.png  Foley Square Fountain auf Manhattan 

Sweden.png  Modern konst av Alexander Calder på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Modern art of Alexander Calder on Manhattan

tysklands-flagga.png  Moderne Kunst von Alexander Calder auf Manhattan

Sweden.png  Äldre gatulanterna framför det 241 meter höga Woolworth Building från 1913 på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Older street-light in front of the 241 meter high Woolworth Building from 1913 on Manhattan

tysklands-flagga.png  Ältere Lanterne vor dem 241 Meter hohen Woolworth Building von 1913 auf Manhattan

Sweden.png  New York City Hall på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  New York City Hall on Manhattan

tysklands-flagga.png  New York City Hall auf Manhattan

Sweden.png  St. Paul´s Chapel byggd 1766

storbritanniens-flagga.png  St. Paul´s Chapel built 1766

tysklands-flagga.png  St. Paul´s Chapel gebaut 1766

Sweden.png  Grönt träd bland alla skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Green tree among all skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Grüner Baum zwischen allen Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Trinity Church Cemetary på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Trinity Church Cemetary on Manhattan

tysklands-flagga.png  Trinity Church Cemetary auf Manhattan

Sweden.png  Springbrunn i Bowling Green Park från 1733 på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Water Fountain in Bowling Green Park from 1733 on Manhattan

tysklands-flagga.png  Springbrunnen in Bowling Green Park von 1733 auf Manhattan

Sweden.png  US Custom House på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  US Custom House on Manhattan

tysklands-flagga.png  US Custom House auf Manhattan

Sweden.png  Brandstegar på ett höghus i den kinesiska stadsdelen på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Fire-ladders on a multi-storey building in the Chinese district on Manhattan

tysklands-flagga.png  Feuerleiter an einem Hochhaus in dem chinesischen Viertel auf Manhattan

Sweden.png  Gröna träd längs vägen på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Green trees along the street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Grüne Bäume an der Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Cyklist som talar i mobiltelefon i den täta trafiken på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Cyclist talking on her mobile phone in the heavy traffic on Manhattan

tysklands-flagga.png  Radfahrerin die sich auf dem Handy unterhält in dem dichten Verkehr auf Manhattan 

Sweden.png  Raoul Wallenberg monumentet på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  The Raoul Wallenberg Monument on Manhattan

tysklands-flagga.png  Das Raoul Wallenberg Monument auf Manhattan

Sweden.png  På Manhattan finns det många taxibilar

storbritanniens-flagga.png  On Manhattan there are many taxis 

tysklands-flagga.png  Auf Manhattan gibt es viele Taxis

Sweden.png  Skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Ungdomar som tar fikapaus vid en väg på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Young people taking a coffe break at a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Junge Menschen die eine Kaffeepause an einer Strasse auf Manhattan machen

Sweden.png  Utsikt mot Rockefeller Center som byggdes 1930 - 1939

storbritanniens-flagga.png  View to Rockefeller Center which was built 1930 - 1939

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Rockefeller Center das 1930 - 1939 gebaut wurde

Sweden.png  Prometheus statyn av brons i Rockefeller Center från 1934 som är 5,5 meter hög och väger 8 ton

storbritanniens-flagga.png  The Prometheus Statue of bronze in Rockefeller Center from 1934 which is 5,5 meter high and weighs 8 tons

tysklands-flagga.png  Die Prometheus Statue aus Bronze in Rockefeller Center von 1934 die 5,5 Meter hoch ist und 8 Tonnen wiegt

Sweden.png  Jag själv bredvid Manship Figure of Youth i Rockefeller Center

storbritanniens-flagga.png  I myself beside Manship Figure of Youth in Rockefeller Center

tysklands-flagga.png  Ich selber neben Manship Figure of Youth in Rockefeller Center

