Miami och Key West, 5 - 8 juni, 2007.

Sweden.png  Miami med 400.000 invånare är en av USA´s viktigaste hamnstäder. Härifrån utgår också de flesta kryssningar till Karibiska havet. Kubanarna är den mest märkbara gruppen av människorna i Miami. De har även en egen stadsdel kallad "Little Havanna".  

I Key West som ligger 275 km söder om Miami och 145 km norr om Havanna på Kuba bor 25.000 människor. Hit flyttade redan på 1920-talet många konstnärer och intellektuella då denna stad alltid har varit känd för sin toleranta och öppna livsstil. Mellan 1912 - 1925 fanns det även en järnvägsförbindelse från fastlandet till Key West. Denna förstördes dock i en orkan 1935 och har efter detta ersatts av "US Highway 1" som över 42 broar och 44 öar leder till Key West.  

storbritanniens-flagga.png  Miami with 400.000 people is one of the most important harbour towns of the USA. From here even most of the cruises go to the Caribic. The Cubans are the most noticeable group of people in Miami. They have even an own district called "Little Havanna".

In Key West which lies 275 km south of Miami and 145 km north of Havanna on Cuba live 25.000 people. To this place already in the 1920´s a lot of artists and intellectuals did move as this town always has been known for its tolerant and open style of life. Between 1912 - 1925 there even was a railway connection from the mainland to Key West. This however was destroyed at a hurricane 1935 and has after that been replaced by "US Highway 1" which leads over 42 bridges and 44 islands to Key West. 

tysklands-flagga.png  Miami mit 400.000 Einwohner ist eine der meist bedeutenden Hafenstädte der USA. Von hier aus starten auch die meisten Kreuzfahrten in die Karibik. Die Kubaner sind die meist merkbare Gruppe von allen Menschen in Miami. Sie haben auch einen eigenen Stadtteil genannt "Little Havanna".

In Key West welches 275 km südlich von Miami und 145 km nördlich von Havanna auf Kuba liegt wohnen 25.000 Menschen. Hier hin zogen schon in den 1920 Jahren viele Künstler und Intellektuelle da diese Stadt immer für ihre tolerante und ihren offenen Lebensstil bekannt war. Zwischen 1912 - 1925 gab es auch eine Eisenbahnverbindung von dem Festland nach Key West. Diese wurde doch durch einen Orkan 1935 zerstört und ist nach dem von der "US Highway 1" ersetzt worden die über 42 Brücken und 44 Inseln nach Key West führt.  

 

 

 

Sweden.png  Hotellet Bel Air jag bor på i Miami Beach

storbritanniens-flagga.png  The hotel Bel Air I stay at in Miami Beach

tysklands-flagga.png  Das Hotel Bel Air in dem ich in Miami Beach wohne

Sweden.png  Swimming-poolen i trädgården

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool in the garden

tysklands-flagga.png  Der Swimming-pool in dem Garten

Sweden.png  Konst föreställande en färgglad påfågel i trädgården

storbritanniens-flagga.png  Art showing a colorful peacock in the garden

tysklands-flagga.png  Kunst der einen farbenfrohen Pfau in dem Garten vorstellt

Sweden.png  Miami City Hall

storbritanniens-flagga.png  Miami City Hall

tysklands-flagga.png  Miami City Hall

Sweden.png  Jag vid "Improve Comedy Club & Dinner Theater" i Miami

storbritanniens-flagga.png  I at "Improve Comedy Club & Dinner Theater" in Miami

tysklands-flagga.png  Ich bei "Improve Comedy Club & Dinner Theater" in Miami

Sweden.png  Ingången till mode butiken "Jus D´Orange"

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the fashion boutique "Jus D´Orange"

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu der Mode-Boutique "Jus D´Orange"

Sweden.png  En av de många vattenvägarna i Miami

storbritanniens-flagga.png  One of the many waterways in Miami

tysklands-flagga.png  Eine von den vielen Wasserstrassen in Miami

Sweden.png  Det lyxiga 96 meter höga Biltmore Hotel i Coral Gables byggd 1926 

storbritanniens-flagga.png  The luxurious 96 meter high Biltmore Hotel in Coral Gables built 1926

tysklands-flagga.png  Das luxuriöse 96 Meter hohe Biltmore Hotel in Coral Gables gebaut 1926

Sweden.png  Ingången till Coral Gables Congregational Church som blev ritad 1923

storbritanniens-flagga.png  The entrance to Coral Gables Congregational Church designed 1923

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu Coral Gables Congregational Church die 1923 entworfen wurde

Sweden.png  Ingången till exilkubanarnas förening "Maximo Gomez Park" från 1976

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the exil Cuban Association "Maximo Gomez Park" from 1976

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu der Exilkubanischen Gemeinde "Maximo Gomez Park" von 1976

Sweden.png  Där de spelar kort 

storbritanniens-flagga.png  Where they play cards

tysklands-flagga.png  Wo sie Karten spielen

Sweden.png  Och schack

storbritanniens-flagga.png  And chess

tysklands-flagga.png  Und Schach

Sweden.png  Butik hos denna förening där man kan köpa . . .

storbritanniens-flagga.png  Shop at this association where you can buy . . .

tysklands-flagga.png  Laden in dieser Gemeinde wo man dieses kaufen kann . . .

Sweden.png  Böcker om Kuba

storbritanniens-flagga.png  Books about Cuba

tysklands-flagga.png  Bücher über Kuba

Sweden.png  Souvenirer från Kuba

storbritanniens-flagga.png  Souvenirs from Cuba

tysklands-flagga.png  Souvenire aus Kuba

Sweden.png  Cigarrer från Kuba

storbritanniens-flagga.png  Cigars from Cuba

tysklands-flagga.png  Zigarren aus Kuba

Sweden.png  Musik från Kuba

storbritanniens-flagga.png  Music from Cuba

tysklands-flagga.png  Musik aus Kuba

Sweden.png  Bayside Marketplace i centrum av Miami

storbritanniens-flagga.png  Bayside Marketplace in downtown Miami

tysklands-flagga.png  Bayside Marketplace in der Innenstadt von Miami

Sweden.png  Inköpspassage i detta hamnområde

storbritanniens-flagga.png  Purchasing passage in this harbour area

tysklands-flagga.png  Einkaufspassage in diesem Hafengebiet

Sweden.png  Med många butiker

storbritanniens-flagga.png  With many shops

tysklands-flagga.png  Mit vielen Läden 

Sweden.png  Passagerarbåten "Island Lady" jag gjorde en utflykt med

storbritanniens-flagga.png  The passenger ship "Island Lady" with which I did make an excursion

tysklands-flagga.png  Das Passagierschiff "Island Lady" mit dem ich einen Ausflug gemacht habe

Sweden.png  I Miami Beach finns det många pelikaner

storbritanniens-flagga.png  In Miami Beach there are many pelicans

tysklands-flagga.png  In Miami Beach gibt es viele Pelikane

Sweden.png  Segelbåt i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Sailing boat in the harbour

tysklands-flagga.png  Segelschiff in dem Hafen

Sweden.png  Fler båtar i hamnen

storbritanniens-flagga.png  More boats in the harbour

tysklands-flagga.png  Mehr Boote in dem Hafen

Sweden.png  Motorbåts katamaran i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Motorboat Catamaran in the harbour 