Sweden.png  Biltrafik vid Radio City Hall på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Car traffic at Radio City Hall on Manhattan

tysklands-flagga.png  Autoverkehr bei Radio City Hall auf Manhattan

Sweden.png  Konstförsäljning vid gata i Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Selling of art at a street on Manhattan 

tysklands-flagga.png  Verkauf von Kunst an einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Mc Graw Hill Waterfall Tunnel på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Mc Graw Hill Waterfall Tunnel on Manhattan  

tysklands-flagga.png  Mc Graw Hill Waterfall Tunnel auf Manhattan

Sweden.png  Ung dam på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Young lady on Manhattan 

tysklands-flagga.png  Junge Dame auf Manhattan

Sweden.png  Mycket reklam på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  A lot of advertisement on Manhattan

tysklands-flagga.png  Viel Reklame auf Manhattan

Sweden.png  Försäljning av konst vid en gata på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Selling of art at a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Verkauf von Kunst an einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Italiensk restaurang vid en gata på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Italian restaurant at a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Italienisches Restaurant an einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Jag själv på Sightseeingbussen den andra dagen

storbritanniens-flagga.png  I on the Sightseeingbus the second day

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Sightseeingbus den zweiten Tag

Sweden.png  Ingång till Hearst Building på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Hearst Building on Manhattan

tysklands-flagga.png  Eingang zu Hearst Building auf Manhattan

Sweden.png  Hearst Tower på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Hearst Tower on Manhattan

tysklands-flagga.png  Hearst Tower auf Manhattan

Sweden.png  USS Maine Monument på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  USS Maine Monument on Manhattan

tysklands-flagga.png  USS Maine Monument auf Manhattan

Sweden.png  Globe Sculpture vid Columbus Circle Subway på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Globe Sculpture at Columbus Circle Subway on Manhattan

tysklands-flagga.png  Globe Sculpture bei Columbus Circle Subway auf Manhattan

Sweden.png  Central Park på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Central Park on Manhattan

tysklands-flagga.png  Central Park auf Manhattan 

 

Sweden.png  Kenilworth Apartments bredvid Universalist Cathedral 

storbritanniens-flagga.png  Kenilworth Apartments beside Universalist Cathedral

tysklands-flagga.png  Kenilworth Apartments neben Universalist Cathedral 

Sweden.png  Lekplats i Central Park

storbritanniens-flagga.png  Play-ground in Central Park

tysklands-flagga.png  Spielplatz in Central Park

Sweden.png  Freds Springbrunnen i Central Park firar hur det goda vinner över det onda

storbritanniens-flagga.png  The Peace Fountain in Central Park celebrates the triumph of Good over Evil

tysklands-flagga.png  Der Friedensbrunnen in Central Park feiert wie das Gute über das Böse gewinnt

Sweden.png  Cathedral of Saint John the Devine från 1899

storbritanniens-flagga.png  Cathedral of Saint John the Devine from 1899

tysklands-flagga.png  Cathedral of Saint John the Devine von 1899

Sweden.png  Skulpturen "Pegasus Taming Bellorophon" vid Columbia University på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  The sculpture "Pegasus Taming Bellorophon" at the Columbia University on Manhattan 

tysklands-flagga.png  Die Skulptur "Pegasus Taming Bellorophon" bei der Columbia University auf Manhattan 

Sweden.png  Gata på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Riverside Church på Manhattan byggd 1930

storbritanniens-flagga.png  Riverside Church on Manhattan built 1930

tysklands-flagga.png  Riverside Church auf Manhattan gebaut 1930

Sweden.png  Relief på denna kyrkobyggnad

storbritanniens-flagga.png  Relief on this church building

tysklands-flagga.png  Relief auf diesem Kirchengebäude

Sweden.png  Allé med lövträd till Grant´s mausoleum på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Walk with deciduous trees to Grant´s National Memorial on Manhattan

tysklands-flagga.png  Allee mit Laubbäumen zu Grant´s Mausoleum auf Manhattan

Sweden.png  Gatuliv på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Street life on Manhattan