tysklands-flagga.png  Motorboot Katamaran in dem Hafen

Sweden.png  I Miami byggs många skyskrapor

storbritanniens-flagga.png  In Miami there are built many skyscrapers

tysklands-flagga.png  In Miami werden viele Wolkenkratzer gebaut

Sweden.png  Murano Grande i Miami

storbritanniens-flagga.png  Murano Grande in Miami

tysklands-flagga.png  Murano Grande in Miami

Sweden.png  Jag på utflyktsbåten

storbritanniens-flagga.png  I on the excursion boat

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Exkursionsschiff

Sweden.png  Motorbåt "Thriller" som lätt kommer upp i 50 knop

storbritanniens-flagga.png  Motorboat "Thriller" which easily makes 50 knots

tysklands-flagga.png  Motorboot "Thriller" was leicht auf 50 Knoten kommt

Sweden.png  Lägenheter på Fisher Island i Miami

storbritanniens-flagga.png  Apartments on Fisher Island in Miami

tysklands-flagga.png  Wohnungen auf Fisher Island in Miami

Sweden.png  Villa i Miami Beach ägd av skådespelaren Antonio Montana

storbritanniens-flagga.png  House in Miami Beach owned by the actor Antonio Montana

tysklands-flagga.png  Haus in Miami Beach welches dem Schauspieler Antonio Montana gehört

Sweden.png  Villa med palmer i Miami Beach ägd av läkaren Phillip Frost

storbritanniens-flagga.png  House with palms in Miami Beach owned by the doctor Phillip Frost

tysklands-flagga.png  Haus mit Palmen in Miami Beach welches dem Arzt Phillip Frost gehört

Sweden.png  Ännu en lyxig villa i Miami Beach ägd av basketbollspelaren Shaquille O´Neal

storbritanniens-flagga.png  Another luxurious house in Miami Beach owned by the basketball player Shaquille O´Neal 

tysklands-flagga.png  Noch ein luxuriöses Haus in Miami Beach welches dem Basketballspieler Shaquille O´Neal gehört

Sweden.png  Stor villa i Miami Beach som ägs av sångaren Julio Iglesias

storbritanniens-flagga.png  Huge house in Miami Beach owned by the singer Julio Iglesias 

tysklands-flagga.png  Grosses Haus in Miami Beach welches dem Singer Julio Iglesias gehört

Sweden.png  Villa med brygga i Miami Beach som ägs av fastighetsutvecklaren Thomas Kramer

storbritanniens-flagga.png  House with a bridge in Miami Beach owned by the property developer Thomas Kramer

tysklands-flagga.png  Haus mit einem Steg in Miami Beach welches dem Immobilienentwickler Thomas Kramer gehört

Sweden.png  Modern villa i Miami Beach ägd av sångerskan Shakira Mebarak

storbritanniens-flagga.png  Modern house in Miami Beach owned by the singer Shakira Mebarak

tysklands-flagga.png  Modernes Haus in Miami Beach welches der Sängerin Shakira Mebarak gehört

Sweden.png  Utflyktsbussen jag skall åka med 275 km från Miami till Key West

storbritanniens-flagga.png  The excursion bus I travelled with the 275 km from Miami to Key West

tysklands-flagga.png  Der Exkursionsbus mit dem ich 275 km von Miami nach Key West gefahren bin

Sweden.png  En av de 42 broarna som förbinder de 44 öarna längs den 182 km långa "US Highway 1" från Key Largo till Key West

storbritanniens-flagga.png  One of the 42 bridges connecting the 44 islands along the 182 km long "US Highway 1" from Key Largo to Key West

tysklands-flagga.png  Eine der 42 Brücken die die 44 Inseln entlang der 182 km langen "US Highway 1" von Key Largo nach Key West verbinden

Sweden.png  Museet för konst och historia vid gamla postkontoret och tullhuset i Key West byggt 1889 - 1991

storbritanniens-flagga.png  Museum of Art and History at the Old Post Office and Custom House in Key West built 1889 - 1991

tysklands-flagga.png  Museum für Kunst und Geschichte bei der alten Post und dem Zollhaus in Key West gebaut 1889 - 1991 

Sweden.png  Jag framför denna byggnad i Key West

storbritanniens-flagga.png  I in front of this building in Key West

tysklands-flagga.png  Ich vor diesem Gebäude in Key West

Sweden.png  Rosa taxibilar framför denna byggnad

storbritanniens-flagga.png  Pink taxis in front of this building

tysklands-flagga.png  Rosa Taxis vor diesem Gebäude

Sweden.png  Motorbåtar i hamnen i Key West

storbritanniens-flagga.png  Motorboats in the harbour of Key West

tysklands-flagga.png  Motorboote in dem Hafen von Key West

Sweden.png  Motorbåt från Bikini i Söderhavet

storbritanniens-flagga.png  Motorboat from Bikini in the South Pacific

tysklands-flagga.png  Motorboot aus Bikini in der Südsee

Sweden.png  Motorbåt från Panama City i Florida

storbritanniens-flagga.png  Motorboat from Panama City in Florida

tysklands-flagga.png  Motorboot aus Panama City in Florida

Sweden.png  Hus med butiker vid Mallory Square i Key West

storbritanniens-flagga.png  House with shops at Mallory Square in Key West

tysklands-flagga.png  Haus mit Läden bei Mallory Square in Key West

Sweden.png  Butik i inköpsarkaden

storbritanniens-flagga.png  Shop in the purchasing passage

tysklands-flagga.png  Laden in der Einkaufspassage

Sweden.png  Bank i Key West byggd 1891

storbritanniens-flagga.png  Bank in Key West built 1891

tysklands-flagga.png  Bank in Key West gebaut 1891

Sweden.png  Gata med butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Street with shops in Key West

tysklands-flagga.png  Strasse mit Läden in Key West

Sweden.png  Ännu en gata med butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Another street with shops in Key West

tysklands-flagga.png  Noch eine Strasse mit Läden in Key West

Sweden.png  "Sloopy Joe´s Bar" vid Duval Street i Key West

storbritanniens-flagga.png  "Sloopy Joe´s Bar"at Duval Street in Key West

tysklands-flagga.png  "Sloopy Joe´s Bar" bei Duval Street in Key West

Sweden.png  Trubadur i denna bar

storbritanniens-flagga.png  Troubadour in this bar

tysklands-flagga.png  Troubadour in dieser Bar

Sweden.png  Baren "Lazy Gecko" i Key West

storbritanniens-flagga.png  The bar "Lazy Gecko" in Key West

tysklands-flagga.png  Die Bar "Lazy Gecko" in Key West

Sweden.png  Butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Shops in Key West

tysklands-flagga.png  Läden in Key West

Sweden.png  Ännu en bar i Key West

storbritanniens-flagga.png  Another bar in Key West

tysklands-flagga.png  Noch eine Bar in Key West

Sweden.png  Restaurangen "Fogarty´s" i Key West

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Fogarty´s" in Key West

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Fogarty´s" in Key West

Sweden.png  Fikon träd i Key West

storbritanniens-flagga.png  Fig tree in Key West

tysklands-flagga.png  Feigen Baum in Key West

Sweden.png  "Whistle Bar" i Key West

storbritanniens-flagga.png  "Whistle Bar" in Key West

tysklands-flagga.png  "Whistle Bar" in Key West

Sweden.png  Hippies i Key West

storbritanniens-flagga.png  Hippies in Key West

tysklands-flagga.png  Hippies in Key West

Sweden.png  "Hard Rock Café" i Key West

storbritanniens-flagga.png  "Hard Rock Café" in Key West

tysklands-flagga.png  "Hard Rock Café" in Key West

Sweden.png  S:t Paul´s Episcopal Church byggd 1838 i Key West

storbritanniens-flagga.png  S:t Paul´s Episcopal Church built 1838 in Key West

tysklands-flagga.png  S:t Paul´s Episcopal Church gebaut 1838 in Key West

Sweden.png  Butik i Key West

storbritanniens-flagga.png  Shop in Key West

tysklands-flagga.png  Laden in Key West

Sweden.png  Hippie som flätar korgar i Key West

storbritanniens-flagga.png  Hippie plaiting baskets in Key West

tysklands-flagga.png  Hippie der Körbe in Key West flechtet

Sweden.png  Butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Shops in Key West