tysklands-flagga.png  Strassenleben auf Manhattan

Sweden.png  Fönsterfasad på en byggnad på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Window facade on a building on Manhattan

tysklands-flagga.png  Fenster Fassade von einem Gebäude auf Manhattan

Sweden.png  Adam Clayton Powell State Office Building på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Adam Clayton Powell State Office Building on Manhattan

tysklands-flagga.png  Adam Clayton Powell State Office Building auf Manhattan

Sweden.png  Malcolm Shabazz Mosque på Manhattan byggd 1946

storbritanniens-flagga.png  Malcolm Shabazz Mosque on Manhattan built 1946

tysklands-flagga.png  Malcolm Shabazz Mosque auf Manhattan gebaut 1946

Sweden.png  Två kvinnor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Two women on Manhattan

tysklands-flagga.png  Zwei Frauen auf Manhattan

Sweden.png  Staty av Duke Ellington på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Statue of Duke Ellington on Manhattan

tysklands-flagga.png  Statue von Duke Ellington auf Manhattan

Sweden.png  Ingång till Central Park på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Central Park on Manhattan

tysklands-flagga.png  Eingang zu Central Park auf Manhattan

Sweden.png  Ingång till Museum of the City of New York

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the Museum of the City of New York

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Museum of the City of New York

Sweden.png  Rikt dekorerat hus på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Richly decorated house on Manhattan

tysklands-flagga.png  Reich dekoriertes Haus auf Manhattan

Sweden.png  Kiosk vid Central Park

storbritanniens-flagga.png  Kiosk at Central Park

tysklands-flagga.png  Kiosk bei Central Park

Sweden.png  Ingång till Metropolitan Museum of Art på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Metropolitan Museum of Art on Manhattan

tysklands-flagga.png  Eingang zu Metropolitan Museum of Art auf Manhattan

Sweden.png  Försäljning av t-shirts från New York

storbritanniens-flagga.png  Selling of t-shirts from New York

tysklands-flagga.png  Verkauf von T-shirts aus New York

Sweden.png  Temple Emanu-El på Manhattan byggd 1845

storbritanniens-flagga.png  Temple Emanu-El on Manhattan built 1845

tysklands-flagga.png  Temple Emanu-El auf Manhattan gebaut 1845

Sweden.png  Försäljning av konst på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Selling of art on Manhattan

tysklands-flagga.png  Verkauf von Kunst auf Manhattan

Sweden.png  Hästdroskor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Horse-drawn cabs on Manhattan

tysklands-flagga.png  Pferdekutschen auf Manhattan

Sweden.png  Skyskrapor på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers on Manhattan

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer auf Manhattan

Sweden.png  Butiker vid gata på Manhattan 

storbritanniens-flagga.png  Shops at a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Läden an einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Tät biltrafik på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Tight car traffic on Manhattan

tysklands-flagga.png  Dichter Autoverkehr auf Manhattan

Sweden.png  Vy från Times Square mot korsningen av Broadway och 7th Avenue på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  View from Times Square to the intersection of Broadway and 7th Avenue on Manhattan

tysklands-flagga.png  Aussicht von Times Square zu der Kreuzung von Broadway und 7th Avenue auf Manhattan

Sweden.png  Damm i Central Park

storbritanniens-flagga.png  Pond in Central Park

tysklands-flagga.png  Teich in Central Park

Sweden.png  Restaurang vid gata på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at a street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Restaurant an einer Strasse auf Manhattan

Sweden.png  Reklam på byggnader vid Times Square på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  Advertisement on buildings at Times Square on Manhattan

tysklands-flagga.png  Reklame auf Gebäude bei Times Square auf Manhattan

Sweden.png  Jag vid 8th Avenue 42nd Street på Manhattan

storbritanniens-flagga.png  I at 8th Avenue 42nd Street on Manhattan

tysklands-flagga.png  Ich bei 8th Avenue 42nd Street auf Manhattan