tysklands-flagga.png  Läden in Key West

Sweden.png  Guldfärgad Lamborghini sportbil i Key West

storbritanniens-flagga.png  Gold colored Lamborghini sports car in Key West 

tysklands-flagga.png  Goldgefärbtes Lamborghini Sportauto in Key West

Sweden.png  Restaurang "Grand" i Key West

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Grand" in Key West

tysklands-flagga.png  Restaurant "Grand" in Key West

Sweden.png  Butiker som säljer konst i Key West

storbritanniens-flagga.png  Shops selling art in Key West

tysklands-flagga.png  Läden die in Key West Kunst verkaufen

Sweden.png  Restaurang "Cheese Burger" i Key West

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Cheese Burger" in Key West

tysklands-flagga.png  Restaurant "Cheese Burger" in Key West

Sweden.png  Bar i Key West

storbritanniens-flagga.png  Bar in Key West

tysklands-flagga.png  Bar in Key West

Sweden.png  "Sloopy Joe´s Bar" i Key West där Hemmingway brukade sitta

storbritanniens-flagga.png  "Sloopy Joe´s Bar" in Key West where Hemmingway used to sit

tysklands-flagga.png  "Sloopy Joe´s Bar" in Key West wo Hemmingway immer sass

Sweden.png  Musiker på en restaurang i Key West

storbritanniens-flagga.png  Musicians at a restaurant in Key West

tysklands-flagga.png  Musiker in einem Restaurant in Key West

Sweden.png  Gäster på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  Guests at this restaurant

tysklands-flagga.png  Gäste in diesem Restaurant

Sweden.png  Gata med butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Street with shops in Key West

tysklands-flagga.png  Strasse mit Läden in Key West

Sweden.png  Försäljning av smycken från Key West  

storbritanniens-flagga.png  Jewellery from Key West for sale

tysklands-flagga.png  Verkauf von Schmuck aus Key West

Sweden.png  Bar i Key West

storbritanniens-flagga.png  Bar in Key West

tysklands-flagga.png  Bar in Key West

Sweden.png  Butiker i Key West

storbritanniens-flagga.png  Shops in Key West

tysklands-flagga.png  Läden in Key West

Sweden.png  Turist information i Key West

storbritanniens-flagga.png  Tourist information in Key West

tysklands-flagga.png  Touristen Information in Key West

Sweden.png  "Duval Village" i Key West

storbritanniens-flagga.png  "Duval Village" in Key West

tysklands-flagga.png  "Duval Village" in Key West

Sweden.png  I Key West finns knappt någon biltrafik

storbritanniens-flagga.png  In Key West there hardly is any car traffic

tysklands-flagga.png  In Key West gibt es kaum Autoverkehr

Sweden.png  Hippie som flätar korgar

storbritanniens-flagga.png  Hippie plaiting baskets

tysklands-flagga.png  Hippie der Körbe flächtet

Sweden.png  Amerikaner vid baren

storbritanniens-flagga.png  Americans at the bar

tysklands-flagga.png  Amerikaner an der Bar

Sweden.png  Gata i Key West

storbritanniens-flagga.png  Street in Key West

tysklands-flagga.png  Strasse in Key West

Sweden.png  Tupp framför rosa taxi på Duval Street i Key West

storbritanniens-flagga.png  Rooster in front of a pink taxi on Duval Street in Key West

tysklands-flagga.png  Hahn vor einem rosa Taxi auf Duval Street in Key West

Sweden.png  Tupp på övergångsställe på denna gata i Key West

storbritanniens-flagga.png  Rooster on a pedestrian crossing on this street in Key West

tysklands-flagga.png  Hahn auf einem Fussgängerübergang auf dieser Strasse in Key West

Sweden.png  Gata med palmer i Key West

storbritanniens-flagga.png  Street with palms in Key West

tysklands-flagga.png  Strasse mit Palmen in Key West

Sweden.png  Fritidsbåtar i Key West

storbritanniens-flagga.png  Pleasure crafts in Key West

tysklands-flagga.png  Sportboote in Key West

Sweden.png  Clown i Miami

storbritanniens-flagga.png  Clown in Miami

tysklands-flagga.png  Clown in Miami